TSY ANY FRANTSA IHANY NO MISY HERISETRA

19 novembre 2015

Nampivarahontsana ny zava-nitranga tany Paris renivohitra frantsay tamin’ny Zoma lasa teo (vendredi 13 ) dia ny herisetra nitarika famoizana aina 130 mahery sy faharatrana 350 mahery.Toy izay niseho tany Etazonia ny 11 Septambra 2001 dia mbola ireo silamo mahery fihetsika hatrany no nitonona  ho nahavita izany.Tsy hiditra lalina amin’ny fototra nahatonga ny herisetra isika fa ny tiana hasongadina dia ny fandrasain’andraikitra haingana dia haingana nataon’ny mpitondra frantsay, toy ny fikarakarana —> MyDago.com


VONDRON’NY MPITOLONA MAGRO : MIARADIA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA

VONDRON’NY MPITOLONA MAGRO : MIARADIA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA
15 novembre 2015

Nihaona tamin’ny mpampahalala vaovao androany Sabotsy tolakandro 14 Novambra 2015 tetsy amin’ny Restaurant Ny Railovy ny Vondron’ny Mpitolona Magro (VMM).Nisy ny fanambarana nataon’izy ireo tamin’izany . Toy izao raha fintinina fohifohy izay fanambarana izay. Rehefa nanao jery todika ny toe-draharaham-pirenena na ny vokatry ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 izahay dia nahatsapa —> MyDago.com


REPOBLIKA FAHEFATRA : MPAMOSAVY MALEMY KA NY MPIRAY TANINDRAZANA NO ARIPAKA

REPOBLIKA FAHEFATRA : MPAMOSAVY MALEMY KA NY MPIRAY TANINDRAZANA NO ARIPAKA
13 novembre 2015

Tsy mahomby ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny raha ny tatitry ny Vondrona Eoropeana omaly no jerena. Tsy nahitana vokatra ireo fihetsiketsehana sy fisehosehoana ataon’ny filoha, ny Praminisitra, sy ireo mpanatanteraka. « Negative » hoy ny filazan’ny masoivohon’ny vondrona Eoropeana azy, « zero » sy  « poakaty » hoy isika. Ny asan’ny fitondrana Rajaonarimampianina dia ny manenjika ny —> MyDago.com


Fifidianana loholona : raharahan’ireo mpifidy vaventy

Fifidianana loholona : raharahan’ireo mpifidy vaventy
11 novembre 2015

Taorian’ny fifidianana ben’ny tanana dia hifidy ireo loholona handrafitra ny Antenimieran-doholona isika ny 29 Desambra 2015 izao.Saingy ny mampiavaka ity fifidianana ity dia tsy andraisan’ny olompirenena rehetra mivantana anjara fa raharahan’ireo antsoina hoe « mpifidy vaventy » ireo efa nahazo ny fitokisan’ny mpifidy teo aloha , ahitana ireo ben’ny tanana sy ny mpanolontsaina —> MyDago.com


MBOLA AO ANATY KRIZY ISIKA

MBOLA AO ANATY KRIZY ISIKA
11 novembre 2015

Ireo tomponandraikitra eto amintsika , rehefa mandray fitenenana dia mitanisa ny hoe « firenena vao nivoaka tamin’ny krizy isika » hanadiovana tena amin’ny tsy fahombiazana.Ny zavamisy hita mibaribary sy iainana aloha dia tsy mbola tafavoaka tamin’ny krizy isika fa vao mainka aza tafahitsoka lalina, ny porofo tsy mbola azo ny vola avy —> MyDago.com


  • '