RAVALOMANANA MARC : NY TSAHO ETSY SY EROA , TSY HAMPIHEMOTRA ANTSIKA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nihaona tamin’ireo mpikambana ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara  tetsy amin’ny foiben’ny antoko tetsy Bel’air ny filoha nasionalin’ny Tim Ravalomanana Marc Vory lanona tao araka izany ireo mpikambana ao amin’ity antoko ity. Nisy ny fandraisam-pitenenana nataon’ireo izay voalahatra hanao izany. Ny solombambahoaka voafidy teny amin’ny boriborintany voalohany sady filoha lefitry ny Antenimierampirenena dia nanambara fa nandritra ny fito taona ny Tim dia nanana faharetana amin’ny fanohanana ny filoha Ravalomanana. Amin’izao izy efa eto an-toerana dia hamafisana izany. Ny antoko Tim hoy izy amin’ny maha antoko lehibe azy dia ny tanjona dia ny haka fahefana ary hitantana izany.Ny fitsarana ny filoha Ravalomanana hoy ity olomboafidy ity dia atao takalonaina foana. Ny fitsarana natao tamin’ireny anefa dia tsy ara-dalàna satria ny dingana rehetra dia tsy nohajaina avokoa. Fitsarana tsy mahefa ireny ary ny filoha Ravalomanana dia mbola tsy nahazo ny taratasy didy savaravina momba izany. Aleo hoy izy ny vahoaka no hisafidy ny olona hitantana azy,ary fifidianana demokratika sy mangarahara.

Ny filoha nasionalin’ny Tim Ravalomanana Marc dia nampanantena ny vahoaka Malagasy ny tenako hoy izy fa hanao izay tratry ny heriko sy ny hakingako amin’ny fanasoavana ny firenena. Ho kandida amin’ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona 2018 ny tenako hoy izy. Tsy ny tsaho etsy sy eroa tsy hampihemotra antsika. Hanao mihoatra noho ny vitako teo aloha aho hoy Ravalomanana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Tena faly aho fa niara nanapa-kevitra niraka tamin’ny kaomina sy ny solombavambahoaka. Ny antony nahatongavana teto, voalohany indrindra hoy izy dia nampahafantatra azy ireo ny toe-draharaha sy ny zavamisy amin’izao fotoana indrindra nampahafantatra azy ireo ny paikady sy ny toromarika mba tsy ho sanatrian’ny vava ho entim-po sy hihoampefy amin’ny fiteny na fihetsika fa mba ho mampiseho maodely mandrakariva. Momba ny fiaraha miasa amin’ny fanjakana dia nambaran”ny filoha Ravalomanana fa mazava tsara ny zavatra nifampiresahako tamin’ny minisitra Ravatomanga Roland androany. Hoy aho mantsy azy,  manana ny maha izy azy ny 8 Mars izany ary izay fanasana na fikarakarana hanao hetsika ao amin’ny Epp Soanierana izany dia tsy tokony atao hanelingelenanany 8 Mars. Nanaiky izy. Izay no manaporofo fa manana ny maha izy azy ny antoko sy ny olona ao anatiny. Manana fitsipika izay apetraka aho. Rehefa tsy mitovy ny fomba fiteny sy ny fomba fihetsika dia tsy miaraka.Hatramin’izao hoy izy dia tsy afaka ny hanome antoka anareo ny tenako fa miramiombonantoka amin’ireo.Tsy izaho no hanaiky ny fitsarambahoaka, tsy izaho no hanaiky ho baikon’ny firenena avy any ivelany.