Maha-FAT sa maha FAT-FAT ?

i Fifaliana kely miandry an-drainy Didier ny alatsinainy alina

i Fifaliana kely miandry an-drainy Didier ny alatsinainy alina

Samy miandry ny rehetra ny amin’izay mety ho fivoaran’ny toe-draharaha politika eto Madagasikara. Ny azo ambara aloha dia tsy misy zavatra mandeha eto.

Faly sahirana ny havana aman-tsakaiza sy ny mpiara-miasa amin’i Lolot Ratsimba sy Didier Ravoahangiarison omaly tolak’andro hatramin’ny alina, eny hatramin’izao hanoratanay izao aza dia mbola sanganehana, ny anton’izany dia nambara fa nahazo fahafahana vonjimaika (LP) izy mirahalahy ireto hatry ny omaly atoandro kanefa hatramin’izao tsy mbola tonga eny amin’ny fonja-be Antanimora ny taratasy mikasika izany.

Izy no dadan'i Lolot

Izy no dadan'i Lolot

Asa aloha raha fifanojoan-javatra na ahoana fa nifanandrify ihany koa tamin’ny fihaonana nataon’ny delegasioana tarihan’ny Ministran’ny Fitsarana Fat any Génève izany, izay handinihana ny fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara, ny somary mampiomehy ny mpanara-baovao dia ny filazan’ny Ministra Fat any an-toerana fa ny miaramila Malagasy no tena ao ambadiky ny fisambosamborana olona tsy amin’ny antony io.F’angaha tsy misy taratasy avy amin’ny Fitsarana foana vao mahazo misambotra sy mampigadra olona? Zatra miala pa e!

Fa etsy amin’ny Lapa maitso Anosikely dia ady saritaka no mitranga, misy ny mijoro ho manohana ny satan’ny Maputo, ao indray no miziriziry mandà izany.Mikoropaka ny Fat, tsy mahatoky tena intsony ny mpikambana maro an’isa ao aminy, »force de changement » tokoa e , « change! change! » eny foana ny hevitra, io ilay ataontsika hoe :

« mivadibadi-dela » izay no mba heriny « force-ny ».

Renin'i Lolot

Renin'i Lolot

Voakiana mafy mihitsy ry Ingahy Ratsirahonana sy Zazah Ramandimbiarison hoe mamporisika an’i Zandry kely hanao ny tsy fanao. »Izay mamafy rivotra anie no mijinja

tadio e! », misy farany ny zavatra rehetra.

Pasitera Maihlol kosa indray mampirisika an’i Andry Rajoelina hanipy « gang ». Omeo ny fitondrana miaramila io tetezamita io hoy izy fa tsy tafavoaka ao intsony ianao sy ny Fat ! I Vital indray misisika mafy hanova ny governemanta hoan’ny marimaritra iraisana, samy mba te haneo hevitra e! nefa mazana hevitra mivoana any an-kady.

Page 1 of 2 | Next page