RAVALOMANANA MARC : TSY MITSAHATRA MITADY VAHAOLANA IALAN’NY FIRENENA AO ANATY KRIZY

dadaTsy mitsahatra mitady vahaolana ialan’ny firenena ao anaty krizy ny filoha Ravalomanana. Tonga any Etazonia , ny tenany ary nandalo tao amin’ny Harvard Club ao Midtown, hiresaka amin’ireo mpamatsy vola  fa efa mahantra loatra ny firenena. Ny mpitondra rahateo ela fiasa ka dia mirotsaka an-tsehatra mihitsy ny tenany hitady vahaolana. Anisan’ny kapoakany tokoa ny fandresehan-dahatra ireo mpamantsy vola vahiny ary ny tenany dia mbola atokisan’ireo sehatra iraisampirenena. Tamin’ny fotoana nitondrany ny firenena dia maro ary tsy nisy olana izay fifandraisana tamin’ireo mpamantsy vola izay. Ry zareo Amerikana rahateo dia efa  niara niasa tamin’ny filoha Ravalomanana.

Roa taona sy tapany no nitondran’Ingahy Rajaonarimampianina Hery ny firenena kanefa dia mbola tsy nisy ny famantsiambola avy amin’ny fikambanana iraisampirenena. Farany teo aza moa ny vondrona Eoropeana, ny tahirimbola iraisampirenena dia mbola nametraka fepetra ihany amin’ny fahazoantsika izay famantsiambola izay. Tsy atokisan’izy ireo ny fomba fitantanana, ny ady amin’ny kolikoly sns. Raha tena tia tanindrazana tokoa ny mpitondra dia tokony hiasa sy hamapandroso ny firenena no atao vaindohan-draharaha toy izao ohatra tsara ataon’ny filoha Ravalomanana izao fa tsy faly manenjika sy manao antsonjay ny orinasa malagasy, tafiditra ao anatin’izany ny vondron’ny orinasa Tiko, izay tokony hampiasa  malagasy, vokatra malagasy, mpanjifa malagasy.