Mihazakazaka tokoa ny tantara !

Courir
Courir
Courir

MIHAZAKAZAKA TOKOA NY TANTARA , ARY MISY NA AMIN’IRETO MILAZA AZY HO MPISERA KATRAKA AZA SATRIA MAHITA HO LAZAINA FOANA NA HANDAINGA AZA TENA TSY MAHARAKA ILAY FIHAKAZAKY NY TANTARA…

Arabaina soa ,arabaina tsara aloha izy Telo Lahy Atoa isany izay nivoaka ny fonja rehefa avy nogadraina tsy amin’ny antony ,nogadraina araka ny didi-ko fe lehibe !
Io famotsorana io –na inona na inona fanazavana omen’ny fat –dia porofo iray mitory a poritra ny fat ! Poritra hanadio tena ,ary mbola hisy famotsorana bebe kokoa.. ,fa ataon’ny fat tsikelikely ilay izy mba tsy ho ita be loatra fa..fa tsy voatananan’intsony ny fandehan-javatra..Amin’ny teny frantsay dia :  »la hat est dépassée  »! Ary miaraka fefika aminy ireo botolo milaza fa tsy ilaina intsony ny Accords tany MAPUTO !
Ny resako manaraka etsy ambany dia miankina amin’ny fisiana sy ny fampiharana ny Accords nosoniavina tany MAPUTO io na na inona gaigy Oui quelles que soient les élucubrations de ceux qui prennent leurs vessies pour des lanternes !

Hono ,hoy aho , ny Olon’ny ONU ,ny Olon’ny OIF tonga eto M.ARA sy ny Olon’ny SADC ho avy ve dia tonga eto VE hanampy an-rajoelina sy ny forongony mba hanantanteraka ny ravi-daisoan’iZsimao ?
Izany no feo mandeha sy misy manely…

Ary gaga sy zenana aho fa mbola misy mino fa no eken’ny Communauté Internationale hono io ravi-daisoa io !
Izany no fika be ,lainga aely..!
Ary amin’ireo mpanely tsaho dia izany hono no atongavan’ny ONU ,OIF ary ny SADC eto Amintsika…

LAINGA BE IZANY !

Tonga eto Amintsika ireo Fikambanam-pirenena ireo mba HANAMPY ANTSIKA EO AMIN’NY FIKARAKARANA NY FIFIDIANANA !.

FIFIDIANANA IZAY HOMANIN’NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA NA TRANSITION CONSENSUELLE ET INCLUSIVE (TCI )

IO TCI IO DIA HAPETRAKA TSY HO ELA ARAKA NY FITSIPIKA NEKENA AO AMIN’NY ACCORDS NOSONIAVINA TANY MAPUTO..!

NY FAHATONGAVAN’IREO SOLONTENAN’NY ONU ,NY OIF , NY SADC MIALOHA DIA NY HAHAZOANY MANDINIKA SY MIJERY NY FOMBA ENTINA MANANTANTERAKA IZANY FIFIDIANANA IZANY…(examen des conditions matérielles….pour faciliter les opérations électorales )

Ny fahatongavan’ireo izany dia milaza fa tsy ho ela dia hapetraka nt TCI , izay vato fehizoron’ny Accords de MAPUTO…!
Ary raha hanomana nyFifidianana ny TCI dia midika koa -raha mamaky tsara izay voasoratra ao amin’ny CHARTE DE MAPUTO IIsika fa miverne koa ny Filoha RAVALOMANANA MARC satria mahazo hilatsaka ho fidiana izy dia hanao fampielezan-kevitra amin’ny maha candidat azy izy..!

Ny fandinihako dia mipetraka eo amin’ny fahatongavan’ireo solontena samihafa eto Amintsika hikarakara ny Fifidianana ( filoha-pirenena na solombavabahoaka )
Tsy tongatonga foana eto ireo solontena ireo..!
Ary mbola mey isa zava-dehibe hilatsaka avy anèdanitra ho Antsika !( avions cargo américains feno ppn ohatra !)

MIHAZAKAZAKA NY TANTARA…MAHEREZA..!

4 pensées sur “Mihazakazaka tokoa ny tantara !”

 1. « C’est le propre de l’homme de se tromper, seul « le domelina » persiste dans son erreur ! » Dix it Six seront !

 2. TCI iarahan’iza avy ? Ho isan’ny hizarana fahefana, hitondra ny vahoaka nampijaliany sy novonoiny koa ve ireo mpamono olona sy nanitsakitsaka ny safidim-bahoaka, mivarotra tanindrazana, mitsikombakomba @ frantsay ?

 3. Lucide ,

  Eny ,ny fametrahana ny tetzamita IIFANARAHANA TSY MANAVAKA dia mitory ny votoatin’ny Fifanarahana tany MAPUTO ,izay nosoniavin’ireo chefs de filen’ny akolafy efatra..,na nanda ny soniany aza i rajoelina dia mitombona io Fifanarahana io ( hevero fa maty rajoelina ,ny soniany mitoetra )!
  Tsy nisy NAVAHANA NA NAHILIKA FA DIA NIFANARAKA HANDRAVONA NY FIRAISAN-KONA EO AMIN’NY MALAGASY..

  Ary nisy banga na lesoka teo amin’io accords nosoiavina tamin’ny 09 août io..satria toa nandringa ilay fizarana toerana (rajoelina président , olona ankolafy Ratsiraka no praiministra ,dia ahoana izany ny fiansdrianan’ny ankolafy Zafy sy Ankolafy Ravalomanana Marc ?.
  Dia voatery namborina ny rafitry ny éxécutif ka nasiana co-président telo izay avy amin’ny ankolafy Zafy , avy amin’ny ankolafy Ravalomanana Marc ,avy amin’ny ankolafy rajoelina..
  Io fanamboarana io no antsoina hoe tovana na accord additionnel izay nosoniavina ny 06 novembre 2009..

  Io tovana io no mameno ny banga tao amin’ny Fifanarahana tamin’ny 09 août 2009..(amendement )..
  Ary io Accords de MAPUTO amendés io no ampiharana amin’ny fametrahana ny TETEZAMITA IIFANARAHANA SY TSY MANAVAKA..

  Ny fanontaniana mipetraka ùmikasika ny heloka be-vava vitan’ireo mpanongam-panjakana dia voasoritra ao amin’io Accords de MAPUTO io ny fitsarana izany..
  Ary ny fitoriana napetraky ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia tsy manakana ny Fametrahana io Tetezamita io ,fa vao maika aza manamora azy satria ireo miaramila roa lahy no ho tsaraina voalohany ,ary dia toa ny vato raraka (réactions en chaîne ) ny fiampagana ireo izay nandray anjara tamin’iny fanonganam-panjakana iny…!

 4. Hivavhako mafy tokoa Dr Celestin mba ho izay ny marina. Tao amin’ny Gazety MALAZA nivoaka omaly izao di misy milaza fa neken’ny Afrika Atsimo hono ny ravin-daisoa nataon’i Simao. Dia gaga ihany ny tena satria i Afrika Atsimo mihitsy no tena anti-Radomelina hatramin’izay!….

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *