Tsy hiara-hiasa amin’ny mpanongam-panjakana…

Doc Julien 07/03/2011
Doc Julien 07/03/2011
Nitohy toy ny mahazatra ny tolona teto amin’ny kianjan’I Magro Behoririka tamin’ity Alatsinainy 07 Martsa 2011 ity. Nanaitra ny maro ny laha-teny nataon’I Dr Julien avy ao amin’ny ankolafy Zafy Albert : lany mandat, lany daty tsy nahavita n’inona n’inona dia tsy mahita tenenina intsony I Andry Tgv hoy izy. Mody ny « samy malagasy » ny hirahirainy kanefa mandà ny hihavana izy. Tsy mieritreritra hamono an’I Andry Rajoelina ny ankolafy telo hoy izy satria tsy misy antony ny hamonona azy.

Ny solontenan’ny Moramanga kosa ndray, I Ignace dia nametram-panontaniana amin’ny FAT : hatao lalàna sa inona ny valeran’ ilay “feuille de route” rehefa hosoniavinareo ? Dia ahoana ilay lalam-panorenena ? Tsy ny sarety ve no lasa mialoha ny omby amin’zany ? Raha ekena iny dia manolo ny Maputo sy Addis Abeba satria ilay lalam-panorenanareo tsy ekena, io “feuille de route” io koa anefa raha tsy manao sonia izy telolahy dia tsy hahazo fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy ary izay no tsy hafahany ny CT sy CST mivory satria tsy misy lalàna mijoro mifehy ny tany sy ny firenena. Tsy manao na inona na inona ireo CT sy CST ireo kanefa dia mandany volam-bahoaka ary manaiky izany ny tafika. Ka io no mahapisaritaka an’ i Viva izay sahy milaza mihitsy fa ho roahana i Simao raha tsy mahavita n’inona n’inona. Ilay Simao nahatonga ny « indésirable ho incontournable », ilay Simao nilaza fa miakara anaty sambo fa handeha, izay voambolan’i Andry. Izao vao mahatsapa fa “consultant i Simao”. Raha nahay ianareo efa nilamina i Madagasikara tao anatiny izay roa taona izay. Koa raha manankery ilay « feuille de route » dia ahoana ilay 17 novembre 2010 ? Mambotry ny firenena no hain’ ny FAT hoy hatrany I Ignace.

Manoela 07/03/2011
Manoela 07/03/2011
I Manoela indray dia nilaza fa : tsy mbola hita akory ny nitifitra teny Ambohimanarina hatramin’izao dia ny baomba indray no asesika. Milatsaha daholo izay te hilatsaka fa ataovy mazava ny fitsipika ary Ravalomanana efa nilaza fa sahy izy koa inona no atahoranareo hoy I Manoela.

Ny solombavam-bahoaka tany Manakara teo aloha, I Mektoub dia nanambara fa mivory “à huit clos “ny ankolafy telo amin’izao fotoana izao, halefa any ivelany ireo taratasy ireo hosoniavina dia izay vao haterina hoy izy.

Nametram-panontaniana an’I Andry Rajoelina ihany koa I Mektoub teto, Tetezamitanao no vita tamin’ny 08 desambra ka ny tetezamitan’iza no farananao ? Betsaka ny mpamatsy vola efa niteny fa raha i Rajoelina no mitondra ny firenena dia tsy hanampy izy ireo.

Aza manahy ny amin’ny filatsahanan-kofidiana izany ianareo hoy izy miantso ny vahoaka nihaino azy, ny an’I Pr Zafy CNR, i Ratsiraka tsy hilatsaka fa Ravalomanana ihany koa efa nifampiresaka ireo ary nifamela, mifankatia ary mifandefitra ka ny zanany koa dia tokony manao tahaka izany.

Nahoana ny DSP no nisaoty fa tsy ny Kol Fidimalala ? hoy izy. Ary maninona no tsy mitovy ny fitenin’i Andry Rajoelina sy Lalatiana Viva ? Aoka hahay hitazona fandresena isika fa tsy hiara-hiasa amin’ny mpanongam-panjakana hoy ny namaranany ny kabariny.
.

Marcel 07/03/2011
Marcel 07/03/2011

Ignace 07/03/2011
Ignace 07/03/2011
Mektoub 07/03/2011
Mektoub 07/03/2011

10 pensées sur “Tsy hiara-hiasa amin’ny mpanongam-panjakana…”

 1. Ny nahatonga an’i Dadananeo voa hongana teo amin’ny fitondra dia, ny adalany, tsy fahaizany nitantana ny raharam-panjakana, nanao azy be monkon-doha, fitiavan’tena diso tafahoatra, nangalatra sy nanodikodina ny fananam-panjakana, namarotra tanin’drazana @ vahiny, nandatsa-dra ny samy malagasy…sns sns.
  Ny tena marina ange dia tsy tokony handray anjara amin’ny fitondra tetezamita mihitsy ny mouvansan’i Dadanareo eh.
  Jereo an’i Tonisia sy an’i Ezipita, tsy nekeny vahoaka mpitolona ny fisian’ireo ministra taloha momba an’i Ben Ali sy Moubarak amin’ny fifandraisana anjara @ fitondrana tetezamita, ka aza be vava ianareo.

 2. Ô ry ilay HAJAN a !
  ITODIHO NY TANTARA ! (MENALAMBA 1947)
  TSY NANAIKY NILANJA ny MPANJAKA ny ANDEVO !
  TSY NANAIKY NATAO A GAUCHE, A DROITE ny malagasy !
  MAZAVA aminao angamba ireo ary avadibadiho impolo ny lela vao manoratra !!!!!!!!!!!!

 3. Kely loha tsy misy ilàna azy mihitsy ilay Hajan!… Diky no mitazona ny lohany, hany ka tsy misy mihitsu zavatra tafiditra ao fa dia loto foana!

 4. Loham-poza ! Tsy mieritreritra ! Tsy misy fahamenarana !
  Ny vahoaka no mitsara !
  Saondazy frantsay : Sarkozi voadaka vao premie toro ! Tsy mila manongana miaraka amin’ny basy izany, ny frantsay ! Tsy toa an’ireto foza mpanimba tanindrazana ireto !
  Ny toniziana sy ejipsiana tsy foza nahazo an’izany sankaliao izany ! Mba ahirato ny saina, raha mbola miasa ihany koa ny ati-doha !

 5. Fa ry Hajan ve jamba?I TGV tsy mahay mitantana raharahm-pirenena satria mikoroso fahana ny firenena (jereo koa ny antontan’isa).Ry bitro dia nandoro trano misy olona velona dia maty may kila ny olona rehetra,dia ahoana ireny fitifirana olona avy aty a-damosina ireny?Dia ahoana koa izao 99% ny vidin’ny solintany malagasy ho lasan’ny total dia ny 1%an’ny malagasy ankoatran’ireo olona alefa any am-ponja maimai-poana sns.Ny an’i tunisie sy egypte ka niainga tamin’ny vahoaka tsy nomena vola fa tsy ohatran’ny an’i TGV efa complot niarahana tamin’i reny malala izay mamatsy vola ny olona mba hitokona.Tsy mitovy mihintsy.Mba diniho tsara.

 6. Rehefa tsy mitovy hevitra @nareo an, tsy manoana an’i Dadanareo, dia maivan-doha na hoe mpisolelaka @ vazaha, mpamadi-tanindrazana, mpankasitraka ny frantsafrika…sns.
  Raha ny tena marina dia i Dadanareo sy ianareo mpanohana azy no tena fahavalon’ity firenena ity ary mpambotry ny Malagasy.
  Rariny ve izao nataon’i Ravalo izao, nanodikodina volam-panjakana sy harim-pirenena mitentina any @ 6OO ka atraminy 750 tapitrisa dolara eo ho eo, nefa tohanan’nareo ihany.
  Milaza i Bemafohy fa  » mikoroso fahana ny firenena », io dia toe-javatra tsy mahagaga, satria kirisy ekonomika heran-tany etsy andalany, ny fifanakanana ekonomika isan-karazany atao’ny CI etsy ankilany, mihampy fanankorontanana samy hafa ataonareo eto antoerana, izay mazava ho azy fa mampihaina sy manasempotra ny toekarena @ lafiny rehetra, dia miamahantra ny firenena, fa tsy hoe tsy fahaizan’i Rajoelina mitantana ny raharaham-pirenena.
  Amin’ity resaka 1% sy 99% contrat @ Total bemolanga ity, iza nanao an’io fa tsy i Dananareo?
  Tahak’izany koa ireo contrat mikasika fitrandrahana ileminite @ Rio Tinto sy chromite @ Sheritt, ny anjara an’i Madagascar dia tsy mihotra ny 2 na 3%, iza no nanao an’io fifanarahana io fa tsy Dadanareo?
  Tsy ireo ihany fa betsaka ny famitahana Malagasy tataon’i Dadanareo mba ny fangalarana sy fanodikodianana ny harem-pirenana, niray tsikombakomba ta@ireo orin’asa vahiny.
  Ny tany sy izay rehetra azo hamidy dia namidiny doholo, fa heverinareo adala nga ny Malagasy, ho fafazanereo lainga dia hamerina indray Dadanareo eo @ fitondra.
  Masina ity Madagasikara,ka iharovan-dRazana, izany no mahatonga ny teti-dratsy rehetra nokasainareo hamerinana an’i Dadanareo eo @ fitondrana no nandamoka.

 7. INVITATION

  L’Equipe de la Médiation de la SADC (Communauté de Développement d’Afrique Australe), dirigée par SEM Le Docteur Leonardo SIMAO, Ancien Ministre des Affaires Étrangères de la République de Mozambique, a l’honneur d’inviter les Chefs des Partis et Associations Politiques Malgaches pour participer à la cérémonie de

  Paraphe de la Feuille de Route Pour la Sortie de Crise à Madagascar

  qui va se tenir au

  Centre de Conférences Internationales d’Ivato (CCI)
  ce Mercredi 09 Mars 2011 à partir de 15h.

  Antananarivo, le

  L’Equipe de la Médiation de la SADC

 8. VAHOAKA
  Efa mivalana le diska e !!!!!!!!!!!!!!
  Teneno i dj hanova ny Kôleksiô fa efa lany daty ny wawawa
  Ny boaty de noï aza efa nakatona knou !!!!!!!!!!

 9. Tena mifanao ambony/ambany marina ireto Hajan, vahoaka, jipo sy iza koa moa ?
  Miteny irery marina. Izay izany ilay resaka hoe mi tenter le tout pour le tout ?
  NDRY ! Mampahonena.

 10. Hajan tokony fokontany aloha no entin’i joelinanareo fa tsy milingilingy hitondra firenena, zao ny vahoaka mijaly, aiza ny fampanantenana nataony @ vary 500 ny Kg, menaka 2500 ny L, zao lasa vary 500 kapoaka, menaka 4900 L ny hena tsy haiko intsony ny kilao fa tsy mahavidy intsony izahay;
  mahay i rajoelinanlà v d ho otrzao i Madagasikara; milàza elà fa tsy i andry rajoelina no tena mpivarotra tanindrazana, ahoana izao ny tany eny ankadimbahoaka? iza no manototra azy? noroahina nankaiza ireo vahoaka madinika nipetraka teny? ary raha sahy ny anlà d avelao dadanay hody d @ fifidianana mifampitsapa

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *