Et qu a dit le Pdt Fetison ?

Conférence de presse du Pdt Fetison le 01 déc 2009
Conférence de presse du Pdt Fetison le 01 déc 2009

Nous vous rendons compte de la conférence de presse qui a eu lieu au Carlton mardi 01 décembre 2009. Vous pouvez trouver ici la version en langue Française du discours du Président Fetison. Ary eto, amin’ny tenin-drazantsika Malagasy ny lahateny izay nataony. Marihina fa amin’ny anaran’ny ankolafo telo no nandraisan’ny Praezida Fetison ny fitenenana. Notons que le Président Fetison a parlé au nom des trois mouvances, en l’occurence la mouvance Ravalomanana, la mouvance Ratsiraka et la mouvance Zafy. Le grand absent est la mouvance Rajoelina, occupée qu’elle est à bloquer la situation non ?

93 réflexions sur « Et qu a dit le Pdt Fetison ? »

 1. Koa dia mba inona no lazain’i Haja Resampa, ho valin’io kabary io ? Milaza ho mpahay lalàna koa mantsy i lery ! Rahatoa ka i Ratsirahonana mantsy no anontaniana, dia efa mety ho fantatra ny valin-teniny.
  Ô ry Haja ô ! Aza ataonareo toy ny fikarakarana, concours de danse sportive niaraka tamin’i Gista, ny firenena ê ! Mijaly laotra ny vahoaka malagasy !

 2. i Ravalomanana no mampijaly tsy mahay resy,angaha io fitondrana io lovany t@ Dadabeany koa tsy maintsy izy no eo ,koa tsy faly mamonoa tegna anao Ravalo tsy manjary Ty

 3. Izaho dia tsy mba mpamaly itony resaka itony, fa tsy aritro ny hiteny hoe enga anie ka tsara karama ianao ry Nadia,ary indrindra mahazo tombotsoa amin’ilaikely.sa ve nisy nataondravalo manokana anao fa toa dia mankahala ery ianao fa tsy mandinika akory ny teneninao.tsy mila resaka be akory fahoe inn ny vita tanatin’ny 7taona ary inn no simba sy rava tanatin’ny 9 volana dia efa hita hoe tsy mifandanja akory fa resy tanteraka ny firenena izao.sady manoratra ity aho no mieritreritra hoe izaho no diso mamaly anao satria tsy mino aho hoe takatrareo V akory izany rehetra izany!!

 4. rehefa fantanao tsy takatro ny zavatra lazainao adaboy,ny tsy tsapanao ny zavatra nosimbain’ny Ravalomanana t@ nanala an’ny Radidy teo Tetezana sns
  rehefa nahazo ranondranony t@ Ravalo woa de mangina fa nijaly ny Vahoaka matoa nanongotra azy teo

 5. Ny témoins anie ry Madama grondier dia betsaka ê !Fa iza no nanao barazy rehetra ? Tsy ianareo avy ao Ambodiatafana ihany ve ? Zaza mbola tsy tonga fotoana akory ianao tamin’izany, koa mba inona no fantatrao ? Minomino foana izay laingan’ny sasany any !!

 6. Ho any Nadia ,iza ny nanapoaka ny tetezana tsy ny ekipany Ambodiatafana? iza ny nanao barazy tsy ny havanareo Radidy
  Ravalo tsy olo resy fa olo nalana ankeriny fa tsy mety azony lohakelinao zany

 7. ra nadia a! adinoy re radidy e! efa tsy asian’ny olona sira intsony,tsy mbola tsapanao ve? sa mbola mahatsiahy ny « pont flottant » ohatr’azy koa ianao?
  Mba jereo daholo ange ny zavatra tokanan’i DDOMELINA amin’izao fotoana izao e! tsaratarehy ery satria vitan’iza? avereno miaraka amiko eto hoe:RAVALOMANANA.
  Itanao fa na i DOMELINA aza tsy mahatakatra akory ny hoe manao propagande hoan’i RAVALOMANANA izy mitokana ireny zava-bita ireny,lol…. mitovy ianao sy DOMELINA mpiray tampoho angamba?

 8. Eny oa ry kely sy fohy fisainana mitovy @ dadany isany! izao angaha fa mahatsiahy ny natao t@ 2002? azavao tsara ny hevitrao ry Nadia fa tsy takatr’ireto fohy fisainana mbola tsy nahatsapa ny teo aloha izany ah! izy indray no avo vava nefa ny nataony aza tsy hitany.
  Iza no nitokana ny zavatra vitan-dRatsiraka taorian’ny 2002? porofoy fa tsy dossier efa 5 ans avant daholo no notohizan’ilay mpitery ronono nibakabaka fandeha sy nibadada fiteny taty aoriana? Aoka ho fantatrareo mpomba an-dRavalo ireo fa IZAHO NO MANANA NY DOSSIER FMI, BANQUE MONDIAL, UE tamin’izany fotoana izany. Ka aza manambanimbany an’i Nadia fa nareo mihitsya aza no jamba sy mainvan-doha! milaza ho mahay nefa ny tantaram-pireneny aza tsy misy hainy akory na bitika aza! sa mba nampianarin’i Dada an’itony internet itony dia milaza ho mahay m-surf sy mijery vaovao vilana? Hita ihany koa ny niveau anareo à travers ny Dadanareo kouh! hi!hi!hi!
  Noho ny izao ataon-dRajoelina no tsy mahatanty! iza no tena fohy fisainana tsy mahatadidy ny taloha tsy mahita afa-tsy ny eo ambany orony? ohatran’ny tôtô kelin-dRavalo ka tsy mahita afa-tsy ny sakafo sisa omeny eo ambony vilia! Domelina v Rajoelina? Ka ny DADANAREO inona raha ny olona DOmelina no naha-ongotra azy nitsaoka sy nandositra tonga any Afrika atsimo? ha!ha!ha! Mitovy izao izy sy Ratsiraka! tsy misy sahy mody fa mamporisika alika kely efa antitra b aty Madagasikara!Tsy afa-mody fa manaintaina any lavitra any! Na tsy atao propagandy aza Ravalomanana dia efa fantatry ny Malagasy hatrany anaty tsinay maintiny ny maha-olona fangoloka sy tsy misy ilàna azy! Ny FJKM angamba??? nefa toa efa mizara roa satria ny tena olon’Atra tao amin’io foto-pivavahana io dia efa nahatsapa fa demony ity mijoro eo ambony alitara sy filoha lefitry ny Fjkm ity! loza !!!!!!!!!!!!!!

 9. Anti Ra8!

  Dossier vita na andala-pahavitana, fa tsy tanteraka satria nahoana? zema nilentika, toly rava, abattoir Morondava ko, autoroute Anosibe tsy vita, investissement à outrance nanjavona, nampitrosa ny gasy sy ny taranany. Fisian’ny 4mi sy ny fitomboany. Tamindra8, famoronan’asa ho an’izay vonona , fahaizana, ady @kolikoly, vokatra miakatra, fampandrosoana eny ambanivohitra, fiakaran’ny sandan’ny ariary izay halanareo satria fempona ny bizinareo sy ny frantay ary karana. Reharehan’ny Gasy. Dra ino seky no vitanareo? 4×4 halatra ibohabohanareo sy fandrobagna avao no ahinareo. Tsy veriverenareo sasy ny vahoaka malagasy. Nao Nadia! Mba lako lôtsy zao fankahalanao an-dra8 zao. Vasa tsy nety nilanao izio. Aiakory! ra mantsy tsy hay ombana. Ndre zazao dra mahare mantsy no mitakosiky aminareo bôka am-body atafa.

 10. la france, de par sa représentation à madagascar qui est la responsable du problème post-maputo! Andry a été reconnu Pdt précocement et sans préalable par la france. Elle continue!!!…et ce geste est préjudiciable pour la nation malagasy

 11. anti R8 EEEEEENADIAAAAAAA
  NY MARINA VOAAVOTRY R8 NY FIAINAM BAHOAKA MAJINIKA
  VERY FIHINANA NY MPANAO RISORISO TRATRANY BIANCO
  NOHO NY FAHAIZANY DADA MINTATANA DIA MAHAGAGA NY FANKAHALANAREO ANY DADA.MAZAVA ANIE ANKEHITRINY E IZAY PRO ANDRY RADOMELINA DIA VOADOMELINY TOY NY MPIFOKA MOLY DAHOLO POROFO LASA MAHANTRA MIAMAHANTRA NY VAHOAKA VOKY LAINGA VARY 2500FMG KILO 12500FMG NY LITRE MENAKA HAHAHAHAHIIIIIII
  HO AVY TSY HO ELA I DADANAY HANAVOTRA ANTSIKA MALAGASY OOOOOOOOE EE EEEE SAMY TSARA EEEEEE

 12. Eny oa ra-BOF ah! efa tena Bof marina enao kouh! Taiza ny vola Malagasy no niakatra t@ fitondran-dRavalo? planche à billet misy sarin’ny tohizo ny lalana ve? angaha ny lalana azo ho hanina? Ny nifanarahana ange t@ dravalo dia ny hoe : hampanana ny tsy manana e! sy ny hoe hanana 4L nareo mianakavy! izaho aloha raha nahazo tamin-dravalo aza natolotro ny mpaka maloto fa tsy mila aho e!inona ny famoronan’asaisy tamin-dRavalo? mpiasan’ny zone ampikaramana 300 000 Fmg ve? ianao io ra-Bof ve velona raha mikarama 300 000fmg ianao sy ny ankohonanao? izany ve no lazaina fa famoronan’asa? ny fanamboarana ataon’ny Alma tsy mandalo appel d’offre sy ny fanomezana tany ny vazaha Daewoo ve no lazainao fa fandrosoana ho an’ny gasy? tena efa Bof enao ka manaraha ny dian’i Ratsiraka sy Zafy ary Ravalo fa aleo izahay tanora nahavita fianarana no hanohana an’i Andry Rajoelina hampandroso ny firenena noviraviraianareo! mipetraha tsara amin’izay ra BOf dia jerijereo ireo zafikely sao dia lasa mitery ronono dia avy eo hilaza fa hitondra firenena ah!

 13. O ry Mino ah! sao dia mitonon-tena e! i Ravalo anie ka ny hamboly rongony no nanomezany tany ny Daewoo e! tsy fantatrao moa fa efa manana aretina amin’ny fahalotoan’ny rà amin’ny rongony i Dadanareo? Naninona i Dadanareo no nampifandray haingana an’i Colombie sy i Madagascar? zavatra tsy mbola nataon’ny mpitondrateto anie izany e! I colombie izay lohalaharana @ resaka rongony? ianao mihitsy angamba no donton’ny rongonin’i Dadanareo ka tsy mahita afa-tsy izay eo ambany maso!

 14. Ny lalana tsy ho hanina
  Ka raha tsy misy ny lalana dia ny vokatra mivoaka avy aiza ry AntiRa8 fa ianao oolna nianatra sady mahay mitsara ny teny Frantsay
  Fomba ahoana no hahazahoanao 4L , ka ianareo anie mitady tonga dia Directeur tsy mandalo lakilasy , R8 AZA EFA ESOINA FA NY LALANA NANDALOVANY HONO MPIVARODRONONO
  nY OLONA MANANA TOETSAINA OHATRA ANIZANY HANDROSO SA HAHAZO

 15. Sao mba Radomelina no hampifandray any Magascar @ Arabo terroriste ka mody ny Saoudianina no nafarana hoe hanampy PPN mandraky androany tsy hita ity PPN
  Menaka 2000ariary sy vary 500ny kg aza tsy tanteraka
  nefa milaza an’i R8 nampanantena 4i lka ny çl anie mila miasa vao mahazo azy fa tsy miandry hilahatra eny @ 13mai toa ny sasany nampanantenaina menaka sy vary niserana toy ny talio fotsiny

 16. Malahelo, aza mikoràka ianao, fa mitovy, tahaky ny tao amin’ny topmada ihany izy ireo.
  Mitabataba rehefa tsapan-dry zareo, fa manomboka voadona mafy ny SQ ! I Oadraylego sy ny frantsay ihany no mbola manohana mafy, fa ho hitan-dry zareo eo ny fidobokin’ ny sazy !
  Frantsay efa borina, hanao grand emprunt national, ve no hamonjy eo ? Ny harenan’ny gasy no mahamaik’azy !

 17. avy indray ity sy ny fiteny dimbaka,angaha raha voasazy Malagasy dia faly?atakalonao zay ratsy toetra iny ny Vahoaka,mampalahelo ny olona tia tena tahaka anao
  Malahelo i Ravalomanana no nifandray t@ Arabo fa saika hanohy Andry,izany no nandefasany an’ny Ramiaramanana tany Arabia saodute fa tsy rajoelina akory fa i Ravalo te ho any Jamaika

 18. Ka tsy R8 anie no nifanaraka t@ Saoudinina fa i Radomelina no nifanaraka t@ @ le PPN ka tsy tokony fa ho tonga amizay ve sa mandeha antongotra avy any Arabie saoudite le PPN fa tsy @ Sambo ka ny sambo koa ny fahafantarako azy 21jours fotsiny dia tonga fa ho firy volana zay tsy fa hoe 6mois?
  mba aza manao lainga tsara lahatra @ vahoaka re,

 19. Ilay hoe Nadia io ve tsy leo ny vavan’olona eto, hianao tena manana alahelo @ Ravalo mintsy fa inona no zavatra nataony anao no toa miseo boby be @ tanàna hiana, mba mieritrereta ry Nadia vao miteny fa efa ataon’ny olona firesaka fotsiny hianao a, ny anay dia Ravalo ihany no fatantray fa olna manantsaina ,okay atsaharo ity vava e , manakaleo

 20. Anti-Ra8 a dit :
  le Mercredi 2 décembre 2009 à 17 h 33 min
   » Dossier FMI…etc.  »
  Fanontanim-bitsika e :
  1)manankevitra ny hanao « chantage » an’i Ra8 ve ianao?
  2) inona zavaatra HITA NASO vitanao nampamdroso ny Tanindrazana sy ny mponina hatram’izay niverenanao, izay milaza nahavita fianarana …?
  3) ny fankahalanao an’i Ra8, ve lolom-po avy @’ny fandroana ny havanao teo @ toerana nisy azy ?
  4) sns : ny fankahalanao ve tsy tokony TSY hatao ambonin’izay hampan-droso ny Tanindrazana, ka ny famelan-kelokao hatao mifanaraka fahaizanao ?
  Sao sanatria « matimaty foana toa ny valala samborin’ny boka » ny fahaizanao ?
  Aza hadino ihany koa ilay toro hevitra natsipin’ ny olona hendry teo aloha avy ao @ Baiboly : Jakoba 4, 12-17, sy 5,1-6
  Ho ela velona anie ny Tanindrazan-tsika

 21. Eny oa ry vitsika momba kitay! Ny nataonareo an’io amiraly antitra b miray lalana aminareo ihany anie izao no mivaly e! izao ianareo mifanohana tsara ery satria olona samy perdant! tsy nahavita n’inon’inona teto @ firenena fa ny fitiavan-tena no betsaka! Tsy mankahala azy ireo aho fa ANTI- NY MBOLA HITONDRANY FIRENENA! N’iza n’iza anie olona tonga teo @ fitondrana t@ 2002 tsy maintsy nanaraka ny fanamboaran-dalana sy ny zavatra efa voaoman’ny BM sy ny FMI ary ny UA e! Tadidinao v ravalo t@ nandray pouvoir 2002 nilaza koa hoe: tsy baikon’ireo mpamatsy vola izany isika fa isika no mibaiko azy? taiza nho ny avy eo! nandadilady tany ihany!
  Raha ny fahaizako indray tsy ho faty momoka raha tsy ilay mpahary no manala ny aiko! fa raha izay ravalomanana sy ratsiraka ary zafy indray dia aleo ianareo hiara-hisary adala aminy eo fa ny fahaizako entiko hanampiana ny tanora toan-dr’i Andry Rajoelina manana fahasahiana na dia ambanian’ny olona aza! Ianareo mihitsy no mba miseho miteniteny sy mpilaza resaka ao anaty baiboly nefa am-bava fotsiny fa ny atao atao ihany! io ilay tonga amin’ny fiteninay @ izay miseho ho kristianina hoe « mivavavava-poana fa tsy ny FANAHY no atao tsara »!

 22. ramenavahoaka ah! normal enao raha tsy mahafantatra afa-tsy ravalo!taiza no mba nahafantaranao ny tantaran’i Madagasikara e? variana t@ fiterena ronono sy ataon-dRavalo mpamafa kiraro dia niondrika tao kouh! NORMALY! tsy omena tsiny ianao satria tsy fantatrao izay ataonao! Efa domelin’ny poti-tsakafo atsipy ho an’ny tötô nefa ny ngetroka ary ambadika ary misaosy b amina miliara! raha tsy manana miliara nangalarina tokoa v afaka ny hanakorontana firenena nefa efa NANONGAN-TENA EH?
  amiko ny anaranao tena mitombina mihitsy satria nisy (tra) nasorina tao anatiny! RAMENA(TRA)VAHOAKA! hi!hi!hi!

 23. Efa hita mibaribary izao fa  » Sans qualité » (SADEC)
   » Tsy ampy finiavana sy fahamatorana »(io loha teny io)
  « TGV à vapeur » (laha-tsoratra)
  « La méthode Rajoelina ne fait pas l’unanimité »
  « Son rêve :se faire appeler Monsieur le Président ».(excellente analyse de Ndimby 2-12-09)
  Raha ireo fotsiny no visavisaina dia tsy misy vidiny aminy akory izany  » Ny Tanindrazana »; izay
  Malagasy any ?…ntsss…

  Isika mianakavy foana no misafaoka ,mifanaraby
  sy mampiady karajia ampitierana eto . .

  Aoka fotsiny hiverina amin’ny laoniny ny fiainana
  dia milamina ny tany ry zalahy â!

  Miverina izany aloha Ra8, ny sisa manaraka ho azy

 24. Ka tsy hitsipatsipaka ndray zany Radomell avy nahare an’ io kabarin ‘ Fetison io ????
  Hatramin ‘ ny naha kolonian ‘ ny zandrin ‘ i ROINDEFO azy tao Rafiringa mantsy io Toe-pahasalamany io !!
  Ka raha vao miakamiakatra ny tosi-dra de POUFF !! Tsy eo tsony fa mila tsotsofina kely …..
  Ary mahafantatran ‘ izany daholo na izahay tao Rafiringa , na ireo mpiara-miasa aminy FOZAORANA Ireo .

  Miandry fotsiny ee …..

 25. nisy olona izay nihomehy olona kilemaina dia afaka herintaona izy hitako dia iny fa natosika voany loza mpiarakodia dia tapaka ny tongony ,tandremo fa raha tena misy izany tsy misy tompony fa mbola ho avy aminareo

 26. Henony gun ve radomelina sy ROI de fou mifanipaka amizao?
  Mampimé ny politikany mpanongampanjakana
  Fa tsy toa hoe tombotsoampirenena ny karohina ka mbola inona koa ny itomaniany Roi de fou sa samby niaraka nanongana dia tsy mainttsy tompony

 27. Rehefa domelina ny olona dia domelina fa tsy misy ady hevitra tokony atao amzany. Kely loha sady maivan-doha mihintsy. Tsisy zavatra hainy akory fa complexe sy frime no betsaka . Samia elavelona dia ho hita eo ny fiafaran’ny tantara e! dia averinay aminareo ihany ny teninareo rehetra. Ny fatahoran’i domelina fa tsy maintsy ho lany indray ravalo no tsy amelany azy hody; mamim-bahoaka ny dadanay ka tsy maintsy mbola ho lany ary porofon’izany izao propagande ataon’i keliloha zao sahady. Mangalatra départ fa fantany fa henjana no hifanandrina atsy ho atsy a!a!a!a!a! Lanio zao sahady ny herinao ry domelina fa tsy problème aminay ; fantatry ny olona foana ny nanao soa sy nahavita zavatra betsaka teto am firenena e! ny lalana; sekoly; hopitaly; ny tsy fandoavana vola rehefa miditra hopitalim-panjakana ( fa amzao fotoana izao dia mikaikaika ny vahoaka rehefa any am hopitaly fa vidiana vola daholo ny zavatra rehetra nefa ny vola tsy misy ) ; ny fampitaovana ny mpianatra; ny fiakaran’ny taux n’ny ankizy niditra an-tsekoly. Ny fanampiana ny tantsaha. Ny fanomezana asa ny tanora tamin’ny alalan’ny AGOA nefa firy zao ny tanora tsy an’asa noho ny fanapotehana orinasa nataon’i domelina teto? Sao adinonareo fa ny dadanay anie no nanao an’ireny by pass sy marré masay sy boulevarde de l’europe iriariavanareo reny ry foza orana e! Zazakely mbola tsy afa-taimbody ny filohanareo foza e! dia rehefa tsy afany zany taimbody zany dia asainy hohaninareo. Aiza zao ny vary 2500f? ary ny menaka 10.000f Mba manakara ihany oa lavitra fa ampiesonin’ny olona fotsiny dia nanaraka daholo ry foza isany !!!!!aza mba dondrona ihany fa tena mampalahelo! Ny zavatra tena mandeha zao dia ny affaire-na bois de rose ndry HAT ; efa ho tafakatra 200 millions de dollars ny vola azon’ny HAT tamin’io afera iray io fa ry kentrina foza orana isany tsy mahalala an’izany akory fa dia variana mangesongesoka ilay lainga afafy.

 28. anti-ra8 sy nadia,

  enoy tsara ny fidoboky ny fandresen’ny EQUIPE RAVALOMANANA afaka andro vitsy², tandremo fotsn sao marary fo an!! ho an’i anti-ra8, aza mizesta oe manana dossier BM sy FMI enao fa ts fatantrao mantsy oe iza moa IZAHO izay manoratra ho anao ity, ts misy fantatrao akory zany resaka zany fa aza miresaka be eo e! ho an’i Nadia, ita miitsy enao oe olona ts ampy fandalinana sy fisainana fa toy ny zaza voadonan-javatra ireny ny lohanao, mila manantona PSYC enao ary mino zà fa mety ho voavonjy iany ngamba.

 29. kA I ANTI RA8 ANIE KA OLONA NIANATRA NAMPIANARINY RAY AMANEDRENINY AVARAPIANARANA MAHAFANTATRA IZAO REHETRA IZAO
  I NADIA KOA MALAHELO IZANY FASANDRAZANY NAMIDINY RA8 IZANY SY NY TOKONTANY LETCHI ENY AMBODIATAFANA IZANY ARY NY TRANOMBAROTRA NOROBAINY RA8 ENY AMBALAKISOA
  HORERA

 30. Gloum! gloum !gloum! porofoy ny ny maha ianao anao e! inona no hainao momba an’i BM sy FMI? sao dia ny Botokelin’i Magro (BM) no hainao fa tsy ny Banque mondial? Mba milaza ianao zavatra iray kely raha fantatrao? hi!hi!hi! TSY MILA MAHAFANTATRA ANAO AKORY NY TENAKO SATRIA NY MPAMAFA TRANO SY MPAMAFA GABONE TSY MITOVY AMIN’NY TOMPON-TRANO! Aty aminay aty misy savony famafana gabone atao hoe « GLOUM »; mendrika ho anao ilay pseu kah! he!he!he! jereo ny zavatra soratany tsy misy foto-kevitra mitsy! manidina dia manao ariary zato am-pandriana! Psyc angaha no mba hany fantatra satria efa nandehanana ah? tohizo ihany no fandehanana ihany fa mety ho avotra ianao!

 31. Anti Ra8 ianao zany no President Banque mondial ?
  Ary porofoy aminay ny mbola mampihantona ny fanampiana raha ianao milaza mahafantatra sy ny FMI mbola mikatso anie hatramizao ankoatry ny aide humanitaire e
  Marina ny lazainao tsy mitovy ny mpamafa Gabone sy mpamafa trano tsy mitovy @ tompotrano
  Arakaraky ny diplomanao ,ny asanao no maha mpamafa Gabone ,na maha mpamafa trano anao
  Inona ny tianao ho lazaina fa ny mpamafa kabona sy ny mpamafa trano ny fahazahoako azy @ teny vahiny @ ankapobeny ny vehivavy no manao ny femme de chambre tsy mpamafa Gabone izay
  Ary ny % ny gasy na immigrè any andafy ny asany tsy femme de chambre raha vehivavy ka raha lehilahy mpamafa vitre
  inona ny tianao ho lazainy e

 32. tsy misy zavatra fatan’io Anti-Ra8 io izany ry malahelo a! hitanao ny olona mpandainga sy mpanao botongeerona no ifamaliana za no valio raha mahasahy ianao ry Anti-rA8, afa nampianarin’i ANDRY TGVENDRANA ilay culture mandainga sy mampitobo HITA FA 2 dia MBOLA LAZAINA HOE 12 VENDRANA BE

 33. TGV mbola manao propagande ny fifidianan @ farany taona 2011
  mangalatsy depart
  tsy toa hoe efa tiambahoaka ka atao inona indray ny propagande

 34. MALAHELO! TSY TE HIRESAKA MIKASIKA IREO FANONTANIANAO IREO AHO FA MIHETRY NY FAHAIZAKO SY NY VONINAHITRO! NORMAL KOA FA TSY MITOVY ILAY NIVEAU ATO E! DISO TENA DISO AHO NIDITRA TATO AMIN’ITY SITE ITY FA HAY SITE-N’NY TSY DIA NANKAIZA LOATRA TEO AMIN’NY FIANARANA SY FANDALINANA! JEREO ANIE ILAY ANKATSO E? TENY RATSY NO MAMENO NY VAVANY! TARANA-BOANJO FOTO-BOANEMBA E! DADANAREO NO REHEFA TEZITRA NO MPI-CONJUGUER VERBE « POURRIR » DIA IO TAHAFINAREO IO! VELOMA MANDRAKIZAY RY ZANAK’I OSY MAINTY RAVALONANDRA MPAMONO OLONA ISANY AH! MAPUTO AH MAPUTO! HO HANIKO NY MALOTOKO RAHA MISY ZAVA-BANONA ANY!

 35. Fa ataonareo inona kosa ary i Nadia. Izy ef’ory ory fo io ve dia mbola ampijalianareo indray. Na efa tsy eo intsny aza Ravalomanana mbola Ravalomanana ihany no ambetin-dresany.

  Nadia a, ny olona resy izany anie tsy afaka manao na inona na inona intsony e!!!

  Fa i Fetison ka ange mahazo miteny foana e, tahaka an-Dravalomanana tamin’ny androny. Fa iza no mba tena manohana azy? mikiakiaka tsy misy feo daholo hoe tena marina izany anefa sarim-bavy anakiray fotsiny aza no niteny dia ren’y olona…

 36. ny tsenany no narovany r’ise a!
  Aza mandeha ry Antiravalo fa tsy maintsy kendaina ireto zanak’osy ireto inonar’ity?za Vehivavy aza ts mitsoka fa ianao ve?aza avela hanjaka eto ireo fa tsy maintsy hazavaintsika mianadahy koa ny olona zay tonga mitsidika.matoky anao mbola ho eto aho

 37. HITANAO FA TSY MAHATATY I TGV sy ekipany no OSY misy tandroka be ireny TSY MAHATATY DONA MIDIRA RAHA MAHASAHY

  IANAREO MIHITSY NO MAMPITENY RATSY marina ialay VERSET ao @ baiboly iny hoe « loza ho an’izay hiaviany fanafitohiNana » ok dada

 38. Tsy te hamaly ny fanontaniako hono ny president Banque Mondial Monsieur Anti Ra8 hihihihihi
  diso tena diso hono izy niditra aminity site ity
  Ndeha mandeha any @ Mada gate fa any no misy avarapianarana , sady mpamafy lainga
  Ho haninao ny malotonao raha misy zava banona ao
  Tsy efa mihinana ny malotonareo anga ianareo mihinana ny tsy fihinanolona
  Alika miverina @ alika oa ,fa nataony Radomelina tohatra fa i Deba no tambadiky ny tolonareo ary moa ve tsy efa naloany vahoaka i Deba efa mihinan ny tsy fihinana anie ianareo ee
  Firy ny olona novonoiny Deba t@ 10 Aout 91????
  Fa inona ity Diplomany DJ koa fa mahay miteny Frantsay
  Raha niverina avy tany Mamputo ny farany teo ny mouvances dia nanolotra an’i DR Rakotovahiny sy Fetison ho CO presidents dia nanolotra CV izy roa lahy ny anakiray DR d’etat ny anakiray Ingénieur samy nameno page ny CV n’izireo
  Ity atao hoe President tsy sahy nanolotra CV fa tsy hita ny hamenoana ny page ankoatrany DJ mpamandihy erany tanana hihihihihi
  Tsy normal ve raha mahay miteny vazaha ny mpiasambazaha
  Fa ny teny vazaha mitondra aiza
  Valio ny nolazaiko hoe tsy miteny Frantsay Chine fa faha firy ny toerany Madagascar aoriany Chine , tsy miteny Frantsay ny pay Arabo toa any Arabie saoudite sy ny tariny ka manao ahoana
  Avarapianarana hono izy, tsy mpamafa Gabone fa tompotrano, Mahafantatra any FMI hihihihihhihihihi

 39. Zaho nipetraka roa taona tany Tamatavy tao Ambalakosoa nihinana Henan’osy zaho dia hatezerana ny any Tompotrano fa tsy azo ampidirana henan’osy hono ao antrano
  Dia gaga zaho hoe hay tsy ny Zanaky iarivo ihany no fady Osy fa na ny Zanaky Ambodiatafana koa

 40. Mba afaka misy mamaly ve hoe inona no fanalàvana ilay hoe SEM io fa mijery hatr’aiza hatr’aiza aho fa tsy mety azoko ilay dikany, sa hoe semi-président ve no dikany.
  Misy foana mantsy ilay hoe SEM Fetison ANDRIANONY moa izy teo, tsy dé maharaka loatra ny tenanay fa miala tsiny é, valio ampanajana tompko azafady é!
  Misaotra o

 41. Ny fahazahoako azy SON EXCELLENCE MINISTERIEL ( S.E.M. )
  fa tsy tena sur zaho fa aleo anontanianao any Monsieur Anti Ra8 fa io avarampianarana io rangahy io mahafantatra hatraminy dossier ny FMI sy BM

 42. Nareo de miady otran adala eo!

  Ozao zao tonga ny noely, ny sasany efa very dada tsy mba mahalala akory hoe rehefa tsy eo tsony dada de aleo aloha mba zoky ndray tambatambazina e!
  Hiiiiiiiiiiiiiiii

 43. Ka ty zoky teneninao anie mandraky androany ny bonbon nampanantenainy tsy mety tonga, miandry fatratra anie zahay ny vary 500ariary ,ny menaka 2000ariary ny PPN Saoudianina
  ho tonga ny fety dia voatery handry fotsy zahay
  Ka tsy aleo ve dada ihany
  hihihih

 44. Mbola miady foana iany nefa efa ho faty daholo am 21 décembre 2012!!!!.

  Tiko lazaina hoe tsisy olona tsy diso am fiainana fa zao kosa! sty aleo ve ze efa teo rehetra aloha mba maka vacances kely ndray de aleo Rajoel no ho eo aloha e! Efa haka vacances dnray ary izy zao afaka volana vitsivitsy!

  Nareo ve mba mandinika hoe ireo seza iadivana ireo anie ka le tena be budget daholo e! zay no mampiady eo! raha olona mieritreritra ireo tokony tsy hanao otran io satri fotoana fohy io! aleo aloha handeha eo io de am fifidianana ndray mifampitady e! Sady ze milatsaka eo anie tokony midesmissioner daholo e! ka in no olana. Matoa miady eo koa de samy matahotra daholo fa ze tafapetraka eo no mety afaka manngalabato am fifidianana, manana influence kokoa! zay ve le tanjona? avela mandeha am zao aloha de ety ivelany no mijery!

  Ny sty azoko de izao! fa maninona moa no voatery tsy maintsy ho tafiditra ao daholo reo goaika antitra rehetra ireo vao azo lazaina fa normal le fitondrana e? Raha izay no tina atao, maninona raha tonga de asiana ministra efatra isaky ny ministera? Mampe anie le zava misy e! Le naongana teo efa nandeha nilefa tany am tsy may maka tany dnray no mbola miziriziry! f’angah tsy tadidiny hoe ni demission anie izy e! sa olona adala sy very saina na ko hoe izay no nasain dada rabe natao tam zay de tsy maintsy natao?

  Ry Zafy tony ko anie tam zany androny efa nidemission teo e! ka in ndray no mbola tadiavina? hanao repechage?

  Ratsiraka ndray efa antitra vao be ny tanora ngamba ka matahotra no ho rayé ao anaty histoire gasy ny anarana? Le ronono ho sotroina ve no tsy misy sa efa leo ny ronono tiko?

  Mba misaina fa tsy fanatique fotsiny eo daholo nareo mianakavy manoratra am forum eo!
  Tsisy mandinika fa ze nahazo kely tany am reo olona reo mahatsiaro ny tombotsoa kely azo tany de manohanohana fahatany!

  Aleo aloha mba hiasa ny jeune de hita eo ze fandehany! fa tsy hoe mbola tsy nanao na in na in de efa dakana sahady hoe tsy mamely! Sady toa sahala am zay daholo ny pitondra teto hatrizay anie! nanao essai, zao ny firenena nadeha am tsy izy daholo

 45. vary in no endrasanao eo! manin ra mba mamboly otranay fa tsy miandry fotsiny! ny tany ambolena ve no tsy misy sa ny zezika no tsy ampy! avohay daholo am zay le vola azonareo tam andron reo goaika antitra ireo fa fotoana izao! Tsy hoe ze manana diploma no mahay mitady! na de efa miteniteny foana sy tsy misaina otranareo aza!

  Firy taona lasa zay nahita menaka 17 mil ny litre zany ve teto fa tsy 20mil 25. zany ve nareo no hoe mitsinjo vahoaka?

 46. Ny olona mandroso mahafantatra vidéo conférence! zay aloha de point 1 lehibe hitako hoe olona mba mitsinjo vahoaka le adala kely io! le dondrona retsy de ny handeha ihany no ao anaty loha. za miteny anareo fa raha samy namoaka ny tany am poche daholo reo olona reo ngamba tsisy sahy nniteny ho any maputo zany teo! satria ataony hoe volan Legarana le volan malagasy ka azony lanina am ze tiany anaovana azy!
  Nga tsy fantany fa 500 mil anie zao ny illimité internet bluelibne e!

 47. Ka izao anie ry Xmen
  Ny< tena mahagaga aminareo izay manohitra ny cout d'eta dia pro Ra8 ee, tsy voatery ho pro ra8 izay tsy mankasitraka ny cout d'eta fa noho ny fitondrana nalana ankeriny teny andalana manomé mohatra ratsy ny taranaka
  Jereo ange ny ataony mpivarotra amorondalana
  Tena zony commune anie ny manala azy ireo noho izy ireo illegal nefa tsy manoatra ny commune amizao, na ny police tsy afaka mihetsika satria mamaly ny mpivarotra amorandalana hoe , teny @ amorondalana no nanalany ny fitondrana ka eto amorondalana koa zahay mivarotre
  samy diso nefa tena hita zao fa tsy mety ny ataony mpivarotra fa tsy afaka mihetsika koasa ny commune
  manaraka anizany ianao miteny hoe tokony omena ny jeune koa sady mbola hiala eo kosa i Radomelina
  Raha t@ fahamarinana no nahalany azy , tsara tsodrano izy nefa tsy izany kosa
  Marina fa tanora izy fa tsy midika ny fahatanorana no midika inona fa ny toetsaina sy ny fahalalana , tanora izy nefa ny manodidina azy goiky antitra
  Aiza ny nampanantenainy hoe tokony homena ny tanora ny fitondrana
  tsy misy olona tanora nkanatra angah no ireo goiky antitra ireo no manodidina azy raha stsy hiteny zaho Randrema be molotra, Ratsirahonana sy ny tariny
  Efa averimberiko imbetsaka ny hoe ny niampangany Radomelina an'iR8 dia dictatuere, tsy misy liberté d'expresse, Amizao ve malalaka ny ao @ RNM sy ny TVM ,
  Nolazaina hoe nanao didijadona R8 fa niafaka naneho hevitra teny @ 13mai ny ekipany ary nitokana ny kianjany democratie
  Amizao fotoana izao anefa sady tsy azo anehoankevitra eny @ 13 mai no tsy azo ivoriany eny @ kianjany ambohijatovo
  Aiza ny fianambaovao nampanantenaina
  Sady tsy nanaraka ny fifanarahana tany Mamputo , nahoana no tsy avopaka ny gadra politika
  Ireo anie ka tena Gadra politika , tsy toa ny gradra navoakany criminel Cotiti, ry Pety mpangalatsy aombiy, Voninahitsy Chèque sans provision
  Ny tolona ataony vahoaka amizao ny mba hisiany mba ho gouvernemanta mangarahara , mba hisiany fifidiana, mangarahara koa
  Nahoana no maika manao fampielezankevitra sahady , tsy fa hoe tiambahoaka na dia tsy manao fampielezankevitra angah mitokana etsy sy ero izay namboarina tao anatiny 9 volana?
  Aleo aloha hiasa ny jeune hoy izy ianao jeune tsy manana fotokevitra ijoroana fa miera @ goaiky antitra zay vao mahasahy manapaka
  tsy ny fahatahorany ireo mpanolotsaina antidahy manodidina azy no mahatonga azy tsy handeha any Mamputo satria rehefa tonga any izy tsy maintsy hanaiky satria tratrany pression , nefa matahotra ny goaiky antitra manodidina azy
  Mba tadidinao izy fony tany Mamputo voalohany igny tsy mahatapaka hono fa mbola hiera @ lutte populaire
  Ny olona 1500 teny @ 13 mai angaha vahoaka sa raha nofidiana Tana ho benitanana izy @ 63% tsy vahoaka malagasy ny ao Tana

 48. Marina ny voalazanao hoe raha miandry fotsiny fa tsy mamboly dia tsy hahita vary
  Ka izy anie nampanantena hahita vary 500ariary , sy mena 2000ariary tena mety ny hampihenana ny vary sy ny menaka
  Ary tsy ianareo ve no nanome tsiny an’iR8 fa tsy nisy tanteraka ny 4L kay tsapanao oihany fa raha tsy miasa dia tsy hihinana ary ny 4L ary hilatsaka avy aiza raha tsy milatsaka
  Ianao ihany anie no iteny fa hoe aleo manambitamby any Zoky fa i dada efa tsy eo intsony
  Ka novaliako hoe ty zoky mandraky androany ny bonbon ( vary sy ny menaka nampanantenainy tsy misy tafita
  Ny mikasika ny video coference
  Androany ve i Radomelina no mahatsapa fa mandany volambahoaka ny fivoahana any ivelany
  Angah tsy ny GIC sy ny SADEC no miantoka ny lany rehetra fivoahana intelo any Mamputo izay?
  Tsy izy angah no mandany volampanjakana fa ts miaraka @ avion mitondra ny mouvances fa manofa jet privé vola avy ampaosina sa volampanjakana satria ny GIC tsy miantoka ankoatry ny avion iarahana ??

 49. Ny tsy mety azonareo anie ny olona izay manohitra ny fanonganampanjakana dia TIM tsia tompoko
  Tsy misy maharatsy ny tanora hitondra raha niazony @ safidimbahoaka dia tsaratsodrano izy nefa tsy izay fa nalana ankeriny ny fitondrana fa tsy mety azonareo zany
  Jereo ny misy @ mpivarotra amorondalana amizao
  Tena tsy mety ny ataony mpivarotra amorondala nefa noho izy ireo nahazo le4on fa ny nahatonga any radomelina teo @ fitondrana nalaina eny amorondalana dia mamaly izy ireo tsy manaiky miala satria samy tsy mana raison
  Nilaza i Domelina fony teny @ 13 mai tokony tanora no hitondra ny firenena koa hoy izy
  dia tehatehaka ianareo fa ho tanora ny hitondra ny firenena
  IzA NY OLOMBAOVAO AO @ fat AMIZAO , tsy mbola goaiky antitra ny manodidina azy raha tsy hilaza andry Randrema be molotra, Ratsirahonana
  Ny avarampianarana no tsy misy sa ?tsy misy mahany ny olona nivoaka nianatra @ université enina ankoatry izay nianatra any ampita?
  aiza ny olombaovao nampanantenany anareo?
  Milaza ianao fa i R8 niala fa tsy nalaina raha ho lazaiko hoe niala i r8 fa tsy nalaina dia inona no tanjony miaramila puchista izay nanao demonstration t2 16 mars ary inona ny tanjonareo teny @ 13 mai?
  Ary raha niala i r8 antsitrapo R8 nahoana no ampijaliana ny vahoaka sa i Domelina mihitsy no miteny @ ireo mpamatsy vola hi bloqué zany amiko rajha toa ka niala antsitrapo i r8

 50. Malahelo iRavalomanana anie ka navela hiasa malalaka e! fa i Andry anie Tetezamita dia kotabaina za maita hoe izy mety mahavita raha milamina

 51. Mbola ampiako hoe nilaza ianao hoe raha namoaka ny tany amposiny ireo olona nandeha tany Mamputo ireo dia tsy nisy sahy nandeha tany Mamputo
  Tsy mety azonao moa fa ny SADEC no miantoka ny lany ary ny filoha Mozambique no nanasa ny ny 4 mouvances
  Tsy i Domelina anga no mandany volambahoaka amizao
  inona ny maha maika azy mandeha mitety faritra mitokana izao rehetra izao sa mandeha antongotra izy fa tsy ny volampanjakana no harofiny
  Ary izy nandeha tany New york sy bruxelle tsy nandany volampanjakana ,efa fantany fa tsy hahazo micro izy tany New york ary mbola tsy nahazo fanasana @ fisakafoanana
  voatery ni commande sakafo eny @ mac d tsy volampanjakana ireny ???

 52. Ka ny tompotranonay betsmisaraka tsy mihinana osy kay izany mahatonga ny zanaky ambodiatafana tsy ho tia rononon’osy io fa tsy hoe R8 fady osy
  hihihhi mivoaka ny tsiambara telo zao

 53. non sanatria a! hireharehako ny mahavalovotaka ahy ary za miroky rehefa miteny fa za tsy hafaka hiambo karazana ry Malahelo

 54. Tsy mihambo karazana ianao fa mbola tsy niteny hoe zaho avy à Tamatave fa valovotaky fotsiny ny lazainao
  Zaho aloha fier ny fiaviako Toliara ray sy reny tsy hadino kosa aloa Ambalakisoa na dia nivignitsy ahy ny tompotragno fa nihina henan’osy tao antranony zaho, zaho aloha tsy nahafantatsy koa fa ataoko ho Iarivo ihany no tsy mihina henan’osy

 55. BONNE SOIREE KOAHY VOATAVOKELY FA HANDEHA HITSANGATSANGA MBA ANKIHIRIHIRY MBAO HILA TSAKITSAKY HENAN’OSY FA HAINAO AVAO MOA FA TSY AZO AMPILIRY ANTRANO FA LE AMBALATAVOAHANGY

 56. ANKATSO: Ialahy no efa jiolahim-boto mpiteny ratsy any ka milaza hoe ianareo no mapiteny ratsy.
  Hita mihintsy hoe mba nahazo fahalalahana kely eny am-bohipo eny de manao izao fiteny maloto rehetra izao.
  Ötran’izao firesak’ialahy izao mihintsy ny firesak’i DADAn’lisny fony mampivory anay isan-kerinandro tao Andranomanelatra izy.
  Rehefa vita ny fivoriana dia manopa mpiasan’ny TIKO eo imasom-bahoaka mpivory eo no ataony de sady mila tehaka avy eo. CON et FOU ALLIE
  Tsy afa-niteny ny tena t@ zany satria tsy te-hahzo ompa be eo imasom-bahoaka eo nefa avy eo mampiantso ny tena izy hoe mba adikao @ tenim-pirenena hafa (Sinoa na allemend) i DADAn’lisany ny @ kabariny na ny document-ny.

 57. NADIA sy ANTI-RA8 a. Aftambaro ny herin-tsika fa ra ze DADAn-dry zala de ho lo any ivelany any mandritry ny 7 taona manaraka.
  Mba tiany loatra mantsy io chiffre 7 io ka

 58. Azoazoko ty aiko fa nahita henan’osy natao tsakitsaky zaho omaly hariva , ta Salazamay
  hatavindraha zao
  zaho aloha fier ty vatako fa mihina henan’osy fa tsy menatsy mivola tsy mihina trakafy
  hihiihihi

 59. Saika hisy hamono hono i Radomelina
  Fa iza
  Tsy efa manomboka mivadika ve ry Racharles sy Lilysoa mbola ho aiza ny hahazo anao
  Efa ho lany ny saosy noazony CAPSAT ooo

 60. SADEC ve no atao filamatra? Fikambanan’ny firenena mohoka no ataon-dr’i zanaky ny Dadany filamatra koa aiza no handroso i Gasikara.
  On peut dire que la très grande majorité des pays de la SADC et même de l’Union Africaine révèlent des problèmes manifestes d’élections irrégulières et de mauvaises gouvernances. La plupart des dirigeants de ces pays sont de connivences avec d’autres puissances étrangères, des manipulations politico-financières qui impliquent des conflits d’intérêts avec leur propre population.
  Et ces pays se permettent de se positionner en donneur de leçons ?

  Je me permets d’argumenter mes accusations.
  Je peux aussi faire référence au Rapport de Transparency International traitant de la corruption en Afrique Sub-saharienne.

  __________________________________________________________________________
  Afrique du Sud , République
  – Président de la République : Jacob Zuma
  L’Afrique du Sud étant un cas à part, nous ne l’avons pas inclus dans notre tour d’horizon.
  ___________________________________________________________________________

  ANGOLA , République présidentielle
  – Président : José Eduardo dos Santos – Premier ministre : Paulo Kassoma

  Bilan (1975/30-3-2002) : 500 000 †, centaines de milliers d’estropiés, 17 millions de mines antipersonnel disséminées. Famine.
  – 3 millions d’habitants auraient besoin d’une aide d’urgence.

  Les élections 2008 du MPLA sont jugées libres et transparentes par les observateurs internationaux (SADC, CPLP, UE).
  Un observateur de l’Union européenne a toutefois constaté des achats de voix ainsi que des tentatives d’intimidations des votants par l’armée. L’organisation est aussi jugée défaillante dans les bureaux de vote de Luanda.
  L’UNITA et le FNLA contestent la manière dont ont eu lieu les élections.

  Une enquête policière, a été ouverte par le parquet de Paris en juin 2007, suite à une plainte pour « recel de détournement d’argent public » déposée en mars par trois asso françaises, visant cinq chefs d’Etat : dont l’Angolais Eduardo Dos Santos,
  ___________________________________________________________________________

  BOTSWANA , République
  – Président : Seretse Ian Khama

  2003-sept. clôture électrifiée érigée le long de la frontière avec le Zimbabwe pour endiguer un afflux d’immigrés.
  Masire a pris sa retraite de son poste en 1998. La présidence a été transmise au vice-président, Festus Mogae, qui remporte ensuite l’élection de 1999 et est réélu en 2004.
  Le président suivant est le lieutenant-général Seretse Khama Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l’armée du Botswana (BDF).
  ___________________________________________________________________________

  CONGO (République démocratique) , République
  – Président de la République : Joseph Kabila – Premier ministre : Adolphe Muzito

  Mobutu est renversé par Laurent-Désiré Kabila en 1997 lors de la Première guerre du Congo, le pays retrouva son nom de République démocratique du Congo.

  Les conflits en République démocratique du Congo ont fait près de 4 millions de morts entre 1998 à 2004.
  La Deuxième guerre du Congo (1998-2002) et le Gouvernement de transition (2003-2006). Ces massacres, dont certains constituent des crimes contre l’humanité, ont fait l’objet d’investigations partielles. Le « génocide congolais ».
  Seul le nombre de victimes et l’atrocité de certains massacres, évoquent l’idée d’un génocide. Mais, après le deuxième guerre du Congo, 98 % de la mortalité, selon l’IRC, est due à la malnutrition et au manque de soins dû à la situation de guerre.

  M. Bemba, 46 ans, avait perdu en 2006 l’élection présidentielle en RDC face à Joseph Kabila. Après des affrontements, il avait quitté la RDC pour le Portugal en avril 2007. Il avait été arrêté le 24 mai 2008 à Bruxelles, en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par la CPI qui l’accuse de meurtre, viol et pillage notamment commis par sa milice en Centrafrique.
  ___________________________________________________________________________

  LESOTHO , Monarchie constitutionnelle
  – Roi : Letsie III – Premier ministre : Pakalitha Mosisili

  L’Assemblée Nationale a été élue en février 2007 et ce fut une nouvelle victoire du LCD. Les prochaines élections n’auront pas lieu avant 2012. La nouvelle victoire de Mosisili, contestée par l’opposition, a dégradé la situation. De nombreux ministres ont été victimes d’attaques à main armée, ce qui a conduit le gouvernement à décréter le couvre-feu le 19 juin 2007.
  ___________________________________________________________________________

  NAMIBIE , République
  – Président : Hifikepunye Pohamba – Premier ministre : Nahas Angula

  -Bilan de la guerre (de 1967 au 1-1-1988) : plus de 20 000 † dont Swapo 11 000 (dont en 1985 : 599, 86 : 645, 87 : 747).
  Coût par an (en milliards de F.) : Afrique du Sud : dépenses militaires 2,6 à 3,25 ; aide 3,64.
  2005-21-3 Hifikepunye Pohamba (né 18-8-1935) Pt, Nahas Angula (né 22-8-1943) PM.
  La Namibie est confrontée à l’un des taux de VIH-sida les plus élevés du monde avec 21,3% des adultes contaminés.
  Inflation record.

  ___________________________________________________________________________

  MALAWI , République
  – Président : Bingu wa Mutharika

  2004-24-5 Bingu wa Mathuika (né 24-2-1934) élu 20-5 Pt avec 1 119 798 voix (36 %) devant John Tembo 846 457 (27) et Gwandaguluwe Chakuamba 802 386 (26).
  Les troisièmes élections présidentielle et parlementaires, planifiées pour l’année 2004, furent proposées par l’opposition qui fit appel à la Haute Cour qui dénonça l’irrégularité de la procédure du vote.
  ___________________________________________________________________________

  MAURICE , République
  – Président de la République : Anerood Jugnauth
  – Premier ministre : Navin Ramgoolam

  1999- févr. émeutes (après mort suspecte, 21-2, de Joseph Topize, dit Kaya, chanteur de reggae), 3 †.
  2000-17-9 A. Jugnauth PM.
  2000-25-2 Karl Auguste Offmann (né 14-1-1937) élu Pt.
  2003-30-9Paul Bérenger (né 26-3-1945) PM. -7-10sir AneroodJugnauth Pt.
  2005-5-7 N. Ramgoolam PM.
  ___________________________________________________________________________

  MOZAMBIQUE , République
  – Président : Armando Guebuza – Premier ministre : Luisa Diogo

  2005-2-2 Armando Emilio Guebuza (né 20-1-1943) Pt.
  Le Mozambique est une république. Le président est élu pour un mandat de cinq ans. Aux yeux des observateurs internationaux et de l’opposition, les élections de 2004 ont été entachées de fraudes et d’irrégularités. Maputo est la capitale du Mozambique.
  ___________________________________________________________________________

  SEYCHELLES , République
  – Président : James Michel

  1981-25-11 échec d’un coup d’État de 49 mercenaires sud-africains dirigés par Mike Hoare (né en 1920).
  1982-17-8 mutinerie, échec (7 †).
  1985-29-11 Gérard Hoareau (né en 1950), opposant, assassiné à Londres. 1986-sept. complot déjoué.
  2004-15-4 Pt René démissionne ; James Alix Michel vice-Pt devient Pt (élu Pt en juill. 2006 avec 53,73 % des voix).

  En octobre 2008, les Seychelles sont touchées par la crise financière internationale au point de se trouver dans une situation économique de quasi faillite.
  ___________________________________________________________________________

  SWAZILAND , Monarchie absolue
  – Roi : Mswati III – Premier Ministre : Barnabas Sibusiso Dlamini

  La constitution en vigueur interdit les partis politiques.

  Le Swaziland est le pays du monde où l’espérance de vie est la plus faible (31,88 ans en 2009), le taux de prévalence chez les adultes du VIH/SIDA est le plus élevé, avec 26,1%.
  Le Swaziland possède le 27e plus fort taux de mortalité infantile du monde (68,63 pour mille).
  Le Swaziland est un des rares pays dont la population diminue.

  Le pays est au 125e rang mondial pour l’IDH, malgré une aide internationale en 2001 de 104 millions de dollars.
  Les deux tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 10% de la population détient 50% des richesses du pays.
  Le déficit budgétaire atteignait 101 millions de dollars en 2003.
  L’inflation atteignait 7,3% devant celle que connaît la Namibie.
  ___________________________________________________________________________

  TANZANIE , République fédérale
  – Président : Jakaya Mrisho Kikwete – Premier ministre : Edward Lowassa

  2000-29-10 Mkapa réélu Pt (71,7 %) ; législatives : CCM 244 sièges sur 269 ( Zanzibar exclue).
  2001-5-7 Ali Mohammed Shein (né en 1948) vice-Pt.
  2005-14-12 Jakaya Mrisho Kikewete (né 7-10-1950) élu Pt ((en fonctions 21-12). -30-12 Edward Lowassa (né 1953) PM.
  2005-14-12 législatives : CCM 206 sièges, CUF 19, Chadema 5, Labour 1, UDP 1.

  Cité dans un scandale de corruption, le Premier Ministre démissionne
  ___________________________________________________________________________

  ZAMBIE , République
  – Président de la République Rupiah Banda (par intérim)

  1992-17-11 Lusaka, émeutes.
  1993-4-3/25-5 état d’urgence (complot ?).
  1994-janv. limogeages ministériels (corruption, drogue).
  1996-18-11 Chiluba réélu Pt.
  1997-28-10 échec d’un coup d’État.
  1997-25-12 Kaunda arrêté (poursuivi pour corruption).
  2002-2-1 Levy Patrick Mwanawasa (né 3-9-1948) élu Pt (27-12-2001, 29,1 % des voix devant Anderson Mazoka 27,2 %).
  2005-21-11 le Pt déclare la pays en état de catastrophe nationale, famine.
  2006-28-9 Mwanawasa réélu Pt (43 % des voix).

  En 1997, 82% des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés, mais ce pourcentage tombe à 28% pour la tranche de 12 à 18 ans et le taux d’universitaires est encore plus bas, donc une société qui arrive à donner une éducation de base à la masse mais qui a du mal à former une élite. L’un des pays les plus pauvres de l’Afrique australe.

  Michael Sata avait accusé les responsables électoraux de bourrer les urnes en faveur du président sortant. Tout en pointant quelques irrégularités. Le Front patriotique de Michael Sata a annoncé, peu après l’annonce des résultats, qu’il ne reconnaissait pas la victoire de Rupiah, Banda. Le parti d’opposition a indiqué qu’il déposerait lundi un recours devant un tribunal afin d’obtenir un recompte des bulletins.
  ___________________________________________________________________________

  ZIMBABWE , République parlementaire
  – Président de la République : Robert Mugabe – Premier ministre : Morgan Tsvangirai

  1987-31-12 Robert Mugabe né 21-2-1924
  1990-25-7 état d’urgence levé (en vigueur depuis 25 ans).
  1996-17-3 Mugabe réélu pour 6 ans (92,7 % des voix, seul candidat, 68 % d’abstention).
  1998-21/22-1 émeutes (faim ; hausse des prix), 9 †.
  2000-6-4 loi d’exproprier les fermiers blancs sans indemnité. 3 270 fermiers blancs (sur 4 500) expropriés sans indemnité.
  2002-25-2 Morgan Tsvangirai inculpé complot.
  2002-9/11-3 Mugabe réélu Pt (56,2 %) devant Morgan Tsvangirai (50 ans, MDC, 41,9 %) qui conteste les résultats.
  2003-7-3 les USA gèlent les avoirs de Mugabe et de 76 zimbabwéens. (tortures, viols, meurtres).
  2005-Avril Opération restauration de l’ordre, destruction des maison et entreprises de 700 000 opposants.
  2006-déc. Décision de prolonger le mandat de Mugabe jusqu’en 2010.
  En janvier 2008, le taux de l’inflation annuel atteint le chiffre de 100 580,2 % alors que le taux de chômage approche les 80 %.
  En juillet 2008, le taux de l’inflation annuel atteint 231 000 000 %.

  « Un apaisement national est nécessaire pour nous débarrasser de l’atmosphère d’hostilité et d’affrontement qui est devenue, d’une manière regrettable, l’une des composantes de notre vie politique », a fait savoir le Président du Zimbabwe.
  ___________________________________________________________________________

  P.S.
  Une enquête policière, a été ouverte par le parquet de Paris en juin 2007.
  Elle faisait suite à une plainte pour « recel de détournement d’argent public » déposée en mars par trois associations françaises, visant cinq chefs d’Etat : dont
  l’Angolais Eduardo Dos Santos,
  le Gabonais Omar Bongo Ondimba,
  le Congolais Denis Sassou Nguesso,
  le Burkinabé Blaise Compaoré,
  le Guinéen Teodoro Obiang.

 61. # Anti-Ra8 a dit :
  le Mercredi 2 décembre 2009 à 23 h 55 min
  Anti-Ra8,

  Miala tsiny etoana aloha, raha nisy hevi-dravina tsy tana, mikasika ny fankahalana.
  Misaotra ihany koa, t@ valin-teninao maotina, tsy misy teny ratsy sns.
  Tsy anaraka ny fahaizanao ny „vitsika“, fa aleony miasa arak’izay fetra (ara-batana sy ara-tsaina) mifanaraka @ fiainany hatramin’izao e.
  Ny hany tiako lazaina etoana fotsiny dia : mahereza ianao „manampy“ an’io „tanora gv“ io, fa ianao sady maranin-tsaina, tanora vory saina, no ianao izany no „fanjaitra“ arahan’ity „kofehy tanora be fahasahiana“ ity. Iza moa ireto manam-pahaizana manampy ny „tanora gv“, ka nahatonga azy ho SAHY :
  > namporisika ny „vitsika“ maro, (izay nino tanteraka ny „kabariny (am-bava fotsiny ?)“, hanafika ny „Tranom-panjakana“ ! Sahy namporisika, Fa TSY sahy nitondra nialoha …
  Tsy vitan’ny fahasahiana rahefa manao zavatra, fa mila fandinihana ny vokatra hiseho …
  > namoaka an’ireo voagadra, izay tsy mpigadra politika avokoa, mazàna namon’olona …
  > Ekeko ry anti…, milaza „resaka ao anaty baiboly“ aho, satria TSY mahay no tsy vonona „miresaka, mifandahatra“ @ kalatsinikov e, samy hafa ny fomba „fitennana“ . Nefa mino aho, fa misy olona mahay an’io „resadresaka“ io, dia ho hitanareo eo. Ary ahoana no afantaranao ny ataoko, ka asahinao manambara fa „am-bava fotsiny“ ny zavatra kely sendra mba fantatro (vitsika) ao @ Baiboly ? Sady fanjaitra no mpamonany ??
  „N’iza n’iza anie olona tonga teo @ fitondrana t@ 2002 tsy maintsy nanaraka ny fanamboaran-dàlana sy ny zavatra efa voaoman’ny BM sy ny FMI ary ny UA e!“
  Sainga TSY ny „teo @ fitondrana t@ 2002“ fotsiny fa hatraminy nisin’ny „BM sy ny FMI ary ny UA“ dia voaomana DAHOLO, fa aza manonofy antoandro e !
  ARY aza hasiana resaka frantay, anglisy, sinoa, rosiana, amerikana, karana, arabo, ets ets, FA “bonnet blanc-blanc bonnet“ avokoa tsy an-kanavaka ny BWANA, te hanango-karena eto.
  Ny Malagasy no adala tompo, faly @‘izay „kely“ na be aza ny 50 Mio $ , hatsipiny eo. Dia faly : mifamono, mifamingana, izay malaza lazaina hoe „manao affaira e“, manana 4X4 e.
  Indrisy hatr@‘ny fianankaviana no nidiran’io „kankana (virus)“ fantatra : fitsikiritana, halianana, fialonana…, any ka tsy misy intsony ny firaisan-kina. fahatokisana ny teny tapaka ets ets. Simbain’ny vahiny ny toetra, dia mbola tazona sy hafindra any @ taranaka ny fomba tsy mendrika manelingelina ny fampan-droso ny tanin-drazana.
  Ny tiako lazaina : Jereo Kongo, Togo, C-d’ivoire,…, Nigeria, tsy avelan’ny Bwana hilamina, raha mbola mety hahitany arena abanin’ny tany.
  >>> mpanolo-tsaina vahiny an’i tgv; tsy maranitra ny fanjaitrany ?
  >>> rahoavina ny „Etat de droits“ : justice intègre, libre 3° pilier avec l’Executif et le Legislatif dans tout Etat démocratique.
  >>> Diniho ny toetran’io tanoranareo io : mitovy @‘izy ireo 3 teo aloha : be kizitina, tsy miheno toro hevitra, sady maka sy mila toro hevitra avy @ BWANA (taloha : amerkana, alemana, sns) izao tso…, satria zanaka „officier francais“ ?
  >>> Ainga anie tsy hanao „jamba mifam-pitantana“ ianareo, fa efa BE ny fijalin’ny mpirai-tanin-drazana e.
  Naka an-kery ianareo, ka tsahivo :
  Tsy raharaha mora ny Fanjakana fa tahaka ny mamia fotaka malemy:
  „giazana mafy miporitika, kenakenaina lany mitsika.“
  Teny am-pon’ny mahalala satria :
  „andriamatoa mihanta hono ny ditra fa faralahy mandatsa ny nenina.“
  no sanatria aza mihevitra, na manao, toa izao :
  „Ka raha maty aho matesa rahavana, raha maty rahavana matesa ny omby.“

  Tsy avy amiko fa sendra hita nambaran’olona (edito, Forum) tetsy sy teroa :

  „Car le temps montre que le schéma Rajoelina n’est pas viable, ni pour sa compétence (cf. la situation économique), ni pour son envergure et sa maturité (cf. Addis-Abeba), et persister à le maintenir envers et contre tout sera le choix de perpétuer les problèmes pendant toute la durée de la Transition.En remettant les pouvoirs à celui qui les lui a donnés, Andry Rajoelina pourra préparer les élections, et éventuellement se reposer un peu au pays des bwana _http://www.madagascar-tribune.com/Le-retour-du-bwana,13064.html, qui le gratifieront sans doute de la Légion d’honneur pour avoir rendu le service d’écarter le supposé francophobe Ravalomanana. Mais je ne me fais pas d’illusion : cette solution ne passera pas, faute d’ISN suffisant.“

  Miaramila : manohana fa tsy sanatria manongana ny fanjakana ! Ry miaramila : mianiana, mivelirano mba hanaiky, sy hanohana ny filoha-mpanjaka no nataonareo teo @ nanekenareo ny raharaha miaramila. Izany hoe „filoha“ voafidy ara-dalana, fa tsy misy resaka „filoha“ manendry tena (auto-proclammé) , raha tsy izany dia „fanjakan‘ i Baroa“ no hilazana azy, dia samy manendry ny tenany ho filoha, rahefa manana „fitaovana“ (mana sns) ampy ho zaraina @ olona te …. !
  Charles napetraka lehiben’ny orinasa (jiro, Rano) : mahay mamaky ny „Bilan“ sy mahay „mijery sy manapaka ny lala-kaleha “ mikasika ny ho avy ? Indrindra „mahay mifanerasera @‘ireo mpitondra orinasa (vahiny na tsy) , izay nianatra an-taonany ny fomba fitari-dalana, ny fetran’ny fanekena, ny fepetran’ny fanaronana, hidiran‘ny vola hapandroso ny orinasa tarihana, sns sns, : izay tsy vitan’ny fahaizana manambana @ „kala“ fotsiny ?
  Mahaleotena sa mila mpandika teny izy, sy ireo „parachutés“ voatendry hitarika ny orinasa ? Marina ny „mpanosika“ na „souffleurs“ eo an-damosina, fa efa tonga taona anie ianareo „zana-baratra“, sa ahoana, no aiza indray ny fahadison-dry Zafy, Ravalomanana, Ratsiraka, zokibe nikolokolo anareo hatr’izay ?

  Ny hany mampalahelo koa : dia malaza eran’izao tontolo izao, fa teny IRAY no ihombonana, nefa mihezaka : miady hevitra, mifanditra, miresaka any ivelan’ny tanin-drazana sy indrindra @ tenin’io Bwana io no hampiasaina, satria ve io teny iraisana io, NALETIKA no NARATSIANA tao an-dohan’ny sasany hoe tenin’ny merina ?? Tena vokatra izany indrisy ny fanaronana (hatraminy 1896) nafafiny !!!
  Raha tsy mahatahotra ny fahamarinana ianareo dia hesehoy mibaribary ny anaran’ireo Gal tsy nandaha ny anjarany t@‘ io „vomanga“ (50 Mio $) !

  Tsy Ra8 irery no voalohany na farany mety ho „kendan’ny vomanga naseky ny tananany“

  Mahereza eo @ „fanavahana akofa maina sy voambary“,

  Mahereza fa „Ny hevitra no miady fa tsy ny olona tompoko, koa aleo mahaiza mifanaja ny hevitry ny tsirairay na tsy mitovy aminao aza ny fomba fijery.“

  Ny kitay efa voafehy tsy misy olana, na malahelo ihany aza mijery anareo, mileleka ny mpifosa anareo !
  Vitsika

 62. ANTI RA8
  que tu veuilles ou non la SADEC est une institution internationale légitime qui ne ressemble en rien à un Lapinou sorti d’un chapeau de prestidigitateur.
  Je ne conteste en rien tes narrations descriptives…
  On peut dire autant de toutes organisations mondiales.
  Le FMI ? analyse la constitution de son réseau ; c’est un appendice de la banque mondiale , donc américaine (question sur sa neutralité)
  L’ONU ? seulse une poignée de pays riches fait partie du conseil de sécurité ( en clair les gouvernements-mères des multinationales-pieuvres qui nous broyent )
  On peut tout citer …on arrivera toujours au constat que les pays riches dominent le monde politique et économique.

  NEANMOINS : ces pays riches ont ce que l’on appelle DE VIEILLES DEMOCRATIES .
  Leurs ressortissants se sont battus , laissés des morts pendant des siècles pour arriver enfin là.

  Les institutions internationales(plus petits communs dénominateurs) ONT LE MERITE D’EXISTER ET D’AVOIR A LA FOIS RECONNAISSANCE ET RESPECT.
  Si nous voulons nous inscrire dans la normalité , la légitimité internationale , RAJOUELLE DOIT RESPECTER LES ACCORDS PASSES SOUS L’EGIDE DE LA SADEC !
  il n’a pas la pointure pour faire les caprices de diva comme le président de la Corée du nord ou Polpot en son temps !
  Et les Malgaches reprennent leur souffle pour le second round.

 63. Tsy misy olo hamaky deliranao antira8 avilio @ librairie tantaranao io mba hahazahoanao drala
  sa hatao hoe nianatsy zao ka minaonaoky fahatany

 64. tsy maha gaga raha milaza ody iha
  Ka olo avy any ka tia ody ee,no be fialonana , raha manofa trano io ka metimety ny fiananao ampitomboiny ny ofa trano, sady mitaona be, ny olona avy any mipetraka any andafy tsy sahy manao vacances any sao asiany havany aody (menak’osy)

 65. Tonga any maputo ny mpanapotika firenena rehetra!
  JEREO FA IREO NY MPITONDRA NAMOTIKA AN’I GASIKARA!
  IREO NO NAHA-KIZO FARA NY FIRENENA IRAY MANONTOLO! MIAVAKA TSARA IZAO NY VARY SY NY TTSIPARIFARY
  AVERENO KELY NY FISAINAN-TSIKA NANDRITRY NY FITONDRAN’IREO TELO LAHY IREO! FAHORIANA, RRANOMASO, VONO OLONA, RA MANDRIAKA, FAMPISARAHAM-BAZANA, FAMPIADIANA FOKO, HALATRA HAREM-PIRENENA, NNY FAHALOVANA REHETRA DIA NAMPITONDRAIN’IZY TELO LAHY IREO NY MALAGASY!
  DIA HILAZA HONO IZY FA IZY IREO INDRAY NO HANARINA NY FIRENENA! AZA MANONOFY ISIKA RY VAHOAKA! EFA NALOHAM-BAHOAKA! NY ALIKA NO MIVERINA AMIN’NY NALOHANY! MPANAO AN-TSESITANY NY TENANY SATRIA MATAHOTRA FITSARAM-BAHOAKA!
  HALAVIRO TOY NY FASAM-BAO!

  TONGAVA DAHOLO MITSENA AZY IREO ENY IVATO MIARAKA AMIN’NY HORAKORAKA SY NY TORA-BATO FA MISEHO AMIN’NY ENDRINY IZAO IREO AMBODIA MPITAFY HODIN-JANAK’ONDRY! KAPAO! KAPAO! FA MANIMBA NY TANY!

 66. AIZA NY AVY ANY MAPUTO O! ÔDI Ô! …Prévu hier vers 22h (heure de Madagascar), le retour au pays des délégations des 3 mouvances a été compromis. Le Boeing d’Air Madagascar affrété par la SADC n’a pas pu quitter l’aéroport d’Ivato. Au moment où nous écrivons l’article, l’appareil, dont le décollage pour Maputo a été prévu hier à 17h, reste toujours bloqué à Ivato. Est-ce pour des raisons techniques? D’après nos sources, l’avion n’aurait pas eu l’autorisation de vol.
  MITOMANIA RY OSY MAINTY! MEUUUUUUH!!!!!!!

 67. Ny anay resaky ny aty an-toerana e! mahazo mitondra izay lanim-bahoaka, fa tsy izay mpanongam-panjakana saribakolin’ny Frantsay. Maninona no matahotra ka tsy manome fahalalahana izay nodradradradraina teny @ kianjan’ny 13 mey sy ny Demokrasia. Toa pire noho ny t@ Ra-8 ny fanagejana ny haino aman-jery? raha izao inona re no dia nanaovana ny fanonganana?
  Toa tsy mahafehy fitondrana fa mpandrava efa tsy fanperana Ra-8, be ny azo kianina @ izay nataony, fa mankany @ fanatsarana ve izao zava-misy izao. Potika ny toe-karena, ny tontolo iainana, manjaka tanteraka ny terrorisme d’Etat? Ny tandroka aron’ny vozona moa dia mahamenatra, fa tsy arakaraka ny kintana eny an-tsorony ny faharanitan-tsainy sy ny fanarahany Lalàlana, fa dia vola vola no mibaiko ny fihetsiny, maha lotika na ny mahita azy ireo manao fanamiana satria tsy manaja izany soa toavina takian’ny asa nosafidiany.
  Toa tsy mahatanty ho antsoina hoe Afrikana n y sasany, kanefa dia loza lavitra noho ny miseho any Afrika no misy eto satria be fihatsaram-brlatsihy, Ny fihavanana maha-malagasy aho hoe, soa toavina e! Resabe, tsy misy fitiava-Tanindrazana fa fitiavan-tena. tsy afaka hijery ny mahasoa ny Firenena fa potiky ny fitiava-tena, ny adim-poko izay kobay an-kelika ihany, fa mody hoe samy Malagasy. Mila mamaky bantsilana izay tsy mety isika raha te hanorina fitondrana mari-pototra. Ajanony ity fanindranindrana olona ity fa izany no mampihitsoka ny Firenena. Ialao ity régime présidentiel mampivangongo fahefana ity, ary apetraho ny tena fifandanjana eo fahefana, mba tsy hisy ny tsy maty manota. Ianareo any am-pita ireny anie taranak’ireo nahazo tombotsoa t@ endriny samihafa e! manana adidy hanampy marina fa tsy hampiady. jereo ny mpila ravinahitra avy any Mali sy Sénégal fa mampiverina vola any taniny ary mampihodina ny toe-karena. fa ny antsika? inona no fandraisanareo anjara?? « Modimodia re ravorna » hoy ny hiran’i Rafidimanantsoa. Tokony ho hery manosika ianareo hampisy tontolo ara-toerkarena hampivelatra ny Malagasy aty an-toerana ary hitondra soa ho anareo ihany koa. Izay no tokony hitakiana fanjakana tsara tantatana aty Dago. fa ny ady lahy politika anie tsy hifarana raha mikorosy lava hoatr’izao ny tore-karena e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *