Dingana farany ve ?

ROA TAONA ATY AORIAN’NY FANONGANAM-PAHEFANA DIA TOA NY FAMOTEHANA NY FIRENENA ARA -TOE-KARENA SY NY FAMPIJALIANA NY VAHOAKA NO TENA NOKENDREN’IRETO JIOLAHY NAKA NY FITONDRANA NIARAKA TAMIN’IREO MIARAMILA VOAVIDY.SY NY FRANTSAY.

TSY MISY ZAVATRA NAHASOA NY VAHOAKA NA KELY AZA NATAON’IZY IREO FA NY PAOSIN’IZY IREO NO ?NOFENOINY..!

IZAY NO BILAN-N’ NY FAT SY RAJOELINA ARY AZA ADINO I ODON ILAY TSIVANONA…

SAO MBA NANDEFITRA BE LOATRA SY NAHARITRA LOATRA ISIKA EO ANATREHAN’ IRETO TSY VALAHARA IRETO ?

SAO TONGA NY FOTOANA TOKONY HANOMEZANA AZY IREO NY TEHA-MAINA SY DAKA VODY ?
TSY EFA AMPY VE IZAY FANIRATSIRANA ANTSIKA IZAY ? NY MIHAOTRA IZAY VE TSY MITORY HO FAHALEMENA EO ANATTREAN’IZY IREO IZAY MIHEVITRA SY FALY FA MIFORITRA AMINY ISIKA !

MARINA FA MIASA ANDRO AMAN’ALINA IREO ANKOLAFY TELO MANDRAFITRA NY FEPETRA SY NY FITSIPIKA HIFEHY NY FIARAHA-MONINA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA , DIA MISY TOKOA IREO MANAO SAKANA SY MANOHA – RIANA..
IREO MISABAKA MANAO SOTRO BE LAVATANGO ,OHATRA NY BOLOKY LAHY MIHINAM – BOA TSEVA ,KOA FIA NY ATSY , FIA NY AROA..

FANTANTSIKA IRENY OLONA IZAY NIARA- NIASA TAMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , DIA NAMADIKA AZY , DIA NITADY TOERANA TAO AMIN’NY FAT , ARY TSY NAHITA RANONDRANONY TANY DIA IREO MISOLELAKA INDRAY MIATIATY MANODIDINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ,INDRINDRA IREO MPIKAMBANA TIM TETO PARIS IZAY NANARAKA NY TETIKA FANONGANANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NENTIN’I ZOARIMIHAJA..

JEREO IRETO IZY FA MIATIATY ,MISOLELAKA..ARY TE HISEHO FA IZY IREO MILELAKA IREO NO MANOME HEVITRA ,MANORO IZAY TOKONY HATAO AN’I FILOHA RAVALOMANANA MARC. AO ANATIN’NY GTT INTERNATIONAL GENEVE IZANY NO MIAFINA IZY IREO !

NY FAHAVALO TSY MIAFINA DIA RAJOELINA SY NY NAMANY..

MIKOFOKOFOKA IZY IREO ATRIZAY ROA TAONA IZAY ,NAMPIAN’NY FRANTSAY..!

MIBONTSINA ERY IZY IREO ,MISEHO MANAO KABARY AMIN’NY TV , MISEHO MINDRIKINA AIN’NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE SY NY SOLONTENANY DR ZSIMAO ! VAVA FOTSINY IZANY..NAPOAKA NY BAOMBA MBA HISARIHANA NY TSETRA NY OLONA…TSY NISY OLONA NIRAIKA TAMIN’NY FITSEFOTR’ITY BAOMBA..!

Lasa ihany ny eritreritra raha mijery ny fihetsik’i rajoelina Isika : toa serina dia serina mametraka ny fototr’izao répobilika faha -efatra izao ,Nefa fototra fasika satria ny atao hoe repoboliika anie ka NY VAHOAKA NO FOTOTRANY E !NY VAHOAKA NO TOMPON’NY FAHEFANA !

KOA AIZA NY VAHOAKA MANOHANA AN’ITY JIOLAHIBOTO MANAO KARAVATY ITY..?

Ireo antokon’olona notambazany vola ireo ve no vahoaka ? Tsy voafidim-bahoaka akory !

Ny eritreritro lasa teo dia niantefa amin’ity toe-javatra ity…

rajoelina mety lany bala , lany lainga ary koa toa mihataka moramora ny frantsay toa ny akihibe (mihatakataka aho fa lehilahy lehibe ,hoy ny kilaolao tenintsika fahazaza ), ary mety ho lany vola koa…!

NA EO AZA NY RAFITRA ATAON’NY ANKOLAFY TELO ,IZAY AFAKA ARY METY HISAHANA SAMY IZY TELO NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA DIA AZA ADINO FA NY ACCORDS NOSONIAVIN’NY ANKOMLAFY EFATRA TANY MAPUTO DIA MITOETRA ARY IO NO IFIKIRAN’NY GIC (PRESIDENT CHIMAO ).

NY FIHETSIK’I RAJOELINA DIA TOA MITADY HISAVIKA IZAY AZONY SAVIHINA AMIN’IO ACCORDS IO, FA NY SAROTRA AMINY DIA NY MILAZA IZANY AMIN’IRETO »ANTOKON’OLONA » NOTAMBAZANY FONY IZY JAMBAN’NY NOFY SY NINO SY NANANTENA NY » LA VOIX DE SES MAITRES » ,CEUX DE LA FRANCE A FRIC !

KENDA I RAJOELINA , MITADY VONJY..SATRIA TAFIDITRA AO ANATIN’NY FAT NY ADILAHY ,NY FANDRAHONANA , NY BAOMBA..!

NANANTENA SY NIHEVITRA MAFY IRETO KELY SAINA FA I ZSIMAO DIA VO REBIREBINY ARY NANARAKA SY NANAIKY NY » RAVIN-DAISOA » NOVOLAVOLAIN’IZY IREO..!

NY TSY FANTANY NA TSY TAKATRY NY SAIN’IZY IREO DIA I ZSIMAO ANIE KA MPANANTANTERAKA SY IRAKA EO AMBANY FAHEFAN’NY PRESIDENT ZSIMAO ,PRESIDENT-N ’ NY GIC ARY TSY AZONY NY RESAKA TRANOKALA NIFANAOVAN’I PRESIDENT ZUMA SY CHISSANO ARY NY PRESIDENT RAVALOMANANA MARC..:

ARY IO DINIKA IO NO VOTOATIN’NY DINIKA NIFANAOVAN’NY PRESIDENTS ZUMA SY SARKOZY ,IZAY NORESEN’NY PRESIDENT ZUMA LAHATRA !

VOKATR ’ IZANY : DIA MITANJAKA I RAJOELINA. ARY VERY FANAHY MBOLA VELONA KA MISAHOTAKA !.

ARY MIZOTRA AINGANA DIA AINGANA NY ANKOLAFY TELO – ZAFY , RATSIRAKA ,RAVALOMANANA MARC -) HIROSO HO AMIN’NY FAMETRAHANA

NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA NA MISY NA TSY MISY NY ANKOLAFY RAJOELINA..

NY ZAVA-TSOA HO AN’NY VAHOKA DIA NY FAHATONGAVAN ’ IREO FANAMPIANA VONJY MAIKA HO AN’NY MALAGASY REHETRA IZAY NAHANTRA TSY INAHY NOHO IO FANONGANAM-PANJAKANA FA KOA TRABOINA NOHO NY FAHAVARATRA SY NY ORANA ARY NY RIVO-DOZA .

TONGA AINANA IO FANAMPIANA IO RAHA VAO VOASONIA NY ANKOLAFY TELO NY FANAMPAHAN-KEVITRA NIFAMPIERAN ’ IZY IREO !

BE IZAY ANDRANA IZAY FA TSY TANTERAKA NOHO NY HASOPARAN’NY FRANTSAY..KOA IHIRIANTSIKA MAFY FA ITY VAO TENA IZY..!

RAHA TODISOA ITY DINGANA FARAN’ITY DIA TSY MAINTSY HAKA LESONA LEHIBE SY FEPETRA HENTITRA ISIKA MALAGASY EO AMIN’NY FIFANDRAISANTSIKA AMIN’ IREO » FIRENENA LAZAINA HO DEMOCRATIQUES SY DEVELOPPES » NEFA MITSETSIKA NY HARENAN’NY » FIRENENA LAZAIN’IZY IREO FA SOUS -DEVELOPPES , MAHANTRA SY TSY MAHALALA IZANY ATAO HOE ETAT DE DROIT IZANY »…MARINA IZANY HO AN’NI RAJOELINA SY NY FAT IZAY HAIN’NY FRANTSAY NY NAMPIASA NY HABADOANA SY NY FITIAVANTENAN ’’IZY IREO ,NA MISY MIHAMBO HO NAHAVITA ZTIDA ZIRIDIKA TOA AN’ i TSIRAHONANA AZA NILALAO NY AIN’NY MALAGASY ,IZAY NIOMEHEZAN’NY FRANTSAY NY
EBOEBO SY NY SEKOSEKO..!

IRENY SY NY TOA IRENY NO NAHAZO DAKA VODY TAMIN’NY FRANTSAY DIA MAMALY HOE : » MERCI MOSE ! »
NY MAIKA ATRIZAY KA ATRIZAO DIA NY FIVERENAN’NY ARA-DALANA , NY RARINY SY NY HITSINY EO AMIN’NY FIARAHANTSIKA MONINA MILAMINA SY MANDRY FEHIZAY MBA HAHAZOANTSIKA MANAO NY ASA — PANDROSOANA SY SY IZAY METY HAHASOA NY FIAINNTSIKA !

1 réflexion sur « Dingana farany ve ? »

  1. Dia hi hita eo indray ilay lazaina fa amin’ny faran’ity herinandro ity ilay fanaovan-tsonia ny « feuille de route », satria raha ny fantatra dia tsy ilay « feuille de route » no atao sonia fa ilay fifanarahana fifampidinihina haovana ny feuille de route farany!

    Ary raha izao moa no eken’ny CI ny propositions-n’ny Mouvance RAVALOMANANA, dia mbola sahy hi-zesta indray ve ireo FATn’alika ireo hoe mpomba an’i Simao sy ny « feuille de route » vaovao?…. Asa ho’aho!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *