FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY MIVERINA AMIN’NY MAHA MPANAO POLITIKA AZY

28 novembre 2014

Mitohy hatrany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana eny amin’ny Magro Behoririka. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana Andriamatoa Hilarion Rarison. Momba ny fahalanian’ny lalàna mifehy ny tetim-bolampanjakana teny amin’ny Antenimierampirenena omaly dia nambarany fa matoa ny governemanta sy ny filohampirenena nandroso iny ka nolanian’ny depiote 103 dia io izany no fantany fa mety. Ny voalazan’ny gropy parlemantera sasany omaly , dia io very amin’ny katesizy io.Fanahy iniana voizina hoe —> MyDago.com


HILARION RARISON : NY LÀLANA TENA TSARA DIA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ENY FARAVOHITRA

HILARION RARISON : NY LÀLANA TENA TSARA DIA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ENY FARAVOHITRA
27 novembre 2014

Raha olona tsy manaiky ny fampihavanana ataon’ny FFKM hoy Hilarion Rarison androany teny amin’ny Magro Behoririka di adala. Raha misy olona miteny amin’ny radio dia diniho tsara ny zavatra teneniny. Momba ny voalazan’I Hery nandritra ny kongresin’ny lalana teny Ivato hoe tohizo ny lalana dia ny tiany hampitaina amin’iny , —> MyDago.com


LONGIN FANATERA LOUIS : MIANTSO ANTSIKA HANOHANA AZY NY FFKM

LONGIN FANATERA LOUIS : MIANTSO ANTSIKA HANOHANA AZY NY FFKM
26 novembre 2014

Na dia teo aza ny firotsahan’ny orana teto an-dRenivohitra dia tsy nijanona ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana teny amin’ny Magro Behoririka androany. Anisan’ny nandray fitenanana tamin’izany AndriamatoaLongin Fanatera Louis Nambarany fa tao amin’ny radio antsiva ny antoandro dia niteny ny depiote Nicolas avy any Betroka fa izaho na dia —> MyDago.com


TSY MISY ZAVATRA VITAN’NY FFM FA RAVANA NO MAHATSARA AZY

TSY MISY ZAVATRA VITAN’NY FFM FA RAVANA NO MAHATSARA AZY
25 novembre 2014

Ny FFKM hoy Ratsimbazafy Lantoniaina izay solon-tenan’ny fikambanana teny amin’ny kianjan’ny finoana androany no lalan-tokana ivoahana amin’ny krizy . Noho izany dia aoka isika hameno ny kianja satria zava-dehibe ho antsika izany. Manomboka izao dia ataovy ny radio trottoir. N’iza n n’iza hanakana dia tsy maintsy tanterahana ny fampihavanana. Raha —> MyDago.com


TSY MISY FAMPANDROSOANA IZANY ETO RAHA TSY MIARAKA AMIN’I DADA

TSY MISY FAMPANDROSOANA IZANY ETO RAHA TSY MIARAKA AMIN’I DADA
24 novembre 2014

Nitohy androany teny amin’ny Magro Behoririka ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Nisy ny lahateny nifandimbiasana tamin’izany. Aniasan’ny nandray anjara fitenenana Andriamatoa Randriamamiarizafy Ignace. Nambarany fa raha hanongam-panjakana dia tsy hanao izany aho satria isika teto ihany no nanao fa natao fady izany. Raha ny fitondrana no mahatsapa ka miova —> MyDago.com


STATEMENT OF THE ORGAN TROIKA FACT FINDING MISSION TO THE REPUBLIC OF MADAGASCAR

STATEMENT OF THE ORGAN TROIKA FACT FINDING MISSION TO THE REPUBLIC OF MADAGASCAR
22 novembre 2014

                                                                                                                       STATEMENT OF THE ORGAN TROIKA FACT FINDING MISSION TO THE REPUBLIC OF MADAGASCAR                                        ANTANANARIVO, MADAGASCAR                                                  14 NOVEMBER 2014   In view of the current political developments in Madagascar including, the unexpected return of former President, H.E Marc Ravalomanana, the SADC Organ Ministerial Meeting of 30 —> MyDago.com


MANOHANA NY FAMPIHAVANANA ATAON’NY FFKM ISIKA

MANOHANA NY FAMPIHAVANANA ATAON’NY FFKM  ISIKA
22 novembre 2014

Misy sahady te hamingana ny FFKM hoy Rakotoamndimby Zafilahy Stanislas androany teny amin’ny Magro Behoririka raha vao nijoro izy ireo. Vao nanomboka ny vavaka dia nisy sasany nanao hetsika teny Ankadimbahoaka satria misy tsy faly amin’io fampihavanana io. Fantany fa ho afaka ny filoha Ravalomanana. Mitady fomba hafa ny sasany —> MyDago.com


FILOHA RAVALOMANANA : SINGA TSY AZO AILIKA AMIN’NY FAMPIHAVANANA

FILOHA RAVALOMANANA : SINGA TSY AZO AILIKA AMIN’NY FAMPIHAVANANA
21 novembre 2014

Be dia be hoy ny depiote Rasoanoromalala Marie Horace androany teny amin’ny kianjan’ny finoana ny te hampihavana sy ny soson-kevitra momba ny fampihavanana. Hoy ny sasany hoe ny fampihavanana dia  fitsinjarana ny harempirenena ara-drariny. Mety ho marina izany fa raha  samy ho voazara ara-drariny ary ny harem-pirenena dia tsy hifamono —> MyDago.com


RAKOMANDIMBY ZAFILAHY STANISLAS : TSY MISY FAMPANDROSOANA IZANY RAHA TSY VITA NY FAMPIHAVANANA

RAKOMANDIMBY ZAFILAHY STANISLAS : TSY MISY FAMPANDROSOANA IZANY RAHA TSY VITA NY FAMPIHAVANANA
20 novembre 2014

Isaorantsika hoy Rakotomandimby Zafilahy Stanislas androany teny amin’ny Magro Behoririka ny FFKM raha nanomboka ny dinika fampihavanana. Zavadehibe izany.Misy mitady hevitra hanapotehana ny dingana ataony. Ny mpanao politika dia milaza fa io fa voatsipaky ny solontenanan’ny iraisam-pirenena izy ireo tamin’ny fotoam-bavaka. Entina hanakorontanana ny vahoaka sahady izany. Adidin’izy ireo izany —> MyDago.com


RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : ATAON’NY FRANTSAY IZAY TSY HAMPAJARY NY FAMPIHAVANANA

RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : ATAON’NY FRANTSAY IZAY TSY HAMPAJARY NY FAMPIHAVANANA
19 novembre 2014

Midera ireny mpitolona teto amintsika ireny hoy Rakotoamboa Jean Louis androany teny amin’ny Magro Behoririka, naneho ny heviny izy ireo, toy ny Kmfb, Vot. Ireny no ahitana fa tompon-draharaha isika. Tsy ilaina baikona fa mahatsiaro tena ka raiso ny andraikitra. Momba ny dahalo niova fo dia nambarany fa vola 22 —> MyDago.com


ALOHAN’NY TENA HIDIRANA AMIN’NY FAMPIHAVANANA, AVERENO ENY FARAVOHITRA NY FILOHA RAVALOMANANA

ALOHAN’NY TENA HIDIRANA AMIN’NY FAMPIHAVANANA, AVERENO ENY FARAVOHITRA NY FILOHA RAVALOMANANA
18 novembre 2014

Entintsika am-bavaka ireo solontenantsika miatrika ny fifampidinihana amin’ny FFKM hoyRasoamalala Odette Brenda androany teny amin’ny Magro Behoririka. Tsy maintsy miantso antso eto foana isika raha mbola tsy tanteraka ny fitakiana satria tsy meloka ny filoha Ravalomanana fa nanavotra ny ainy rehefa tonga teto. Ny fantatray dia ao anatin’ny fampihavanana no —> MyDago.com


  • '