ILES EPARSES? FORMELLEMENT « ILES MALGACHES » AUX NATIONS UNIES

24 avril 2014

Zarazarao e ! – Partagez ! PS : Tadidinao koa ve ity lahatsoratra nivoaka tato amin’i MyDago ity ? PS : Vous souvenez vous aussi de cet article sorti sur MyDago ?


MILA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA FARAN’NY IZAY HAINGANA ETO ISIKA SATRIA MANANA TRAIKEFA LEHIBE izy

MILA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA FARAN’NY IZAY HAINGANA  ETO ISIKA SATRIA MANANA TRAIKEFA LEHIBE izy
24 avril 2014

Tsy  sasatra    isika     mamerina hoy Eric  teny amin’ny Magro Behoririka androany, fa  ho an’ity Madagasikara ity no  nahatongavantsika eto. Matoa isika niaritra amantaonany teto ny hiverenan’ny filoha Ravalomanana dia mahatsiaro fa mijaly ny vahoaka.Ray amandreny tia filaminana, fivoarana, fampandrosoana izy, noho izany di atsy reraka  isika mitaky ny fiverenany. Matoa izy niteny hoe hajao ny mpitondra  dia noho —> MyDago.com


TSY MISY VOLA HO AZON’NY GOVERNEMANTA VAOVAO IZANY EO RAHA TSY TAFAVERINA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA

TSY MISY VOLA HO AZON’NY GOVERNEMANTA VAOVAO IZANY EO RAHA TSY TAFAVERINA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA
23 avril 2014

Ny antony hahatongavantsika eto hoy Eric androany teny amin’ny Magro Behoririka dia ny filoha Ravalomanana ihany. Raha nanao ezaka maro samihafa ny namantsika any amin’ny Andrimpanjakana dia ireny no vokany. Tsy midika akory izany fa resy ny movansa Ravalomanana. Tsy misy tokony haharesy antsika izany, efa lalàna velona ny fodian’I —> MyDago.com


TSY MILA FANDINIHANA ELA NY FITAKIANTSIKA

TSY MILA FANDINIHANA ELA NY FITAKIANTSIKA
22 avril 2014

Androany Talata 22 Aprily 2014 dia nanohy ny hetsika fanaony etsy amin’ny Magro Behoririka ireo vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana Andriamatoa Raguy .Gaga aho hoy izy raha nahare ny Praiminisitra Kolo Roger nilaza fa hanao hopitaly lehibe iray.Maninona no manao izany fa hatsaraina ny efa —> MyDago.com


TSY MILA FAMPIHAVANANA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA

TSY MILA FAMPIHAVANANA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA
19 avril 2014

Nitohy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Nisy hatrany ny lahateny nifandimbiasana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Andriamatoa Raguy dia nanambara  fa governemanta « catastrophe » io satria nandeha sahady ny fanilikilihana. Efa mipetraka sahady ny  toromarika mitady tsy hampisy ny fitoniana. Ao ambadik’io ny frantsay mitady hamerina —> MyDago.com


Minisitra 6 amin’ireo no efa voasazin’ny Union Africaine fa nanongam-panjakana.

Minisitra 6 amin’ireo no efa voasazin’ny Union Africaine fa nanongam-panjakana.
18 avril 2014

Tetezamita vaovao . Izay no azo ambara ny firafitry ny governeMANTA tafajoro. Saika olona efa nandray anjara sy nandalo tao amin’ny tetezamitan-dRajoelina ny ankamaroan’ireo voatendry, ny omaly tsy miova fa ireo olona tsy nahomby no mihodikodina eo. Tsy voahaja ny  »zero redoublement » izay nambaran’i Kolo Roger.Efatra no tafaverina tamin’ireo governemanta farany teo —> MyDago.com


GOVERNEMANTA VAOVAO : TSY MAHAVAHA OLANA IO

GOVERNEMANTA VAOVAO : TSY MAHAVAHA OLANA IO
18 avril 2014

Nitondra ny fomba fijeriny ny mahakasika ny firafitry ny governemanta vaovao ireo mpitarika ny movansa Ravalomanana izay tonga teny amin’ny Magro Behoririka androany. Ny depiote voafidy tao amin’ny boriborintany fahaenina Rasoanoromalala Horace dia nanambara fa ela ny ela ka teraka ihany, ary teraka zaza sampona, zaza teraka Alakaosy. Kisarisary no ilazako azy —> MyDago.com


GoverneMANTA : voatendry ireo minisitra 31, iray monja ny an’ny movansy Ravalomanana

GoverneMANTA : voatendry ireo minisitra 31, iray monja ny an’ny movansy Ravalomanana
18 avril 2014

Ministre d’Etat chargé des Infrastructure et Aménagement du Territoire – RAKOTOVAO Rivo Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques : – LALARISAINA Joélie Valérien Ministre de la Défense : – DOMINIQUE Jean Olivier Ministre des Affaires Etrangères : – RAZAFITRIMO Arisoa Ministre de la Justice, Garde des Sceaux —> MyDago.com


MANDROSO HO ANY AMIN’NY FANDRESENA NY TOLONA ATAONTSIKA

MANDROSO HO ANY AMIN’NY FANDRESENA NY TOLONA ATAONTSIKA
17 avril 2014

Ao anatin’ny herinandro masina isika  amin’izao ankatoky ny fetin’ny Paska izao. Ny vahoaka mpitolona mpanaradia ny movansa Ravalomanana dia tsy nanao ambanin-javatra izany amin’ny maha kristianina azy ireo fa dia manaja izany tanteraka. Tamin’ity androany Alakamisy masina ity dia nanatombo teny amin’ny Magro Behoririka ny fiderana an’Andriamanitra. Ny tapany faharoa tamin’ny fanompoam-pivavahana —> MyDago.com


EFA AKAIKY NY FANDRESENTSIKA

EFA  AKAIKY NY FANDRESENTSIKA
16 avril 2014

 Efa akaiky ny fandresena hoy Donazy androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny zavatra ifantohan’ny sain’ny maro dia ny fananganana ny governemanta. Ny tsapa dia mbola misy indray ny olona mbola miresaka ny fanendrena ny Praiminisitra. Efa tara loatra izany. Fahitako an’ireny dia karazana adivarotra amin’ny seza amin’izay mahazo minisitra. Tsy —> MyDago.com


TSY HIHEMOTRA ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA

TSY HIHEMOTRA ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA
15 avril 2014

Voatendry iny Praimnisitra hoy Sandros androany teny  Magro Behoririka , tsy misy hanomezantsiny ny filohampirenena. Tendreo izay minisitra afaka hiara hiasa aminao. Isika tsy hitsara be fahatany. Miarahaba ny Praiminisitra sy ny vahoaka Malagasy. Ny asa ataony eo no hafahantsika mitsara azy. Olona tia fihavanana io ary ny Ambasadaoro vaovao amerikana dia —> MyDago.com


  • '

Switch to our mobile site