Antso, avy amin’i Fetison

Conf Press Comite de Solidarite

Conf Press Comite de Solidarite
Fetison Rakoto Andrianirina
Inty ny antso nampitan’i Fetison taty aminay.

ANTSO HO AN’NY MALAGASY
Avy amin’Atoa Fetison Rakoto Andrianirina

Anisan’ny nitoloman-tsika, malagasy mpiara-dia ao anatin’ny Ankolafy Telo ny hiverenan’ny Filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana. Fantatra izao araka ny fanambarana nataony fa higadona eto izy ny asabotsy izao.

Iaraha-mahalala ny toe-javatra misy iainan’ny firenena. Ny hevitra tsy mitovy : ao ny mankasitraka, misy koa ny tsy mankasitraka ary misy aza ny mananaraotra ny fahatongavany hanakorontanana ny firenena.

Koa manainga antsika Malagasy mpiara-dia handala hatrany ny fihavanana, ny firahalahiana ka hitandro toy ny anakandriamaso ny filaminana.

Aoka hahay hanindry fo eo anoloan’ny fihantsiana samihafa na inona na inona endri-javatra mety hitranga. Asehoy re fa manam-pahendrena isika ka ny fifanajana, fifandeferana no ajoro.

Nitaky ny hiverenany isika, tonga izany fotoana izany ankehitriny. Fo tony, saina vonona hifandray hikaro-bahaolona hivoahan’ny firenena amin’izao fahasahirana izao no ndeha ho ampinga hoentitsika.

Halaviro ny fifampihantsiana, tadidio fa ny « tendrom-po tsy mba namana ». Aoka isika hahay haka lesona tamin’ireny zava-nitranga teny Malacam, Antanimena ireny. Hain’ny hafa ny mananaraotra ka manilika ny tsy mety amintsika. Mampitandrina antsika ireny.

Mitodika aminareo eo amin’ny fitondrana, ny mpanohana ny fitondrana, ny malagasy tsy mandady harona. Ndao re atsahatra ny fifampihantsiana fa « izay tsy miady hono olom-bodo fa ny to fo mpamosavy ». Ilain’ny firenen-tsika amin’izao fotoana izao ny fifamelana, fifandeferana, ny fahaizana mifampihaino. Ny fo mitroatra re tsy ahitan-drariny ka miantso ny tsirairay hanandratra avo ny firahalahiana, mba hahafahantsika rehetra miara-dalana hikatsaka izay mahasoa ny firenena.

Matoky ny fahendrentsika rehetra !

Antananarivo, faha 18 febroary 2011

Fetison Rakoto Andrianirina

8 pensées sur “Antso, avy amin’i Fetison”

 1. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On oublie tout et on recommence au nom du Fihavanana. Quelle bande de charlots!! Des leaders mpotaka. Le PRM va reprendre les choses en main avec le peuple lassé d’être mené en bâteau.

 2. fandeferana hoe ? inona no dikan’izany ?
  hiresaka sy hifanazava fa tsy handefitra be fatany.
  Aoka izay izany fandeferana izany, io ihany no efa nampiondrika hatramin’izay.
  samy nomena vava hitenenana sy sofina hiainoana ka ny fandefarana tsy misy intsony, aoka halevina io fitenenana io raha azo hatao.

 3. ZAO NO IZY AN!
  AOKA IZAY,
  AVERENO NY FAHENDRENA NANANAN’NY RAZAMBETSIKA TALOHA?ALAIVO SARY ANTSAINA FOTSINY ANIE IZAO LAZAIKO IZAO E

  HOVORIANA AMIN’NY TOERANA IRAY HONO NY MILAZA AZY HO MPANAO POLITIKA REHETRA ETO MADAGASIKARA,HANINONA ? HIFAMELA TAMIN’ NY RATSY NIFANAOVAN’IZY IREO ALOHA,OHATRA IZAHO RANONA DIA MAMELA AN ‘I A/toa NA Rtoa IANONA NOHONY RATSY NATAONY AHY .
  VITA IZAY DIA MAMPIANTSO MPANAO GAZETY AVY EO MANAO FANAMBARANA FA IHAVANA NY MPANAO POLITIKA REHETRA SAMY TIA NY VAHOAKA MALAGASY,SAMY TE HAMPANDROSO NY FARI-PIAINAN’NY VAHOAKA MALAGASY FA NY FOMBA ENTINA HANATANTERAHANA IZANY NO SAMY MANANA NY AZY SAINGY AMPAMENDREHANA TANTERAKA.
  ISIKA VAHOAKA KOSA ETSY ANDANINY DIA ALAO AO AN-TSAINA NY HOE IZAHO MPANOHANA AN’I RANONA NA IZAROA KA NA AMIN’NY FIAINANA ANDAVAN’ANDRO DIA TOA ANDRIAMANITRA KELY ILAY MPANAO POLITIKA TOHANANAO.
  FA NY ZAVATRA TOKONY HITOETRA AO ANTSAINTSIKA DIA NY HANOVA TOE-TSAINA VAOVAO ENTINA HIATRIKA NY FIAINANA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA MISY ANTSIKA TSIRAIRAY AVY,HIFAMPIANATRA SY HIFAMPITAIZA AMIN’IZAY AHASOA SY AHATSARA NY FIAINANA ARA-BATANA,ARA-TSAINA,INDRINDRA FA NY ARA-PANAHY.
  NY RAZAMBETSIKA TSY MBA NANANA FAHALALA TOA ANTSIKA IZAO FA NY FAHENDRENA NY AZY NO TENA NENTIN’IZY IREO NANDAMINANA NY FIARAHA-MONINA SY NIFEHEZANA NY VAHOAKA.
  IALAO NY FANAMBAKANA,FITIAVAN-TENA,FIKATSAHANA VONINAHITRA, FA JEREO KOSA NY MANODIDINA ANAO ENTO NY ANJARA BIRIKNAO HO FANAMPIANA AZY IREO

 4. ianareo mpitarika no miteny izany andriamatoa Fetison, fa ny vahoaka, very asa, maty noana, mijaly, voageja, tapin-dalankaleha, mahantra nampahantraian, tsy ho tananareo fa efa ela no niforetany sy niaretany ka tsy ho tana izy ireo raha hitraotra anio

 5. Antso avo ataon’olon-kendry no ataon’Atoa Fetison. Soa ihany fa mbola mpitarika hendry toa azy ao amin’ny mouvance Ravalomanana : tony, mahay mandanjalanja, ary mikaro-bahaolana mahomby, tsy miziriziry amina lalna noheverina ho nety kinanjo tsy nahomby rehefa tena nampiharina. Misaotra anao Atoa Fetison.

 6. si Fetison n’a pas grand chose dans la culotte , il l’avait démontré en d’autre occasion , il y a d’autres opposants sur le marché fanjakana/iarivo/nadia (planqués de pseudo)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *