Attention, ceux qui ont trahi le Président reviennent

Miriorio ny angindina sy ireo kely loha sy mavain-tsaina ary tsy mitsahatra ary faly manenjika ny Filoha RAVALOMANANA MARC SY IREO MALAGASY MANOHANA SY MIOMBON-KEVITRA AMINY..!

AKOATRIN’NY TIM ,NY TEZA ,NY MFM (miaraka amin’ATOA MANANDAFY ) …izay mazava ny fanohanan’izy ireo ny programe sy ny politique générale (ankapobeany ) mikasika ny lafim-piainan’ny Malagasy..!Ny sisa dia miriorio , mihedinedina , misekoseko hoe » akaikin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!

Aza adinontsika , aza modiana tsy ita , satria tsy taona afenina fa ireo nlaza ,sy nihambo fa hoe akaikin’ny Filoha ary sahy nilaza fa » tena atokisan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC » , FA IRENY OLONA IRENY NAMADIKA AZY VOALOHANY : NY 20 FEVRIER 2007 DIA NISEHO ITAM-POKO ,ITAM-PIRENENA IZANY ARY NIAFRA TAMIN’NY FIHEMORAN’NY TIM TETO PARIS IZANY..DIA JEREO IREO NANODIDINA AKAIKY NY FILOHATEO AMIN’NY FITONDRANA : RAJEMISON , SYLLA ,, IREO FOTSINY DIA EFA NAHAGAGA !

MBOLA MISY IREO MITADY NY HANAKANA NY ILOHA RAVALOMANANA MARC TSY HANDRAY ANDRAIKITRA AMIN’NY FANAVOTANA NY FIRENENA ,INDRINDRA EO AMIN’NY FITADIAVANA NY FOMBA REHETRA ENTINA HANAMAIVANANA HAINGANA NY FAHORIAN 4NY MALAGASY IZAY VOKATRY NY TSY FISIAN ’ NY ASA..!

KOA OKA ISIKA HO MAILO ARY HIEZAKA HIHAINO IREO KABARY SAMIHAHAFA ETSY SY EROA..!

NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC DIA NANDROSO EO AMIN’NY SADC/ GIC » NY FEUILLE DE ROUTE NOVOLAVOLAINY » IZAY MIFANDRAIKA BE AMIN’NY FIFANARAHANA TANY MAPUTO SY NY TOVANA FANAMPINY TANY ADDIS ADEBA…IO NO FOTOTRA SY VOTOATIN’IZANT FEUILLE DE ROUTE IZANY..
Nyankolafy rajoelina ,izay nanavaka ny tenany tamin’ny fandavana o ffanarahana io , ary izany tsy fanekeny izany dia nohamafisiny tamin’ny fanimpahana ny sonia nataon-drajoelina nataon’ny 09 août 2009 tany MAPUTO !

Koa nanomboka tamin’io andro nandavan’izy ireo ny fifanarahana , dia tsy anisan’ ireo ankolafy intsony ny ankolafy rajoelina…Ity ankolafy ity no nanala ny tenany.!

Indroa aho izao no nanoratra fa tsytokony ihazakazaka Isika hanenjika ny ankolafy rajoelina ijanona ao anatin’ny fifanarahana nosoniaviny tany MAPUTO !
Tsy norarahiany izany ary Isika no toa tsy nanaja ny hambotsiaka…!

Koa averiko indray ny miantso ny fisarahana amin’ny ankolafy rajoelina : io ankolafy io tsy mihevitra na kely aza fa manan-danja ny Fifanarahanatany MAPUTO
Izy no nisitaka ,tsy adidintska ny mifikitra amin’ny hevitra fa hiverina izy..
Ny fototry ny fifanarahana dia ny TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA – TRANSITION CONSENSUELLE ET INCLUSIE )!

Tsy te – ifanaraka izy ary koa te hihavaka….! EFA NIFIDY HO MPANOHITRA IO ANKOLAFY , KOA INONA NO HITADIAVANTSIKA NY FIRAHANA AMIN’NY FIREHANA
MAROHITRA SY MITSIPAKA NY HEVITRY NY MARO ,

AN-KOATRY NY ANKOLAFY RAJOELINA DIA MISY TOKOA IREO MALAGASY RARAKIVY AMIN’NY VOLA KIRAKIRAI’IO ANKPLAFY IO !.
MDIAN ’ IREO OLONA MAY MAHITA ITY VOLA VE FA VOLA HALATRA IREO ARY TSY HOMEMENA AZY FOTSINY IOVOLA O FA TSY MAINTSY MILAZA NY ANARANY IZY IREO ARY TSY MAINTSY MANAO SONIA..SATRIA METY MIVADIKA NY RASA DIA INY KOA NY ANARANAO SYNY SONIANAO ITA MANANTEVINA NY LISTR’IREO NANGALATRA !

MISY IREO MANAO SOTROBE LAVATANGO KOA DIA MISABAKA ARY MIANDRY IZAY MANDRESY AMIN’IZAO FITADIAVANA VAHA OLANA IZAO..!
NY FIFANDONANA TETO AMIN’NY AMBASSADE ,RUE RAPHAEL ( 16è) DIA NAHITANA IREO NANAO »PROSTITUTION » KA NIVADIBADIKA HAT , GTT X, Y , Z…ARY TSY MENATRA MISOLELAKA INDRAY AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC…!

TSY ADALA NA JAMBA , NA VERY TADIDY…! ARY TSY IREY OLONA IRENY NO MIBAIKO NA MANOME HEVITRA NY FILOHA !

ENY ,TSY KELY LALANA NY RATSY , KOA AOKA ISIKA HO HENTITRA SY TSY HANAIKY IREO MNAO » DOUBLE JEU ! »

1 réflexion sur « Attention, ceux qui ont trahi le Président reviennent »

  1. Mino aho fa ny Filoha Marc RAVALOMANANA dia efa mahafantatra tsara an’izany!… Raha voa izy amin’ny voalohany, tsy ahavoa azy intsony ireo amin’ny faharoa!… Tsy ohatra an’i Andry RADOMELINA izy ka izao fatin’olona efa momoka rehetra izao no alaina mba hanatevenana ny isa!
    Izany indrindra no mahatonga an’ireo TGVendrana ireo hikoroso: MIADY TAOLANA NY ALIKA!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *