TSY SASATRA IZAHAY MITENY HOE ANY AMIN’I DADA NY LAKILE

2 septembre 2014

Matoa isika tonga eto hoy Rakotondrambola Alfred androany teny amin’ny Magro Behoririka dia ny fitakiana ny fodian’I dada, kanefa isika raha miteny hoe ampodio izy dia manana antony lehibe hanazavana fa ilain’ity firenena ity sy ny vahoaka Malagasy izy. Ilaza tantara kely aho eto fa betsaka ny miteniteny foana sy manaratsy ny filoha Ravalomanana. Raha niteny ny filoha Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny hoe mety hanana fiara 4L ny isatokantrano. Nisy fianakaviana iray —> MyDago.com


MANAO BE MARENINA IO FITONDRANA IO

MANAO BE MARENINA IO FITONDRANA IO
1 septembre 2014

Misy milaza ny mpamakafaka hoy Randriamamiarizafy Ignace androany Alatsinainy 01 Septambra 2014 teny amin’ny Magro Behoririka fa bolokim-bazaha sy rajakom-bazaha no misy eto. Izaho indray milaza fa mpiasam-bazaha sy andevom-bazaha no misy eto. Ampiasain’ny frantsay izany rehetra azo ampiasaina. Nisy namako nilaza tamiko fa fony nandalo teto I De Gaulle dia niteny fa —> MyDago.com


MANGATAKA NY FFKM ISIKA HANDRAY ANDRAIKITRA

MANGATAKA NY FFKM ISIKA HANDRAY ANDRAIKITRA
30 août 2014

Sahirana ny olona hoy Ralainirina Marcel teny amin’ny Magro Behoririka androany ary mitebiteby vokatry ny tsy fandriampahalemana, mitebiteby noho ny fiakaran’ny vidimpiainana sy ny delestazy any amin’ny faritra. Tratran’ny penalty nataon’ny fikambanana iraisampirenena ny fitondrana vokatry ny tsy fanatanterahana ny tondrozotra indrindra ny fampodiana ny filoha Ravalomanana. Tsy manana « raison —> MyDago.com


TSY MISY FIRENENA AZO HARENINA ETO RAHA TSY MANAO FAMPIHAVANANA KA MAMPODY NY FILOHA RAVALOMANANA

TSY MISY FIRENENA AZO HARENINA ETO RAHA TSY MANAO FAMPIHAVANANA KA MAMPODY NY FILOHA RAVALOMANANA
29 août 2014

Efa niarahantsika nitabataba teto hoy Randrianasolondrabe Eric teny amin’ny Magro Behoririka androany  nandritra ny dimy taona fa sadasada raha tsy atao alohan’ny fifidianana ny fampihavanana. Izao no vokany tsy misy zavatra milamina eto na ara-politika na ara-toekarena. Ny fanonganam-panjakana dia krizy politika no naterany ka nanjaka tamin’ny tetezamita ny fahapotehan’ny toekarena. Tsy misy firenena —> MyDago.com


MBOLA MISY DIAN-TÀNAN’NY FRANTSAY IO TSY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ETO IO

MBOLA MISY DIAN-TÀNAN’NY FRANTSAY IO TSY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ETO IO
28 août 2014

Ireto no toherintsika hoy Ragodoanarison Roger Guy androany teny amin’ny Magro Behoririka, ny fanondranana antsokosoko ny andramena, ny frantsay mitsabaka amin’ny raharahan’i Madagasikara, ny mbola hilalaovan’ny vahiny ny fanabodoana ny tany. Momba ny fizarana Antananarivo dia miantso ny depiote movansa Ravalomanana sy ny minisitra.Aoka tsy ho avy amintsika ny fizarana Antananarivo fa —> MyDago.com


MANENO SAHONA AVOKOA IZAY TOERANA ALEHAN’NY MPITONDRA

MANENO SAHONA AVOKOA IZAY TOERANA ALEHAN’NY MPITONDRA
27 août 2014

Tsy sasatry ny manaitra ny fitondrana isika  hoy Randrianasondrabe Eric androany Alarobia 27 Aogositra 2014 teny amin’ny Mago Behoririka ny amin’ny zavamisy eto amin’ny firenena, toy ny vaky trano, famonoana olona sns… Tsy misy zavatra mihiratra ho an’ny malagasy fa zavatra mampitaitana. Eo no hanairantsika ny amin’ny tokony hanaovana ny —> MyDago.com


ANDRAMO AMPODIO NY FILOHA RAVALOMANANA FA IZAY NO MBOLA TSY NATAO TETO

ANDRAMO AMPODIO NY FILOHA RAVALOMANANA FA IZAY NO MBOLA TSY NATAO TETO
26 août 2014

Isika hoy Ragodonarison Roger Guy teny amin’ny Magro Behoririka androany Talata 26 Aogositra 2014 raha miteny eto dia tsy manohitra akory fa izay baikon’ny filoha Ravalomanana mbola manohana io fitondrana io no arahintsika kanefa izany tsy mahasakana ny hitsikerana ny tsy mety ataony eto amin’ny firenena. Ireto no porofo amin’izany, —> MyDago.com


ATAOVY NY FAMPIHAVANANA FA HISOKATRA HO AZY NY ROBINET

ATAOVY NY  FAMPIHAVANANA  FA HISOKATRA HO AZY NY ROBINET
25 août 2014

Mitohy hatrany etsy amin’ny Magro Behoririka ny hetsiky mpomba ny movansa Ravalomanana androany 25 Aogositra 2014. Toy ny mahazatra dia nisy ny lahateny nifandimbiasana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Ramatoa  Rasoamalala Odette Brenda dia nanambara fa miteraka resabe any Ambatondrazaka ny momba ny Jirama. Tsy mitovy ny eto Antananarivo ny —> MyDago.com


Randriamamiarizafy Ignace : Ny fampiharana ny tondrozotra ihany no vahaolana

Randriamamiarizafy  Ignace : Ny fampiharana ny tondrozotra ihany no vahaolana
21 août 2014

Resahiko indray mandeha hoy Ignace Randriamamiarizafy androany teny amin’ny Magro Behoririka ny tondrozotra satria isika tonga amin’izao toerana izao dia nisy io tondrozotra io. Raha tsy nanao iny isika dia aiza ho aiza no nisy ny firenena. Anonantaniako an’I Samoura hoe naninona ny zavatra nandaniana vola be voasoratra tao amin’ny —> MyDago.com


MILA MIVONONA ISIKA HITSENA NY FILOHA RAVALOMANANA

MILA MIVONONA ISIKA HITSENA NY FILOHA RAVALOMANANA
20 août 2014

Mety gaga ianareo hoy  Alfred Sandros Andriamoratsiresy  androany teny amin’ny Magro Behoririka fa tsy teto ny tenako nandritra ny herinandro maromaro. Nanomana ny « Sambatra » izahay kanefa zava-dehibe ny tolona eto ka tsy maintsy mandalo eto. Any amin’ny kaomina misy anay any Mananjary dia mahatratra 60 na 70 lahy mirongo fiadiana no manafika tanana —> MyDago.com


34E SOMMET DE LA SADC : RETOUR SANS CONDITION DES EXILES POLITIQUES

34E SOMMET  DE LA SADC : RETOUR SANS CONDITION DES EXILES POLITIQUES
19 août 2014

(iii) On the Republic of Madagascar: Summit reaffirmed its commitment to support Madagascar in the context of dialogue, national reconciliation and national building processes. Summit also appealed to the international community to support Madagascar in the development process. Summit urged all stakeholders in Madagascar to adhere to and ensure full —> MyDago.com


  • '