Kabary President Marc Ravalomanana au Magro 20/04/2011


.
.
.

Henoy eto —–> . . . . . Kabary Président Ravalomanana au Magro, 20/04/2011 . . . . . <—— Io ilay izy.

.
.
.

Henoy eto koa ——–> . . . . .

.
.
.

5 pensées sur “Kabary President Marc Ravalomanana au Magro 20/04/2011”

 1. i apondra maivandoha izany dia nahazo fetapetaka daka fitombenana mirefodrefotra tsara. hahahahaha Eisy é.

  Tsy misy na 1 aza mankasitraka ny taratasinkaboné andrapondralahy maivandoha. hahahahah

  Ny marimaritra iraisana dia ny hilatsahanao irery ihany Andriamatoa iloha hajaina

  i maivandoha tsy mety hiresaka satria tsy tompon’ny teniny sy ny sainy izy fa i Ratsirahonana tsy vanona no mibaiko an’io.
  Alefaso amin’izay dada, avelao ny vahoaka hirohotra fa iza koa izay bandy kely maivandoha toy iny no mila ho resahina.

  Ary raha mbola i Simaotaka dia tena hoe arakaratarehy voajavatra.
  Oéééééééééééééééé, milay be dada a! Milatsaka ianao, ary izay no tadiavin’ny vahoaka, koa hifanandrina eo. Na hangalatra aza ny foza tsy matahotra isika fa ny anaranao voatonona fotsiny anie dia efa mampifendrofendro an’ireo voalavo mpandrava hefa ireo é.

  Misaotra fa tena nahafapo ooooooooooo

  Amin’ny zoma indray no mifankahita éééééé

 2. Atoa Prezida Marc Ravalomanana ,
  Misaotra sy mankatelina, manome vaovao an-tsipirihina ny fandehan’ny raharaham-pirenena any Namibie !
  Andriamanitra anie hitahy anao !

  Indro kely hoy ny Mpandrafitra :

  Inona moa no andrasan’ny Malagasy aminao ?
  Tsy hivilivily reska aho fa avy dia any tampn,y ny resaka ! :

  nY FIVERENANAO Atoa Prezida no andraindrainay !

  Efa betska ny fandeferana sy Fifampiraharahàna natao tamin’i Andry Rajoelina izay, efa roa taona lasa izay !
  Tsy azony atao ny mitàna ny vahoaka ho OTAGE lava toy izao , fa tsy maintsy misy tapa-kevitra matanjaka raisinareo Antoko vaovao : Ny 3Nouvelle »Alliance  » izany !

  Azo lazaina fa misy fahadisoanareo raha mitohy izao fahorian’ny vahoaka izao, raha manaiky hatrany ny fanaovana antsonjay ny vahoaka i ndry Rajoelina !

  Andraikitrareo ao amin’ny Alliance Vaovao no manapa-kevitra, satria efa tsy fitondràna ara-dalàna hatrizay no mitondra ny vahoaka sy ny Firenena!


  Andraikitrareo sy SADEC angamba ny manosika ny Firaisam-pirenena na ny Communauté Internationale, hanome Fetra na Baiko, hialàn’i Rajoelina eo amin’ny Fitondràna. Fa efa tsy rariny intsony izao, ary r’izareo ao amin’ny Fitondràna SADEC rahateo no efa manamarina fa mijaly ny vahoaka !

  Andraikitareo ihany koa ny manomana dieny izao ny mikasika ny Fifidianana, mba ho ny SADEC no hitandro ny fandehan’ny Fifidianana.

  Noho izany Atoa Prezida, tsy sanatria mibaiko anao, fa mba misy ihany ny anjara-teninay vahoaka mikasika izao fifampiraharahàna izao.

  Koa manainga anareo Efatra mirahalahy : Atoa Zafy Albert – Atoa Ratsiraka – Atoa Ravalomanana ary ny zoky rahalahy Ravonison Ambroise ,
  Mba hanosika ny SADEC, hanery an’i Rajoelina hiala eo amin’ny Fitondràna.

  Tsy mora izany, nefa amin’ny ara-dalàna eo imason’ny fahorian’ny vahoaka tsy mandady harona.
  Aminay vahoka dia Adidinareo izany, fa izany no fanirianay vahoaka.
  Tsy misolo vava ny vahoaka aho, fa maneho fotsiny ny fanirian’ny maro, ao anatin’ny fahoriana. Manjavona ny ho avin’ny zanakay, ary tsy misy tokotaniny, ka
  VONJEO MALAKY IZAHAY, fa tsy ekenay intsony izao zavatra mitarazoka izao !

  Lavà andro iainana ianreo Tompokolahy isany !
  Misaotra Tompoko !

 3. « TONGA NY FOTOANA HANEHOAN ‘ NY VAHOAKA NY FAHEFANY SY NY HERINY ! MOA TSY IZANY VA ?  »

  HENOY TSARA ARY HIVERENO ENOINA NY KABARIN ‘NY FILOHA RAVALOMANANA ANROANY 20 APRILY NIVANTANA TAO BEHORIRIKA..
  KABARY MAFONJA ARY MITORY NY HEZAKA ATAONY MOMBA NY VITADIAVANA NY MARIMARITRA IRAISANA AMIN’IREO NANAO FANONGANAM-PANJAKANA..
  Raha olombelona tsy mihevitra , tsy misaina Isika dia niteny fa tsy ilaina izany fitadiavana marimaritra iraisana izany ,fa ampy izay ala-nenina nataontsika izahay raha ny ny momba ny fandeferana naseho an ‘iureto tsy valahara ireto..!

  NEFA MOA NY MALAGASY MALAGASY FOANA ARY ARY NA EO AZA NY HELOKA BEVAVA VITAN ‘IREO RATSY DIA MITADY NY FIRAISANA FOANA NY MALAGASY..ARY RAHA ZOHINA IZANY DIA METY HAHATOFOKA SY HAHATEZITRA NY OLON-KAFA TSY TE – HAHALALA IZANY FISAINAN ‘NY MALAGASY IZANY..!

  Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nanambara tamintsika ny hezaka nataon’i CHISSANO tamin’ny fampanelanelanana nataony tamin’irajoelina hihaona amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary i CHISSANO dia gaga sy talanjona amin’ny fizirizrian’i rajoelina nanda izany fihaonana izany..
  Raha enointsika tsara ny tenin’ny Filoha milaza ny tantaran’n’i CHISSANO mikasika ny fandavan ‘i rajoelina dia ho tsapantsika fa tofoka i CHISSANO ary dia toa nilaza hoe : « Atoa FILOHA ataovy izay t=rehetra azonao atao hamahana io olana io  »
  Raha adika tsotra izany dia toa manao hoe :  » Leo aho ,fa ataovinareo Malagasy ozay tianareo hatao ! » »
  Nohararaotin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC moa io fihaonanany tamin’i CHISSANO io nilazana fa tena tsy mety ny raodmap -feuille de route – soridalana – nataonareo iny satria manilikilika ny trois mouvances nefa manindahindra ny mpanongam-panjakana ,koa tokony ho any M.kara ianao hoy ny Fiha mantsy an ‘i CHISSANO mba hijery ireo mpiara-miasa aminao
  Dia namaly CHISSANO fa tsy mbola haka ho any izy satria mila zavatra mivaingana ( concret) ny Malagasy..

  Ny fandavan-drajoelina ny fhaonana amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia fiheveranany ny tenany ho zavatra nefa an-koatran’ny eboebo sy ny sekosekp dia ditra io ; ditramitoryho bondongerona ary ditra mety hiteraka ny hatezeran’ny Malagasy , izay tsy hahagaga ary hiriana aza hampiseho ny FAHEFANY SY NY HERINY amin’ny fomba manaja ny ara-dalana , mitandro ny démocratie araka ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!

  Ny filoha RAVALOMANANA MARC toa ny olona misaina rehetra dia mino fa ny Fivoriana Antampon’ny SADC dia tsy hanaiky ny roadmap-feuille de route -soridalana – nasehon’i Dr Zsimao ary tsy hanaiky ny fizirizirian-drajoelina izay manantena fa hanampy azy foana ny frantsay..!

  SAINGY AZA ADINONTSIKA NA TSY FANTATSIKA FA NY AMERIKANINA IA TSY HANAIKY NY FISIANA FITONDRANA TSY ARA-DALANA ATY AFRIKA ATSIMO ATSINANA TOA IZAY HITANY SY NARAHINY AO ZIMBABWAY SY ETO MADAGASIKARA ( Azafady vakio ny soratra nataoko manao hoe :  » LES AMERICAINS METTENT LES PIEDS DANS LE PLAT.
  Ary Atoa CARSON , Sous-Secrétaire d’Etat ( USA) dia niteny izao :
   » Tiako hifarana amin’ity taona ity ny olona misy any ZIMBABWAY sy any MADAGASCAR ! »..
  Henoy tsara ary haraho ara-bakiteny ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC manao hoe :
  « Ianareo any miadia , ary hajao ny démocratie , fa izahay aty manao izay azonay atao ! »

  I CHISSANO moa manambara fa ataovinareo Malagasy izay azonreo hatao hamahana io ilana io  »
  TSY FOTOANA FIADIAN-KEVTRA INTSONY IZAO FA TONGA NY FOTOANA HANEHOAN’NY VAHOAHA NY FAHEFANY SY NY HERINY !
  MOA TSY IZANY VA ?:

 4. Fisaorana feno fankasitrahana no atolotra anao Atoa Filoha, ary manamafy izay voalaza etsy ambony fa tena mafy koa raha mafy ny mahazo ny vahoaka, izao dia satria te hampiditra Air Bus indray ny frantsay dia sakanana ny sidina Air Mad. Asa ho entina aiza ity firenena ity? Misaotra tompoko.

 5. Tena fahadisoana tanteraka etsy ambony, fa ny fandinoana moa tsy miala amin’olombelona fa dia voatanisa Atoa Pr RANJEVA.

  Tiako koa ny manamarika ireo antoko kely na Fikambanana, MBA HIRAY amin’ireo Mpitondra ireo fa tsy hamelona fizarazaràna toy izao fanaovana sonia ny « Nouvelle Alliance izao.

  Atambaro ny hery, fa tsy ny fahamaroany akory no inona.
  Atoa Zafy Albert – Atoa Ratsiraka – Atoa Ravalomanana – Atoa Pr Ranjeva – Atoa Ravonison :

  ANAREO TOMPOKO NY FANAPAHANA SY FITONDRANA, ka dia miandry anareo hiverina malaky izahay !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *