HIOVA INDRAY HONO !

28 août 2015

« Ny zavatra natomboka rehetra dia hifarana raha tonga amin’ny fetra », izay hiran’i Naly Rakotofringa izay no tonga ao an-tsaina manoloana ny tsy maintsy aharavan’ireo rafi-panjakana roa napetraky ny fitondrana tetezamita.Tsy iza ireo fa ny filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) sy ny vaomierampirenena mahaleontena misahana ny fifidianana nandritra ny tetezamita (ceni-t) Efa vita ny asan’ny Ceni-t tsy misy tokony hataony intsony raha ny anarany aza.Vao voafidy ny filohan’ny Repoblika —> MyDago.com


AZA MATAHOTRA MINOA FOTSINY IHANY (MARKA 5 :36)

AZA MATAHOTRA MINOA FOTSINY IHANY (MARKA 5 :36)
27 août 2015

Io andalantsoratra masina ao amin’ny filazantsaran’I Marka io no nibaiko ny filoha Ravalomanana mivady tamin’ny fananganana ireo orinasa maro tao anatin’ny Groupe Tiko. Samy voataiza tamin’ny finoana an’Ilay Telo Izay Iray izy mivady ka nony nivady dia tsy sarotra ho azy ireo ny nananganan-javatra.Ny finoana no nialoha lalana ny fikasana —> MyDago.com


LALAO RAVALOMANANA : VEHIVAVY KRISTIANA TIA TANINDRAZANA

LALAO RAVALOMANANA : VEHIVAVY KRISTIANA TIA TANINDRAZANA
19 août 2015

Feno 178 tamin’ny Alahady teo ny nandefonana an-dRasalama martiora kristiana malagasy voalohany satria 16 Aogositra 1837 no maty nolefonina teny Ambohipotsy i Rasalama.Raha tsiahivina ny tantara dia ireto no ilaina ho tsaroana Andrianampoinimerina dia tsy nanaiky ny fidiran’ny fivavahana vahiny satria tsinjony fa hiteraka faharavan’ny fanjakana izany. Nony lasa anefa —> MyDago.com


I DADA HATRANY NO RAOLA

I DADA HATRANY NO RAOLA
18 août 2015

Tsy mbola  mifarana ny ady hevitra momba ny fanambarana nataon’i Amiraly Ratsiraka.Nanazava ny zanak’i Jeneraly Andriamahazo sy ny Jeneraly Ramakavelo izay samy nanamafy fa tsy manana tombony tamin’ny fahafatesan’ny Kolonely Ratsimandrava ny jeneraly Andrihamahazo. Betsaka ny azo ambara mikasika izay nambaran-dRtasiraka fa ny tiana marihina dia ity izy miampanga ny —> MyDago.com


LALAO RAVALOMANANA : AFAKA MIASA TSARA AVY HATRANY

LALAO RAVALOMANANA : AFAKA MIASA TSARA AVY HATRANY
14 août 2015

Iny efa niarahantsika nahalala iny fa efa navoakan’ny Sadir ny voka-pifidianana vonjimaika ho an’ny fifidianana ben’ny tanana  sy mpanolontsaina teto amintsika.Ankoatra ny teto amin’ny faritra Analamanga dia efa nivoaka ihany koa ireo any amin’ny faritra hafa nanomboka androany.Araka ny tarehimarika  dia ambany ny taham-pifidianana 29,87%n’ny mpifidy tamin’iny fifidianana ben’ny tanana —> MyDago.com


  • '