Avoahay ny gadra politika rehetra, hampodio ireo sesin-tany hoy i Fetison Rakoto Andrianirina !

Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina

Nitafa tamin’ny mpanao gazety  tetsy amin’ny La Rotonde Besarety ny Komity firaisankina hoan’ireo olona voan’ny tsindry hazo lena, notarihan’ny Fetison Rakoto Andrianirina.

Nanao vaky bantsilana ny fahantrana mahazo ny Malagasy ny tenany : Tsy takona afenina toy ny tafika ao andrefan-tanana ny zava-misy iainan’ny Malagasy ankehitriny. « Mihamahantra ny vahoaka, tsy tambo isaina ireo very asa, mitombo isa ireo matory eny an-dalana, tsy araka intsony ny hofan-trano, tsy vitsy ireo mandry fotsy, miakatra ny vidim-piainana, maro ny tsy afa-mampiana-janaka, tsy zarizary ny fandoavana ny tambin-karaman’ireo mikely soroka hampianatra sy hitaiza ny zanaky ny Malagasy, tsy zarizary ny asan’ireo tantsaha, mihena ny vokatra, mirongatra ny asan-jiolahy : fandrombana etsy sy eroa » hoy ihany ity filoha mpitarika ny Komity ity.

Nametra-panontaniana mihitsy moa izy ny hoe : « tena izany ve no fanovana notakiana teto? »Very hevitra toa valala voatango ny Malagasy » hoy ingahy Fetison. Ampanantenaina fiovana nefa tsy ahitana taratra an’izany ny zava-misy iainany. Ka sao dia ny « nantenain-kanirina no vao mainka ampivandravandra » hoy isika Malagasy.

Noho izany hoy izy dia aoka hisy ny fitoniana ara-politika, miantoka izany fitoniana izany ny : famoahana ny gadra politika rehetra, firosoana amin’ny fampihavanana ny firenena, fampodiana ireo nanao sesin-tany tsy fidiny ny tenany. hoy hatrany ny fanambarany.Samy nampaneno lakolosy fanairana avokoa ireo ireo mahatsiaro ho tompon’andraikitra eto amin’ny firenena, hatreto anefa toa rano araraka amin’ny lamosin-gisa izany, andrasana indray ihany koa ny mety ho hevitry ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana rahampitso etsy Antsahamanitra.

Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Ambassade Américaine
Ambassade Américaine
Guy Rivo Randrianarisoa, Marc Ravalomanana, Benja
Guy Rivo Randrianarisoa, Marc Ravalomanana, Benja

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *