Ity 29 Mars 2011 ity no hamaritra ny faran’ny…

ITY 29 MARS 2011 ITY ANIE NO HANOME ANTSIKA NY LAKILE HANIDIANA NY TANTERAKA NY FANJANAHANA NY MALAGASY ARA-TOEKARENA SY ARA – TSAINA

Ny voina nianjady tamin’ny Malagasy tamin’ny 29 mars 47 dia latsa-paka ao am-potsika , tafiditra tanteraka ao an-tsaintsika indrindra rehefa manao valan-dresaka mikasika ny fiuaraha-monina ,mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena , ara -tsosialy isika , ary mifantoka ao amin’ny mahaolombelona Antsika ,dia ny mamelona ny fanahintsika ary mitarika Antsika handala ny rariny ,ny hitsiny sy ny ara-dalana ..

Ireo ray amandrenintsika latsa-dra teo amin’ny fiarovana ,teo amin’ny fitakiana ny Fiandrianam-pirenena sy ny fanajana ny Fahafahana izay ilain’ny Malagasy mba hahazoany mandroso ara-toekarena sy mivaotra eo amin’ny lafi-piainana rehetra !

Koa aoka Isika tsy handraka ilo mby an-doha ary ho lolohavintsika antamin’ny loha sy ho toavintsika ny HERIM-PO , ny KIRIM- PITIAVAN-TANINDRAZANA nasehon ’ ireo MAHERY FO IREHAREAHANTSIKA ARY TSAROANTSIKA ANKEHITRINY..

Aoka Isika tsy HANADINO NA HITADY atsy sy aroa NY FILAMATRA ARAHINA AMIN’NY FIAROVANA NY FIRENENENA SY NY MPONINA MALAGASY :
IREO NO TENA TIA TANINDRAZANA ARY AOKO HO MENDRIKA AZY IREO ISIKA..

Eo amin’izao fotoana iadiantsika amin’ny frantsay izao mba hampitsaharana ny kirim-bibin’ny frantsay hanjanaka Antsika ,tsy noho ny ny hatsaran-tarehintsika , fa noho ny harentsika sady maro no ilaina ankehitriny hampandeha ny industries-n’izy ireo..

Ny négociations mitohy ary efa hifarana ao anatin ’ny SADC dia hentitra ary mihezaka ny hanidy ny fifandraisantsika amin’ny Firenen-kafa tsy hitsofoana Firenena mitady hanakenda Antsika toa izao ataon’ny frantsay amin’ny fampiasany malagasy tsy valahara hanakenda Malagasy tsy manan-tsiny..

Raha tanteraka soa aman-tsara , ary nahoana moa no tsy ho tanteraka , ny fanapahan-kevitra ao amin’ny SADC momba ny famahana olana dia
NY FIAROVANA AMIN’NY FOMBA REHETRA NY FIANDRIANAM-PIRENENA SY NY HARENA ARY NY TOMBO-TSOAN’NY MALAGASY NO HIMASOANTSIKA ANDRO
AMAN’ALINA !

NY 29 MARS 2011 ANIE NO HANOME ANTSIKA NY LAKILE MANIDY NY FANJANAHANA FRANTSAY NY FIRENENTSIKA SY NY SAINTSIKA !

1 pensée sur “Ity 29 Mars 2011 ity no hamaritra ny faran’ny…”

  1. tena nirodana ny phat!mafy izay gidraka nataon,ny 3 miovaantsy androany zay niaraka t@monja!bye bye phat! bienvenu dada!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *