Minisitra 6 amin’ireo no efa voasazin’ny Union Africaine fa nanongam-panjakana.

18 avril 2014

Tetezamita vaovao . Izay no azo ambara ny firafitry ny governeMANTA tafajoro. Saika olona efa nandray anjara sy nandalo tao amin’ny tetezamitan-dRajoelina ny ankamaroan’ireo voatendry, ny omaly tsy miova fa ireo olona tsy nahomby no mihodikodina eo. Tsy voahaja ny  »zero redoublement » izay nambaran’i Kolo Roger.Telo be izao no tafaverina tamin’ireo governemanta farany teo dia  i  RAVATOMANGA Roland,  ANDRIANTIANA Ulrich, RAMANANTSOA Rabenjamina. Enina tamin’izy ireo no efa voasazin’ny UA fa tafiditra tamin’ny fanonganampanjakana mivantana, izay —> MyDago.com


GOVERNEMANTA VAOVAO : TSY MAHAVAHA OLANA IO

GOVERNEMANTA VAOVAO : TSY MAHAVAHA OLANA IO
18 avril 2014

Nitondra ny fomba fijeriny ny mahakasika ny firafitry ny governemanta vaovao ireo mpitarika ny movansa Ravalomanana izay tonga teny amin’ny Magro Behoririka androany. Ny depiote voafidy tao amin’ny boriborintany fahaenina Rasoanoromalala Horace dia nanambara fa ela ny ela ka teraka ihany, ary teraka zaza sampona, zaza teraka Alakaosy. Kisarisary no ilazako azy —> MyDago.com


GoverneMANTA : voatendry ireo minisitra 31, iray monja ny an’ny movansy Ravalomanana

GoverneMANTA : voatendry ireo minisitra 31, iray monja ny an’ny movansy Ravalomanana
18 avril 2014

Ministre d’Etat chargé des Infrastructure et Aménagement du Territoire – RAKOTOVAO Rivo Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques : – LALARISAINA Joélie Valérien Ministre de la Défense : – DOMINIQUE Jean Olivier Ministre des Affaires Etrangères : – RAZAFITRIMO Arisoa Ministre de la Justice, Garde des Sceaux —> MyDago.com


MANDROSO HO ANY AMIN’NY FANDRESENA NY TOLONA ATAONTSIKA

MANDROSO HO ANY AMIN’NY FANDRESENA NY TOLONA ATAONTSIKA
17 avril 2014

Ao anatin’ny herinandro masina isika  amin’izao ankatoky ny fetin’ny Paska izao. Ny vahoaka mpitolona mpanaradia ny movansa Ravalomanana dia tsy nanao ambanin-javatra izany amin’ny maha kristianina azy ireo fa dia manaja izany tanteraka. Tamin’ity androany Alakamisy masina ity dia nanatombo teny amin’ny Magro Behoririka ny fiderana an’Andriamanitra. Ny tapany faharoa tamin’ny fanompoam-pivavahana —> MyDago.com


EFA AKAIKY NY FANDRESENTSIKA

EFA  AKAIKY NY FANDRESENTSIKA
16 avril 2014

 Efa akaiky ny fandresena hoy Donazy androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny zavatra ifantohan’ny sain’ny maro dia ny fananganana ny governemanta. Ny tsapa dia mbola misy indray ny olona mbola miresaka ny fanendrena ny Praiminisitra. Efa tara loatra izany. Fahitako an’ireny dia karazana adivarotra amin’ny seza amin’izay mahazo minisitra. Tsy —> MyDago.com


TSY HIHEMOTRA ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA

TSY HIHEMOTRA ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA
15 avril 2014

Voatendry iny Praimnisitra hoy Sandros androany teny  Magro Behoririka , tsy misy hanomezantsiny ny filohampirenena. Tendreo izay minisitra afaka hiara hiasa aminao. Isika tsy hitsara be fahatany. Miarahaba ny Praiminisitra sy ny vahoaka Malagasy. Ny asa ataony eo no hafahantsika mitsara azy. Olona tia fihavanana io ary ny Ambasadaoro vaovao amerikana dia —> MyDago.com


ALEO HITSANGANA NY ANDRIMPANJAKANA REHETRA DIA TSY MISY SAKANA AMIN’NY FODIAN’I DADA.

ALEO HITSANGANA NY ANDRIMPANJAKANA REHETRA DIA TSY MISY SAKANA AMIN’NY FODIAN’I DADA.
14 avril 2014

Isika maika sy manontany foana hoy ny depiote Horace Rasoanoromalala, teny amin’ny Magro Behoririka androany, maninona no mbola tsy tonga ny filoha Ravalomanana. Efa nitsangana iny ny Praiminisitra, fa ny famakafanay dia mila fanjakana mari-toerana ny filoha Ravalomanana vao hiditra eto. Fitondrana ara-dalàna no nentiny teto ka raha hiverina eto —> MyDago.com


NAIKE ELIANE : TSY MAINTSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA

NAIKE ELIANE : TSY MAINTSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA
14 avril 2014

Manoloana ny fanendrena Praiminisitra Kolo Roger dia naneho ny heviny ny Cst teo aloha Naike Eliane. Nambarany fa sarotra ny mitsara azy mialoha ny fotoana hiasany. Aleo aloha hiasa izy dia ho hita eo. Fa raha ny fahafantarako azy manokana manana ny toetra rehetra ilaina amin’ny maha Praiminisitra azy izy: —> MyDago.com


ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : NISAOTRA IREO VAHOAKA NIFIDY AZY

ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : NISAOTRA IREO VAHOAKA NIFIDY AZY
12 avril 2014

Notanterahana androany teny amin’ny Akany Fanavotana Ankasina ny lanonana fisaorana nataon’ny depiote Razafimanantsoa Hanitra voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany amin’ny anaran’ny movansa Ravalomanana, tamin’ireo vahoaka nifidy azy teny amin’ny faritra nirotsahany. Nanatrika izany lanonana izany ny lehiben’ny delegasiona movansa Ravalomanana Roland Ravatomanga, Mamy Rakotoarivelo, Ramalason Olga, ny depiote voafidy tamin’ny —> MyDago.com


ISIKA DIA EFA MANANTENA FA TSY HO ELA DIA HO AVY NY FILOHA RAVALOMANANA

ISIKA DIA EFA MANANTENA FA TSY HO ELA DIA HO AVY NY FILOHA RAVALOMANANA
11 avril 2014

Nitohy tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Nisy hatrany ireo mpitarika nandray fitenenana.  Andriamatoa Guy dia nanambara fa tsy misy fampihavanana mandeha eto satria ianareo ao amin’ny FFM no nikonokonona fanonganam-panjakana niaraka tamin-dRajoelina. Mpanao politika no niady teto fa tsy ny vahoaka malagasy. Ny Pr Zafy sy Ratsiraka —> MyDago.com


MIANDRANDRA NY FAHATONGAVAN’NY FILOHA RAVALOMANANA NY VAHOAKA

MIANDRANDRA NY FAHATONGAVAN’NY FILOHA RAVALOMANANA NY VAHOAKA
10 avril 2014

Rehefa mahita ireny daba fanariana fako ireny hoy Manitra avy amin’ny AFDL teny amin’ny Magro Behoririka androany dia ahitana soratra hoe nosy frantsay. Nahoana isika no lasa nosy frantsay. Tokony hisy fifidianana hoe kena sa tsia ny fanjanahtany. Tamin’ny 47 dia nijaly ny vahoaka tamin’izany indrindra tany aminay Ambatondrazaka tany, ka —> MyDago.com


  • '

Switch to our mobile site