Archive for avril 5th, 2011

Sambory aho raha mandainga hoy Rakotovazaha Olivier !

Sambory aho raha mandainga hoy Rakotovazaha Olivier !
5 avril 2011

Samy nanasongadina ny artikla faha enina (6) ao amin’ny fehin-kevitra navoakan’ny Troika farany teo ireo mpandaha-teny rehetra, teto amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka, samy nanambara fa tsy nahazo fankatoavana iraisam-pirenena izany ny FAT. I Victor Young avy amin’ny ankolafy Zafy Albert dia namaky bantsilana ny fanodikodinana ny hazo sarobidy bolabola any —> MyDago.com


Ny filoha Ravalomanana no tompon’Antoka sy Fahefana ao…

5 avril 2011

NY FILOHA RAVALOMANA MARC IRERY IHANY NO TOMPON’ANDRAIKITRA SY FAHEFANA AO AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA , TOKONY HO FANTATR’ ATOA ZAFILAHY IZANY ! IO I ZAFILAHY FA MISEHO AMIN’NY TENA TAREHINY..! TSY TANTIN ’NY ATINY MIHINTSY NY TOERANA MISY AN ’ATOA FETISON DIA NY CHEF DE DELEGATION-N’NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC ARY —> MyDago.com


Les Nations Unies, son conseil de sécurité n’ont pas à délivrer un permis de tuer !

5 avril 2011

Ce « machin », disait De Gaulle en parlant des Natins Unies , est devenu UNE MACHINE A TUER SUR DEMNDE DE COMMANDITAIRES ,SUS LE PRETEXTE HPOCRITEMENT HUMANITAIRE , AU NOM DU DEVOPIR D’ INGERENCE DE KOUCHNER , HEUREUX DE FAIT QUE CETTE INGERENCE , CETTE INTRUSION DANS LES AFFAIRES INTEREURES D —> MyDago.com


  • '