Ry vahoaka Malagasy, arovy ny safidinao !

Nilaza ny filoha Marc Ravalomanana fa ho avy @ Asabotsy izao, ka aoka samy hiomana @ mety ho fiarovana azy isika rehetra. Ny voalahany @ izany dia kendreo tsara ireo tsimatahotody ka hilaza fa handefa ny emmoreg handrava ny olona… Raha tena miray hina isika Malgasy dia tsy ho tanteraka izany faniriana ratsin’ingahy richard ravalomanana izany.

Ny firaisakiana no hery ka noho izany dia miantso ny :

–          Kung Fu

–          Ny fikambanana mpanohana ny ara-dalàna rehetra

–          Ny miaramila Légalistes sy ny réservistes

–          Ny mpanohitra ny FAT

–          Ny vahoaka mpanohana ny ara-dalàna

–          Ny Vahoaka Malagasy

Hiara-hivondrona ka tsy hamela ny FAT hanao izao didy jadona sy fampijaliam-bahoaka izao. Ireo maty t@ 7 febroary dia nofitahina mba ho faty, ireo olona maty tao @ trade-center, ireny vono-olona t@ herim-pamoretana ireny, ireny halatra sy fampijaliana olona ireny fanagadrana @ tsy antony, ireny very asa aman’aliny…. Mijoroa ry vahoaka. Malgasy isika ,Malagasy aho, Malagasy ianao ny firaisakiana no maha antsika antsika.

Ry vahoaka Malagasy naongana ireo olom-boafiditsika, na filoha na Parlementera na ben’ny Tanana,na ny lehiben’ny fokotany sns…  Tsy manaja ny hasim-bajoaka ireo mpanogam-mpajanaka tarihan’ny andry rajoelina izay tohanan’ny frantsay.

Ry Malagasy. Arovy ny safidinao, tsenao sy arovy ny filoha Marc Ravalomanana @ asabotsy 19 febroary izao. Aza omena toerana ireo herim-pamoretana tsy mataho-tody.

Aoka isika @ io fotoana io dia samy hanao izay tratrantsika, avoahy daholo ny fakan-tsary sy ny camera sy izay rehetra ahafahana manam-porofo ny zava-mitranga @ io fotoana io.

Ary indrindra aza manaiky ny fandemen-tsaiana hataon’ireo mpiady seza tsy miraharaha ny mahaolona ny vahoaka ireo.

Tsy ho avelantsika, na hampitahotra na hanao fandravana olona ny tariky ry richard ravalomanan sy alain ramaroson ary ry lylison… Olona voaheloka ireny ary tsy maintsy henjehina’ny fitsarana na ho ela na ho haingana.Mpamono olona ireny sady mpangalatra ka isika vahoaka no tokony hampatsiaro azy izany.

Antsoina ny herivelona mpanohana ny ara-dalàna rehetra eran’ny faritra sy ny any ivelany ka afaka tonga eto Antananarivo ny asabotsy 19 febroary.

Tsy hisy avelantsika hanakana ny vahoaka. Raha te-hanakana ny emmont,manoinona tsy nosakakana ny olona nanan-dapa t@ 7 febroary 2009 ?

Ho avy ny filoha lanim-bahoaka, Marc Ravalomanana, hiaro azy @ fomba rehetra isika, ary tsy misy fialantsiny azo atao mihitsy @ izany, fa izay mikendry ny ainy dia tsy maintsy hiaran’nn hatezeram-bahoaka, ary tsy hisy hihemotra @ izany mihitsy.

Ny emmonat raha tonga ka mbola manao ireny asa maizina politika, hanirahan’ny FAT hampanoavina azy ireny dia tompon’andraikitra 100% ny @ mety hitranga, ka ilay jeneraly mpamono olona iry, risara ravalomanana no lohany @ izany.

MIJORO ISIKA MIARO NY SAFIDINTSIKA

4 réflexions sur « Ry vahoaka Malagasy, arovy ny safidinao ! »

 1. lasa zao e!
  aza matahotra ry vahoaka malagasy, ndao aseho ny hevitsika. Aza afenina ny hevitrao fa mamono sy manimba ny firenetsika. Tonga ny fotoana hanehoana izany ka aza malaina fa mitady ahazo faka izao fitondrana mivarotra tanindrazana amin’ny frantsay izao, mbola tsy tsapanao foana ve ry malagasy ny fahorinao eo ambanin’ny frantsay?

 2. Tokony manao « mise en garde » amin’ny frantsay isika, rahatoa ka misy mitady hanao zavatra tsy miady ireo mpanongana ireo. Ny ataon’ny frantsay ihany no mahatonga an-dry zareo mizesta, ka noho izany dia RY ZAREO NO TOMPON’ANTOKA RAHATOA KA MISY GIDRAGIDRA, NA FIKASIANA AN’NY FILOHA RAVALOMANANA !!! !
  Alefaso haingana ny pétition ry zareo â !!!

 3. KM â

  raha misy fihetsika maimbo ny frantsay …diaq omano ny banderolle

  HARCELEMENT ET SITTING QUOTIDIEN DEVANT LES AMBASSADES , surtout américaine et allemande !

  Ils ont leur mot à dire en mzatière de démocratie et retour à l’état de droit

  La destructuration de l’Etat au profit d’intéret visible comme le nez sur le visage était l’OEUVRE DE LA FRANCE !:

 4. Ny EMMOREG-ny risara ravalomanana no tsy maintsy hanondra eo satria hoy izy hoe raha vosakana hono ny fivezivezena eo @ lalanamampitohy an’ny Antananarivo sy Ivato dia ho avy ry zareo NEFA ny vahoka hihetsika ary ny avy any @ faritra ho avy , tsy maintsy ho feno ny lalana ka noho izany dia mailo isika ra io risara bamba io no tanan’ilay frantsafrika hanao hery famoretana.
  KM raha misy nymanondrana , ary efa fantatra dieny mialaoha izany dia hisy fiantrakany @ ireo vahiny mipetraka eto Madagasikara sy ny mpanohina ny FAT izany… aoka fotsiny isika hanao izay tratry ny herin’ny tsirairay fa raha samy manao daholo isika dia tsy hisy ahatana…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *