Video – Antso mivantana Marc Ravalomanana au Magro 17/03/2011 (mise à jour)


“Coup d’Etat “hafa indray no nataon’ny FAT !

Dikan-teny malalaka ny kabarin’ny filoha Ravalomanana ny 17 Martsa 2011, teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka.

Amin’ity andro faha 17 martsa ity, 24 volana katroka izay no nanomezana ny fahefana ny miaramila fa hoe hampilamina ny tany sy ny fanjakana ny fanaovana fifidianana malalaka sy mangarahara mba hahafahana mametraka ny ara-dalàna eto amin’ny tany sy fanjakana, kanjo tsy nisy tanteraka na kely aza fa izao mijaly fadiranovana izao ny vahoaka, fa na izany aza tsy kivy isika ary tsy ketraka mihitsy fa matoky sy mino ary manantena foana ny fitahian’Andriamanitra.

Koa milaza aminareo aho androany amin’ity faha 17 volana Martsa ity fa izao fitondrana mitranga eto Madagasikara izao dia tsy ankatoavin’ny SADC mihitsy na oviana na oviana, satria fitondrana tsy ara-dalàna , tsy mifanaraka amin’ny zavatra lazaina ny zavatra atao, ary indrindra indrandra mampahory sy mampijaly fadiranovana ny vahoaka Malagasy koa noho izany ny firenen-drehetra dia samy nilaza avokoa aty fa tsy mankasitraka velively izao fitondrana sy fanendrena praiminisitra tsy ara-dalàna izao.

Vao avy niresaka tamin’ny delegasioana tany amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny , minisiteran’ny fiarovana ary ireo tompon’andraikitra mivantana aty , ary indrindra indrindra ny Troika any Zambia isika.Koa dia samy milaza izy ireo fa samy mahafantatra ny zava-misy any Madagasikara sy ny fampahoriana mahazo ireo namantsika toa an’I Mamy Rakotoarivelo sy ireo mpiaraka aminy, tsy misy miafina azy ireo ny fampijaliana azy ireo, fantany fa ho avy ny fitsarana ireo olona tsy mataho-tody ireo izay mandainga, hita sy tsapa fa fampahoriana vahoaka sy fampijaliana olona , tsy fanajana ny zon’olom-belona izao zavatra mitranga izao koa dia ho hitantsika eo ny tohiny avy eo fa miady mafy amin’izany izahay aty.Tsy ara-dalàna izao fitondrana misy izao, na dia ilay feuille de route ataon-dry zareo aza dia misy ambaratonga vao afaka mampiasa ireny, ireny vita rangom-pohy ireny dia filazana fotsiny fa hoe ireto ny antoko politika hiaraka amin’izy ireo, fa rehefa avy eo mbola manao tatitra any amin’ny Troika na ilay sampana manokana misahana izay ato amin’ny SADC, ireo indray mbola milaza hoe entina any amin’ny SADC ny tatitra.Nihaona tamiko Andriamatoa Chissano tamin’ny Talata hariva milaza mihitsy fa hatramin’ny 31 Martsa ho avy izao vao hisy ny fivorian’ny Troika , koa noho izany hoy izy dia tsy hisy goverenamanta hitsangana eo na iray aza kanjo natsangany ilay izy koa dia “coup d’Etat “hafa manaraka indray iny .

Hoy aho aminareo hoe : tsy hipetraka eo io, ary tsy afaka hijanona hanohy ny asany satria efa mitady izay hevitra hafa koa ny firenen-drehetra aty fa tsy hahazo fankatoavana io , efa mahalala daholo izao tontolo izao, ireo masoivohon’ireo firenen-dehibe etoany Madagasikara, tsy tonga nanatrika ny fanaovana rangom-pohy teny Ivato, toa ny USA, ny UE, Doyen diplomatique d’Algerie, ny Allemagne, ny Norvegiana, tsy nisy nandeha teny satria nahalala hoe tsy nahomby ny fanelanelanana nataon’Ingahy Simao, tsy misy liana azy.

Ireo namantsika izay diso lalana sy voafitaka dia aoka samy hieritreritra daholo satria ianareo koa mbola tsy nahazo toerana, amin’izao fotoana misy antsika izao dia tsy maintsy miray hina satria mitovy ny tanjona dia hamerina ny ara-dalàna , isika miresaka izao dia mitambatra ny mouvances telo, raisin’ny filohan’ny Zambie.

Hoy aho hoe manana finoana, manana faharetana fa olon-kendry isika mahalala izay tokony hatao koa dia mahatoky an’Andriamanitra isika , misaotra anareo aho naharitra nihaino ahy, misaotra anareo nijoro toy izao, misedra fotoan-tsarotra mihitsy ianareo amin’izao fotoana izao : ny fahasahiranana etsy an-daniny, ny vidin-tsakafo miakatra , ny ankizy tsy afaka mianatra ; mahafantatra izany izahay aty, mampanantena aho fa hiresaka aminareo indray amin’ny manaraka koa dia samia tahian’Andriamanitra, amin’ny manaraka indray.

1 réflexion sur « Video – Antso mivantana Marc Ravalomanana au Magro 17/03/2011 (mise à jour) »

  1. Mankasitraka anareo solontenan’ny Mouvance telo izay manao fanelanelanana sy fandresen-dahatra daholo Tompoko!… Izahay aty Dago dia mahafantatra tsara fa tsy ahazo fankasitrahana io fa dia tery vay manta fotsiny! Tsy hanaiky izany izahay, fa hitolona hatramin’ny farany!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *