Taratasy misokatra ho an’ny Foloalin-dahy Malagasy !

Inty ny taratasy misokatra ho an’ny tafika Malagasy, nalefan’ny namantsika iray teto amin’i MyDago.

Mandroso misoka mora ny Fanjanahana ny Tanindrazantsika ! 

Hery ianteheran’ny Firenena ny Tafika, ka ny vahoaka no Firenena. Ny fahoriana sy fanenjehana tsy ara-dalàna, mandeha amin’ny fitifirana ny vahoaka tsy mandady harona, dia isan’ny fandraisana anjara, amin’ny fandetehana ny Firenena ho any amin’ny antsana!

Tsy ianareo Foloalindahy no atoro izany, anefa noho ny Fitondràna jadona, tsy tokony ho araky ny maha Fitondràna azy, dia voatery manatanteraka ny baiko ianareo.

Izany no adidinareo : manatanteraka ny baiko, anefa kosa, olombelona manana ny Hajanareo sy ny voninahitrareo ianareo, ary indrindra, amin’ny maha olona natera-behivavy anareo, dia manana saina, sy fahalalahana ianreo, ahatsiaro sy handinika fa mandeha any amin’ny tsy izy ny fandehan’ny Firenena.

Tsy vitan’ny mandeha any amin’ny tsy izy, fa iaran’ny Fanajanahana , na Ny Firenena, na IANAREO !

Tsy miafina aminareo fa maro ireo Frantsay mitànja andraikitra ambony amin’ny hanatanterahana reo ny baiko HAMORITRA ny vahoaka.

Na ny vahoaka tsy mandady harona , na ny Fananam-pirenena, na ny hajan’ny maha-Malagasy dia voahosisosy avokoa, satria miverina miandalana ny FANJANAHANA.

Koa miangavy an-tanandroa aminareo, tohano sy ampio ny vahoaka mijaly, ary izany dia tsotra ihany no azo hanarenanareo azy :
Ndeha Hiaraka amin’ny Vahoaka : Avereno ny voninahitrareo novidian’ny Mpanjanaka sy Rajoelina Mpivarotra Tanindrazana.
Androany ianreo no omeny vola, fa rahampistso kosa ianareo tsy ho fantany akory, fa vao maika koa hokejain’ireo frantsay mandambolambo anareo !

Malagasy aloha ianao, vao miaramila, ary ny malagasy dia efa tonga saina hiray sy hifankatia handavo ny Mpanjanaka.

Amin’ny maha-miaramila anareo :
Ndeha :vonjeo sy ampio ny vahoakantsika – Miaraha miny, ary aza mety hobaikon’ny tsy valahara faly mamoritra sy mamono ny Mpiray Tanindrazana.

Ho an’ny Tanindrazantsika : Ndao ho amin’ny vahoakanao sy ny Firenenao !

Fa Masina ny Tanindrazanao !!!

3 pensées sur “Taratasy misokatra ho an’ny Foloalin-dahy Malagasy !”

 1. Raha ny fandinihiko ilay toedraharaha dia miaramila vitsivitsy manamboninahitra no vidina vola dia ireo no mibaiko ny hafa rehetra fa ny miaramilan daharana dia sady tsy te hovoasazy no tsy mahazo vola dia voatery manaraka baiko fotsiny.Ny azo atao dia ny manamparitaka taratasy atsipy ho tafiditra any anatin’ny toby tsirairay manazava io zavatra lazainao io.Tsy ondry daholo akory ny miaramila.

 2. Ho an’i Jeneraly André Ndrianarijaona !

  Miarahaba anao !

  Manana ny hajanao sy ny voninahitrao ianao, ary heverinay fa tsy misy olona afaka ny hitsaratsara anao noho ny toerana misy anao !

  Izany toerana misy anao izany anefa, dia toerana ahitanao tsara ny fizotran’ny Firenena amin’izao fotoana !

  Tsy azonao afenina aminay, fa tsapanao tsara ny adalàna sy fanjanahana mihatra amin’ ireo miaramila fehezinao : Ny frantsay no mibaiko sy manome alàlana amin’ny hetsika ataon’ny miaramilanao rehtra !

  Raha mahatsiaro an’i Tlahy Monja Jaona, dia io Fanjanhana io no zavatra tena nataony ady tsy vita mihitsy !

  Mijaly sy ory ireo anabavy sy rahalahy any atsimo. Nisy tetika saika hanamboarana sy hamelomana ny renirano Mandrare.
  Aiza ho aiza io amin’izao fitondràna TGV izao ?

  Manana ny hery, sy fahalalahana ianao izao, mba diniho sy hevero, ny Tanindrazantsiaka !
  Tsy ianao no ampianarina amin’ny Fitiavan-Tanindrazana !
  Aza avela ho Zanahina ny Tanintsika Rahalahy !
  Ovao ny fitondràna miaramila, fa ireo no manampy, na MANAKEJA ny vahoaka !
  Ampy izay tsy nety nataontsika mianakavy izay ! avereno amin’ny toerana tokony hisy azy ny miaramila, ary toroy marika HANAMPY NY VAHOAKA !
  Fa olona manan-tsaina ianao !

  -Misaotra Tompoko !

 3. Messieurs de la Grande M(o)uette!
  Seriez-vous de très courte mémoire et ne voient pas loin de vos bérets?
  Dans son CV, Hyppolite devenu ministre des Affaires Etrangères de la HAT a fait dire dans son CV: mission Bob Denard aux Seychelles.
  En ces temps, Madagascar a envoyé un contingent à l’appel du Président France Albert René contre l’invasion par Bob Denard de l’archipel. C’était au nom de la solidarité au sein due la COI.
  En deux étapes Ravalomanana a envoyé des militaires au Soudan par solidarité avec l’UA.
  Alors, pourquoi n’avez-vous pas qualifier ces actions des 2 Présidents malagasy de mercenariat?
  En outre, lors de la crise comorienne je vous pose la question: »Quel pays a organisé la médiation à Antananarivo et a été félicité même par l’ONU? Et par l’action de nos dirigeants d’alors a été loué la grande Sagesse Malagasy? »
  Pourquoi n’avez-vous pas condamné cet acte comme illégale intrusion malagasy dans les affaires comorienne?
  Lorsque la FFKM n’a pas réussi à Ambohimanambola à l’hôtel Le Hintsy, il est normal qu’une organisation régionale est mandaté internationalement pour nos bétises!
  Si j’ai tort, répondez-moi, sinon prenez conscience de vos actes envers la Nation et le Peuple Malagasy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *