Tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny vidim-bary !

assiette vide
assiette vide
assiette vide

Ny vary! isan’ny foto-tsakafon-dRamalagasy hatrizay.Ireo mpitondra nifandimby teto dia samy nahatsapa ny maha zava-dehibe azy io.Tamin’ny andro tany aloha tany dia nisy mihitsy ny politika nifehezana ny vary, na teo amin’ny fambolena izany ka nandram-piakany any an-tsopitra eny hatreny an-tsena mihitsy aza.Tamin’ny Repoblika voalohany aza dia natao teny filamatra mihitsy  ny hoe « politikan’ny kibo », izay midika fa vary avy hatrany.

Nisy fotoana tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana no nanao izay danin’ny kibony ny mpanangom-bokatra, ka nanafina ny vary,  ary niteraka tsy fisiana teny an-tsena izany, ny fanjakana rahateo voafehin’ny tsy fahafahana mitsabaka amin’ny vidin’entana avy hatrany fa miankina amin’ny tolotra sy tinady,  io ilay hoe « liberalisation ».Izany toe-javatra izany no fantatr’ireo mpanam-bola ka vidiany daholo ny vary any an-tsopitry ny tantsaha ary tsy mampiraika azy izay hivarotra izany raha tsy amin’ny fotoan’ny maitso ahitra ary dia mahazo tombony mihoam-pampana izy ireo.Teo no nahatonga ity filoha mamim-bahoaka ity nanangana ny Magro (Malagasy Grossite) hifehezana ny vidim-bary, hita sy tsapa tokoa taorian’izay fa voafehin’ny fanjakana ny vidiny.

Noezahan’i Andry Rajoelina nolotoina mafy ny filoha Ravalomanana fa maka tombony amin’ny vahoaka amin’ny fivarotana vary, hono,  roa taona monja aty aoriana, hitam-poko hitam-pirenena fa nilaina ny fisian’ny Magro (stabilisateur de prix de riz), aiza ilay fampanantenana nataon’i Andry TGV ny hampidina ny vary ho » 500 Ar ny Kilao? » ankehitriny 500 Ar ny kapoaka. Raha tena mahay mitondra Rajoelina sy ny forongony  maninona no tsy vitany ny mampidina ny vidim-bary ? »gouverner c’set prévoire » anefa hoy ny vahiny. Be no mampiady resaka milaza  hoe maninona raha asiana minisitry ny vary indray e?

Ny nampiomehy ny mpanara-baovao aza dia ny fananganany ilay « tsena mora » no toa vao mainka nampiakatra ny vidim-bary.

Raha mijery vaovao amin’ireo haino aman-jery « foza » isan-karazany ianao amin’izao fotoana izao dia atao « matraquage » mihitsy ny hoe » ny vidin’ny vary iraisam-pirenena mihitsy  no mampiakatra ny vidim-bary eto amintsika, eo koa ny filazana fa noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana, sns…no anton’izany.., fampandriana adrisa daholo anefa izany.Raha tena mahay ny mpitondra dia vitany ny mampidina io vidim-bary io.Fandemen-tsaina ny vahoaka Malagasy tsy hitroatra anefa izany, fantany fa tsy marin-toerana ny fitondrany satria noho ny nataony no nahatonga ny firenena latsaka an-kady toy izao

.Ny azo antoka aloha dia tsy mampiraika ireo mpitondra FAT ireo izay vidim-bary, jereo ny fiara tsara tarehy entin-dry zareo, manginy fotsiny ny fananganana trano avobe tsy taka-bidy.Ilay mpanankanto mpanao vazo miteny aza izao dia efa niakatra tampoka teo ny farim-piainany ka » tsy reraka » intsony satria efa mitaingina fiara haingam-pandeha ary tsy sahy manao « méditation » intsonykoa,ny vahoaka anefa efa misakafo ambany foitra’tsy manana trano ialofana,very asa,… « tsy takatry ny kely vola intsony  izao ny atody e »!

Hatraiza anefa ny fahazakan’ny vahoaka izany? ny tany Tunisie aza ny vidin’ny mofo dipaina no nahatonga ny hetsi-bahoaka toy ireny,mba rahoviana Ra-Malagasy vao ho valalabe mifoha e?

6 réflexions sur « Tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny vidim-bary ! »

 1. Inona moa ny zavatra voafehin’i Andry RADOMELINA hatramin’izay e?… Tsy misy hafa-tsy ny fahefana mihaom-pampana ny ao an-dohany!… Dia mbola gaga ihany ny tena manontany hoe « firy isan-jaton’ny mponina no mbola mankato azy sy ny zavatra ataony »!….

 2. PPN miaka – bidy, carburant , gaz , jirama … mihalafo andro aman’ alina dia hidiran’ ny taxe isan-karazany any amin’ ny kitapomb- bola mpanjakana fa be ny vola lany tato ato amin’ ny rendrarendra samihafa tsy misy farany sy ny karama ary avantages mihaopapan’ ny mpitondra FAT sy sy mpaka ranondranony

 3. Non, on ne s’improvise pas prezidà de quelque chose,
  c’est une fonction qui s’apprend depuis l’enfance et dans la vie de tous les jours.
  il faut de l’expérience et ce n’est pas le cas de joely kely.
  il a certainement confondu une fonction et un métier et cela n’ étonnera personne.
  N’oublions jamais qu’il a été traité de sans qualité et de sans compétence.
  Il ne faut jamais avoir la mémoire courte.

 4. Mampalahelo reto nareo. Tsy mampalahelo fa mapmé b. Ndàna andraso eny ivato i dada sô dé mbô ho avy ihany e hitondra vary sy carburant ho anareo. Ary lany nga ny bômba nareo sa maty lé radio mpampianatra bômba no tsy re tsony.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *