Samedi 19 février, jour de la libération !

29 Mars 1947
29 Mars 1947
29 Mars 1947

Ry Vahoaka Malagasy ,
Ry Zoky sy Zandry Malala,
Ianareo RAY AMAN-dRENY, kitapo nifonosana

Ianareo Tia Tanindrazana
Mpandova an’ity Madagasikara izay navotan’ireo mpitolona tsy nanaiky ny Fananjanahan-tany FRANTSAY

Tonga ny ORA hanehoantsika an’izao tontolo izao fa manana ny MAHA-IZY azy ny Malagasy
TONGA ny fotoana hilazantsika ireo mpamadika tanindrazana sy la Frantsa mpanjanaka fa:
– Mbola manana MAHERY FO amin ’arivony
Manana manam-pahaizana tsy hita isaina
Manana olona vonona hikatsaka hatrany ny fandrosoan’ny malagasy rehetra tsy misy ankanavaka

Ka manomboka androany isika dia efa vonona hiaro izany MAHA-MALAGASY izany, hiaro an’i Madagasikara tsy ho voagejan’ny fanjanahana ataon’i La Frantsa.

Raha sanatria ianao, voafitak’i Andry Rajoelina,
nanantena fianana mora akanefa voa maika lafo
mofo topaina mora , kanefa voa maika tsy laitra vidiana
lasantsy mora , izao dia voatery mandeha tongotra
karama voaloha ara-dalana , kanefa voa maika fanantenana kapôty
Ianao nanantena place de la démocratie kanefa lasa place interdite
Ianao manana ny rariny kanefa , voageja tsy hiteny

Sy ny ssa sy ny sisa …
Lava ny lista fa betsaka ny fahavizanana

Fa tsy hadinoko kosa, ireo zaza amam-behivavy, mitsinjoka fako, matory eny amin’ny maloto
Tsy misy trano intsony
Zaza hoy aho, zaza malagasy, tsy misy antenaina

Raha voafitaka ianao,
Mbola tsy tara isika izao

NDAO ISIKA HIFAMPITANTANA, haneho indray, ho ren-tany, ho ren-danitra
tsy hiembotra eo anoloan’ny basy
tsy hiemotra eo anoloan’ny fisamborana
Hiaro an’i Madagasikara

19 février 2011, daty mana-tantara
Isika no hanao ny Tantara
Ho lovan’ireo fara-mandimby
Ho sambatra rahatrizay

Amin’ny asabotsy 19 février izao dia ny Mahery Fon-tsika , Marc RAVALOMANANA no ho tonga
hiverina eto an-Tanindrazana hanao maritiora ,ho tonga am-pahendrena sy am-panahy ahazoantsika miverina haingana amin’ny lalan’ny fampandrosoana ary ho fanantenana ho an’ny Malagasy rehetra.

HIARO AZY ISIKA
HIARO NY FAMERENANA NY MAHA IZY AN’I MADAGASIKARA
EO ANOLOAN’NY AFRIKANA REHETRA
EO ANOLOAN’IZAO TONTOLO IZAO

HO ELA VELONA I MADAGASIKARA
HO ELA VELONA NY MAHERY FO REHETRA
HO ELA VELONA MARC RAVALOMANANA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *