Mifalià, mihiraha, mandihiza, aza matahotra isika n’iza n’iza !

danser

danser
danser
Tamin’ny taona 2001 dia nataon’ny fitondrana Ratsiraka izay fomba nanakanana ny » candidature »ny Ben’Ny Tanan’ ANTANANARIVO ilatsaka ho filoa-pirenena !
Tsy fantatro velively Atoa RAVALOMANANA MARC tamin’izany fotoana..Ny volana septembre 2001 dia sendra nifankahita taminy karana roalahy aho tao amin’ny restaurant iray tao amin’ny 12 arrondissement (Paris )!Dia ilay karana iray mantsy ahy :
« Malagasy va ianao ? -Eny hoy aho »…
Dia notohizany ny resaka : » Fantatrao ve fa hisy fifidianana anyM.kara atsy ho atsy ?-Eny hoy aho »
Dia hoy izy : »Misy tovolahy ho candidat , ben’ny Tananan’ANTANANARIVO izy ary tena mihetsiketsika tokoa..Metty tsy ho lany izy amin’ity fa amin’ny manaraka dia izy no président »
Dia namaly aho nanao hoe ;
« TSY FANTATRO IO RANGAHY FA IZA NO HO LANY HO FILOHA-PIRENENA AMIN’NY PREMIER TOUR ! »
Gaga ireto karana ,dia hoy aho : « AZA ADINONAREO FA NY VAHOAKA MALAGASY NO HIFIDY ! »
Dia nisaraka izahay..
Ary nanomboka tamin’io andro io dia » nianatra akaiky ny ben’ny tananan’ANntananrivo aho mandra’ankehitriny..
Hiarantsika mahalala ny » zotran’ny Filoha RAVALOMANANA MARC teo amin’ny sahan’ ny toe-karena ,,teo amin’ny sahan’ny fitantanana sy ny Fitondrana ny Firenena amin’ny lafiny rehetra ,teo amin’ny fiaraha-monina ankoatran’ny paolitika : ny andraikitra noraisiny eo aminy sahan’ny fivavahana ( mpanorina ny Radio Fahazavana niaraka tamin’i Pasteur RANDRIAMANANTENA Thédore Raphaël..)..Itantsika ary aontsika notsapain-tanana ireo bainga maro voavadiky ny Malagasy niaraka tamin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC nandritry ny FITO TAONA NISESY NITONDRANY NY FIRENA !

Io va-bitany ,ny vinavinan’ireo asa mro tsy maintsy tanterahina alohan’ny taona 2015 (programme MAP ) no toa nanosika ireo ratsy nanakana ny asa fampandrosoana ny Firenena sy ny Vahoaka Malagasy , ka nahatonga azy ireo naka an-keriny ny Fitondrana ary fifofoana ny ainy no nialan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC teto amin’ny Firenena ary dia iny izy lasa nipetraka tany AFRIKA ATSIMO ,izay nandray azy toa ny Filoha-pirenena am-perin’asa , miaraka amin’ny fomba rehetra sy ny haja mendrika ny Filoha-pirenena..
Nanana ny fahafahany tanteraka izy tany ary tsy nitsahatra niasa ho an ’ny Malagasy ary niady amin’ny fitandremana ny fianrianam-pirenena..

Manahirana ary mety tsy hankasitrahany ny midera sy mandoka azy ankehitriny ,koa avelao ny asa vitany sy ny ezaka tsy niato nataony ary ny kiry tsy hain-tohaina nanosika azy hitaky , hiady ary hitolona amin’ny fiarovana ny ara-dalana ,ny rariny ary ny hitsiny sy ny tombotsoan’ny Malagasy ao anivon’ny Communauté Internationale , izay nanohana azy ,izay niaro azy eo amin’ny ady ataony amin’ ireo mpanjana -tany frantsay sy ireo malagasy miray tsikombakomba amin’izy ireo..!

VITA VE IZANY ADY IZANY ANKEHITRINY ?

NY TSAPANTSIKA DIA IO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MBOLA VELON’AINA ARY NA TEO AZA NY FANENJEHANA AZY ,NY FIFOFOANA NY AINY ,NY FANAPOTEHINA NY FANANANY ,NY FAMINGANANA SY NY FANDRIKA MARO NATAON’IREO FAHAVALONY..!

ATAO AHOANA NO TSY HISAOTRA AN ’ ANDRIAMANITRA TEO AMIN ’ NY FITAHIANY ITY MPANOMPON ’ ITY ?

ATAO AHOANA NO TSY HIDERANA NYHERI-PO ,NY HERIN-TSAINA ,NY FINOANA FITIAVAN ’ NY MALAGASY ITY ZANANY LAHY ITY ?

ATAO AHO NY TSY HANKASITRAKA NY TOLONA MANGINA NATAON ’ NY VADIN’ NY FILOHA RAVALOMANANA LALO ,IZAY NITOLONA ,NIADY MANGINAA NANOHANA SY NAMPAHERY NY FILOHA VADINY..?

Koa na inona na inona NY TENY TSY AMBINA nataon’ireo tsy tia ,tsy mankasitraka ny Fioha RAVALOMANANA MARC , DIA AZA TAZONINA NA AFENINA NY HAFALIANTSIKA MANDRAY AZY AMIN’IZAO FIVERENANY ETO AN-TANINDRAZANA IZAO..!

ARY AZA ADINO FA MITOHY NY TOLONA ARY HO MAFY KOKOA SATRIA HIADY AMIN’NY FAHANTRANA TSY FIDINY ANTSIKA IZAY NATERAKY NY ASA FANAPOTEHINA NY TOE-KARENTSIKA NATAON’IREO NAKA AN-KERINY NY FITONDRANA NY FIRENENA..

IZAO ANKEHITRINY DIA DIA NY MANOTRONA SY MIAMBINA ARY MIARO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ISIKA NO IMASOANTSIKA REHETRA

HIRAINTSIKA MAFY DIA MAFY ARY AM-PIFALIANA NY : » RY TANINDRAZANAY MALALA O ! »

ARY :

« MIFALIAA ,MIHIRAA ,DIHIZAA..!
AZA MATAHOTRA ISINA N’IZA N’IZA ! »

1 réflexion sur « Mifalià, mihiraha, mandihiza, aza matahotra isika n’iza n’iza ! »

  1. EN TOUT CAS, A MA CONNAISSANCE, RAVALO A BEAUCOUP FAIT. QUASIMENT TOUTES LES INFRAS QUE LA HAT A INAUGUREES ONT ETE INITIEES EN SON TEMPS.
    QU’IL REVIENNE AU PAYS. J’ESPERE QU’IL NE PLEUVRA PAS A TANA CE JOUR LA.
    AU FAIT, HIPPOLITE AURAIT QUE S’IL LUI ARRIVE « MALHEUR », IL N’A QU’A S’EN PRENDRE A LUI-MEME »: MAIS C’EST UNE MENACE!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *