Ho antsika rehetra ! Omeo ny hevitrao fa ady lehibe no miandry antsika !

AOKA ISIKA TSY HO MORAMORAINY.NEFA KOA TSY HANANO SAROTRA ARY HANARAKA NY LALANA NIJORANTSIKA ATRAIN’NY TAONA 2002 ka ATRIZAO !AO AORIAN’NY KIRIZY DIA MARO IREO »ADY » MIANDRY ANTSIKA (toe-karena , fampianarana , sakafo , fahasalamana ,ny hatsiaka…)

Roa taona ! Ela loatra satria ireo tsy valahara dia tena nitetika ny » hampijaly ny Vahoaka ,mba ho lemeny dia noheveriny fa hioby sy hanaiky naingana sy moramora ny fitondrana ampiariny teto amin’ny Firenena…
Eto dia isaorantsika ny Malagasy tsy latsaka tamin’io fandrika io .!

KOA MBA TSY HAHAFAHAN’IZY IREO MAMERINA NY ASA RATSINY DIA MANDROSO HEVITRA AHO IZAY FARANAKO AMIN’NY FITENY HOE :

» ALEO MITANDRINA TOA IZAY HIDIRAN(DOZA ! »

Maro ireo mbola manonofy sy miandrandra ny tsy hanarahana intsony ny Accords nosoniavina tany MAPUTO ,ary iny niara-nahita iny ny fahamaivanan-dohan’ny fat izay nanantena ilay fika noraiketiny tamin’ny ravin-daisoa ary manondro » ny làlana » manokatra ny kirizy hono.!
Pssscht ! Nitsifotra ilay izy ary lasa rivotra…Gina ny fat fa nisy koa ireo nanantena fa iny ravin-daisoa iny dia tena..azo inoana fa hahavaha ny olana : ireo ilay olona tsy tia ny accords nosoniavina tany MAPUTO..!
Ireto olona nanara-drenirano ireto no fosotra ary ireo no mitady làlana atsy sy aroa , nefa toa lany bala , tsy mahita hevitra – fika halahatra…Any sisa andraman’izy ireo dia mitsofoka ,misisika hiditra TIM , mijapy ny GTT- ary nahatonga ny Filoha RAVALOMANANA MARC mampitandrina fa misy olona sandoka ao amin’ny gtt –
Ireo olona manatokatona ny TIM (indrindra any M.kara ) ,miditra gtt dia olona te-hiseho ho mpanohina ny Filoha RAVALOMANANA MARC ! Tsy manino ! Fa tsy tokony hihevitra izy ireo fa ho tohatra fiakarana ho azy ireo fikambanana ireo !
Ireo ,raha tadidinareo , no nantsoina hoe opportunistes (mpijapy) izany hoe tsy dia miraharaha ilay fikambanana fa..mitady toerana..

Inona no dikan’izany ?

Iarantsika mahita fa tsy namokatra ireo fandrika sy fefy nisamborana , nifofoana ,nanakanana ny Filoha RAVALOMANANA MARC ..Natao daholo izao hevitra sy an-kaso ary faminganana nefa mbola iny ny Filoha mijoro ,mitraka ary velon’aina !
Porofo izany fa matanjaka ny hery manohana azy , ary mailo y matsilo ireo miaraka aminy ka mahafehy sy mahatohatra ny mpiaro azy manoloana ireny fiantsiana atramin’ny ain’ny Filoha aza !

Misarika Antsika aho hisaina sy hamisavisa ny kirin’ireo mpanjanaka hanapotika ny Fiandriananin’ny Firenentsika , ny Fitiavantsika ny Tanidrazantsika , ny Fampandrosoana nt toe-karentsika , ny Fanatsarana ny Farim-piainan’ny Malagasy amin’ny lafiny rehetra ,izay ny Filoha RAVALOMANANA MARC nofinidin’ny Malagasy in-droa nisesy no any atramin’izao no mitarika Antsika ho amin’izany Fivoarana izany..ary izany no antony ifofoana azy toa izao..!

Isika tsy ho tafavoaka irery amin’izao »ady » izao raha tsy miatrika fifidianana izay ho Filoha-pirenena..
Ary io fifidianana io dia tsy hety raha tsy fehezin’ny Lalam-panorenana !
Raha voavakintsika tsara ny Accords tany MAPUTO dia voalaza mazava ao fa ny TETAZAMITA IFANARAHANA TSY MANAVAKA no mikarakara io fifidianana io rehefa voalamina sy mandry ny firenena ..Ary ny SADC no mitsara raha mandry sy milamina ny Firenena..
Ary raha tsapan’ny SADC fa feno ireo » conditions roa ireo » dia azo karakaraina ny fifidianana izay ho Filoha ohatra ,ary ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia mahazo miverina An-tanindrzaana.., arovan’ny SADC !

Ny CHARTE voasonia tany MAPUTO no LALAM-PONORENANA MIFEHY NY TETEZAMITA SY NY ASANY IZAY VOASORITRA AO AMIN’NY ACCORDS TANY MAPUTO..!
Io Lalam-panorenana io no iankinan’ny fifidianana…

RAHA MANDINIKA TSARA NY FIANAM-PIRENENA ISIKA DIA HO ELA VAO HILAMINA SY HANDRY FEHIZAY NY TANY SY NY FANJAKANA ARY DIA HO ELA MMIHAOTRA IZANY NY FOTOAM-PIFIDIANANA !

Nisy soso-kevitra narosoko teto tamin’ireny fotoana nisafotofoto be ireny !Hoy aho hoe : raha tapitra voadinika daholo ny fepetra ka tsy afa-mandroso intsony ny »option négociations » dia tokony hapetraka ny

TETAZAMITA IFANARAHANA TSY MANAVAKA (TITM) NEFA HASIANA » ASSISTANCE DE PACIFICATION »TENDREN’NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE !

MANDRA-PAHAVITAN’NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA !

Rehefa vita mantsy ny fifidianana izay ho Filoha dia TAPITRA ATREO NY ACCORDS DE MAPUTO..

ARY NY FILOHA VAOVAO NO MISAFIDY NA HIJANONA HO REPOBILIKA FAHA-TELO ISIKA NA HIROSO HO AMIN’NY REPOBILIKA FAHA EFATRA..

MANDRA-PAHAVITA NY FITSAPANA NY HEVI-BAHOAKA MOMBA IZANY HATAOKO FA NY LALAM-PANORENAN’NY REPOBILIKA FAHA-TELO NO MANAN -KERY KA TOHIZANA NY FIANKIHINANA AMINY..

NY FILOHA VOAFIDN’NY VAHOAKA DIA MILA ARO AZO ANTOKA ,IZAY HANGATAHINA AMIN’NY SADC NY FIANTOHANA IO ARO NY FILOHA VOAFIDY IO

NY FIFANDRAISANTSIKA AMIN’NY FIRENEN-KAFA DIA HO SAROTRA NOHO INY KORONTANA INY KA HANGATAHANA AMIN’NY FIRENENA MIKAMBANA NY FANAM-PIANA ANTSIKA HANDRINDRA IO FIFANRAISANA IO SATRIA IO NO MIANTOKA NY FAMPANDROSOANA NY TOE-KARENA (Investissements , aides financières bilatérales , différents contrats d’exploitation , d’expolation ou d’estimation., devis..)..

MARIHIKO FA NY SADC ,NY FIRENENA MIKAMBANA DIA MANAMPY ANTSIKA FA ISIKA NO TOMPON’NY FANAMPAHIN – KEVITRA SY NY SONIA HATAO

Iny korontana iny dia mahatonga Antsika ho mailo ka hihevitra izay fomba rehetra mba tsy hampisy irika ho hararaotin’ny ratsy hamerina ireny ,satria mbola hisy ireo tsy maty voalavo an-kibo..KOA TSARA NY MIOMANA SY NY MIEZAKA HANAKELY NY FANARARAOTANA HAMINGANANA ANTSIKA !

HEVITRO IO AVY AMIN’ILAY FITENY HOE : » ALEO MITANDRINA TOA IZAY HIDIRAN-DOZA ! »

26 réflexions sur « Ho antsika rehetra ! Omeo ny hevitrao fa ady lehibe no miandry antsika ! »

 1. Tsy azoko loatra ny hevitrao. Ny feuille de route natolotr’i Dr Simao dia milaza mazava fa foana avokoa ireo fifanarahana hafa rehetra talohan’io feuille de route navoakany io. Efa lany andro tanteraka izany ny Fifanarahana Maputo.
  Ny mahavoa antsika eto amin’ny Topmada dia tia ny mamafy hevitra fantatra fa tsy marina mba hampiroaroa ny sain’ny olona. Fomba tsy mamokatra anefa izany satria mipoitra eny foana ny tena
  Ny tokony hatao izao dia ny miatrika io feuille de route natolotr’i Dr Simao io.

 2. Resaka sérieux ve izy ity, sa dia resaky ny « avocat du diable » ê ?
  Efa impiry izay no lazaina, fa ny toe-javatra any Madagasikara dia mizara roa izao :
  1) Ny AVANT « déclarations et aveux de Charles et Noël », dont Chartes de Maputo.
  2) Ny APRES  » déclarations et aveux » des susnommés, dont DEPOSITIONS DE PLAINTES.
  Ny feuille de route-n’i Simao efa tsy misy manaiky ( ny mpanongana irery ihany ).
  Koa dia mbola inona ihany no tadiavinao ry DCR amin’ity Satan’i Maputo lava ity ?
  Lazao aminay MAZAVA IZANY NY TOERANA TIANAO OMENA AN’IREO MPANONGANA IREO, RAHA AMPIARINA ARAKY NY FANIRIANAO NY SATAN’I MAPUTO !!!!!
  Ary HANARAKA AN’IO VE NY FILOHA RAVALOMANANA ?

 3. Aoka kosa tsy ho hadino fa nanao fahadisona teo anatrehan’ny firenena ny filoha teo aloha ary na izy tenany aza efa niaiky izany. Amin’ny raharaham-pirenena dia tsy voatery hody rariny ny heloka hibaboana. Ny tokony himasoana dia ny hanadiovana ny fahadisoana ka tsy tokony ny FAT no omena fahefana hanao izany fa rafitra mahaleo-tena satria na ireo mpitondra FAT ankehitriny koa dia nanao fahadisona maro tsy tambo isaina.
  Ny tena mahasoa ny tanindrazana sy tsy hampiverina ny Krizy dia aleo samy tsy hilatsaka amin’ny fifidianana manaraka na i Andry, na i Ravalomanana, na i Ratsiraka, na i Zafy. Mila olom-baovao ny firenena mba hampisy fitoniana.

 4. Je suis pas pour une élection présidentielle ni pour cette feuille de CHOU !
  La tricherie de renimalala ? Non, merci !

 5. Tsy misy manaraka ny feuille de routen’i SIma ô zany ry kintana manadrambo a!

  satria novidin’ny tsotsoka sy RADOMELINA izy dia novainy ny feuille de route fa tsy Maputo intsony ,ny andra8 di Maputo ihany ,iny feuille de route natAon’i Sima ô iny dia ani simao manokana hoy ra8 ,tsy eken’ny Communauté internationale satria feuille de route namboarinDRadomelina amizay hitiavany aza!

  Azy manokana iny fa tsy eken’ny rehetra ! tsy neken’ny Sadec sy ny OUA satria voavidy rasima ô ,zavatra peta toko ka tsisy mpanontany !
  Ra8 sy ny 3 mouvances tsy manaiky an’iny ,mody hasiany Maputo le izy fa voavidindry faty ra Sima O DIA NIVADIKA Dia namboariny araki izay hitiavandradomelina dia miesona aloha ny amizao satria rava teo indray ny tetikady maloto dry fatinalika !!!
  Ka ny amizao misy ny Maputo ary zay voalaza ao dia vita sonia y compris Radomelina io no tokony natao hatramizay fa ny feuille de route vitandrasimao dia andradomelina manokana sy andrasimao voavidy vola! ny 3 mouvances tsy nanaiky nanao sonia DIA TSY NO-VALIDER NY SADEC SY NY OUA SAZY AZA NO MBOLA NAGATAHINY OUA HO ANDRAdomelina!

  Misy ny corruption à tous les niveaux ka izay no tokony hahatsiarovantsika MALAGASY SAINA HOE FA MANINONA NO MILA AN’i SIMAO SY x sy y lava fa isika Malagasy no tokony hanao izay hivoahana ami krizy !
  Amiko tsy misy afatsy ny fidinana andalambe fa ireo fatinalika ireo tsy hiala teo na voky halatra hatrany ampotontsofiny aza ,tsy hitanareo angaha ty raty honana lahy antitra tsy matahotra an’Andriamanitra niteny hoe tsy voararan’ny razambentsika hono ny manongampanjakana dia hoy ny teny Magro hoe ny razambenareo mantsy an’i ratsy honana NO NANOGAMPANJAKANA TETO Mcar sady namono Malagasy marobe ,ny razambe io rangahy io sy radomelina mantsy dia ny tsotsoka !!!

 6. Miala tsiny, fa toa fanoanana an-kolaka ny mpanongana ny hevitr’i lekivy !
  Tanteraka tsara amin’izany ny tanjona notratrarin’ireo « nikotroka » an’izao fahoriana mahazo an’ny malagasy izao !
  Tsara ataonareo lisitra eto izany fahadisoana nataon’i Ravalomanana izany ! Ary hisy fiainana vanonana koa ve rahatoa ka ampitoviana ny sazy omena ny mpangalatr’atody sy ny an’ny dahalo mpangalatr’omby sy MPAMONO OLONA ??
  Na tsy avela hilatsaka ho fidiana aza i Ravalomanana, tsy maintsy mahazo ny « tena anjarany » ireo mpanongam-panjakàna ireo ( Ary izy mianakavy ). TSY MITOMBONA IZANY HOE CRIMES POUR DES RAISONS POLITIQUES IZANY.
  Ny vahoaka ihany koa no manapaka sy mandidy rehefa tonga ny fotoana ; izany no tena démocratie, fa tsy ny démocratie « fouzienne » !

 7. Tsy azonao angaha ry bako ny zavatra nosoratako ?
  Hoy aho hoe : Ny feuille de route-n’i Simao EFA tsy misy manaiky ( Ny mpanongana irery ihany ).
  Nazavainy tamin’ny asabotsy teo izany, ary izaho talohan’izany dia efa nahafantatra ny heviny !
  Maputo efa lany andro, sady « MORT-NE » tamin’ny 2009 ! Ny fitondràna ao Madagasikara amin’izao fotoana izao, tsy misy hifandraisana amin’izay nifanarahana tany Maputo mihintsy. Ravalomanana koa tsy hiverina amin’izany koa;
  Transition consensuelle « ET NON INCLUSIVE » no ilaina amin’izao fotoana, ary avy amin’ny ACCORD VAOVAO !!!! Maputo 5,6,7, na Prétoria, Rabat, Accra, Kinshasha, na Bujumbura, mety daholo, tsy misy KOA !!
  Io « inclusivité » io, solution tsy mamokatra ! jereo ny mahazo an’ny Côte d’Ivoire ! Solution frantsay io, mampiady vahoaka ( zarazarao hanjakàna )!!
  Ny Front national anaovan-dry zareo scandale raha vao misy mifidy, fa ny CRIMINELS AFRICAINS tsy maintsy atao MPANJAKA SY TOMPOINA !!!

 8. Ny Malagasy tsy maharaka -nohon’ny tsy fahalalany ny fisian’ny Accords tany MAPUTO , sy ny Malagasy tsy manaiky ny fampiharana io Accords io – dia tsy amakiana loha ny tsy fahalalany sy ny fandavany..
  Tsy handany andro hanazava eto foana..
  Ny resaka narosoko tsy dia efa mihaotra ny fanekena ny Fifanarahana ary efa tonga eo amin’ny fampiharana io fifanarahana io ary efa mandroso lavitrahatrany amin’ny fifidianana zay ho Filoha ary mandinika ny fomba entina hanafisana y Fitondrana vaovao sy hiaro ny Filoha voafidy..
  Any no fototry ny lhatsoratra narosoko…

  Tsy miresaka na mamaly ireo tsy manaiky ny fahefan’ny Accords tany MAPUTO aho…Io Accords io no iankinan’ny Communauté internationale , ary inona moa ny lanjan’ireto Malagasy tsy manaiky io accords io ?
  Handrandrao ny Ho Avy..,izay tohin’ny Tolontsika !

 9. Izao ny ahy no fantatro ireo CI ireo dia ny tombotsoan’ny no ipetrahany sy iadiany ho eto, ka ny ho ataondry zareo dia ohatran’ny tany Rwanda (midira ny site n’i survie fa ho hitanareo ao ny nataon’ny frantay sy fifonanan’ni belge sy ny américain ary koa mba mody nifona koa ny Nations unies nefa izy no tsy nandefa miaramila raha nangataka ny mpitondra teo tamin’izany fa ny frantsay no nanolotena ho any dia hitanareo ny tohiny. Ny katolika vatican moa dia fantatrareo fa impliqué jusqu’au cou hatraminizao, ary tsy mba nisy fifonana na kely akory aza. Ireo dia ranomaso sy fifonana tsy miaraka amampaty. Ny frantay no tena nanao io na dia zanatany belge aza i rwanda) Ho hitanareo fa hiady antrano isika mianakavy dia hanjaka amin’izay ny franTAY. Ka raha izao no mbola tsy misy fihetsehana fa hanaiky izany feuille de route feuille de route izany dia ifampihinana manta isika.
  Mahereza daholo ary dia mivavaha mafy ihany koa

 10. Izao ihany, tsisy solution eto raha tsy manaiky ny 3 mouvances indrindra ry Ra8. Koa aza lany rora ianareo, harao ny vaovao fa efa nahemotra @ 15/02 indray ny raharaha eto amintsika vao dinihin’ny SADC. Ny antony? mbola hanangona prop[osition vaovao rizareo hodinihina fa ilay an’i Simao efa dossier nivalona iny.

 11. mikorontana misafotofoto ka vao maika manamaizin-tsaina daholo izy ity.
  Dia tsy mahagaga ny vahoaka raha haka sisintosy hanao arbitre sisa ? sady marary anaty no marary fo.
  1- tsy nisy fanonganam-panjakana ve teto ? ka raha manana ny maha izy azy ny Malagasy ho hitan’izao tontolo izao dia tokony mangataka ny hiverenan’ny Filoha voafidy ary miandry ny fikarakarana ny fifidianana manaraka.Adidin’ny tsirairay no miandry ny faran’izay efa voasoratra. Fianarana voalohany io.
  2 – na maputo io na addis abeba io na sadc io na Ci io na UN, impiry aho teto no nilaza fa ny malagasy aza toa tsy mahalala izay zavatra tadiaviny akory,ahoana moa no hiarovana azy ? io dia mitovy amin’ilay ady an-trano kanefa miara monina iray tafo ihany.mianatra mandanjalanja sy mamotompototra (fianarana faharoa)
  3- dia nitondra inona ho an’ny firenena moa ity hat-ay (azafady fa tsy haritra) ity ? iza no jamba na marenina na dia zaza tsy tonga volana aza, iza no tsy mahita fa mikororoso ity firenena ? iza no afaka hamome ohatra fa tsy marina io?
  inona no handrasana amin’ny politisiana na ny firaisam-pirenana ? tsy any no tokony hilofosana fa tsotra dia tsotra INONA NO ILAINAO RAHA MALAGASY ? ny vola ve ? vola ô, vola ê, vola ihany ? fianarana fahatelo
  raha manonofo aho dia aleoko hitondra ny karampanondro amin’izay maha izy azy ny tsirairay.
  ohatra : miverina i Ra8, filohan’ny ampahany, manondro ny mpiara-miasa aminy, mifidy ny tsirairay izay tiany hidirana, zarao 2 ny birao sy ny mpiasa, zarao 2 ny sekoly sy ny fianarana, mifidy ny orinasa, mifidy tranombarotra sy ny mpividy. Aoka ho orange ny iray mba ho hita mibaibary,fa ny anay dia ny maintson’ny fanantenana ihany.
  Aza mitady sarotra re-olona fa inona ilay zavatra tadiavintsika eto ka hiadivana izay hahazahoana azy.Mbola Eo ny mipetraka ilay fanontaniana ?????

 12. elas !
  Firy ny isan’ny « antoko pôlitika » ao Madagasikara, dia ho fantatra ny hoe : Inona no tadiavin’ireo milaza fa « mpisolo » ny vahoaka malagasy ?
  Amin’izay indray mitombo andro aman’alina ny isany !!
  Maninona koa moa raha mamorina iray isika ? Ny an’ny sasany anie ka olona efatra ry zareo no ao anatiny ê !!!!
  Fandrebirebena sy fitadiavan-tseza no tena betsaka ao, fa tsy ny fijerena ny hoavin’io Firenena io mihintsy !!!
  Asa raha misy mahatadidy ianareo, an’ireo nilaza ny tenany ho ray aman-dreny mijoro, « nitalapetraka irery » teny amin’ny parking, namango an’ity vary iray vilia miaraka amin’ny « menaka sy vongan-kena roa » ? Nifandrombaka tavoangin-drano sy zus ?????

 13. Miombon-kevitra @ elas zà ary tsara koa ny voalzan’i Rafily.
  Misafotofoto marina izay avoakan’ny mpilaza ka indraindray mahakivy, indraindray mahatezitra. Sa ve « ça fait vendre » fotsiny ???
  Amiko dia be lotra ny resaka ka mifamahofaso be iany. Raha mifikitra @ logique anefa isika vahoaka dia tsotra ny resaka :
  Alohan’ny fifidianana filohampirenena dia mametraka démission ny Président sortant !!!
  1) Tokony hody, handray ny toerany ny Président Ravalomanana ;
  2) Raha heverin’i renimalala fa « Président » i LAVANIFY dia tokony hiala koa alohan’ny hitenenana FIFIDIANANA.
  Raha tsy tomombana ireo dia BLIBLABLA fotsiny no ataon’ny CI sy la FRANCE ary LAVANIFY ka tsy tokony hivadika ati-doha isika.
  Efa ampy ny porofo manambara ny KODETA ary REDIREDIN’ny MPIDAINA vao maraina ny sisa !
  (Salut Kintana)

 14. Misaotra anareo izay miombo-kevitra amiko eto satria efa tena mahakivy ity raharaha ity.
  Tena marina io voalazan’i KMD io, hoe misy firy ny antoko politika miforona dia ampiako koa ireo fivondronana na association vaoavao. ka eto no hilazako fa isika malagasy dia mpanara-damaody be mihitsy. miala tsiny raha izay no tsapako satria heveriko fa isika tonga eto dia misy saina afaka hamakafaka.
  Ny tena lesoka dia tsy ny fanarahan-damaody fa marihina fotsiny hoe izay tsy mitondra soa ihany no halaina tahaka. Satria ve fanao ny mamorona, inona no tsy tediavana hevitra maha malagasy fa hijejo amin’ izay politika ?
  ny fotsy hoditra raha manao politika dia efa misy any ampaosiny na angalatra ary izy avy eo. Moa va tsy izay no nahalany an’i ra8 ?
  fa eto dia hanao politika hono fa te hinanana.
  raha ny tokony ho izy ny politika tompoko tsy mampidi-bola fa ny an’ny tena aza no mivoaka.

  io resaka io dia ampy amiko hilazana fa ny vahoaka mihitsy no tena efa very sy jamba.
  resaka toa izao dia manahirana na ny milaza azy eo amin’ny mpiara-monina ka tena mila FANADIOVANA BE MIHITSY FA MALOTO.
  Tsy mila politika eto, mila fiaraha-miasa ka aoka i Ra8 ihany no angatahana hody fa izy miasa.
  Aoka ny hajejona hidaboka fa mandreraka sy manorisory.

 15. Na momba tany Addis Abbeba , na momba tany Maputo , i françafrika dia tsy nijanona nanao lalimanga maporisika « saribakoliny » hoatra Teodoro Obiang(diktatora ny guinée equatoriale) , na i Blaise Compaoré (potsista 1987) toa nivadika « SAGE » hono !!!…

  koa inona no andrasana avy aminy ireny Jean Ping (vadiny anabaviny Bongo ) ????

  WAWA NO BETSAKA

  Tairo ny ady gasy ho any gasy , ary avy aminy gasy irery ihany , tangena maniry hoatry ny anana…
  Tsy mila kalach.

 16. L’idée de Elas que ravalomanana devrait rentrer est HAUTEMENT SOUHAITABLE…

  Mais à une CONDITION ABSOLUE :

  que la communauté internationale GARANTISSE SON INTEGRITE PHYSIQUE ET SES POSSIBILITES DE JOUIR PLUINEMENT DES LIBERTES PUBLIQUES ET INDIVIDUELLES .

  C’est à dire : qu’il puisse pleinement et librement exercer son ACTION POLITIQUE .

  L’ONU le fait bien pour Ouattara , pourquoi pas pour Ravalomanana ??,

  Il n’est pas question que Ravalomanana rentre pour être un vulgaire agneau sacrificiel pour la HAT , même si Pâques approche.

  Par contre Ravalomanana sache aussi étoffer son réseau , faisant une ouverture claire envers les autres VRAIS opposants , comme Ravonison, Ranjeva ou Radert : il enrichirait son action et SERAIT PLUS LISIBLE dans cette lutte qui concerene tous les opposa

 17. Ny mahatonga ahy hilaza hoe tsy hitondra fitoniana ny filatsahan’Ingahy Ravalomanana amin’ny fifidianana manaraka dia satria azo antoka fa tsy maintsy hanao izay fara-heriny ireo mpanongam-panjakana mba hisorohana izay mety ho valifaty hahazo azy ireo raha tafaverina eo @ fitondrana indray Ravalomanana. Izany dia noho ireo fanapotehana sy fanararaotana ireo fananan’ny filoha teo aloha.
  Raha ny fahadisoana nataon’ny filoha indray dia mahakasika ny fanomezana vahana be loatra ny orinasany ka nampihena ny vola tokony hiditra @ fanjakana, ny fanomezana tombondahiny ny orinasany manoloana ny mpifaninana hafa, ny fampiasana tanim-panjakana ho an’ny orinasany, ny fitondrana tsy manaja ireo manam-boninahitra ka nahatonga ny maro tamin’izy ireo tsy nankato azy intsony, ny fanampenam-bava ireo mpanohitra (dia ilaina averina eto ve ny nanjo an-dry Pr Zafy sns. ?). Mbola maro no azo tanisaina, kanefa izaho koa dia mahatsapa fa anisan’ny filoha nahavita be indrindra teto amin’ny firenena koa izy tetsy andanin’izany. Aleo lavitra izy raha oharina amin’ireo mpanao politika marobe taloha sy amin’izao fotoana. Saingy noho ireo olana tetsy ambony dia hamafisiko fa tsara kokoa ho an’ny filoha teo aloha sy ho an’ny firenena ny tsy ilatsahany aloha amin’ity. Hevitro izay.

 18. Aoka hianatra hiara-miasa isika e ! Havereno ny prezidà ahitan’ny tontolo fa misy azon-damosina ny vahoaka e !
  aza omena tsiny kosa i SEM Ra8 raha nanao didy jadona satria isika dia kamo be tenda daholo.indrindra ireto zanaka capitaliste colons ireto,mivarotra savony vao lena dia lany. Manambaka vahoaka.
  i SEM Ra8 nampiasa tanim-panjakana mba hanomezana asa sy vokatra ho an’ny vahoaka.
  Ny Fat n’alika sady mivarotra tanindrazana no manitsakitsaka ny vahoaka amin’ny mercedes benz sy tapis rouge ambony vovoka, tsy tenenina ny fandom-bera isaky ny vava-mototra.
  I SEM Ra8 tsy Anjely akory fa izy irery kosa ihany hatramin’izao no nahavita zavatra nahasoa ny be sy ny maro sy ny madinika, ary vao maika tsara be izy satria niaiky ny fahadisoany. Izany no olombelona ilaina.
  Fa iza moa no tsy diso eto an-tany ? saingy misy ny tsy mametraka fanontaniana akory noho ny ratsy hataony dia manohy ihany.

 19. Betsaka ny zavatra tsara azo lazaina momban’ny TIKO. Afaka atao resaka manaraka.
  Ity misy zavatra tiako mba ho dinihina eto.
  Fa ny Fitsaràna izany tsy misy dikany ao Madagasikara ? Efa mihevitra izany ianareo ry lekivy fa ho afa-maina amin’izao ireo mpanongana ireo ? Hitohy foana izany ny gaboraraka sy ny kitrano an-trano ? Valifaty inona moa no lazainareo ?
  Ianareo izany no anisan’ireo tsy HITAKY SAZY HO AN’IREO MPANONGANA IREO, SATRIA DISO METY LAOTRA NY ZAVATRA NATAONY ???
  Sao dia mba tsy mety kosa ê !

 20. Fidinana an-dalam-be ary famporisihana ny miaramila hilaza ny marina sy ho tonga saina no mety mamaha ny olana rehetra.Ny tafika no tena hiankinan’i TGV sy ny forongony fa raha miaraka amin’ny vahoaka ny tafika dia miala ho azy ireo.

 21. Marina ny teny entinao r’i Elas !
  Marina satria tena misy ireo olona « tsy tia ny Filoha RAVALOMANANA MARC « ,ary izy koa tsy mitady a mihambo ho tiavin’nt Malagasy zato isan-jato…Ary tsy any anefa ny problèman-tsika..
  Io Filoha io no finidin’ny Malagasy maro an’isa ,ary izy io no nahavadika bainga ho an’ny Malagasy Rehetra…!
  Niaiky ny hadisoana izy nohon’ny tsy nikarakarainy ny miramila..!
  Ny maika dia ny Vahoaka nahantra ,ny ny Vahoaka tsy an’asa , ny Vahoaka (85 isan-jato ) tsy nisy nijery ary natao kely tsy mamindro..
  IREO NO MAIKA NOVONJENA..
  Miaramila aho ,misotro ronono : TSY NY MIARAMILA NO MIJALY …IZAY TSY FANANANY RAOPILANINA NA SAMBO VE NOTSY MAINTSY SOROHANA HAINGANA ?

  MISY « PRIORITES  » TSY MAINTSY NAJAINA..! ARY TSY MISY HADISOANA NY MAMPIANDRY NY MIARAMILA HANANA ROPILANINA NA SAMBO !

  Ny « nampahantra ny miaramila  » dia ny kiri-poalitika-dRatsiraka : tsy nofeheziny ny fisondrotana ho jeneraly…!Ny Tafika malagasy ,araka ny budget-ny tamin’izany fotoana ary mandrak’ankehitriny dia tsy mahazaka afa-tsy jeneraly dimy !
  Retraités ny akamaroan’ireo jeneraly ,inona no zavatra entiny ho an’ny Firenena fony izyireo am-perin’asa sy amin’izao izireo misotro ronono ?
  Sahala ny trano io : raha tsy mafy ny fototra ,ary mrefo ny rindrina ,kanafa ny tafo mavesa-be dia iny no mikororo ny tranonao..!Izany no mety na efa mahazo ny Tafika !
  Ny fahaizana mandinika ny ilain’ny Vahoaka maika(asa vaventy toa ny fanamboaran-dalana , ny fampianarana , ny fambolena mamokatra sy mampivaotra ny Tantsaha , ny fahasalam-bahoaka.., ny planina MAP ) no anisan’ny herin’ny paolitika narahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC
  Tsy misy hadisoana izany…

 22. zo a!!!!!!!!!ny hvtry simao de simao any @nareo any fa aza vahana aty @nay….tamin’ny deba de nisy namako izay niteny fa rah tsy somary misy mpitondra henjakenjana eto tsy tafa isika marina ny any ELAS,tonga iny ny filoha Ra8 nanao izay somary henjana izay de lazaina fa mpanao jadona
  RY KAMOLAHY(FOZA) MIFOHAZA FA TSY FOTOANA FATORIANA INTSONY IZAO…..SA MIANDRY KARAVASY AVY @ RENIMALALA INDRAY VAO HIASA…ASA IANAO IHANY IO FA ZAHAY TSY HO TARAIKY MIARAKA AMINAREO EO…..
  MITOHY NY TOLONA E!!!!!

 23. Karana… !,
  Iza no may ny afo natsangany ???
  Valiny : DOMELONA sy ny VOAKARAMANY sy ny SARIBAKOLIN’i Renimalala !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *