Fampianarana ambony : Tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany !

Olana goavana eo amin’ny firenena no mandalo amin’ny fampianarana ambony ankehitriny.

Noho ny tsy fanatanterahan’ny Fitondrana Avon’ny Tetezamita ny fampanantenana nataony tamin’ny taon-dasa mahakasika ny fitakian’ny Seces sy ny mpandraharahan’ny oniversité  dia mikatso tsy miodina ny fampianarana eny amin’ny an-jery manontolo ankehitriny.Noho izany olana goavana izany dia nanao hetsika  fanairana ireo milaza azy ho mpitondra ny mpianatra ho mpitsabo, nampian’ny mpianatry ny fakioltén’ny fitantanana, ary nampian’ny mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka tamin’ity Zoma ity.Nobahanan’izy ireo ny lalana fidirana hihazo ny Oniversité , nisy ny sora-baventy manakiana ny FAT nanaitra ny mba hamahana ny olana hahafahan’ny fampianarana manomboka ara-dalana.Vokany, niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nampihorohoro ny mpianatra.

franchise universitaire   VS   voie publique

Tsy voahaja teto ny « franchise universitaire » na ilay faritra tsy azon’ny mpitandro filaminana hidirana, novalian’ny manamboninahita iray fibahanana ny lalam-bahoaka ny fanairana natao : « voie publique », dia nihemotra ny mpianatra noho ny fahafantarana ny habibian’ireto mpitandro ny filaminana ireto

Iza no rangory  fototry ny afo?

Tsy tonga tonga hoazy anefa izao tranga izao, efa nambara tery aloha fa ny tsy fahaizan’ny FAT mitantana ny fototry ny olona .Eo aloha ny fanaovana anjorom-bala ny fampianarana amin’ny an-kapobeny.Toa lasa latsa-danja eto amintsika ny tontolon’ny fampianarana ambony, indrindra ny  miankina amin’ny fanjakana, raha toa ka mahazo vahana ny sehatra tsy miankina.

Faharoa ny fanaovana vain-drahalahy tsy maharary, ireo mpiasam-panjakana hafa , raha tsy hiteny afa-tsy ny mpitandro ny filaminana, zaraina tombontsoa mihoampampana, ny milaza ho mpitondra mieboebo ho manana vola, ny fitsangatsangana sy ny fandaniam-bolan’ny FAt manginy fotsiny kanefa ny olan’ny Oniversité tsy misy fijerena.

Miezaka mamono afo hatrany ny FAT, ary toa lasa vahaolana « pommade » hatrany no omen’ny FAT ny firenena, variana amin’ny endrika ivelany fotsiny ihany fa tsy mitsabo ny fototr’aretina.Izao mipoaka ny sarombilan’ny Ankatso !

3 pensées sur “Fampianarana ambony : Tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany !”

  1. mila fampianarana ambony mendrika izany fampiananarana ambony izany ny Malagasy .
    manana mpianatra mahay ny malagasy .misy ny ingrédients rehetra hanaovana fampianarana ambony ,fa ny entimanana no lany ny hat .Ary ny fampianarana ambony no nilana conférence nationale na internationale kanefa dia ny fizarana seza no nandanian ny hat vola hizarana seza .

  2. KA io olona milaza azy ho mitondra ny firenena io ange olona zara raha manana Bac e! Io tsy mahavita miady hevitra amin’ny ankizy 1ère année akory. Mananmbaka miaramila vata tay no fantany. Asa avy aiza aloha io vola be dia be ampiasain’io fitondrana io ho an’ny tenany? Mety vola tsy misy dikany ve no hatontan’io banky foibe io?

  3. Faucon!nisy ankizy iray kilasy tamin’izy io nilaza fa tsy manana bac io ary ny vola dia avy any amin’i reny malala sy ny vidin’ny bois de rose.Tsy ny miaramila an daharana no manaraka an’io fa vokisany vola ny officiers sasantsany(colonels) dia ireny no manome baiko.Tsara mihintsy i Deba raha mi-contacter ireo officiers izay fantany na ny académie militaire ao Antsirabe mba hiresahana amin’ireo filohandohany ao amin’ny tafika.Betsaka ny manamboninahitra mbola manaja ny maha-miaramila azy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *