Ny adim-poko no ampiasany…

NY ADI-POKO NO AMPIASAIN ’ NY FRANTSAY HANDEMENA ANTSIKA KA DIA HO HO MORA HO AZY IREO NY MANANDEVO IREO VOAVIDINY , KA TERENY HANIMBA NY FIRAHA – MONINA MALAGASY MBA HAHAZOANY MANJAKA SY MITAVANA ETO AMIN ’ NY FIRENENA

AZA MANAIKY NA MANARAKA IREO MBOLA VOAZANAKA ARY MIFIKITRA AMN’ NY ADI -POKO ! TONDROY IZY IREO ARY ASEHOY NY VAHOAKA HO FANTAM-POKO ; HO FANTAM-PIRENENA…..IZY IREO NO MANAKANA ARY AMPIASAIINA SY TAMBAZAN ’ NY FRANTSAY HANAKANA NY FAMAHANA NY OLANA VOKATRY NY FANONGANAM-PANJANA NATOSIKY NY FRANTSAY !

ELA TOKOA ITY KOTONTANAI ITY NO NAMOSAVY NY FIARAHA – MONIN ’ NY MALAGASY ! BE KOA NY RESAKA SY NY TAIM-BAVAENO ARY TSY NAMOKATRA SATRIA TSY MISY FANDINIHINA SY JERY HENTITRA NY ZAVA – MISY , NY FOTOTRY ITY KORONTANA ITY..

MITSINGERINA NY 47 , IZAY TAONA NAMONTEHANA SY NAMONOANA IREO TIA TANINDRAZANA TENA IZY SY MARINA ARY NITSANGANASYU NIJORO TAMIN4NY HEVINY DIA NY FANAVAOEANA NY MALAGASY SY NY FOMBA REHETRA ENTINA HAMPANDROSOANA NY MALAGASY ..TSY NANAO RESAKA AMBONY VAVAHADY IZY IREO ARY TSY NITADY TOERANA..§

NY HIRIAKO DIA MBA HISY MANAN6TALENTA HANORATRA SY HANANGANA THEATRE MIKASIKA NY 47../ HEVERIKO FA TSY AMPY INTSONY NY SORATRA SY NY TENY MIKASIKA IO VANIM6POTOANA LEHIBEN ’ NY TANTARANTSIKA ..

ARY INDRINDRAINDRINDRA FA IO 47 IO NO FIATOMBBOAN ’ NY FIATOMBOAN ’ NY FANOHERANTSIKA NY TETIKIN ’ NY FRANTSAY IZAY NITADY NY FAMATORANA AMINY MANDRAKIZAY NY FIRENENTSIKA IZAY NOHEVERIN ’ IZY IREO HO VITA SY HAHARITRA MANDRAKIZAY AMIN ’ NY ALALAN ’ NY ADI -POKO EO AMIN’NY SAMY MALAGASY…!

NISY IREO NANAIKY IZANY FIJERIN’NY FRANTSAY ARY NANARAKA SY NIASA MBA HAHATANTERAKA IZANY.!

NY MPONIN’ IMERINA NO NOKENDRENA HAFORITRA , NOTADIAVINA HAHETRY TAMIN’NY ALALAN ’ NY FOMBA NAMPIASAINA TANY AMIN’NY ROSIA SOVIETIKA :

NOGADRAINY ? NOHENHEHINA SATRIA TSY MANARAKA NY POLITIKAN ’ NY MPITONDRA..§

VITSY NY ZANAK IN ’ NY MERINA NO NIANATRA TAMIN’ NY SEKOLLIM-PANJAKANA ARY IZAY NO NAHAMARO IREO » SEKOLY LIBRES 3 TETO IARIVO..!

VITSY IREO MPIANATRA MERINA NAHAZO FANAMPIANA HANOHY NY FIANARANY ANY FRANTSA..ARY DIA NISINKINA TOKOA IREO RAY AMANDRENY NANDEFA NY ZANANY HIANATRA TANY FRANTSA…MARO AMIN ’ IRENY MPIANATRA IRENY NO NIANATRA ZAVATRA MARO ARY NODY NAHAZO DILAOMA ROA NA TELO MBA NANOHERANA NY HERIM-PON4NY RAYAMANDRENY ARY HHAZOAN ’ IZY IREO MANOMPO NY FIRENENA…§

IO ADI-POKO IO DIA MBOLA MITOHY MANDRAKA ANKEHITRINY ARY IO ADI-POKO IZAY AFO SOROHINA NY FRANTSAY DIA MBOLA ITANAO AO AMIN4IREO KATOLIKA MIZIRIZIRY SY MANOHANA NY FIJERIN’NY MPITONDRA KATOLIKA TOA I ZANAKOLONA.§

TSIA EO AMIN4ITY LOZA MIHINANA ATRIN’ NY ELA NY FIARAHA-MONINTSIKA DIA TSY MISY OLONA HATAHORAKO NA HAHAMETRA AHY ITENY TOA IZANY..NY FILAZANA NY MARINA TSY ANANAN-KAVANA ARY TSY ANAVAHANA NY NAMANA §§

IO NO LOZA TSY MAINTSY SOROHINA ?T, TSY MAINTSY hiadiana ?TSY MAINTSY FONGARINA…ARY FONGANANA !

NAMPIZARA ANTSIKA IO LOZA IO ? ARY IZANY FIZARAZARANA IZANY DIA NITERAKA FIFANDRAFESANA , ITERAKA ADY AN-TRANO ? NITERAKA NY HALAKO BIKA TSY TIAKO TAREHY..3 TIAKO IANAO FA ANA! ANA § NY RAY AMANDRENIKO TSY MANAIKY FA HOVA IANAO NO SADY PROTESTANT » !

RY MALAGASY , MPITSABO NO ANY MBA ASAKO..ARY NITSABO MALAGASY MARO TANY TUL2AR ? TANY MANAKARA TANY FIANARANTSOA , TEO IVATO ARY KOA NAKA TAMIN’NY AVION IREO MARARY TANY ANEBANEBAN-TANY MBA ENINA HO TSABOINA ANY AMIN’NY HOPITAL..!

AMIKO DIA MALAGASY DAHOLO IRENY OLONA NOTSABOIKO IRENY..TSY MISY IZAY NAHA SAMIHAFA AZY IRENY..!

TSY EBOEBO IZANY , FA IZAHO IZAY ZANAKA MERINA, TERAKA TANY TULEAR ? NITOMBO TENA SY SAINA TAO FIANARANTSOA ?ARY NIARANIANATRA TAMIN’NY MALAGAY AVY TAMIN’ NY 3PROVINCES ENINA » TAO AMIN’ NY ECOLE NORMALE ARY MIARAMILA NITSABO IREO MIARAMILASY VADY AMAN6JANANY AVY ANY AMIN’NY LAFY VALON’NY MADAGASIKARA ?IZAHO IZAY NAHAZO IZANY FAHASOAVANA IZANY DIA TSY MANAIKY ARY TSY HANGINA RAHA MBOLA MISY NY MPANOHANA NY HEVITRY NY PADESM !

OLOMBELONA AHO ,IZAY VAO MALAGASY ? MALAGASY AHO VAO VEZO, BETSILEO , MERINA..!

NAHAZOKO SAINA SY FMBA -PIAINANA IZAY NANEFY AHY HO MATOTRA IREO MALAGASY NIARA- MONINA TAMIKO NA TANY TULEAR IZANY ?NA TANY FIANARANTSOA SY MANKARA NA TETO IMERINA SY ERAN’NY NOSY IZANY..

KOA AOKA ISIKA HIADY MAFY MANOHITRA IZANY ADI-POKO IZAY VOIZIN’NY FRANTSAY MBA HANDEMY ANTSIKA , MBA TSY HISIAN ’NY FIRAISANA KA DIA HO MORA HO AZY IREO NO MISARIKA IREO MARIVO SALOSANA SY TIA VOLA..§

IZANY NO FOMBA NAMPIASAIN’IZY IREO MBA NANDROHIN 4 NY MPANJAKA RANAVALONA i IREO MISIONNAIRES ANGILISY ARY NAMONOANA IREO MARTIORA IZAY PROTESTANTA §

IZANY KOA NO FOMBA NENTIN ’ IZY IREO NIVIDY IREO TANDAPA SY LEHIBEN’ NY MIARAMILA TAMIN4NY FANJAKAN ’ Y MPANJAKA RANAVALONA ii ?IZAY
NANANGANA NY FINOANA PROTESTANT HO FINOAN 4 NY FANJAKANA MALAGASY..

DIA TSY NITADY NANOHITRAIRA NY 3 CMIARAMILAN ’ IJENERALY DUCHENE 3 IREO MPITSIKOMBAKOMBA ?KA VAO TIFITRA BAOBA KELY IRAY FOTSINY ?IZAY NIPAKA TAMIN4NY PALAIS DE LA REINE ? DIA NANANGANA 3 SAINA FOTSY 3 MARIKY NY FANEKENA FA ESY IRETO MIARAMILA..§

DIA NANOMBOKA NY FANJANAHANA..REHEFA LASA SESIN-TANY NY 27 FEVRIER 1897 NY MPANJAKA RANAVALONA III..ARY DIA NORAISIN4NY FANJAKANA FRANTSAY IREO FANAN’NY MISIONA PROTESTANS DIA NOMENY NY 3 MISSION CATHOLIQUE 3 / NY TRANO FIANARANA ETSY IMARIVOLANITRA , NY TANY IZAY MISY NY CATHEDRALE ANDOHALO , NY FACULTE D4ASTRONOMIE ET DE MATHEMATIQUES ETSY FARAVOHITRA ? IZAY AMPIASAIN’ NY FITSARANA..SY SNS SY NY SNS..ANY IVELAN ’ANTANANARIVO..!

TSARA NY MAHALALANY TANTARA SY NY ZAVA NISEHO TANY ALOHA MBA HAHAZOANTSIKA MIJERY NY LALANA HO ANY AMIN ’ NY HO AVin 4 ny malgasy
iIRAY , TSY MISY ZANAK’ IKALA HAFA FA MIRAY MONINA AMIN’NY TENY HIFANOMEZANA SY NY TENY HIFAMPIERANA IZAY HO FATORAN’ NY VELIRANO
MBA HIFAMONO FA HIARA MANDROSO SY MIVAOTRA ARAKA NY FITIAVN ’ NY ZANAHARY ANTSIKA !

FA HONO HOY AHO : INONA NO ANTONY IFINKIRAN ’ NY FRANTSAY AMINTSIKA ?

– BE FITIAVANA ANTSIKA MANOKANA VE ?

FITIAVANA ANTSIKA LEHIBE KA HITARIKA SY HAMPIANATRA ANTSIKA HO OLOMANGA SY HO REHAREHANY EO AMIN ’ IZAO TONTOLO IZAO ?

KOA RAHA IZANY MANINONA NO LYCEES ROA FOTSINY NONOSKAFANA TETO ANTANANARIVO ,

IANAO VE TSY MAHATAKATRA FA NATAO HO AN 4NY ZANAKY NY VOANJO IREO LYCEES IREO ARY IZANY NO ANTONY NISIAN’ NY KILASY MANDRY IZAY NANDRAISANA IREO ANKIZY AVY ANY IVELAN ’ ANTANANARIVO..NY LYCEE RABEARIVELO DIA NOSOKAFANA TAY AORIANA..§

– NITADY NANJANAKA ANTSIKA NY FRANTSAY SATRIA TAMIN’NY FOTOANA TSY MBOLA NISOKATRA NY » CANAL DE SUEZ 3 DIA NANANA NY LANJANY I MADAGSIKARA HO AN ’ IREO TANY NANANA SAMBO FITANTERANA SY FITSANGATSAGANANA SATRIA AFAKA NIATSONA TETO AMINTSIKA IREO SAMBO IREO NOHO NY ANTONY SAMIHAFA 5 MATSAKA RANO ?MIVIDY SAKAFO ? NA MANONDRANA ANDEVO AMIDY..°

NANDROSO NY FIAINANA ARY DIA TONGA KOA NY FOTOANA NAMPITOMBO NY FILANA VOLA , SY NY HAITRAITRA TOA NY POIVRE , GIROLE, CAFE…
DIA NITRATRANGA VOLAMENA RIZAREO TANY AVARATRA 5 sUPERBIELLE ° ?DIA NAMPIASA NY VY TANY MANTASOA I JEAN LABORDE…

NIVAROTRA NYOMBY KOA RIZAREO NA NANAO HENA AMIN’NY BOITE – NY CORNED DEEF NAMBOARINA SY NAHONDRAN’ NY SOCIETE LAROCHEFORTAISE ? TEO KOA NY CHOCOLAT ROBERT..SNS .SNS

NITRANDRAKA URANIUM KOA RIZAREOIZAY NAMIDINY TAMIN’NY AFRIQUE DU SUD…

ANDRIAMATOA RAKTONDRAMBOA LEHIBEN ’ NY TEZA DIA NANOME NY LISITR ’ IREO HARENTSIKA AO AMBANIN ’ NY TANY..IZAY MARO TOKOA ARY MAFOJA EO AMIN’ NY LANJAN ’ IZY IREO SY EO AMIN’ NY VINAVINAM -BIDINY IZANY

ARY IREO HAREM-BE IREO NO TSIRITIN ’ NY FRANTSAY MAFY DIA MAFY ARY NY FITSINJARANY IZANY MOMBA NY FITRANDRAHANA AMIN’ NY FIRENENA NOFIANTSIKA NO TSY NANKASITRAHAN ’NY FRANTSAY DIA INY IZY NO NANONGANA NY FITONDRANA NOSAHANIN ’NY FILOHA..!

SAROTRA AMIN ’NY FRANTSAY NY FITADIAVANA LALANA HAKANA NY FITANTANANA IREO HARENA IREO ,IZAY NOHEVERINA FA HO MARO STRIA SARIBAKOLINA NO NAPETRANY ITONDRA ANY MADAGASIKARA..

MATSILO ARY FETSY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY MANANA MPANOLON-TSAINA MAHERY ( amerikanina , africains du sud ,ny sadc..) IZAY NANAMPY ANTSIKA NANOMANA FIAROVANA NY FIANDRIANAM-PIRENENTSIKA SY NY HARENTSIKA EO ANOHAN ’ NY KIRY SY AMBOLETRA TSY MIAFINA ASEHON ’NY FRANTSAY HANJAKA INDRAY AMIN’NY MADAGASIKARA MBA HAFHANY MAKA MORA IREO HARENTSIKA.

NY FIAROVANA NAROSON ’IREO MIARAKA AMIN ’ NY FILOHA RAVALOMANA MARC DIA NY ACCORDS IZAY NOSONIANA TANY MAPUTO !!
MANA BE SAROTRA POTEHINA SY TAFIANA IO ACCORDS IO ARY NY FITADIAVANA NY FANDRAVANA AN ’ IO ACCORDS IO NO NITERAKA IREO SAKANA MARO NANATARA NY FAMPIARANA ITY ACCORDS ITY ATRIZAY..

HIARAHNTSIKA HAHITA NY FIVERENAN ’NY MASOANDRO MIPOSAKA ANY MADAGASIKARA FAINDRINDRA NY FIATOAN ’NY FAHASAHIRANAN ’ NY MALAGASY
IZAY HAJAINA SY LOLOHAVIANA AN-TAMPON’NY LOHA NOHO NY FAHARETANY SY NY FAHENDRENY IZAY NANDA NY FIKORONTANANA TSY ITONDRA ZAVA6 TSOAV HO AN ’ NY MALAGASY SY NY FIRENENA..!

ARY TOA IZANY KOA DIA ISAORANTSIKA ERA-PO ERAN-TASAINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAY SY NIADY NY ADY NOBAIKON ’ NY FANDALANA NY
NY FITIAVAM-PIRENENA SY NY FANAJANA NY HASIN ’ TSIVAKIVOLO !NY MALAGASY !

5 réflexions sur « Ny adim-poko no ampiasany… »

 1. Que reny malala veuille perdre son temps.C’est son affaire.Depuis la nuit des temps, les malgaches se sentent unis et défendent la même patrie:vy vato sakelika,menalamba, Ralaimongo et MDRM.Les colons étaient obligés de délpoyer ses troupes sur tous les fronts car les patriotes agissaient sur les quatre coins de Mada.
  Culturellement,la diversité malgache constitue une richesse immense pour les habitants de l’Ile.Au niveau musical, depuis des années on assiste à un plein boom des morceaux qui mélangent les différentes tendances sans oublier que les Jaojoby,Mily Clément,Rossy,Mahaleo,Lolo et Justin Valiha ont tous voulu représenter Mada quand ils ont concocté des enregistrements au sein des Maisons de disques en France.
  Au niveau sportif, je me rappelle du club M dont les joueurs d’où qu’ils viennent étaient adulés par les amateurs de foot de Mada.Les Kiki,Alban,Frédéric,Kira,Malabary,René kely,Haja et autres étaient fiers de porter le maillot Malgache et on était tous fier d’eux.
  Sur le plan alimentaire, on mange tous les balahazo,le riz,les « maskita »(gros mangeur de viande de zébu que nous sommes d’où nous vivons) et surtout le samoussa qui devient une spécialité nationale après avoir été un mets musulman.Alors reny malala ranges ta règle et occupes-toi plutôt des supporteurs de l’OM et de PSG car il y a du pain sur la planche.

 2. Dans me « Courrier international N°)hors série de fév, mars et avril 2011, »on peut lire sous la plume de John Mc Whorner, l’article suivant que les Malgaches doivent
  Sérieusement méditer :

  ==========================================
  L’UNIVERSITE AMERICAINE DOIT-ELLE ENCORE ENSEIGNER LE FRANÇAIS ? »
  « Pour s’insérer dans le monde de demain, le chinois et l’arabe sont autrement plus utiles que les langues européennes, estime
  Le linguiste américain John Mc Whorner »
  …Pourquoi serait-il primordial d’apprendre, parmi les 6000 langues du monde, celle qui est parlée dans un petit pays européen sur
  Le déclin dans ses anciennes colonies ? L’idée que le français est la clé de voûte d’une éducation digne de ce nom n’est-elle pas
  Un héritage de l’époque où l’on rencontrait peu d’étrangers parlant des langues non européennes, où le français était la langue véhiculaire de l’EUROPE
  Instruite et où les rejetons de l’élite qui allaient à l’université projetaient souvent de faire le Grand Tour (voyage d’initiation ?)En d’autre terme, la connaissance
  Du français est- elle vraiment si cruciale pour évoluer dans le monde ou est-ce une sorte de marqueur de classe ?
  ========================================
  TENY ATSIPIN’NY MPANAMPANAHY!!!

 3. RATEFY ,

  Dans le contexte de ce post « Ny adi-pokp no ampiasain’ny frantsay.. », je ne vois pas l’intérêt de votre propos.
  Sur ce forum est exposé ,il y a quelques jours , » la semaine de la langue française : j’estime que votre propos sur la langue chinoise et la langue araba y trouve sa
  place

 4. Azafady, gasy ve ianao manoratra io sa inona? Mba misoratra hoe: dokotera ery ambony, nefa efa mqnqnika any @50 ny teny diso fanoratra. Aza mba manala baraka tena sy manala baraka ny gasy rehetra. Izao ve mba dokotera sy mpanoratra lahatsoratra ato @ gazetinareo é? Ny hevitra efa maivana kely sady tsisy ventiny, ny soratra koa tsy gasy mihitsy. Mba mahalalà menatr’olona ry lay dondrona ity.

 5. nakaiza daholo ny namana teto taloha ry My Dago ô?
  lamokany sisa ireto olombaovao ireto. Tena very marina ny firenena :
  – nanampy amin’ny fanonganam-panjakana izy
  – manome soson-kevitra anireo dondrona mba hahafongana ny taranaka malagasy
  -najedaka ny zava-tsoa efa vita teo aloha
  – noforonina ny tapis rouge, ny attentat, ny inauguration
  – natsangana izay tsy hanome vokatra ny saramba be
  – hatao daholo izay hahafalifaly ireo teraka ampovoan-tsena ka natao teny anelakalan-trano
  – narodana ny tranon’asa malagasy dia nampiakarina ny vidim-piainana
  – tsy misy ny vola dia nampianarina ireto vahoaka handainga ohatra ilay mpitondra, hifampi-soloky, hifamendaka, hifangalatra, izany hoe hifampihinana an-trano
  -soloina gouvernemanta isan-enim_bolana dia vazaha taratasy ireo na olon-dratsy niditra am-ponja, na mpamosavy no ao
  – tondraka ilay toe-tsaina sy modely ratsi’ny seine saint-denis ny tanàna, dia ireto lamokan’atody ireto sady tsy mahay mamaky, no tsy mahay miresaka fa miantsy ady na mahay internet aza
  – namidy amin’ny vahiny ny harena malagasy; ny tany nomena chômera frantay, ny solika, ny bois de rose, ny fitantanana ny raharaham-pirenena
  – tsy mahazo miverina an-tanindrazana ny filoha teo aloha fa ny frantsay tongava soa holelafina ny vodiny
  – tsy mamokatra intsony ny malagasy, tsy fantany ny lalan-kombany sy ny hoavin’ireto tanora fa ho faty tsirairay jiaby satria mila ilay nosy be ny frantsay fa tsy mila ny olo 20 tapitrisa vahoaka izy
  – dia ity amin’izay ary ny adim-poko fa tonga
  mbola tsy ampy fa ampio ihany satria maharim-pery ny malagasy sady donto ka mikoriana andamosin-gana daholo ny rano maloto hatondraka
  Soa fa mbola misy Ra8 olona iray azo hianteheran-ny 20 tapitrisa jamba sy malemy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *