Tafapetraka ny fangatahan’i F3M ny kianjan’Ambohijatovo !

F3M

F3M
F3M
Tamin’ny 09ora sy sasany maraina teo no tafapetraka soa aman-tsara ny taratasy fangantahana hahazoana mapiasa ny kianja Ambohijatovo ny 26 Febroary 2011 amin’ny 10 ora. Hisy vaovao lehibe hambara ny mpikambana izay mahatratra 2 alina latsaka kely eto Antananarivo hoy ny mpandrindra ny hetsiky ny mpiasam-panjakana mivondrona ao amin’ny F3M. Tsy mitsahatra ny hetsika raha tsy mivaly ilay fitadiavana fampitoviana ny mari-karama «  »grille indiciaire alignée et consolidée » » satria arakaraka ny fisodrotana ny karama (izay mbola tsy azo akory) no mapahantra ny mpiasam-panjakana satria mialafo ny fiainana hoy izy ireo anikeo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *