Tsy nisafidy izany ny vahoaka !

Sens Interdit
Sens Interdit

« Tsy nisafidy ny ho very asa, hahantra, tsy hahazo ny fanampiana avy amin’ny Vondrona Eoropeana ny vahoaka Malagasy ».
Mahalasa eritreritra amin’izao fotoana izao ny hoe : aiza ny vahaolana omen’ny FAT hoan’ny vahoaka Malagasy maro an’isa ao anatin’izao fahantrana tanteraka izao ?

 • An’hetsiny ny very asa, na asa mivantana izany na asa an-tselika. Taorian’ny fizirizirian’ny Andry Rajoelina tsy hampihantra ny fifanarahana natao. Niala teto ny AGOA, nambara sy nodradradraina tamin’izany fa hisy ny vahaolana. Amin’izao fotoana izao aiza izany ? Mandraka ity ny androany tsy nisy asa noforonon’n’i FAT, ny fiara tsy matahodala no mitombo isa eto, ny « villa »  tsara tarehy no mitombo.Tsy nisafidy ny ho very asa anefa ny vahoaka !
 • Ana tapitsisa ny vola very, vao hainga no nampitsahatra ny fanomezana ilay volabe 588 millions Euros ny Vondrona Eoropeana. Very hatreo ireo fanamboarana foto-drafitrasa maro isan-karazany. Tsy misy tetik’ady mtipaika anefa entin’ny FAT hanoloana izany, tsy nisafidy izany ny vahoaka !
 • Fotoan’ny fialan-tsasatra izao, an’hetsiny ireo mpizahan-tany nandositra an’i Dago noho ny tsy fandriam-pahalemana misy eto, ny sakan-dalana isan-karazany, ny famonoana tera-tany vahiny, fandrobana mitampiadiana. Tsy azo hianteherana hiaro ny fandriam-pahalemana ny mpitandro ny filaminana. Tsy nisafidy izany ny vahoaka !
 • 1 miliara Ariary no ho laniana amin’ny  fankalazana ny fetim-pirenena. Laharam-paha-mehana ve izany ? Ahoana ny fahantrana mianjady ny olona any ambany ravin-kazo any ? Variana mitsidika ilay fanamboarana ny « ecran géant » ny filohan’ny Fat. Tsy nisafidy ny handanindany vola toy izany ny vahoaka !
 • Atao varo-boba ny harena voajanahary eto amintsika, ny bois de rose, (jereo ity : www.mongabay.com), ny volamena sy vatosoa, ny vy, sns.., tsy nisafidy izany ny vahoaka !

Tsy afaka hiteny fa mahasolotena ny vahoaka ireo mpitondra FAT ireo satria tsy nisy na dia tamingan’olona iray aza nifidy azy ireo. Noho izany tsy nisafidy izany ny vahoaka !

14 réflexions sur « Tsy nisafidy izany ny vahoaka ! »

 1. un proverbe Français dit que « si tu rate un ligne, alors tu rate toute le ligne » et nous voila enfin,
  et ça va être encore pur par ce que le 20 millions de Malgaches ont des âmes qui ne doivent pas sous-estimé surtout des putschiste comme GVT
  ET VOILA LA SUITE ……………….
  Et la reconnaissance dite nous un peut mydago car aucun citation à cet propos; ET veloma

 2. Tena « grave » be izay voalaza ao amin’ny http://www.mongabay.com io. Tena mampalahelo. Manana tsindry mandry aho fa misy zavatra hipoaka amin’ity herinandro ity hanapotika an’i ra-TGV sy ny foronginy.

 3. Mitovy hevitra aminao mihitsy aho ry Faucon de Dago. Ary manamarina an’izany koa ny zavatra rehetra voalazn’ity mandohan-dahasoratra ity. Ny vahoaka any Atsimo Andrefana izao dia efa tena tezitra sy sorena mihitsy amin’ireo FATn’alika ireo, indrindra moa fa nogadraina indray ny mpitarika ny « Mouvances 3 » any!
  Sao izy ireo mihevitra fa hoe mangina ny vahoaka dia matahotra!.. Fa tsy tsapany fa efa tena LEO TANTERAKA AMINY izy ireo!… Dia mbola sahy miteniteny foana ihany ilay Hyppocrite RAMAROSON ao amin’ny MAE: sady miaramila mpangalatra no tsy mahay n’inon’inona akory. Vao Secretaire d’Etat tao amin’ny Pêche io dia efa nanodikodim-bola tsy toko tsy forohina!

 4. Tsy nifidy izao toe – draharaha mitranga izao velively ny vahoaka.
  Raha nanao ireo tolona nanohitra ny tsindry azolena ny malagasy dia mba mitady fiainana ho tsaratsara sy mendrika kokoa.
  Hametraka ny Repoblika iv izao isika dia mbola tsy miraharaha ny sasany foana izao fitondrana ankehitriny.Lany nahondrana any ivelany daholo izao ny bois de rose harena sy lovandrazanay.Ianareo irery no mihinana sy voky aminy, fa ny aty aminay kosa na trano fivoana na fidiovana iray akory tsy vita amin’ny volan’ny fanananay nangalarinareo io.Namidinareo amin’ny Sonoa ny ao Soalala ny ao Antsonjobe no hamboarina sady laharampahamehana.Vola be mitentina 2,2 millions Euros no hanafarana artistes etrangers, izany fanjakana tsaratantana sady mitsitsy.Izahay zara raha mihinana.Io zaravilana amin’ny arena misy eto Madagasikara io ihany anie no miteraka ny crise cyclique io .Tsy misy dikany aminareo mpitondra izahay vahoaka.

 5. Tsy nifidy izao toe – draharaha mitranga izao velively ny vahoaka.
  Raha nanao ireo tolona nanohitra ny tsindry azolena ny malagasy dia mba mitady fiainana ho tsaratsara sy mendrika kokoa.
  Hametraka ny Repoblika iv izao isika dia mbola tsy miraharaha ny sasany foana izao fitondrana ankehitriny.Lany nahondrana any ivelany daholo izao ny bois de rose harena sy lovandrazanay.Ianareo irery no mihinana sy voky aminy, fa ny aty aminay kosa na trano fivoana na fidiovana iray akory tsy vita amin’ny volan’ny fanananay nangalarinareo io.Namidinareo amin’ny Sonoa ny ao Soalala ny ao Antsonjobe no hamboarina sady laharampahamehana.Vola be mitentina 2,2 millions Euros no hanafarana artistes etrangers, izany fanjakana tsaratantana sady mitsitsy.Izahay zara raha mihinana.Io zaravilana amin’ny arena misy eto Madagasikara io ihany anie no anisany miteraka ny crise cyclique io .Tsy misy dikany aminareo mpitondra izahay vahoaka.

 6. Par contre, President Ravalomanana a ete elu President en Decembre 2006. Il n’a jamais mis des journalistes en prison. La seule fois qu’Andry Rajoelina a ete elu a quelquechose etait quand Ravalomanana etait President. A ce temps la il y avait la democracie a Madagascar. Avec Ravalomanana ceux qui voulaient manifester pouvaient le faire et avaient meme la liberte de nommer un endroit Place de la Democracie. Sous Rajoelina il n’y a plus de Place de la Democracie et certainement pas de Democracie ou de Libertes fondementales.

 7. Tsy nisafidy tokoa angamba… fa tsy nanao izay hitazomana izany koa!!!
  Izao samy tsy miasa na ireo teny amin’ny 13 mey na ireo tany amin’ny orinasa tamin’ireny fotoana ireny.

 8. Tamin’ny fifidianana 16 decembre 2001 dia tsy nisy nahatratra ny 50% mahery izany ny mpifaninana.Inona ny dikany investiture tamin’ny 22 février 2002 sy ny 06 mai 2002.
  Nanongampanjakana koa i Ravalomananat tamin’ny 2002 iny.
  Ny tody tsy misy fa ny natao no miverina.
  Mbola ho avy tsy ho ela ny anjaran’i Andry Nirina Rajoelina io.
  Tsy nisy democratie izany tamin’ny andron’i Ravalo.
  Mpanavakavaka i Ravalo, tsy misy dikany ny olona eto Madagasikara ankaotra ny merina.
  Ny zavatra rehetra nataon-i Ravalo dia notohizan’i Andry sady namafisiny.
  Nanambara i Ravalo raha nitokana ny pont tao Ivoloina lalana mandeha any Foulpointe fa  » tsy raharahako ny Kelimitsaraka ianareo na Betsimisaraka ».
  Raha tonga tamin’ny fitondrana izy dia miisa 672 olona nampidiriny amponja ka ny 488 amin’io avy any Toamasina daholo.
  Mpanondrana bois de rose antsokotsoka,fivarotana an(i Madagasikara amin’ny firenena ivelany ao Asie

 9. Hitohy 100 taona anie ny fangejan’ny Frantsay an’i Madagasikara. Tsy misy Gasy azo atao Filoham-pirenena intsony. Ka aleo hanaovan’i Frantsay azy rehefa tsy ahay hifandamina isika Malagasy. Vive La France hono e!

 10. Manohy ny asa natoan’i Ravalo i Andry Rajoelina.Porofo mitohaka amin’ny tentany dia ny fampigadrana olona io ve mbola tsy hitanareo.
  Fanavakavahana hataon’ny HAT izao sy ny affaires de bois de rose.

 11. SASANANGY SAMY HAFA NY FILOHA RAVALOMANANANA SY NY DJ RAJOELINA RY LESABOTSY FA AZA MODY AVADIKA HOE RESAKA FOKO IZY ITY. FA NANINONA NO I TAMATAVE NO NATAON°NY FILOHA RAVALO CAPITALE ECONOMIQUE. BETSAKA NY ZAVATRA NATSANGAN°NY FILOHA RAVALO NA DIA TSY HITENY AFA TSY NY LALANA AHO FA I ANDRY- NAO REHEFA TAPITRA NOTOKANANY NY ASA EFA NATOMBOKY NY FILOHA RAVALO DIA TSY NISY NOTOKANANY INTSONY. TEO ALOHA NY MALAGASY IZAY NIANATRA KA NANANA DIPLAOMA DIA MIKARAMA MIFANENTANA AMIN°NY DIPLAOMANY IZAO NY MANANA DIPLAOMA MIVAROTRA HANI-MASAKA ENY AMORON-DALANA SISA. MBA NISY HEZAKA NATAON°I ANDRY-NAO VE HAMERENANA NY ASAN°IRENY MAHANTRA TSY SATRY VERY ASA IRENY. MBOLA BETSAKA RY SABOTSY NY AZO LAZAINA FA AZA BORNE LOATRA. HIANAO ANGAMBA NO VOKY MIARA MISAOSY AMIN°IREO FATIN°ALIKA IREO KA MAHITA FA IAFATRA IZAO ZAVAMISY ENTIN°NY MALAGASY IZAO

 12. veloma nareo fa izahay hanao fety e! DA FETY BE DA FETY BE NY 50ème ny FAHALEOVANTENA! FALY TENA FALY IZAHAY VAHOAKA HILANONANA AMIN’NY FETY KARAKARAIN’NY MPITONDRA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO!

 13. Ry Tsilainga.
  Izao no hambarako aminao izany Toamasina natao capitale économique lazainao dia toa viliantsahona malaza tsy hinanana.Tsy hitanay taratra velively izany fa ny subvention ny commune anay teto dia tsy nomena satria i Roland Ratsiraka no maire teto.Efa nampidiriana amponja i Roland satria nosandohana fa hoe nanodina vola.Ny olona nanodina vola tao amin’ny Banque Centrale tao Manakara izay nitentina 60 000 000 000 Fmg nefa aiza no misy azy ankehitriny.Izany no mahatonga anay milaza fa mitovy i Ravalomanana sy Andry Nirina Rajoelina ary manohy ny asa izay nataon’i Ravolo izy ankehitriny.
  Tsaronana amin’ny teny hoe capitale économique i Toamasina satria nisy ny orinasa mpanao lafarinina atao hoe MANA tao anatin’ny port.Ny volan’ny orinasa port madiodio no nanaovana io orinasa io, tsy misy compteur fa jiro dia mifandray mivantana.
  Natao capitale économique i Toamasina satria ao amin’ny orinasa Sherrith no fakan’i Ravalo vola.
  Natao capitale économique i Toamasina satria ny taninay fivelomanay namidiny tamin’ny Corée du Sud hazoko haseho anao ny titre sy ny sarin-tany nalainay tamin’ny domaine.
  Mitanisa ny zava – nisy re tompoko ny tenanay fa tsy namorona.Resaka ny ataontsika.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *