Tonga hitsabo an’i Dago ny Dr Simao !

Dr Simao tetsy amin'ny Carlton (31sept 2010)

Dr Simao tetsy amin'ny Carlton (31sept 2010)
Dr Simao tetsy amin'ny Carlton (31sept 2010)
Tonga soamantsara omaly tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany ny mpanelanelana iraisam-pirenena, notarihan’i Dr Simao Léonardo, miaraka tamin’ny mpiara-miasa telo ary hivahiny mandritra ny herinandro eto amintsika.Tsy mikely soroka ny mpanelanela iraisam-pirenena fa mitady izay hivoahana amin’ny krizy mbola tsy hita lany. Tonga hizaha ny aretin’ny Madagasikara i Dr Simao, aretina mampody mandry, isika tompony indray no tsy rototra, « marary ten-dan-kanina koa mampisalasala ny mpitsabo  » hoy ny Ntaolo !
.
Ny masoivoho Maorisiana no nitsena azy teny Ivato. Hoan’ity masoivoho ity dia mbola ao anatin’ny « firenena voasazy i Madagasikara » koa mbola mitana ny fanampahan-kevitry ny SADC sy ny UA hatrany ny fireneny. Toy izany koa ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeana (U.E), « mbola mitovy tamin’ny fangalam-pahefana tsy manaraka lalam-panorenana tamin’ny volana Martsa i Madagasikara koa tsy miova amin’izay ny fijerin’ny Vondrona Eoropeana hatramin’izao. Midika izany fa mbola ao anaty « haizin-kitroka » tanteraka i Madagasikara.
.
Etsy andaniny anefa ireo milaza ho mpitondra azy efa mahita sori-dalana hafa mihitsy, hanao fifidianana izao, hono, dia vita ny krizy. Dia mahatoky tena mihitsy ry zareo amin’izany an ! Raha sanatria moa ka tsy misy firenena avy any ivelany mankatoa izany dia inona no dikany ? i Lafrantsa sy ny Vondron’ny tany miteny Frantsay aloha azo antoka hankatoa mpanongam-panjakana e! kenfa hitondra inona hoan’ny Malagasy ireo ? Afaka homorona asa hoan’ireo olona 20.000 very asa noho ny fanonganam-panjakana ? Efa be dia be ny firenena nanao toy izany fa dia latsaka an-katerena sy mahantra lava eo no hiafarana.
.
Diniho fotsiny, hanomboka rahampitso ny fampielezan-kevitra momba ilay lalam-panorenana vaovao, raha ny ara-dalana manko dia 45 andro mialoha ny fifidianana ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra, kanefa vonona ny amin’izany ve ny FAT ? Ny vahoaka ? Na ilay volavolan-dalam-panorenanana tefy maika aza tsy mety mahita masoandro koa iza no hanao fampielezan-kevitra eo?
.
Ny momba ilay fifidianana ben’ny tanana 20 desambra indray, ben’ny tanana ny repoblika fahafiry moa no holaniana eo ? Ny lalam-panorenana aza tsy fantatra na ho lany na tsia koa fifidianana ben’ny tanana no mahamaika. Resaka peta-toko lava no hain’i Andry Rajoelina sy ny forongony.
.
Mila drafitra mati-paika tsara ny fitondrana ny firenena fa tsy taitaitra fotsiny, tsy manana « vina » azo antoka hivoahana amin’ny krizy sy hiverimberenan’ny olana politika misy eto ny FAT. Koa mila sy mahatoky ny fitsaboana entin’i Dr Simao Léonardo ny vahoaka Malagasy hivoahana amin’izany aretina lalim-paka izany.
.

11 réflexions sur « Tonga hitsabo an’i Dago ny Dr Simao ! »

 1. Efa folo andro mahery no niandrasana ny Dr SIMAO ,saingy nidonam-pahoriana zy ka dia iza vao tonga..!
  Tsy mitondra zava-bovao izy..mpira-miasa amin’ny Président CHISSAO izy ary ny diany dai ny hijery , handinika ny fandahan’ ireo antoko , ankolafy ,indrindra oa ny asa vitan’ireo nitabataba fa ny « fientan’ny malagasy-malagasy  » no ilaina ary any hetsika irery hafahana mahamaha ny olona ,mamatotra ny kirizy !
  Tsy misy aretina ho tsaboina fa hitsapa ny hatevenan’ny lomotry
  ny fitiavan-tenan’ireo naka an-kerin’ny fitondrana .
  Ireo dia  » manamafy ,araka ny fijeriny sy ny kajiny ,ny fototra ijoroana..!

  Raha ny fijerintsika ireo mpanongam-panjakana no jerena y resahina dia « mihamifintina ny faritra aiainana’izy ireo ,indrindra eoamin’ny fifandraisana ain’ny any ivelany ,izay Frantsa no anaovan’izy ireo fifandraisana ara-barotra amin’ny alalan’ny halatra ,izany hoe fifandraisana miafina..
  Eto amin’ny Firenena dia indreo iretoizy manovokovoka anao izao sy izao ,ohatran’ny hoe TSY MAINTSY MANARAK SY MANAIKY IZAY HATAONY ISIKA MALAGASY :
  -nanao conférence : fantatra ny fomba nanaovan’pzy ireo izany, fantatra ny fomba nentina nifidy ny solontenan’izy ireo ,fantatra ny fomba fifidianana (tsanga-tanana ), fantatra ny fomba nisarihina ny olona ho tonga nanatrika uio conférence io dia fizarana vola nitongilana..ary IARAHA-MAHALALA KOA FA NOTSIPAHIN’NY GIC NY FOTOTRA NANAOVANA IO CONFERENCE IO ARY IZANY NY ANTONY TSY NAHATONGAVAN’NY PRESIDENT CHISSANO FOLO ANDRO IZAY (marina fa nisy fahoriana nisembanana ny diany )..
  Koa na « hamideradera ,na hikiakiaka ,na hivovoa ireto mpanongam-panjakana ireto dia
  AO ANATIN’NY TERY IZY IREO..!

  ISIKA MIVELONA SY MIAINA ATY AMIN’NY MALALAKA DIA TOKONY HAMPISEHO NY HERINTSIKA ,TOKONY HAMPISEHO FA TSY MANERY ANTSIKA HANAO IZAY TTSY TIANTSIKA HATAO IZY IREO..KA HILAINTSIKA MAIKA NY MAMPISEHO FA HAFA MIHINTSY NY FIJERINTSIKA ,HAFA NY ZAVA-KENDRENTSIKA DIA FAMERENANA HAINGANA ETO AN-TANINDRAZANA :
  -NY RARINY ,NY HITSINY ;,NY ARA-DALANA ,NY LAMINA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA IZAY ANY ANTOKA HAMETRAHANA NY TETEZMITA IHARAHANA ,TSY MANAVAKA IZAY HANOMANANA NY FIFIDIANANANA IZAY HO FILOHA-PIRENENA ,FIFIDIANANA IZAY FOTOANA HILAZAN’NY MALAGASY NY SAFIDINY SY NY HEVINY..!
  NY FANAOVANA NY FIFIDIANANA IO NO MAIKA ANKEHITRINY ARY NA MANAIKY NA TSY MANAIKY NY ACCORDS NO SONIAVINA TATSY MAPUTO I RAJOELINA SY NY ANKOLAFINY DIA TSY MAINTSY HAROSO SY HOMANINA NY FIFIDIDIANANA REHEFA TAFAPETRAKA NY TETEZAMITA..!
  NY FAHATONGAVANNY GIC ETO AMINTSIKA MANDRITRY NY ERIN’ANDRO DIA TSY FITSANGANTSANGANANA FA
  TENA HAMETRAKA NY TETEZAMITA IHARANA SY TSY MANAVAKA…!
  NY LANAJAN’NY MALAGASY 20 TAPITRISA NO TOKONY HO JERENA SY HASIANA HASINA !

 2. LETTRE ADRESSEE

  A SEM CHISSANO IOAQIM ,PRESIDENT DU GIC
  A SEM ZAFY ALBERT ,ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
  A SEM RATSIRAKA DIDIER ,ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
  A SEM RAVALOMANANA MARC ,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
  A TOUS LE MALGACHES DE MADAGASCAR ,D’AILLEURS ET DE PARTOUT,SENSES ET SOUCIEUX DE L’AVENIR DU PAYS

  OBJET : N’OUBLIONS JAMAIS QUE MADAGASCAR EST AUX MALGACHES !ET QUE TOUS LES EFFORTS QUE NOUSDEPLOYONS AILLENT DANS LE SENS DE LA PROTECTION DE NOTRE SOUVERAINETE ET ET DE NOS DES INTERETS SUPERIEURS DE NOTRE NATION !

  MSESSIEURS LES EXCELLENCES ,
  MES CHERS COMPATRIOTES

  Nous sommes à près de treize mois de la signature des Accords de MAPUTO..et Nous constatons à ce jour qu’aucune décision commune entre les Malgaches n’ a été obtenue..et les conférences bidon ,durant lesquelles les organisateurs n’ont fait que singé les apprentis-sorciers de la démocratie..!
  Les détails du déroulement de ces conférences ont démontré que le rrespect de la démocratie n’a été que caricaturisé et et que la principale préoccupation des organisateurs a été l ‘ adoubement des représentants désignés des  » partis politiques précipitamment formés et vite inféodés à rajoelina .
  Cet adoubement se fera lors d’une élection par l’assemblée générale de  » ces représentants munis de cartes colorées pour permettre aux électeurs de ne voter que les couleurs à eux indiquées..Le vote s’est fait à main levée !.
  Nousne savons pas par quelle opération du Saint Esprit malveillant ces représentants adoubés puissent représenter les Malgaches du faitra d’où sont venus ces « singeurs « de la démocratie..!
  Nous estimons que Vous avez été au courant des péripéties de cette conférence bidon alibi ,alibi car elle a servi de prétexte aux organisateurs pour la distribution de susides à payer à leurs obligés qui ont formé la centaine de partis politiques plus ou moins convaincus par par la politique anti-nationale menée par rajoelina..!
  Ces soit-disant représentants des faritra ont été interessés par les subsides et ne sont venus ,pour la plupart , que pour recevoir leur par !

  Oui ,pour l’importance de l’enjeu ( application des accords signés à MAPUTO ), ces considérations et ces critiques apparaissent dérisoires..Certes !

  MAIS POUR LES MALGACHES EN GRANDES DIFFICULTES QUOTIDIENNES , CETTE MASCARADE DE CONFERENCE QUI A ETE ORGANISEE POUR
  –1)POUR FAIRE CROIRE AUX ALGACHES ET A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE UE RAJOELINA ET SA BANDE DE VOYOUX DISPOSENT D’UNE MAJORITE
  -VOIR LA CENTAINE DE PARTIS POLITIQUES QUI LE SOUTIENNENT-T LES REPRESENTANTS DES FARITRA QUI SONT VENUS PARTICIPER ALA CONFERENCE
  _2))POUR LEUR PERMETTRE DE SE PARTAGER 4 MILLIARDS ..SANS POUVOIR ETRE POURSUIVIS DE DETOURNEMENT D ‘ARGENT PUBLIC…

  LES MALGACHES SOUFFRENT ET SONT FACHES QUE DE TELS INDIVIDUS PUISSENT PRENDRE PART AUX DEBATS QUI DECIDENT DE L’AVENIR DES MALGACHES ET DU SORT DU PAYS…
  ILS NE SUPPORTENT PAS DU TOUT QUE LA SOUVERAINETE DES MALGACHES EST SALIE ,DIMINUEE A CAUSE DES ACTES MALVEILLANTS DE CES GENS..!
  NOUS SAVONS TOUS QUE CE SONT DES MALGACHES POUSSES PAR RAJOELINA QUI ONT VOULU PROMOUVOIR LA NEGOCIATION MADECASSO-MALGACHE ,TOUT EN SACHANT QUE CETTE FORMULE N’EST NI FIABLE,NI CREDIBLE NI FAISABLE A CAUSE DE L’INCAPACITE DES MALGACHES INTERESSES PAR CETTE FORMULE DE DEPASSER , DE TAIRE LURS PROPRES INTERETS PERSONNELS..LA DISTRIBUTION DES SUBSIDES ET L’ATTRIBUTION DES ROLES ONT ETE EMAILLES DE BAGARRES CAR LES UNS ET LES AUTRES SE SONT SENTIS LESES PAR LES DECISIONS DES ORGANISATEURS..!
  CETTE LUTTE POUR LES ROLES ET LES SIEGES RISQUENT DE POLLUER , AVEC LA PARTICIPATION DE CES INDIVIDUS QUI NE REPRESENTENT PERSONNE ,LES NEGOCIATIONS SUR LA RECHERCHE DE SOLUTION DE SORTIE DE CRISE !

  DEPUIS le 9 AOUT 2009 ,RAJOELINA ET SES COMMANDITAIRES NOUS ONT MENES EN BATEAU..!
  IL EST TEMPS QUE LES NTERERETS ,LA DIGNITE ET LA SOUVERAINETE DES MALGASY SOIENT PRIS EN CONSIDERATION ET QU’AVEC OU SANS LA MOUVANCE RAJOELINA ,LES DECISIONS SUR L’APPLICATION DES ACCORDS DE MAPUTO ,NOTAMENT LA MISE EN PLACE DE LA TRANSITION CONSENSUELLE ET INCLUSIVE SOIT EFFECTUEE SANS ETAT D’AME NI HESITATION…!

  NOUS DEMANDONS SELON LA CHARTE DE CES ACCORDS DE MAPUTO ,QUE LA COMMIUNAUTE INTERNATIONALE NOUS ASSISTE POUR CETTE APPLICATION DE CES ACCORDS AVEC TOUS LES MOYENS D’ASSISTANCE

  MESSIEURS LES EXCELLENCES ,NOUS VOUS REMERCIONS DE TOUS LES EFFORTS QUE VOUS AVEZ DEPLOYES JUSQU’A CE JOUR POUR NOUS AIDER !
  NOUS NOUS RENDONS COMPTE QUE LA NON -CONCLUSION JUSQU’ICI OBTENUE N’ A ETE QUE LE FAIT DE LA MOUVANCE RAJOELINA !

  NOUS ,MALGACHES , EN AVONS ASSEZ DE METTRE EN BALANCE AVEC LE SORT DE CET HOMME CONTRE LA VIE DES PRESQUE 20 MILLIONS DE MALGACHES !

  RIEN NE JUSTIFIE CETTE VOLONTE DE NOUS LESER AINSI ! RIEN NE JUSTIFIE LA PROLONGATION DE TELLE INJUSTICE !

 3. fangaha miaiky fa misy krizy ny hat ay ? vaovao indray io
  koa inona hono no mahatonga ilay krizy ? ny vola misy, ny firenenana mizotra tsara sa inona ilay dikan’ny krisy amin dry zareo foza ? tsy mety avy angaha ny orana ka mampirezareza ?
  hita fa miteniteny foana tsy misy lohany tsy misy vodiny, KAPAO amin’izay fa mahamonamonaina

 4. Oi!bem-vindo!vous êtes toujours le bienvenu à Madagascar.La HAT a voulu faire croire au peuple qu’aucun médiateur ne viendrait plus à Tana mais une fois de plus ils se trompent.Sa présence constitue une pression de plus pour le lapinou qui envisagerait peut-être de faire une tournée dans les farintany.Merci SADEC,UA,USA et UE pour votre soutien.

 5. Lazao ny vahiny ry zalahy, mba tsy ho ao amin’ny Colbert no atao ny fivoriana na ny fihaonana amin’ny antoko tsirairay, fa FENO MICROS-N’NY MPITSIKILO HONO ao !! Henon’ny sasany ao daholo izay zavatra tsy tokony ho fantany !!!
  Betsaka ny toerana azo hanaovana ny fihaonana !

 6. hi hi hi: nomenao tsipa-drambo tsara ry KM iry ftr ery ambony iry an!
  _____

  Fa mba firy moa ny mitonon-tena ho RAY AMAN-DRENY eto ê! Foronina daholo izao zavatra rehetra izao, anefa mamarotra sy manary zanaka eo anatrehan’ny iray amin’ny 3V.

  Io tonga eto amintsika io no ray aman-dreny tsy afaky ny tsy hijoro raha ny fitoizan’ny fifaneraserana iraisam-pirenena foana no andrandraina, sady mpanelanelana no mametraka ny marimaritra iraisana fa tsy ny hatsonjay ataon’ny be sandry tsy akory no hanampina ny vavan’ny tsy manam-basy!

  Miresaka vahiny, fa maromaro ihany ireo vondron’olona na ara-politika henoko tao @ RDB mifanentana mivory @ izao fahatongavan’ny CI izao…

 7. Tena tsy misy saina mihintsy ve ianareo ato amin’ny mydago.com sa kosa nahazo vola be tamin’i RA8 ka manindrahindra an’i SIMAO sy ny forongony.Raha ohatra ka tsy mipetraka na miaina ny zava-misy aty Dago dia aza miteny na miresaka akory ianareo fa mahasossotra sy mahamenatra.

 8. Andriamatoa razafimahery ,fa iza moa ianao no hitsara sy manakana ny Malagasy tsy mipetrak na miaina eto ANTANINDRAZANA TSY HAHAZO MANOME NY HEVINY MOMBA NY ZAVA-MISY ETO ANTANINDRAZANA ?
  Fa iza ianao no sahy manompo Anay fa tsy misy saina izahay , Ary olona voavidy ?

  Ny teninaodia dia
  – mandaha ny fahafahanay miteny ,mieritreritra ,manambara ( lberté de penser ,liberté de s’exprimer ,de déclarer..)
  – toa miseho ho « paolisy  » ianao na procureur ka tsy maintsy miera aminao ve izahay vao mahazo miteny ?
  Efa tena voadio ny fat ny sainao ary dia efa « mitraillette  » tsy misaina ny vavanao !

  Malaka ny Mydago.com : porofo : tsy nisy namafa ny ompanao !

  Izahay aty na tany M.sikara aza dia maharaka ny fizotran’ny fiain’Izao Tontolo Izao , koa nahoana izahay no tsy haharaka izay seho-javatra any ANTANINDRAZANA !

  I Docteur SIMAO dia iraka mialoha ny dian’ny President CHISSANO (ianao any M.car toa tsy mahazo izany akory…?).
  Fantaro ary fa ny President CHISSANO IOAQIM dia mpitarika ny GIC (Groupe International de Contact , izany hoe solontenan’ny Communauté Internatioale izyireo !
  Sa tsy azoazonao ilay Communauté Internationale..?
  Ataoko fa tsy zaza ianao..!
  Fa mba tandremo ny teny tsy ambina !
  Izahay tsy mila vidiana toa anareo ao amin’ny fat..!
  Ny moteur-nay dia ny fitadiavana ny fahafahana ,ny fampandrosoana ny Firenena ary ny fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka Malagasy na aty ivelan’ny Nosy aza izahay no mipetraka sy miaina ,ary mahavita be noho ianao izay be seko sy ebo eo akaikin’ireo Malagasy miady amin’ny fomba ny olona alika toa anao !
  Sa kosa..mba te – hiaina sy hipetraka aty Aminay ianao ?
  Tsy vitany ny hoe mankasitraka

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *