Ho faranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT !

Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11

Nitohy toy ny mahazatra ny fihaonan’ny vahoaka Malagasy tsy mankatoa ny fanonganam-panjakana teto amin’ny  an-kianjan’ny Magro Behoririka androany. Andriamatoa Constant RAVELOSON dia nasiaka tamin’ny  kabariny, hisy hetsika lehibe rahampitso Alarobia hoy izy koa manainga ny vahoaka rehetra hamonjy izany. Ady ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara no atao fa nobodoin’ny olona tokana ny fitantanana ny firenena hoy izy. Nambarany tamin’izany ihany koa fa matoa misy polisy politika (FIS)  dia didin-jadona no manjaka eto. Araka izany, hoy ihany izy : ny filoha telolahy dia tsy maintsy manaraka ny dinika rehetra handaminana ny firenena.

Namaly ny fanambarana nataon’ny Gal Ranto sy Gal Dolin ary Raharinaivo Andrianatoandro ihany koa izy, soniavo izay tian’ialahy isany soniavina na managana Repoblika ivelan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny vakiroaka hoy Constant, tsy hamidinay  amin’ny fitiavana ny Repoblika hoy ity Mpampianatra ny taranja Filozofia ity.

Naneho ny heviny mikasika  izay Sata Repoblikana izay koa Andriamatoa Mektoub, famerenana  io Sata io  no tanjontsika hoy izy ka safidy io na ny baroa na ny aran-dalana. Atomboka  rahampitso ny famaranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT. Isika anefa misafidy na ho faty  na ho velona hoy ihany izy. Misy tokoa ny mpamadika  ny tolona ary tsy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana ihany , ka ny hahalavan’ny tolona no ahafantarana ny ratsy sy ny tsara. Nambarany ihany koa fa  famotsiana vola maloto io vary mora io ary mpanao an’io asa io koa ny père Pedro ary satriny aza ho mahantra daholo ny vahoaka ka hipetraka any aminy.Koa raha misafidy ho faty isika dia ho andevozin’ny Frantsay sy ny FAT eto mandrakizay.

Eto Madagasikara no hanaovana ny dinika hamaranana ny krizy hoy kosa Rakotoamboa Jean Louis, na ilay na ny antsoina hoe malgacho-malagasy ka tsy hiverina intsony ny faniliana izay nitarika krizy lava reny ka raha matahotra an’izany I Andry Rajoelina dia ny mandeha any ivelany any no mety aminy, hoy hatrany  izy.

Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11
Magro 01 martsa 11