ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : TSY HELOKA VELIVELY FIDIRAN’NY OLOM-PIRENENA IRAY AMIN’NY FIRENENY, FA ZO FOTOTRA

31 octobre 2014

Anisan’ny nitondran’ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Me Razafimanantsoa Hanitra raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy androany ny momba ny vondrona parlemantera. Nambarany fa ny fitsipika anatiny no mametra azy io ka  rehefa maha feno dimy ny depiote dia  afaka manangana vondrona parlemantera iray. Rehefa vonona ireo izay  dia mametraka ny taratasy eo anatrehan’ny Antenimieram-pirenena. Hatramin’izao dia 11 no nahavita io vondrona parlemantera ary mbola betsaka ny tsy tafiditra ao anatin’ny —> MyDago.com


LILA KOUMBA : « RARANA TSY HITSIDIKA NY VADIKO AHO »

LILA KOUMBA : « RARANA TSY HITSIDIKA NY VADIKO AHO »
30 octobre 2014

« Raràna tsy hitsidika ny vadiko aho», hoy i Lila Koumba, tanaty ranomaso. Nitodika amin’ny mpitandro filaminana ny tenany avy eo. “ Marina fa baikoina ianareo nefa aza manaiky atao fitaovana hamadihana ny marina hanitsakitsahina ny zon’ny hafa. Noterena an-kolaka hilaza fa tena tsy tao an-tranony marina i Koumba ny —> MyDago.com


FAMONOANA NY MALAGASY 22 TAPITRISA NY FITAZONANANY FILOHA RAVALOMANANA

FAMONOANA NY MALAGASY 22 TAPITRISA NY FITAZONANANY FILOHA RAVALOMANANA
30 octobre 2014

Tsy misy lalàna malagasy na lalam-panorenena na lalàna tsotra hoy Eric Randrianasolondrabe androany teny amin’ny kianjan’ny finoana ahahafanareo mitsara ny filoha Ravalomanana. Amin’ny maha malagasy azy dia tsy azo teneninareo izy fa niditra an-tsokosoko. Ny Dg ny Acm no tokony henjehinareo amin’io.Rehefa tsy hainareo dia aza idiranareo. Mbola tetezamita ity —> MyDago.com


RAKOTOVAZAHA OLIVIER : TSY HANAIKY LEMBENANA INTSONY ISIKA

RAKOTOVAZAHA OLIVIER : TSY HANAIKY LEMBENANA INTSONY ISIKA
29 octobre 2014

Misy fampandriana andrisa sy fivarotana saka beloha eto hoy Rakotovazaha Olivier sekretera jeneralin’ny Mfm androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ity kisambosambotra sy fidirana an-tsokosoko ity. Izaho dia efa minisitry ny fitaterana ary mahafantatra tsara ny momba ny fivezivezen’ny fiaramanidina eto amintsika. Tsy misy raoplanina miainga izany raha tsy mahazo alalana —> MyDago.com


FFKM : TSY MISY FANDRIAMPAHALEMANA ETO RAHA TSY MISY FAMPIHAVANANA MARINA

FFKM : TSY MISY FANDRIAMPAHALEMANA ETO RAHA TSY MISY FAMPIHAVANANA MARINA
28 octobre 2014

Rehefa nangina tao anatin’ny volana vitsivitsy ny FFKM dia naneho heviny indray izy ireo momba ny raharaham-pirenena. Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny Andohalo izy ireo ny maraina teo. Nisy ny fanambarana nataony tamin’izany. Toy izao raha fintinina izay voalazany tao anatin’izany fanambarana izany. “Iarahantsika mahita ny raharaham-pirenena ankehitriny fa mbola —> MyDago.com


Me HANITRA RAZAFIMANANTSOA : MITAKY NY HAMPODIANA AN’I DADA AO FARAVOHITRA

Me HANITRA RAZAFIMANANTSOA : MITAKY NY HAMPODIANA AN’I DADA AO FARAVOHITRA
28 octobre 2014

Rehefa avy namita hiraka nandritra ny fotoana elaela tany ivelan’ny Madagasikara ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenana, Hanitra Razafimanantsoa, dia nihaona tamin’ny mpanao gazety io maraina io. Momba ny fisamborana sy fitazonana na « garde vue » ny mpiambina teo alohan’ny filoha Ravalomanana, andrimatoa Jean Marc Koumba dia nilaza Me Hanitra fa tsy —> MyDago.com


HAMANGY AN’I DADA I MANANDAFY RAKOTONIRINA

HAMANGY AN’I DADA I MANANDAFY RAKOTONIRINA
28 octobre 2014

Mitohy hatrany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana etsy amin’ny Magro behoririka. Androany dia anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana Ragodonarison Guy Roger. Nambarany fa nisy olona iray niantso tao amin’ny fandaharana demokrasia mivantana ny maraina. Nilaza io olona io fa Ravalomanana dia olona ambany no niakatra ary tonga teo —> MyDago.com


IZAHAY TSY HIHEMOTRA HATRAMIN’NY FARANY RAHA TSY AZONAY NY ZAVATRA TAKIANAY

IZAHAY TSY HIHEMOTRA HATRAMIN’NY FARANY RAHA TSY AZONAY NY ZAVATRA TAKIANAY
27 octobre 2014

Misaotra antsika rehetra hoy Randrianasolondrabe Eric androany teny amin’ny kianjan’ny finoana tamin’ny fanotronana ny fandevenana ny anabavin’ny filoha Ravalomanana. Mahonena ireny zavamisy ireny kanefa isika tsy kivy fa amin’ny alalan’i dada no hitolomantsika eto. Niarahantsika nahalala tsara ny nisian’ny fitsapankevi-bahoaka momba ny lalampanorenena tamin’ny 2010. Novolavolaina ho amin’ny tombontsoan’olom-bitsy izay noterena —> MyDago.com


RAVALOMANANA MARC : SAHY, MBOLA MATANJAN-TSAINA TSARA

RAVALOMANANA MARC : SAHY, MBOLA MATANJAN-TSAINA TSARA
26 octobre 2014

Notanterahina, androany ny fandevenana ny anabavin’ny filoha Ravalomanana Marc, Itompokovavy RASOARISOLOZANAKOLONA, rehefa nandrasana teny amin’ny trano fonenany eny Amboanjobe Iavoloha, hatry ny zoma sy ny sabotsy teo. Ankoatra ny fianakaviana sy ireo tapaka sy namana, mpiara-mitolona, nahitana mpitandro filaminana maromaro ny teny amin’ny manodidina eny amin’ny trano fonenan’ity anabaviny ity, —> MyDago.com


Fianakaviana Ravalomanana : mangataka ny fitondram-panjakana hamela an’i Dada hanefa ny adidiny

Fianakaviana Ravalomanana : mangataka ny fitondram-panjakana  hamela an’i Dada  hanefa ny adidiny
25 octobre 2014

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety io hariva io tetsy Iavoloha ny fianakaviana Ravalomanana. Toy Izao izany fanambarana izany izay novakian’i Tojo Ravalomanana : Amin’izao fahoriana midona amin’ny fianankaviana izao dia mijoro eto izahay fianankaviana manontolo; maneho ny halahelo. Mavesatra dia mavesatra izany fisarahana izany. Ary dia ilaina tokoa ny —> MyDago.com


NY MALAGASY TSY AZO ZARAZARAINA NA AMIN’NY TENY NA FIAVIANA

NY MALAGASY TSY AZO ZARAZARAINA NA AMIN’NY TENY NA FIAVIANA
25 octobre 2014

Miara miombona alahelo amin’ny fianakaviana Ravalomanana ny vahoaka mpitolona eny amin’ny Magro Behoririka noho ny fahoriana mihantra amin’izy ireo amin’izao fotoana izao. Noho izany dia nisy ny fahanginana iray minitra natao teny an-toerana androany ho mariky ny fiombonana alahelo. Ankoatra izay dia nisy ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy natao —> MyDago.com


  • '