Samborina amin’ny vozon’ankanjony izay tsy mitovy hevitra amin’i Andry Rajoelina !

izao no demokrasia TGV 16 septembre 2010

izao no demokrasia TGV 16 septembre 2010
izao no demokrasia TGV 16 septembre 2010
Kenda roroka !
.
Fanjakan’ny baroa mihitsy ve no misy eto Dago eto e ? Tsy misy lalàna hajaina fa toa izay tsy mitovy fomba fijery amin’ny FAT dia samborina sy hatao kenda roroka. Ireto sary telo ireto no mbola midika fa « fanjakana mpanongam-panjakana no misy eto ». Ny 17 Martsa 2009, notazonina tamin’ny vozon’akanjony ny filohan’ny FJKM, norahonana sy novetavetaina mihitsy tamin’izany. Ny  29 Aprily 2009, notazonin’i Kdt Charles Andrianasoavina tamin’ny vozon’akanjony ihany koa i Manandafy Rakotoniriana izay azo ambara fa « raiamandreny » sahy mijoro manohitra ny jadona hatrany. Vao omaly 15 septambra 2010, lehilahy matanjaka enina be izao no nitazona vozon’akanjo ilay mpizaika ny fihaonambem-pirenena mba naneho ny heviny ihany koa kanefa dia nasain’i raiamandreny mijoro nosamborina ihany koa.
.
i Cdt Charles sy Pasitera Lala
i Cdt Charles sy Pasitera Lala
Demokrasia Andry TGV !
.
Porofo mitohoka amin’ny tendany ilay tranga niseho omaly tetsy Alarobia, tsy miova fa ny omaly tsy miova ny fomba fanaon’i Andry Rajoelina.
Sintonina amin’ny vozon’ankanjony, gadraina, vonoina izay tsy mitovy fijery aminy. Izay marina ve no hatao hoe : demokrasia? Amin’izao fotoana izao dia « rahonana » ho samborina i Raveloson Constant, ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato, i Pasitera Edouard Tsarahame. Ny hametraka ny demokrasia anefa  no nambaboana ny fon’Antananarivo, aiza anefa izany ? Sa izao mihitsy ilay « demokrasia Andry TGV » ?
.
Iza indray no manaraka ?
.
Raha mba nisento ery ny mpanara-baovao fa mba efa mizotra mankany amin’ny fahatoniana ny toe-draharaham-pirenena, navoaka ny fonja i Manoela, nahazo fahafahana vonjy maika ny mpanao gazetin’ny fahazavana. Dia izao mandrahona hisambotra izao indray ilay lehiben’ny Emmoreg, SEM Mr Ravalomanana Richard. Hitondra mankaiza izany fisamborana sy fanaovana hazalambo ny tsy mitovy hevitra amin’ny tena izany ? Hay ve izany ny hamoahana ireo gadra politika ireo dia ny hampidirana hafa indray ? Dia iza indray no manaraka ? Misy « seza » folo miandry any Antanimora !… iarahantsika mahita eo indray ny tohin’ity raharaha ity, fa raha samy mikatsaka ny fitoniana isika dia aoka izay ny fanamparam-pahefana, aoka izay ny fiheverana ny Malagasy ho dondrona, aoka izay ity fampiasan-kery, aoka izay ny fitazonana vozon’akanjo. Ny hery mantsy, hono,  tsy mahaleo ny fanahy… ny vy tsy mikitrana irery… ny hendry mody voky fa ny adala mamono hatrany.
izao no demokrasia TGV 17 mars 2009
izao no demokrasia TGV 17 mars 2009

izao no demokrasia TGV 29 avril 2009
izao no demokrasia TGV 29 avril 2009

14 pensées sur “Samborina amin’ny vozon’ankanjony izay tsy mitovy hevitra amin’i Andry Rajoelina !”

 1. ka ny tsy fanajany Dada olona hiany no narahan’ny tanora ankehitriny koa,ny hazo hono vanon=-kolakana ny tany naniriany no tsara

 2. mbola ho avu ny tour nareo FAT reo! efa nanomboka izy io tolokandro io teo 67 ha, tsy rariny ny fampiasan-kery hataon’ny mpitandro filaminana eto.Vonjeo izahay ry tafika SADC o!

 3. I gamara, eo amin’ny volony sy io fikopahan-dalitra io no asaina batainy ny olona ; atsipy any anaty lavaka sahaz’azy ! Mila manao gant ihany aloha ilay olona !

 4. aza mba fisainana pozina hoy aho fa mahavita mahafaty olona eh!
  ary aza mba miaraka @ fa totombitana koa eh!
  teteo fa ratsy fanahy!teteo fa ratsy fanahy!teteo fa ratsy fanahy!teteo fa ratsy fanahy!teteo fa ratsy fanahy!teteo fa ratsy fanahy!

 5. Méthodes de bandits pour NO QUALITY
  pas de discussion pour NO QUALITY
  Rien que la force pour les bandits
  Retour à l’âge des pierres, on chasse pour bouffer tranquillement.
  ce ne sont pas des hommes de pouvoirs, ce sont des gardiens de ZOO

 6. Mahonena hatrany ny zavamiseho. Toa resaka hajolahimbotoana ny anao ry Kristelle Gamara fa tsy fampandrosoana, tsy mbola nisy nanao fomba fisainana mifoteka ohatr’izao hatramin’izay naha Dago an’i Dago afatsy ny t@ andron’ny fanjanahantany.

  Mila manohitra fa tsy rariny e.

  Afaka misy milaza ve ny zava-miseho ao @ 67ha ao?

 7. Izao aza moa mbola fitondrana tetezamita, ka mainka izany fa raha izy no mitantana ny Firenena dia mba ahoana?
  Izao no manaporofo foana fa tena FATn’alika ireo mpitondra ireo…. Dia mbola hisy ihany ve amintsika tonga saina mbola hanaraka azy?… Mba sokafy amin’izay re ny saina, ny maso ary ny sofina ry Foza orana o!…

 8. Somary diso kely ianao ry Ziry, ka miala tsiny aho manitsy ! Ary eo no mahatonga ny olana tsy voavahy !
  Amiko dia mbola FITONDRANA TSY ARA-DALANA io, TSY MANAN-KERY, ka tokony mbola tsy azo antsoina hoe TETEHEZA-MITA !
  Ny fampiarana ny Accord tany Maputo no azo atao hoe Transition, fa amiko ny HAT mbola Haute Assemblée des Traîtres !

 9. Ao ry le foza tsy vanona ireo dia mivory2 di miletra asa vola azo ta@ny bois de rose daolo nefa ny MALAGASY toa azy mtsimpona fako hitan’izao tontolo izao!
  aZA MAMALY AN’LE KRISO TELINA FA OLONA VAOKARAMA IRENY ,miletra fananampanajakana eny antsorokin’ny mahantra ,mbola hanody an’ireo fatin’alika ireo ny fanapotehany an’i MCAR ohatr’izao fa aleo hanao !!!
  TOKONY MIDINA NADALAMABE daolo @izay fa miha ridicule andro amana’alina IRETO FATINALIKA IRETO
  IZAO INDRAY DIA MAHAZO MILATSAKA PREZIDA HONO RADOMELINA LAVA NIFY NA 35 ans na dj aza ,na malaza jiolahy mpangalatra teny @grande surface aza hihihi,lany andro FOtSINY FA FIVORINA LAVA SANS QUALIté ,tsy misy miraharaha FA VENDRANA DONDRINA NOHO NY DONDRINA REHETRA !!!

 10. hono hoy aho re olona : MBOLA MISY VE FANAHY RATSY MIHOATRAN I LOSIFERA LEHIBEN NY DEVOLY fa IRETO FAT IRETO dia tsy haiko intsony fa mba FANAHY INONA e

 11. Mba misy antony hafa ve (ohatra: nanompa ny sasany ve ilay mpizaika?) sa dia ny tsy fitovian-kevitra fotsiny no anton’itony?
  Tsy mety tokoa raha ny faharoa no marina.

 12. Aza malaky mitsara ry zareo an!fa misy antony avokoa ireny rehetra ireny ho an’ny tsirairay ! iza moa no nanampo hoe ho tafahongana teo @ fomba tsotra kely ireny i Ravalomanana e. Jereo ny an’ny firenenkafa reny ( oh: Gbagbo ..)enjana be …
  Malagasy tahaka anao aho. fa Andriamanitra hamaly ny tsirairay isambatan’olona araka ny asany avy e! Ny faniriako dia ny mba hotodihantsika Malagasy rehetra amin’izay @ Andriamanitra. Na i andry na i Ravalomanana dia samy mbola ho tsarain’AAA daholo araka ny nataony avy .fa ny antsika ? apetraho amin’AAA ny fiananao fa tsy misy honina ety mandrakizay ange? firy ireny ny lasa tsy nisy nanampo? tsy nahalanja na singana kofehy iray aza. Mba handovantsika ny fanjakan’ny lanitra dia diovy ny fo e! fa any andanitra any tsy misy resaka tsony hoe andry na Ravalo na bois de rose ..sns
  MAHEREZA DAHOLO O!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *