19 février 2011, hosorantatsika ny tantara !

Ecrire à son père
Ecrire à son père
Ecrire à son père

Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana,
Ry Zoky sy Zandry isany,
Ianareo Ray aman-Dreny, kitapo nofonosana

TONGA NY ORA,
Hanehoantsika an’Izao Tontolo izao fa manana ny maha izy azy ny Vahoaka Malagasy
Tonga ny ora hanoratantsika ny tantara, ilazantsika fa IRAY MADAGASIKARA ary tsy azo amidy amin’ny ambongadiny

Ianareo izay nahatsiaro voafitak’i Andry Rajoelina mpivarotra an’ny Madagasikara ho an’ny Frantsay
Nanantena fiainana tsara kanefa voa maika mitrongy
Nanantena place de la démocratie , kanefa place interdite sisa
sy ny sisa sy ny sisa
Nanantena fandrosoana kanefa dia voa maika mihemotra i Madagasikara

Tsy afaka ato an-tsaintsika ireo vahoaka TENA HADINO,
Zaza amam-behivavy, ny anio mangahazo kely fa ny ampitso mbola tsy fantatra
sy ny sisa sy ny sisa …

Mipitrapitra e, ranomaso anie ka isan’andro e
FANTATRAO izany

Ianao mahafantatra, tsy havela hiteny
Basy isan’andro izao, tsy matory fa manana ny fahamarinana
Fangejana tsy misy farany

TSY MISY FARANY HOY IANAO
FA AMIN NY ASABOTSY KOSA DIA
HOSORATANAO
HOSORATANTSIKA
NY TANTARA
HO VITA HATREO NY TRINDRY AZO LENA
HO REN-TANY , REN-DANITRA
HO REHAREHAN’NY MALAGASY
HO REHAREHAN’I AFRIKA

NDAO ISIKA HIFAMPITANTANA
Ianareo manam-pahaizana rehetra
Ianareo tanora hoavin’ny firenena
Ianareo Mahery fo rehetra
Ianareo Miaramila tsy misy an=kanavaka

RAJOELINA SY NY FRANTSAY
AOKA IZAY
HOHAFAHANTSIKA NY FIRENENA

Ry Malagasy
19 février , ho tonga ilay Mahery Fo, Marc Ravalomanana, maritiora ho fanavotana ny firenena
Ho hambenantsika, tsy ho lavo FA HANDRESY

HO ELA VELONA NY MALAGASY
GOD BLESS MADAGASCAR

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *