Consultant ve sa mpitsara i Dr Simao ?

Magro Behoririka 25 Fev 11 (Ignace)
Magro Behoririka 25 Fev 11 (Ignace)
Magro Behoririka 25 Fev 11 (Ignace)

Nafana hatrany ny kabary teto amin’ny kiannan’ny  Magro Behoririka ny Zoma 25 Febroary 2011 na dia somary nirotsaka aza ny orana.

Ny solon-tenan’ny Moramanga, i Ignace dia nilaza fa  ny olona te hody tsy avelan’ny FAT miditra nefa hidinika ny famahana ny krizy lavareny eto Madagasikara no antondiany, ny eto an-toerana indray samborina sy hanaovana ramatahora. Sarotra ny hidinika amin’ny olona tahaka izany hoy ity tanoran’ny Moramanga ity. Nanao jery kiana ihany koa ny solontenan’ny mpanelanelana avy amin’ny SADC izy :  mahavariana ny kalitaon’ity Dr Simao ity hoy izy, “consultant” ve sa mpitsara izy? Ahoana no ilazan’i Dr Simao fa  Ravalomanana mivadibadidela nefa ingahyAndry Rajoelina aza  tsy nanaja ny sonia izay nataony teo imason’izao tontolo izao tsy nasian’ny solotenan’ny SADC resaka ? Rehefa any Mahazoarivo ianao manaratsy ny filoha Ravalomanana dia hafa ny resakao any hoy hatrany i Ignace. Mitazona ny teniny hatrany ny atao hoe olona ambony hoy izy  na “hommes d’Etat”. Nanipy teny ihany koa izy hoan’ireo solon-tena hifampidinika, “Ry movansy Ravalomanana, ataovy izay vitanareo amin’ny fifanarahana  fa ampidiro ao hoe Ravalomanana tsy maintsy mody ary milatsaka dia izay” hoy hatrany izy.

Ny solombavam-bahoaka voafidy tany Faratsiho indray dia nilaza fa rehefa tsy mbola misy fifanarahana natao sonia manafoana ny Maputo sy Adis Abeba dia mbola iny ihany no hajaintsika ho izy.

I Simao no mivadidela hoy hatrany ny depioté Henri, hafa ny teneniny androany hafa rahampitso. Tsy adala ny filoha Ravalomanana mitety sy miresaka amin’ny filoha Afrikana ary ny miresaka amin’ny dinika “négociations” hoy hatrany izy.

Magro Behoririka 25 Fev 11 (Mektoub)
Magro Behoririka 25 Fev 11 (Mektoub)

Ny depioté Mektoub kosa dia nanambara fa tsy rariny ny fisamborana atao amin’izao fotoana izao, ny any am-ponja any am-ponja ihany,  ny sasany hampidirina hatrany ihany koa.

Diso hevitra anefa ry zareo raha izay no hevitra hanampotehana ny tolom-bahoaka satria tsy lany olo-manga ny ankolafy telo hoy izy..

Saropiaro amin’ny tanindrazana sy ny taranaka isika, tsy avelatsika viravirainy ny ambodia hoy hatrany ity solon-tenan’ny ankolafy Zafy Albert ity.

Nanamarika ihany koa I Mektoub fa tsy misy afa-tsy ny fiverenana i Ravalomanan sy Radidy ihany no vahaolana hivoahana amin’ny krizy  fa tsy mila “négociations” izany .

I Manoela no namarana ny kabary teto amin’ny kianjan’ny finoana, manoloana ny fisamborana sy fampidirana am-ponja amin’izao fotoana izao dia nilaza mazava I Manoela fa tarihanareo vahoaka ny tolona rehefa  voasambotra daholo na tsy misy mpitarika intsony ny ety an-kianja hoy izy.

Marihana moa fa maro ireo mpitarika ao amin’ny ankolafy Ravalomanana no hanaovan’ny FAT antsojay amin’ny fisamborana sy fampitahorana mahakasika ny raharahan’ilay onjam-peo lazainy ho piraty.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *