Hotakiana amin’ny fomba mafampana ny famohahana any i Mamy Rakotoarivelo hoy ny Tokobetelo !

Magro 22 Martsa 11

Magro 22 Martsa 11
Magro 22 Martsa 11
Samy nangataka ny hamoahana haingana an’i Mamy Rakotoarivelo daholo ireo mpandahan-teny rehetra teto amin’ny kianjan’ny Finoana tamin’ity androany ity.I Ignace avy any Moramanga dia nanambara fa herisetra politika ny fitanana an’i Mamy Rakotoarivelo ary fandikan-dalana tsotra izao.
I Ronstant avy any Horombe dia nilaza fa tsy miala isika raha tsy manjaka eto Madagasikara ny marina. Avohay i Mamy Rakotoarivelo raha mbola té hiresaka hoy izy.Nisy fanotaniana hoe nisy demokrasia ve tamin’ny andron’i Ravalomanana? Tadidio fa Viva ihany no nakatona dia nahatonga ny fahoriana hoan’ny rehetra. Ary amin’izao fotoana izao firy no nikatona? Firy amin’izao andron’ny FAT ireo mpanao politika migadra izay tsy mitovy amin’ny gadra mpanao politika ? Mpanao politika nigadra noho ny nataony ireny tamin’ny andron’I filoha Ravalomanana ireny hoy hatrany I Rostant.

Ny solon-tenan’ny Tokobetelo avy any Toliara , Sazolahy dia nitaky amin’ny fomba mafanafana ny famohahana any i Mamy Rakotoarivelo.Ny fahefana ampelatanan’i Andry Rajoelina dia eto amin’ny Kaominina Antananarivo (CUA) ihany, ny tany amin’ny faritra dia fandrobana sy fangalarana fotsiny. Ka mila hafanganina ny raharaha fa tsy ekena satria i Andry dia tsy mieritreritra hamarana tetezamita fa hifikitra mafy amin’ny fahefana kely izay tiana hamafisina.

Mila mitraka isika satria na dia misy foana aza ny manapepo dia maty ny feuille de routen’i Simao ary ho salama isika miaraka amin’ny Dr Salomao hoy Olivier Rakotovazaha .Mahavariana ny mahita ilay vavolombelona niteny fa i Mamy Rakotoarivelo nitondra fiara. Tsy mbola nahita an’ iny olona iny nitondra fiara aho hoy Rakotovazaha. Mila ezaka be dia be isika hanehona ny iraisam-pirenana sy ny eto an-toerana.

I Zafilahy kosa dia dia nilaza fa manana adidy sy andraikitra amin’ny firenena daholo ny olona rehetra, efa manao ny filoha telolahy sy ny mpiaradia aminy fa ny vahoaka mihitsy no tokony ho tonga saina, tsy ho voafitaka intsony ary hitaky ny vary 500 ariary, ilay kianjan’ny demokrasia…fa tsy vary mora 900 ariary tokony hahazo 2 kilao.

Tsy sakana ny ankolafy 3, ny fifanarahana tany Maputo sy Addis Abeba dia nahazo fankatoavana iraisam-pirenena no natao sonia fa tsy ilay tany Ivato nidoboka.Mila firaisakina isika hoy Zafilahy satria fantatra ihany ny fanaon’ny FAT.

Tabera Randriamanantsoa dia nilaza fa aza gaga raha izaho irery no ankolafy Zafy eto satry mivory aminn’ny 4ora ireo ary miandry ny fiakaran’ny any amin’ny faritra.

Ireto ny vaovao hoy izy :

1. Misy hijery isika eto ankianja, iraka avy any Afrika Atsimo ireo ka mila tonga maro dia maro.

2. Efa any Mozambika ary efa mampiseho ny taim- borak’i Simao i Ravalomanana sy ny delegasiony.

3. Anio ihany koa dia haniraka ekipa i Ratsiraka hanazava ny UE fa tsy mety ary tsy ekena ny taratasin’i Simao.

4. Misy miaramila nihaona taminay ary nilaza fa voaray ny hevitrareo ary izahay tsy homba ny atsy na ny eroa fa kosa rehefa misy mbola manakorontana anareo dia ho avy koa izahay.

5. Misy ihany koa ao amin’ny governemanta FAT milaza fa hanao ampamoaka ny fandanina miopapana sy fangalarana rehefa tonga ny fotoana.

6. Rehefa vita daholo ny asa rehetra dia hiantso antsika ny filoha Zafy ka tokony alohan’ny 30 Martsa isika no mandroso ary vitan’I Pr Zafy io satria tsy maintsy manavotra ny firenena ny ankolafy telo.
.
.
Jereo eto koa, Photos Magro 22/03/2011 (1/2), miisa 10.
Jereo eto koa, Photos Magro 22/03/2011 (2/2), miisa 4.
.

1 pensée sur “Hotakiana amin’ny fomba mafampana ny famohahana any i Mamy Rakotoarivelo hoy ny Tokobetelo !”

  1. natural calm is the best magnesium i tried. its bativiilabilaoy is in citrate form you drink like a tea. it works for stress, anxiety, and a host of other problems. no harm with natural calm mag. good product.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *