2 réflexions sur « Fanambaran’ny HMF Paska (video) »

 1. Bjr daholo!

  Henoy tsara ny fanambarana, raha hilaina dia averimbereno im-pito mihintsy mba ho tadidy tsara!

  raha ohatra ka tanteraka daholo ireo dia hanjaka eto ny fahamarinana! « Voakasik’io daholo na iza na iza » fa tsy misy afa-miala! raha mbol malagasy ihany koa!

  Ho antsika légaliste! Manantena fa hampihantra ary ireo isika, ary hivavaka mandraka ariva mba hampandresy ny tolona!

  Ho an’izay mpomba ny hat kosa, rehefa tsy hanaraka ny hafatra ianareo, dia aza mitondra fanafitohinana ho anay, satria hoy ny soratra masina oe: « loza ho an’izay miteraka fanafitohinana »

  Mazotoa ary dia Homba antsika rehetra Andriamanitra !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *