Hiezaho fantarina ny procédure tsy maintsy arahina alohan’ny didi-pitsrana hivoaka ny 20 mai 2011

AOKA AHAHARITRA ISIKA ARY HAHAY HIANDRY NY DIDI -PITARANA HIVOAKA NY 20 MAI 2011

Efa NOHAZAVAIN ’NY FILOHA RAVALOMANANA IMBETSAKA IO PROCEDURE IO..IZAY TSY MAINTSY ARAHINA !

Io anefa no modian-rajoelina nodinganina ary izany dingana izany no entiny ilazana fa neken ’ny SADC ny feiuille de route naroson ’ i Dr Zsimao !
Ary io laingan-drajoelina io tiako vakiana batsilana !

MISY NY MARO TSY MAHAZO TSARA NY FIZOTRAN ’ NY FOMBAFOMBA TSY MAINTSY ARAHINA EO AMIN ’ NY FANAPAHAN – KEVITRA AO ANATIN ’ NY VONDRONA SADEC ,IZAY MISY FIRENENA 19 FA LASA 15 AMBY NY FOLO MANAPAKA SATRIA TSY NAHATONA NY FIRENENA MALAGASY TAO AORIAN ’NY FANONGANAM-PANJAKANA..!
NISY MISSION NAMPANAOVINA AN ’ I DR ZSIMAO TETO MADAGASIKARA NAMPISEHO NY ROADMAP (FEUILLE DE ROUTE ) AN ’ IREO ANKOLAFY EFATRA SY IREO ANTO POLITIQUES SY FIKAMNANA NOHEVERINA FA MANAN – KOLAZAINY..NOHEVERIN ’ I DR ZSIMAO FA TSY MENDRIKA HOANISAN ’ IZANY NY FFKM SY NY CNOSC..

Iny niarahantsika nahalala iny ny valin’ny fandinihan ’ireto voatana nandinika ity feuille de route
NY ANKOLAFY PDT ZAFY , NY ANKOLAFY RATSIRAKA , NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC DIA SADY TSY NANAO SONIA NO TSY NAMETRAKA FARAINGO AN ’IO FEUILLE DE ROUTE IO

NY SASANY ANKOLAFY RAJOEINA SY NY ANTOKO POLITIQUES SY NY FIKAMNANA MIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN ’ ITY ANKOLAFY ITY DIA NAMETRAKA FARAINGO TAMIN ’ IO FEUILLE DE ROUTE

1 -.VITA IZAY DIA INY NITODI- DOHA NANKANY AFRIKA I DR ZSIMAO ARY NITONDRA NY FEUILLE DE ROUTE NANKANY AMIN’NY TROIKA

IO TROIKA IO DIA FIARAN ’NY FILOHA TELO EO AMBONIN ’ NY SADCIZAY IARAHAN ’NY FILOHAN ’NY FIRENENA 125

2 – .REHEFA VOADINIKK ’ NY TROIKA NY FEUILLE DE ROUTE DIA HO ENTINA EO AMIN’NY FIVORIANA TSY ARA -POTOAN ’ NY SADC , IZAY NAHEMOTRA HO AMIN ’ NY 20 MAI 2011.
IO FIVORIAM-BE TSY ARA – POTOANA IO NO HANDINIKA SY HANAPAKA RAHA MIFANARAKA AMIN ’ NY FANAMBARANA NATAON ’ ITY FIVORIAM-BE ITY TAMIN ’NY 30 MAI 2009 NA ARA- BAKITENY SY ARA – PISAINANY ITY FEUILLE DE ROUTE ASEHON ’I DR ZSIMAO ITY..!

CE SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA SADC DU 20 MAI 2011 REUNISSANT 15 CHEFS D’ETAT ET DE GUVERNEMENT STATUERA ET DECIDERA SI LA FEUILLE DE ROUTE PRESENTEE PAR LE DR ZSIMAO EST CONFORME AVEC LA DECLARATION FAITE PAR CE MEME SOMMET LE 30 MAI 2009 ,SI CETTE FEUILLE DE ROUTE RESPECTAIT L’ESPRIT ET LA LETTRE DE CETTE DECLARATION QUI EXIGE LA CONSENSUALITE ET L’INCLUSIVITE QUI ONT ETE SOULIGNEES DANS LES ACCORDS DE MAPUTO POUR LA MISE EN PLACE DE LA TRANSITION..

3 -. LA DECISION DE CE SOMMET DE LA SADC EST IMMEDIATEMENT TRANSMISE AU DEPARTEMENT PAIX ET JUSTICE DE L’UNION AFRICAINE POUR AUTHENTIFICATION ET APPLICATION / EXECUTION..!

Voilà la procédure à suivre.., ni plus ni moins !

Le PRESIDENT RAVALOMANANA ARC a bien expliqué ce schéma procedural mainte et maintes fois !

Alors arrêtonsde discuter ! Sachons attendre.!

AUCUNE DECISION POUR OU CONTRE LA FEUILLE DE ROUTE DE ZSIMAO N’ A ETE PRISE PAR PERSONNE ET SEULE CETTE PROCEDURE DOIT ETRE SUIVIE !

Il est vrai que que des porparlers sont effectués par le PRESIDENT RAVALOMANANA MARC AVEC DES CHEFS D’ETAT DE LA SADC POUR EXPLIQUER LA POSITION DES TROIS MOUVANCES QUI N ’ ONT PAS CHANGE DEPUIS LE 09 AOUT 2009 A MAPUTO ET DEPUIS ADDIS ADDEBA LE 06 NOVEMBRE 2009 !
ET LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC DE SOULIGNER
ET
D’UN L’ATTACHEMENT FONDAMENTAL DES TROIS MOUVANCES A LA CONSENSUAITE ET A L’INCLUSIVITE
ET
DE DEUX , EN CAS DE TENUE D’UNE ELECTION PRESIDENTIELLE A MADAGASCAR, IL Y PARTICIPERA VAILE QUE VAILLE !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *