Etrin’ny fanambaran’ireo Jeneraly misotro ronono

HO AN ’IREO ENERALY , ZOKY SY ZANRY MISOTRO RONONO ,

RY RAHALAHY ,

Amin’ny mpiralahy nianala Antsika dia ,tsy hoe mandidy na mibiko Anareo Zoky sy Zandry aho ,fa mahatsiaro toa Anareo ny antson’ny Vahoaka izay mitanitanina , mangala-pijery sao mba mitopy amin’izy ireo ny masontsika ,sao mba mandidinika ny fahasahiranana mianjady azy Isika..

Iny Ianareo Zoky sy Zandry nandre ny antso ,nahita sy nahatsapa ny fahasahiranana sy ny fahorian ’izy ireo..
Misaotra eram-po ,eran-tsaina Anareo Rehetra amin’ny fananmbarana nataonareo !

Miarahaba sy manaja Anareo Rehetra aho ,izay niara – niasa sy nanompo ny Firenena teo ambanin’ny sainam-pirenena sy niaro sy nanampy ny Malagasy tamin’ny fomba rehetra sy tamin’ny alalan’ny asa nosahanintsika tsirairay avy .

Faly tokoa mamaky ny fanambarana navaokanareo ho an ’ny Malagasy ary izao ainga asehonareo izao dia irina tokoa ho santatry ny hetsika hentitra mahery vaika hataonareo mba hitondra fampaherezana sy faharisihana eo amin’ny Malagasy izay nampihorororoina sy nampitahorana ary norahonana tamin’ny hery , ny basy ary ny lacrymogène .

Tsy mibaiko Anareo , fa miangavy an-tanan-droa , satria heveriko fa ny fijoroanareo eo anivon’ny Vahoaka dia tena hitondra fahatoniam-po , hampitombo ny herin-tsaina sy ny herim-po ary koa fahatokisana sy finoana ny hery misy ao amin’ny Malagasy tsirairay..

Tsy hatsiaro ho irery intsony Izy ireo
Henoy aho ,azafady aminareo Rehetra Zoky sy Zandry ary namana sy tapaka :

« MIARAHA AMIN ’NY VAHOAKA , MANKANESA MIVORY MIARAKA AMINY TSY AO ANTANANARIVO IHANY FA ANY AMIN’NY FARITRA IZAY AZONAREO ALEHA !
MIANDRY SY MITADY ATRY NY ELA NY FANATONANAREO AZY NY VAHOAKA ,INDRINDRA IANAREO ELA NIETEZANA SY MANANA TRAIK ’ EFA , IZAY MAHAFANTATRA TSARA NY FIANANA SY NY FIARAHA – MONINA!

FANTATRO ARAKA NY FAHALALAKO ANAREO FA HAOINAREO SY HO VITANAREO NY MANAFANA NY FON ’IREO MALAGASY IZAY TENA MAHATSIARO FA ADINO SY TENA KELY TSY MAMINDRO !

’NDAO ARY RIZALAHY ! AZA MISALASALA..TOHANO SY VIMBINO NY VAHOAKA ! »

MAMY NY TENY NAMBARANAREO FA HEVERIKO FA HO BE LANJA SY HO HANKAFIAZIN’NY MALAGASY NY FAHATONGAVANAREO HIFAMPITANTANA SY HIARA – MITOLONA AMIN ’IZY IREO !

MISAOTRA ANAREO MIALOHA AHO !

« HO TIAVINAY MANDRAKIZAY MADAGASIKARA !

3 pensées sur “Etrin’ny fanambaran’ireo Jeneraly misotro ronono”

 1. Tsy nanao sonia ianao, tsy nametraka anarana ihany koa, saingy hisaorana betsaka satria fantatra olom-pirenena mavitra sy mandinika ny fiainam-bahoaka. Enga anie ka ho tonga soa aman-tsara any amin’ireo namanao niantefan’ny antso ny tianao hambara.
  Misaotra Tompoko.

 2. Si Ravalo a été le commanditaire des tirs lors du samedi 07 fevrier 2009 à Ambohitsirohatra ,pourquoi est ce que il n’a pas fait comme ce que font Gbagbo et Khadaffi en ce moment (Mars 2011:tueries à Abidjan autour du palais presidentiel et des villes de Cote d’Ivoir et dans des villes de Lybie)quand Ravalo etait à Iavoloha dans le bunker presidentiel en Mars 2009 ?
  Est ce que des officiers (retraités ou non) peuvent repondre à cette question ?

 3. Aoka re!

  Fehezan-teny iray no ahitàna mibaribary ny tena ao an-tsain’ireo “Jeneraly misotro ronono” izay nanao fanambarana.« …sao sanaria hilentika ny sambonao… ».Antso nataon’ireo hoan’I andry rajoelina io.Aleo tsorina aminareo ireo fa ny ohatranay dia maniry an’ireo rehetra ireo hilentika any amin’ny tsy hita popoka any.
  Miseho ireo miaramilam-potaka zokiny.

  Rehefa tsy sahy mitarika ny tolona ampahibemaso miaraka amin’ny vahaoka dia mangina ary sotroy ao ny ronononareo fa aza be anatranatra e!Tsy menatra akory ianareo miseho amin’izany nefa dia ny volam-bahaoka izay tokony arovanareo no hivelomanareo.

  Efa ho rao toana mahery ny vahaoka no nisotro ny amaniny, ny anareo mbola ronono koa dia mazotoa e!Ny tantara no hitsara.

  Ary maninona moa no tsy naseho teo daholo ny anaran’ireo niaraka nanao an’io fanambarana io?Miseho manana fahendrena nefa kerisay mianakavy.Ny sasany aza nanao fahotàna mahafaty mbola sahy nijoro nibebaka hoe “voafitaka izy ireo”, ary mbola mendrim-piderana nohon’ny asahiany mampiseho izany!!!Ankehitriny, efa manomboka hadivadiva ny faran’ny fatin’alika mianakavy dia mba mody miseoseo aingana ny sasany?!!!

  Samia velon’aina ahita ny fiafaran’ny tantara.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *