Mihavàna, mifamèla, mifanaraha hoy ny HMF !

25.02.11-HMF
25.02.11-HMF
25.02.11-HMF

Nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety ny mpitandrina vitsivitsy eo anivon’ny HMF io maraina io.

Araka ny nambaran’izy ireo, ny mpitondra fivavahana dia efa niasa sy niteny hatramin’izay,  tamin’ny alalan’ny FFKM fa tsy tamin’ny fahitalavitra, radio sy gazety fotsiny ihany  mahakasika ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Voalazany ihany koa fa noho ny zava-misy dia voatery nitsagana tsy fidiny ny HMF na ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana tamin’ny 28 Desambra 2009 tao Antsahamanitra, satria simba ny fanambeazana ara-pinoana napetraka tao anatiny ny 100 taona mahery fa ny lainga, fitaka, halatra, vonoan’olona, fandrobana, didin’ny besandry sy ny manam-basy no nanjaka.

Koa izany, hoy ihany izy ireo, no hanasana ny vahoaka tsy an-kanavaka tsy hangina fa hidradradradra hitaraina amin’Andriamanitra manoloana ny loza manjo ny firenena hanao vavaka .

Nambaran’ireto mpitondra fivavahana ireto  tamin’izany koa  fa hiteraka krizy hafa ny vahaolana maika iazakazahana fa vahaolana maharitra no ilaina. Araka izany àry, hoy ihany izy ireo dia  vahana amin’ny fomba tena izy ny krizy fa tsy fampihavanana  amin’ny alalan’ ny seza akory satria efa tsy nahomby hatramin’izay io ary tsy namaha ny olana teto Madagasikara, aleo fampihavanana amin’ny anaran’ny soratra masina no atao .

Mahakasika ny tranga ny Sabotsy 19 Febroary 2011 ireny dia tsy azo tsinontsinoavina ireny vahoaka tany Ivato ireny hoy ny HMF, ary ny mahagaga dia ny fiteny ny politisiana sasany hoe « alliance contre nature » kanefa izany no sitraky ny Tompo : mihavana, mifamela, mifanaraka dia hatao ny fifidianana hoy ny Mpitandrina Ranaivoniarivo Tiana Alisoa.

RANAIVONIARIVO-Tiana-Alisoa
RANAIVONIARIVO-Tiana-Alisoa

Fandrika mapetraky ny vahiny ilay hoe mikorontana ny tany raha mody i anona na i anona hoy izy, misy « ingérence » Frantsay eto, izay no ilana vavaka. Mikasika ilay « feuille de route »kosa indray dia efa noresahany tamin’ny frantsay io « ingérence » io tamin’ny alalan’ny Masoivohony.

Nampatsiahy ireto Mpitandrina eo anivon’ny HMF ireto fa efa ela no nandray anjara tamin’ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny Ray aman-dreny am-panahy.Ny Mpitandrina Rabary sy Ravelojaona dia tena niady tamin’ny fanjanahana ny firenena nataon’ny  Frantsay, ka mba tsy ho raraka an-tany ny tolona efa nataon’ireo maherifontsika dia mila ny fahamarinana ny firenena .
Mora ny manontany sy miteny fa izahay HMF dia manohana an-dRavalomanana. Tao aoriana ny fanambaran’i Ltkol Andrianasoavina Charles sy Gal Rakotonandrasana Noel ary indrindra ireny tany Ivato ireny dia tsy azo ahilika ny Filoha Ravalomanana. Hilamina ve ny tany raha esorina ao anatiny feuille de route  i Andry ? Tadidio fa tsy nisy fitondrana matanjaka noho ny tany Libya kanefa iarahantsika mahalala ny zava-misy any an-toerana.
Marihina moa fa manomana fanompam-pivavahana lehibe ho an’ny firenena ny HMF rahampitso folak’andro etsy Antsahamanitra.

4 réflexions sur « Mihavàna, mifamèla, mifanaraha hoy ny HMF ! »

 1. Aiza ho aiza amin’izany ny fihetsikao atoa mpitandrina RAMINO PAUL ABRAHAM ô!??? Sady anisan’ny ao amin’ireo milaza ho « Ray aman-dreny mijoro »!!!?? mijoro amin’ny inona azafady?

  Ny nahasahianao niteny hoe: » olona iray tsy mahavaha olana!!! » Mampanotany tena ihany hoe: » sao dia mavesatra loatra aminao re sanatria ny vava, ny ANARANAO???, ny maha-MPITANDRINA anao???, ny maha ao amin’ny RAY AMAN-DRENY MIJORO anao???? » Tsy mitsara anao aho, fa ao ILAY MPITSARA MARINA hitsara ahy, isika « ianao! »

  Malahelo mafy ny zava misy ny tenako, fa toa ianareo Mpitandrina sy pretra sangany no manosihosy, ary tsy mba mitory fihavanana.
  Koa miantso anao amim-panetretena aho, handini-tena sy hanetri-tena, mba hihova amin’ny fanavaozan’ny saina. izany no mba nanoratako.

 2. RAMNINO anie ka pastera niala e ! Nivarotra ny fanahiny sy ny finoany tamin’ny DEVOLY TGV noho ny fitiavambola.
  « Jesosy o, mamelà ny fahotany fa tsy fantany izay ataony ary aza atao mamay lôtra ny afobe miandry azy ». Amen

 3. Aza mampihomehy ianao TenaGasy a ! Nofarananao tamin’ny Amen indray !
  Ary i Neninoro:marina tokoa ny lazainao fa sady :
  Ra-mino,no Paoly (apostoly) no hay koa mbola misy hoe:Abrahama,tena anarana sarotra entina be ! ! ! dia mbola sahiny ampiana hoe : « ray amandreny mijoro » !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *