Fianakaviana Ravalomanana : mangataka ny fitondram-panjakana hamela an’i Dada hanefa ny adidiny

25 octobre 2014

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gaety io hariva io tetsy Iavoloha ny fianakaviana Ravalomanana. Toy Izao izany fanambarana izany izay novakian’i Tojo Ravalomanana : Amin’izao fahoriana midona amin’ny fianankaviana izao dia mijoro eto izahay fianankaviana manontolo; maneho ny halahelo. Mavesatra dia mavesatra izany fisarahana izany. Ary dia ilaina tokoa ny mifankahery sy mifanohana ary mitrotro am-bavaka amin’ny fahoriana amin’ny fahoriana midona tahaka izao. Eto izahay fianankaviana manontolo dia mangataka ny —> MyDago.com


NY MALAGASY TSY AZO ZARAZARAINA NA AMIN’NY TENY NA FIAVIANA

NY MALAGASY TSY AZO ZARAZARAINA NA AMIN’NY TENY NA FIAVIANA
25 octobre 2014

Miara miombona alahelo amin’ny fianakaviana Ravalomanana ny vahoaka mpitolona eny amin’ny Magro Behoririka noho ny fahoriana mihantra amin’izy ireo amin’izao fotoana izao. Noho izany dia nisy ny fahanginana iray minitra natao teny an-toerana androany ho mariky ny fiombonana alahelo. Ankoatra izay dia nisy ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy natao —> MyDago.com


MANGATAKA NY HAHAZO HANDEVINA NY ANABAVINY NY FILOHA RAVALOMANANA

MANGATAKA NY HAHAZO HANDEVINA NY ANABAVINY NY FILOHA RAVALOMANANA
25 octobre 2014

FILAZANA Amin’ny alahelo lehibe no ilazan’ny fianakaviana fa nodimandry omaly hariva 24 oktobra 2014 ny anabavy mpiray tampo, farany, an’i Andriamatoa Marc Ravalomanana, RASOARISOLO Zanakolona. Koa manao fangatahana ny hamoram-pon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny fitondrana malagasy ny fianakaviana manontolo, hamela an’Andriamatoa Marc Ravalomanana handevina io anabaviny sy mpiray tampo —> MyDago.com


LALAO RAVALOMANANA : MIANTSO NY FIAKAMBANANA IRAISAM-PIRENENA

LALAO RAVALOMANANA : MIANTSO NY FIAKAMBANANA IRAISAM-PIRENENA
24 octobre 2014

  Mbola any Diego hatramin’izao ny filoha Ravalomanana Marc, izay nataon’ny fitondrana toy ny takalonaina mihitsy. Tsy avelan’ny fanjakana tsidihana izy. Araka ny nambaran-dRamatoa Lalao Ravalomanana teny Ivato io tolakandro io tamin’ny mpanao gazety, herinandro lasa izay no nifankahitanay tamin’ny filoha Ravalomanana Marc. Tonga avy namangy azy izahay hoy izy —> MyDago.com


NOTERENA HITENY I NENY LALAO RAVALOMANANA ?

NOTERENA HITENY I NENY LALAO RAVALOMANANA  ?
22 octobre 2014

Nampametram-panontaniana ny mpanara-baovao politika ny fiovaovan-kevitra matetika loatra tao anatin’ny fotoana fohy nataon’ny Ankolafy Ravalomanana, taorian’ny nahatongavan’ny filoha Ravalomanana iny. Inona marina no mitranga? inona no fifanarahana miafina natao ? Aiza i Dada ? .Be loatra ny kiafinafina kanefa ny tolona dia iaraha-manana, niaretana ny mafy nandritra ny dimy taona ! —> MyDago.com


RANAIVORAZO RAOBELINA FENOMANJATO : ENIMBOLANA AN-TRANOMAIZINA SAZY MIHANTONA

RANAIVORAZO RAOBELINA FENOMANJATO : ENIMBOLANA AN-TRANOMAIZINA SAZY MIHANTONA
22 octobre 2014

Niakatra fitsarana teny Anosy ny tolakandro teo ny raharaha mikasika ny CT teo aloha sady assistant parlemantera ny depiote voafidy tao amin’ny boriborintany faharoa Randrianarisoa Stanislas movansa Ravalomanana, Andriamatoa Ranaivorazo Raobelina Fenomanjato sy  Nirinjanahary Nambinina Vohimbola Ismael izay mpivarotra valopy eo akaikin’ny paositra Analakely. Raha tsiahivina dia ny Sabotsy 18 okotobra —> MyDago.com


NY FFKM IHANY NO TOKONY HANAO NY FAMPIHAVANANA

NY FFKM IHANY NO TOKONY HANAO NY FAMPIHAVANANA
21 octobre 2014

Nitohy tetsy amin’ny Magro Behorirka androany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy ny lahateny nifandimbiasana nataon’ny mpitarika tonga teny an-toerana. Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny solontenan’ny depiote Randrianarisoa Stanislas voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany, izay mpiara miasa amin’ny Ct eto aloha Ranaivorazo Fenomananjato izay voasambotra —> MyDago.com


LALAO RAVALOMANANA : FOTOANA IZAO HIROSOANA AMIN’NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA

LALAO RAVALOMANANA : FOTOANA IZAO HIROSOANA AMIN’NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA
20 octobre 2014

Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny trano fonenany Faravohitra ny maraina teo Ramatoa Lalao Ravalomanana. Fanambarana no nataony fa tsy nisy ny famaliana ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety. Toy izao raha fintinina izany. « Araka ny tenin’ny soratra masina manao hoe : miraisa saina ianareo, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, —> MyDago.com


TETEZAMITA BIS

TETEZAMITA BIS
18 octobre 2014

Tetezamita bis araka ny nambaran’ny mpitandrina Rasendrahasina Lala no misy eto amintsika .Toy ny tamin’ny andron’ny Rajoelina ihany no zavamisy satria tsy misy ny fanehoankevitra ankalalahana, fampiasan-kery hatrany no ataon’ny mpitondra ary tsy mahazo manao tatitra ihany koa ireo depiote voafidy teto an-drenivohitra : Tsy misy ny demokrasia fa ny mpitandro —> MyDago.com


HERIMPAMORETANA HATRANY NY MIARAMILA

HERIMPAMORETANA HATRANY NY MIARAMILA
18 octobre 2014

Tsy mihemotra ny vahoaka na dia manao ramatahora hatrany aza ny herim-pamoretana. Nanomboka tamin’ny fito ora maraina eo ho eo  no efa nihaodihaody, nandrangaranga ny fitaovam-piadiany ny mpitandro ny filaminana. Na izany aza nijoro hatrany ny vahoaka mpitolona. Sahy ary tsy mihemotra na dia toa atody miady amam-bato aza. Amin’izao —> MyDago.com


Lalao RAVALOMANANA : « MIJOROA ISIKA, AVOAHAY I DADA »

Lalao RAVALOMANANA : « MIJOROA ISIKA, AVOAHAY I DADA »
17 octobre 2014

Niditra mivantana tamin’ny onjampeo iray teto an-dRenivohitra, androany tolakandro,  i Neny Lalao Ravalomanana nampita hafatra ho an’ny vahoaka, indro izany fanambarana izany : « Ny zavatra mitranga aty Antsiranana, voalohany indrindra aloha dia misaotra ny Praiminisitra nanaovany anay mianankavy kely nihaona tamin’i Dada, koa ankehitriny aho dia manao izao fitenenana izao —> MyDago.com


  • '