MILA MIVONONA ISIKA HITSENA NY FILOHA RAVALOMANANA

20 août 2014

Mety gaga ianareo hoy  Alfred Sandros Andriamoratsiresy  androany teny amin’ny Magro Behoririka fa tsy teto ny tenako nandritra ny herinandro maromaro. Nanomana ny « Sambatra » izahay kanefa zava-dehibe ny tolona eto ka tsy maintsy mandalo eto. Any amin’ny kaomina misy anay any Mananjary dia mahatratra 60 na 70 lahy mirongo fiadiana no manafika tanana ka rehefa tsy manome vola dia vonoiny. Ny mahafaly kosa dia isa-maraina dia maheno olona manontany hoe rahoviana ihany dada —> MyDago.com


34E SOMMET DE LA SADC : RETOUR SANS CONDITION DES EXILES POLITIQUES

34E SOMMET  DE LA SADC : RETOUR SANS CONDITION DES EXILES POLITIQUES
19 août 2014

(iii) On the Republic of Madagascar: Summit reaffirmed its commitment to support Madagascar in the context of dialogue, national reconciliation and national building processes. Summit also appealed to the international community to support Madagascar in the development process. Summit urged all stakeholders in Madagascar to adhere to and ensure full —> MyDago.com


VAO NANOMBOKA NY REPOBLIKA FAHAEFATRA DIA TSY NISY FIOVANA NY FAHASAHIRANANA FA VAO MAINKA MILENTIKA NY FIRENENA

VAO NANOMBOKA NY REPOBLIKA FAHAEFATRA DIA TSY NISY FIOVANA NY FAHASAHIRANANA FA VAO MAINKA MILENTIKA NY FIRENENA
19 août 2014

Maromaro hoy Raobelina  Ranaivorazo Fenomanjato androany teny amin’ny Magro Behoririka ny zavatra nandraisana fanapahakevitra taorian’ny fifidianana raha tsy hitanisa afa tsy ny tolo-dalàna tsy nahomby io isika.  Aza gaga isika fa vao mijanona ny coup d’arrêt dia misy sefo de brigade maty ary mbola misy foana ny valifaty any ambadika any. Ny mpampianatra —> MyDago.com


TOLO-DALANA FIZARANA AN’ANTANANARIVO : POIZINA IO

TOLO-DALANA FIZARANA AN’ANTANANARIVO : POIZINA IO
18 août 2014

Mitohy hatrany etsy amin’ny Magro Behoririka ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Nisy ny lahateny nifandimbiasana nataon’ny mpitarika tonga teny an-toerana androany. Ny Ct teo aloha Eric dia nanambara fa lalao maloto io tolo-dalàna alefa eny Tsimbazaza mikasika ny fizarana an’Antananarivo io. Raha hazavaina fohifohy dia alefa any amin’ny —> MyDago.com


HAJAO NY LALANA DIA APIHARO NY ANDININY FAHA 20 AO AMIN’NY TONDROZOTRA

HAJAO NY LALANA DIA APIHARO NY ANDININY FAHA  20 AO AMIN’NY TONDROZOTRA
16 août 2014

Malaza ny resaka fizarana an’Antananarivo ho enina hoy ny depiote Rasoanoromalala Horace androany teny amin’ny Magro Behoririka. Efa fantatry ny vahoaka ny olana amin’ny firazana ho enina, ary efa fantatrareo ny hevitry ny depiote sy ny movansa Ravalomanana. Isika mahatoky fa vahoaka tonga saina ka mahafantatra ny ataony. Ny olana dia —> MyDago.com


TANTERAHO NY FAMPIHAVANANA

TANTERAHO NY FAMPIHAVANANA
14 août 2014

Taorian’ireny fanonganampanjakana ireny hoy Eric teny amin’ny Magro Behoririka androany dia nitroatra isika mpomba ny filoha Ravalomanana .Misy antony lehibe ary naharesy lahatra antsika rehetra izany.Tsapantsika tamin’ireny fa nisy ny rivo-pandrosoana nentin’ny filoha Ravalomanana ka ohatra ny sabotazy no nanongana azy. Raha natao ny fifidianana ka lany ho filoha Hery —> MyDago.com


FIZARANA AN’ANTANANARIVO HO ENINA VE NO VAHAOLANA?

FIZARANA AN’ANTANANARIVO HO ENINA VE NO VAHAOLANA?
12 août 2014

Mitodika amin’ny filoha Hery aho hoy Hilarion Rarison androany teny amin’ny Magro Behoririka, raha mahita ireo mpanolontsaina notendreny vetivety. Tena hiroso amin’ny fampihavanana marina ve ? satria ao anatin’io Voninahitse, Pierrot Rajaonarivelo, Vaovao Benjamin. Inona no nahatonga ny filoha Hery hampiditra an’i Julien Razafimanjato ao nefa ny Daf-ny any am-ponja. Tsy —> MyDago.com


IZAHAY MBOLA MANAMBARA AMIN’NY MALAGASY FA MBOLA TO TENY AMIN’NY AMERIKANA NY FILOHA RAVALOMANANA

IZAHAY MBOLA MANAMBARA AMIN’NY MALAGASY FA MBOLA TO TENY AMIN’NY AMERIKANA NY FILOHA RAVALOMANANA
12 août 2014

Namaly avy hatrany ny voalazan’ny filoha Hery tamin’ny fahatongavany teny Ivato ny faran’ny herinandro teo izay milaza fa mihevitra angamba ingahy Ravalomanana fa azy Amerika fa isaky ny mankany Etazonia aho dia mahita ho tenenina foana izy hoy Rakomandimby Zafilahy teny amin’ny Magro Behoririka androany. Raha averina ny fanehoankevitry ny —> MyDago.com


TSY ILAINA INTSONY IZANY FILOHAMPIRENENA MIHATSARAVELANTSIHY IZANY FA MANAPOTIKA NY FIRENENA.

TSY ILAINA INTSONY IZANY FILOHAMPIRENENA MIHATSARAVELANTSIHY IZANY FA MANAPOTIKA NY FIRENENA.
11 août 2014

Mihazakazaka hanao fampihavanana ny mpanao politika hoy Rakotonomenjanahary Jean Ernest teny amin’ny Magro Behoririka . Ny zavatra misy dia tsy misy fanatanterahana izany. Efa fantany angamba fa làlana tsy azo ihodivirana ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana. Misy ny manakorontana izany fampihavanana izany dia ilay mpampihavana teo aloha. Nilaza izy ireo fa —> MyDago.com


MAHAIZA MAKA LESONA AMIN’NY TEO ALOHA

MAHAIZA MAKA LESONA AMIN’NY TEO ALOHA
8 août 2014

Matoa isika tany amin’ny 2002 tany hoy Eric androany teny amin’ny Magro Behoririka nampiseho ny tsy fankasitrahana ny fanonganana ny filoha Ravalomanana dia porofointsika ny fahapotehin’ny firenena. Manome rariny antsika ny tantara raha mbola mijoro eto isika. Na ny fitondrana nitsangana aza izay nitondra fiovana dia amin’ny ratsy. Izany foana —> MyDago.com


MIANDRY NY TOROMARIK’I DADA FOANA IZAHAY

MIANDRY NY TOROMARIK’I DADA FOANA IZAHAY
7 août 2014

Taorian’ny valo volana nitsanganan’ny fitondrana hoy Eric androany teny amin’ny Magro Behoririka dia tsy misy fiovana ny androm-piainantsika nefa isika movansa Ravalomanana efa nomen’ny filoha Ravalomanana toromarika ny amin’ny hanohanana ny fitondrana. Marina ny azy mba tsy hananatsika endrika hoe isika no fositra amin’ny fahapotehan’ny firenena. Indrisy anefa fa valo —> MyDago.com


  • '