ZAFILAHY RAKOMANDIMBY : RAHA FAMPIHAVANANA TSY MISY NY FILOHA RAVALOMANANA DIA TSY HOTANTERAKA ETO

28 juillet 2014

Averimberina eto foana hoy Rakomandimby Zafilahy androany teny amin’ny Magro Behoririka fa ny fampihavanana tsy misy ny filoha Ravalomanana  dia tsy mety. Raha ilaza fapihavanana isika dia ny ankasomparana natao tamin’ny filoha Ravalomanana teto. Noho izany raha  hanao fampihavanana dia izy Ravalomanana no tonga eto fa tsy solontenany. Ny solontenany efa tsy nety amin’ny fanatanterahana ny fampihavanana. Ny ventesin’ny fitondrana foana dia ny fampihavanana, misy antony izany. Ny voalohany dia —> MyDago.com


RANDRIAJATOVO HENRI : TOKONY HO TONGA SAINA NY VAHOAKA MALAGASY FA EFA ANATY LAVAKA NY FIRENENA

RANDRIAJATOVO HENRI : TOKONY HO TONGA SAINA NY VAHOAKA MALAGASY FA EFA ANATY LAVAKA NY FIRENENA
26 juillet 2014

Herinandro aho tsy teto hoy Henri Randrianjatovo teny amin’ny Magro Behoririka androany dia maromaro ny zavanitranga. Teo ny fanagadrana mpanao gazety. Ny filoha Hery milaza fa avoahy ireo mpanao gazety ireo noho ny fihavanana. Hay ve misy an’izany ? dikany izany dia rehefa te hanao fampihavanana io fitondrana io dia ataony. —> MyDago.com


RY MPANAO GAZETY, TAIZA IANAREO TAMIN’NY EVARISTE SY LOLOT RATSIMBA NOGADRAINA ?

RY MPANAO GAZETY, TAIZA IANAREO TAMIN’NY EVARISTE SY LOLOT RATSIMBA NOGADRAINA ?
24 juillet 2014

Isika hoy Ignace Randriamamiarizafy androany teny amin’ny Magro Behoririka dia mitaky ny hanokafana ny radio nakatona fa ilay fanjakana tohanantsika manangadra mpanao gazety. Ny radio sy ny gazety dia mifampiankina ary samy ao anatin’ny fapahalalambaovao.Raha izaho manokana no anontanian’ny olona dia manohitra aho famankato zato isanjato ny tenin’ny filoha Ravalomanana. —> MyDago.com


PAIKADY POLITIKA NY FIZARAZARANA AN ‘ANTANANARIVO

PAIKADY POLITIKA NY FIZARAZARANA AN ‘ANTANANARIVO
22 juillet 2014

Ny zavatra hahatongavako eto hoy Ignace Randriamamiarizafy dia ny fitakiana fiverenan’ny filoha Ravalomanana, ny famoahana ny gadra politika, ny fanokafana ny radio nakatona. Noho izany takianay ho ampiharina ireo. Vaha olana politika io ka vahana amin’ny resaka politika Andriamatoa Hilarion Rarison dia nitodika tamin’ireo milaza azy ho solontenan’ny faritany dimy —> MyDago.com


REDIREDY FOTSINY IZANY FAMPANDROSANA IZANY RAHA TSY MIROSO AMIN’NY FAMPIHAVANANA

REDIREDY FOTSINY IZANY FAMPANDROSANA IZANY RAHA TSY MIROSO AMIN’NY FAMPIHAVANANA
21 juillet 2014

Mitohy hatrany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana, etsy amin’ny Magro Behoririka androany. Nisy ny kabary nifandimbiasana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Ny depiote Horace Rasoanoromalala voafidy tao amin’ny borinborintany fahaenina dia nanao tatitra tamin’ny vahoaka ny asa nataony teny amin’iny faritra Ambohimanarina iny ny faran’ny herinandro teo. Fanomezana —> MyDago.com


TSY MAHAVITA FAMPANDROSOANA NY FANJAKANA SATRIA TSY NAHAVITA NY TONDROZOTRA

TSY MAHAVITA FAMPANDROSOANA NY FANJAKANA SATRIA  TSY NAHAVITA NY TONDROZOTRA
20 juillet 2014

Nitohy teny amin’ny Magro Behoririka ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny depiote Rakotomanjato Rodin. Tsy haiko hoy izy ny tsy isaotra anareo mpitarika eto fa zarazaraina ny andraikitra. Na any an-tanana aza dia mahatsiaro ny Magro izahay. Raha hiteny ianao hoe nankaiza ny —> MyDago.com


RAVALOMANANA : Interview with international media

RAVALOMANANA : Interview with  international media
19 juillet 2014

You have being accused of forging the statement  I absolutely deny that I, or any of my aides, or anyone in my political Mouvance; had anything to do with the allegedly forged/ false Madagascar Foreign Ministry communique about me today. It allegedly said the Malagasy Foreign Ministry had  « officially declared”  that I was free to return to Madagascar.Now I —> MyDago.com


VAHAO ALOHA NY OLANA FOTOTRA DIA NY FAMPODIANA NY FILOHA RAVALOMANANA

VAHAO ALOHA NY OLANA FOTOTRA DIA NY FAMPODIANA NY FILOHA RAVALOMANANA
18 juillet 2014

Samy nitondra ny fomba fijeriny ny vaovao niseho omaly avy ao amin’ny minisiteran’ny raharahambahiny izay milaza fa afaka mody ankalalahana ny filoha Ravalomanana noho ny fivoaran’ny raharaha politika, ary omena azy tsy ho ela ny pasipaoriny, ireo mpitarika nikabary teny amin’ny Magro Behoririka androany. Ny zavatra mahalasa saina hoy Rakotomandimby —> MyDago.com


BE DIA BE NY FAMPANANTENANA NATAON’NY MPITONDRA NEFA FITO VOLANA IZAO TSY HITA NY NANJAVONANY

BE DIA BE NY FAMPANANTENANA NATAON’NY MPITONDRA NEFA FITO VOLANA IZAO TSY HITA NY NANJAVONANY
17 juillet 2014

Na dia eo aza ny hatsiaka mamirifiry sy ny erikerika madinidinika eto andrenivohitra dia tonga tsy tapaka etsy amin’ny Magro Behoririka ny vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana. Androany dia nisy hatrany ny kabary nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Andriamatoa Patrice dia nitatitra ny feon’ny vahoaka avy any Mahajanga, izay avy any —> MyDago.com


MIADY AMIN’NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA REHETRA

MIADY AMIN’NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA REHETRA
16 juillet 2014

Mihetsika ny mpianatra tenyVontovorona sy tany Mahajanga hoy Guy Roger teny amin’ny Magro Behoririka androany.Misy zavatra takian’ny mpianatra ao. Miangavy ny Emmoreg tsy hidaroka ny mpianatra fa tsy mety ireny. Misy dingana maro arahina rehefa ohatra ireny, toy ny mpamonjy voina aloha no mandefa rano ny mpanao fitokonana. Ankoatra izay —> MyDago.com


RAHA MIJERY NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA DIA MANAJA NY VAHOAKA MALAGASY

15 juillet 2014

Tsy meloka isika hoy  ny depiote Rasoanoromalala Horace teny amin’ny Magro Behoririka raha ilaza ny Antoko Tim ho matanjaka ary miverina amin’ny maha izy azy taloha. Izany no hamerenantsika ny filoha Ravalomanana, miaraka amin’ireo mpanaradia rehetra, izay vonona hanaraka sy hanaja ny lalàna mifehy ny Tim. Ny lalàna mifehy dia tsotra —> MyDago.com


  • '