TIM : HIJORO HO MPANOHITRA NY FITONDRANA

Ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara) dia lasa eritreritra sady nandinika ny zava-misy hoy ny filoha nasionalin’ny antoko androanytao Faravohitra. Mahamenatra ny zava miseho eto amin’ny firenena hoy izy. Toy ny ady amin’ny kolikoly, tsy fanomezana hasina ny Bianco, ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ny raharaha Soamahamanina,  Antsakabary, sns…Noho izany dia handray fanapahan-kevitra hentitra ny antoko androany hoy ny filoha Ravalomanana.

Fanilikiliana ny Tim, fanerena anay haka ny toerana tsy mahasoa ny fitondrana, ny fanalana ny minisitry ny rano hoy Ravalomanana. Resaka politika no nanalana azy tao. Mafy taminay nanalana azy, manosika anay ankolaka hanapaka ny fiarahamiasa amin’ny fitondrana izany. Tonga ny fotoana ilazana fa tsy hiasa hiaraka intsony amin’ny fitondrana izahay.Hijoro hanohitra ny fitondrana izao izahay hoy Ramose.