29 Marsa, GVTD no mendrika ny Tanindrazana

Sanatria hoviravirain’ny mpanotafady ve ny 29 marsa 2011?

Tsy tenitenenim-poana ny 29 marsa. Tsy piliavava ny hoe « tombontsoa ambonin’ny firenena ». Ny tombontsoa ambonin’ny Firenena dia ny manao HETSIKA FANASINA hampody amin’ny laoniny ny Hasin’ny Repoblika ary hanatomombana kokoa ny Demokrasia.

Tsy tetezamita zara-seza fahatany ny tetezamita tena izy fa tetezamita ho amin’ny demokrasia.

Fanjakana iaraha-manana ny Repoblika. Samy tompony.

« OTA » amin’ny tany sy ny fanjakana ny mandromba-pahefana sy mambabo ho azy na tsangan’olona naankolafin’olona manao izany. Mikiribiby manota amin’ny tany sy ny fanjakana iombonana Rajoelina sy ny forongony amin’izao fifofoana ny mpiray tanindrazana izao mba hanaovana « hena an-tànan-tsaka » amin’ny governemanta rango-pohy tambazan-tseza tahaka io.

Efa miharihary fa kirizy antambo amin’ny ambany lanitra no aterak’izany. Efa fantatsika fa ho lavenon’ny tantara politika amin’izao izy tenany.

Tetezamita iombonan’ny tena ankolafy politika, Governemanta Vonjimaika mahefa iaraha-manana hampandeha milamina ny tany sy ny fanjakana mankamin’ny fifidianana iaraha-mankatò no mampiverina amin’ny hasiny ny tany sy nny firenena anatrehan’izao tontolo izao. Izay no niadivan’ny tia tanindrazana hatramin’ny 1947.

Fitondrana an-tenimiera ny Demokrasia.

« FADY » tsy fanao amin’ny demokrasia:

– ny mandrava amin-kery ny andrim-pitondrana finidim-bahoaka,
– ny mamorona referandômy misoloky feom-bahoaka amin’izay mahamety ny tena manokana,
– ny mikiry hanao fifidianana vonjy tavanandro sy petatoko tsy mandraharaha izay tolokevitra sy fe-potoana voadiniky ny manam-pahaizana malagasy sy iraisam-pirenena,
– ny manao tenierana sandoka samy mpiara-mioko amina rango-pohy tambazan-tseza,
– ny manendry tena ary avy eo koa miady hanendry araka izay sitrapony ny ho ao anaty CT, CST, CNI izay andrim-pitondrana tetezamita natao ho arofanina hanara-maso sy hitsaran’ny ankolafy mpiray firenena azy amin’ny ataony.

 

Tsy azo ankinina amin’olona mpanota fady ny fanjakana iaraha-manana sy ny fitondrana ifampierana.

Ny Governemanta tetezamita iaraha-manana hamerina amin’ny laoniny ny hasin’ny tany sy ny fanjakana eo anatrehan’izao tontolo izao no famaharana mendrika ny 29 marsa.

MASINA NY TANINDRAZANA

Izany no lahatsoratra voarainay koa dia mba aotoltra ho anao mpamaky.

2 réflexions sur « 29 Marsa, GVTD no mendrika ny Tanindrazana »

  1. Hanaiky an’izany ve ireo FATn’alika ireo?… Ho hita eo fa dia ny hany azo lazaina aloha dia efa manomboka ho sahirana rizareo ka manao angovo be fotsiny hametraka ny Governemantany!… Dia hatraiza ary hatramin’ny rahoviana no hanaiky ireo HATay ireo fa tsy mety anie ny ataony fa dia angaredom-borontsiloza fotsiny?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *