2 pensées sur “Video – Constant Raveloson sy ny Virjiny adala sns…”

  1. Mino aho fa efa tena ren’ny Mpiasam-panjakana, ny miaramila tena MIARAMILA TAFI-BAHOAKA, sy ny rehetra manan-kendry sy tena SAHY MIJORO FA TSY VIRIJINY ADALA izay kabarin’i Constant RAVELOSON izay!
    Ny ahy dia izao no fangatahako: aoka ho alefa amin’ny gazety sy ny haino aman-jery izay sahy (ary mino aho fa tsy vitsy intsony izy ireo) ny fotoana sy ny ho atao rehetra, toy ny natao teny Ivato!.. Samy mahita daholo amin’izay, ary izay mbola mihanahana ka tsy mankany dia ho hitam-poko hitam-pirenena eo satria tsy afaka milaza intsony fa hoe tsy nahare, na tsy nahafantatra!
    MIJOROA AMIN’izay E! SAHIA! ANDAO HIFANAMPY ARY HIFANDRAY TANANA! HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA!

  2. maromaroho koa ny kabary toy izao ! Mafonja ny hevitra ary mazava tsara ny « sono », ary mety tsara mihintsy ny hoe « tsy tokony ho tapaky ny tehaka ny kabary » !
    Tsara koa izy io raha mba misy « mi sous-titrer » ê ! Tsy ny malagasy ihany no tokony mahafantatra ny hafatra, fa ny namana vahiny koa, ary indrindra moa « ireo fahavalo » !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *