Lettre ouverte à Mme la Ministre de la Justice de la HAT

solidarité aux victimes du non droit

solidarité aux victimes du non droit

Madame la Ministre,

C’est autant à la Ministre qu’à la Garde des Sceaux que le signataire de la présente, au nom de toutes les victimes, s’adresse avec la solennité et la gravité qui conviennent en la circonstance, telle que la situation le commande.

En effet, il est à craindre que la politisation des poursuites engagées et à venir, de même que l’instrumentalisation à outrance de la police judiciaire et de l’appareil judiciaire s’accentuent d’une telle façon que les droits les plus élémentaires, déjà mis à mal, ne puissent à jamais être respectés dans notre pays, ce au seul motif de la nécessité proclamée du maintien de l’ordre.

Dès lors, la conscience et le devoir citoyen nous dictent, par référence aux principes constitutionnels et aux standards juridiques, d’attirer votre meilleure attention quant à l’urgente nécessité que s’opère sans délai une inversion drastique de l’ordre des choses puisqu’il appartient au Ministre de la Justice, garant des libertés fondamentales, et au Garde des Sceaux, dépositaire de la tradition républicaine, que chaque citoyen soit et se sente protégé dans ses droits et dans ses libertés.
Les détenus pour des motifs politiques, surtout ceux en attente d’être jugés, sont légion et les maisons de détention craquent devant le nombre accru de ces malheureux dont les droits à la défense sont bafoués. Il en est notamment ainsi de ceux poursuivis dans l’affaire dite de « Radion’ny Gasy », lesquels sont traités comme des criminels à Tsiafahy, de même que tous ceux qui, hier et récemment, sont jetés en prison sur la base de dossiers vides ou manipulés.

L’Union Africaine, la SADC et l’Union Européenne ainsi que les Etats-Unis, pour ne citer qu’eux, ont, de façon constante, condamné les multiples atteintes aux droits fondamentaux à Madagascar depuis Mars 2009.

Il est donc de notre devoir citoyen, ainsi d’ailleurs que la loi nous le permet, de dénoncer une situation si anormale et inhumaine, de même qu’il nous appartient de contribuer, notamment par l’observation et la force de proposition, à y remédier par les voies légales et dans un esprit responsable et dans la transparence.

Il est temps que, dans ce pays, cessent les poursuites arbitraires qui entraînent rancunes et esprit de revanche et que s’instaure une atmosphère propice à la démocratie et à l’alternance pacifique.

C’est dans cette mesure que nous nous rendons utiles à la Démocratie, démarche dont nous sommes par ailleurs convaincus qu’elle bénéficiera de votre compréhension.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, l’expression de notre haute considération.

Fetison Rakoto Andrianirina
Président de l’Association

Telle est la lettre que nous recevons à MyDago et que je vous mets à disposition.

21 réflexions sur « Lettre ouverte à Mme la Ministre de la Justice de la HAT »

 1. Est-ce qu’on pourra espérer une réponse à cette lettre de la part de cette ministre GARDE DES SOTS??.
  Bon, l’espoir fait vivre les imbéciles, tous les malgaches le savent déjà depuis 2 ans.

 2. tsss, veillez agreer madame le ministre,,,,,,quelle reconnaissance
  F ahona mihintsy e????
  que le jeu soit clair car le peuple en a marre
  Mihevitra ve marina fa hahazo valiny mahafa-po @io?
  Veillez agresser madame……

 3. Raha ny fijeriko dia: tsy dia « reconnaissance en tant que telle » andRtoa ministra no ataon’Atoa Fetison Andrianirina, fa misy ny fanajàna-tena! Eo amin’ny fomba fiteny sy ny atao! Noho ny toe-draharaha sy ny zava-misy, dia mampiasa ny làlana tokony hatao kanefa: « izay azo hatao »
  Izaho manokana dia misaotra an’atoa Fetison.

  Mafy anie ny mahazo anay manan-kavana voafonja tsy an-drariny e! Resaka tondro-molotra ary tsy misy porofo!!!! Iza no mba azonay hisarangotana??? Soa fa ao Andriamanitra, izay tsy handrin’ny hafa.
  Aoka ho fanta-tsika fa olona mamelom-bady aman-janaka anie izy ireny, no voatery koa ny fianakaviana mivezivzy mampahery sy mikarakara manati-kanina, nefa ny fidiram-bola miheny! Na tsy misy!!!

 4. Rehefa lasa any amin’ireo « gadra pôlitika » ireo ihany ny resaka, mba azo atao ve ny manangona ny anarana, daty sy ny antony nana-gadrana an’izy ireo ? Firy marina ny isany hatramin’IZAY ?
  Raha momban’ny nataon’i fetison indray, dia tsy dia mihomon-kevitra aminao aho ry Neninoro !
  Olona efa tsy miraharaha izay fanajàna Lalàna izao ve no mbola anaovana literatiora tahak’izao ?
  Any amin’izay mpahay lalàna sy tompon’andraikitra hafa toy ny Cour pénale internationale ohatra, no andefasana taratasy, fa tsy any amin’io potsista io !!
  Maninoa koa tsy nasian’i Fetison hoe :
  Président de l’Association et
  Ancien ou Co-Président de la Transition ?

 5. KM

  Raha ny marina efa nisy soso-kevitra nataonao, mikasika
  – Ny Fanagadràna tsy amin’antony
  – Ny famonoana olona tsy misy arakaraka
  – Ny familiana vola-panjakana
  – Ny fangalrana isan-karazany
  – Ny fananganana Jiolahy Mpanakan-dalana, na an-dalam-be
  – Sy ny sisa tsy hay tanisaina niseho nanomboka ny Fevrier 2009

  Araka ny tsapa sy hita, dia tsy nisy olona mbola nanangana izany Tranokala izany hatramin’izao isika miresaka izao

  Izao dia maneho faniriana indray ianao mikasika ny
  – Isany sy zavatra nanjo azy ireo

  Miombo-kevitra aminao aho, kanefa dia tena hisy tokoa ve olona hanaraka izany akaiky araka ny hevitrao ?

  Tsara sy mety ilay hevitra, satria mba tsara ho fantatry ny ankizy any aoriana ny Tantaram-pirenena sy ny zavatra rehetra nihatra tamin’ny Mpiray Tanindrazana.

  Manome soso-kevitra aminao aho :
  -Mba araho maso kely hoe, firy ny olona voasarik’izany hevitra izany ?
  – Ny tiako holazaina dia hoe : Mba isao kely hoe ny isan’ny olona hamaly izao resaka izao ?

  Momba an’i Neninoro indray !
  Samy nanaraka ny fandehan-javatra avy ety ivelany daholo isika. Ny marina dia any an-kibon’ny omby, fa ny anjarantsika dia
  -Ny nitsara avy ety ivelany ihany !
  Raha ny tenako manokana, dia tsy tsara ny manenji-dresy, na …..TOA….nisy aza ny tsy nety nataony. Saingy kosa mba jerena ihany ny diso nataony mihoatra amin’ny ataon’ireto FAT ireto !
  Noho izany dia, miala tsiny aho fa tsy afaka ny hanenjika azy, raha tsy efa tonga ny andro hanazava ny vita sy ny tsy vita ! Aza tsiny indrindra, Tsy miaro azy manokana aho akory, satria mbola mba ao ihany koa i Mr sy Mme RAKOTOARIVELO….sy ny hafa be dia be ….
  Fa ny tena mba tiako ho fantatra dia ity resaka natolotro eo am-boalohany ity !
  Misaotra

 6. Njara,
  izaho tsy miverina amin’izay vita na tsy vitan’i Fetison. Ilay taratasy no tiako resahina.
  Marina fa amin’ny zava-drehetra misy ny atao hoe procédure, fomba enti-manao, fa ny manoratra sy ilay fomba fandroatana no tena tsy laitrako !
  Manome vahana, voninahitra sy « fankatoavana diso toerana » ilay izy amiko. Fijeriko manokana io, fa samy manana ny fandinihany avy ny tsirairay !
  Raha ny tenako manokana, aleoko tsy manoratra toy izay hanao an’io ramatoa io Mme la Ministre !
  Momban’ilay lisitra indray.
  Misy fomba maro angamba azo hanaovana an’izany, samy mitady an’izay fomba tsara. Tsy fantatra koa anefa ny eritreritry ny fianakavian’ireo nogadraina ?

 7. Raha momba ny fomba nanoratany azy aloha, dia ba toa nanazva ihany i Neninoro e !

  Fa miombo-kevitra aminao aho, hoe tsy tokony omena hasiny ilay olona hanoratana !Izany ve moa , tsy hoe ho entina hifamaliana fa mba hevitra ihany ny ahy, ary mitovy ihany izany ny hevitsika e !


  Ny fomba natolotrao teo aloha no tadidiko tsara, dia ny hoe tokony mba hisy Tranokala hanangonana ny tantara ! dia izay no masaka tao an-dohako, azafady !

 8. Azafady ihany koa, fa toy ny sotrokely ity ka mateti-pihavy e !

  Ny zavatra tsapako aloha dia

  Ny FAT no tena masaka ao an-dohantsika rehetra hoe iadiana hiala,
  fa ireto Mpanohana azy (avy amin’ny « reny tsy vanona ») no tena olana goavana hoy aho ! Sa ahoana hoy ianao ?!

 9. Mazava anie ny resak’i Neninoro ê ! Tsy fanakianana an’izay nosoratany ny ahy fa fanehoana ny tsy fitovian-kevitra fotsiny ! Mety ho maro ireo mitovy hevitr’aminy, mety ho vitsy. Tsy dia misy tokony hifamaliana izany akory ! Adi-hevitra no atao eto !
  Araky ny teninao, dia ny fandroahana an’ireo mpangalam-pitondràna ireo izao no tanjona ! FATin’alika hoy i Ziry izay !

 10. Io lettre io aloha dia zara raha raisin’ilay babakoto miharatra iny tonga dia ampiriminy raha ampiriminy é. Tsy mahalala ny fomban’ny maivandoha isan’andro ve ingahy Fetison é? Aleo aloha manandrana fa ala nenina daholo izany.
  Tsy mahatok an’iro fitondrana fozatay ireo aho. Olona maivandoha iray trano.

  Mba nijery ny com anareo aho rey olona fa dia variana mihintsy. Aza mifamaly loatra isika fa milomano anaty fotaka anie isika izao é. Ny afitsokin’ny maivandoha isany aza efa tena gaz carbonique be ve dia tsy vao miha ho difotra isika?

  Veloma daholo nareo dia samia manao week end soasoa jiaby. Dia mankahery tanterka eto ampialana satrka an’ireo mpanotrona ao amn’ny magro izahay aty é. Ny firaisankina no hery ry namana isany a.

 11. Izaho aloha tsy mifamaly mihitsy e !
  Ny fomba fiteniko angamba no tsy mety loatra !

  Miray hina isika e !

 12. Manahoana daholo isika e!
  Mafana dia mafana ny ady hevitra, isaorana isika rehetra.

  Ny zavatra tiako tsindrina dia izao: tsy mpankasitraka sanatria ireo mpanongam-panjakana ireo ny tenako, ary tsy hanome voninahitra velively azy ireo.
  Toy izany koa io havako(mifanapa-tsinay amiko) nolazaiko io, nafana fo tamin’ny fanarahana sy fanohanana ny tolona hoamin’ny fiverenan’ara-dalàna ary ny filoha Ravalomanana, nafana fò teo amin’ny fanazavana sy fifanakalozan-kevitra fifandresen-dahatra. Izany hafanam-pony izany no naha voa azy noho ny tondro-molotra. Efa nosoratako teto tany aloha izany.

  Araky ny efa nolazaiko teo aloha koa, dia, mampahafantatra hatrany ny zava misy amin’ny manodidina ahy aty, ary hatrany amin’ny fiangonana.

  Ny tiako ho marihina ihany koa dia izao: raha tsaroan-tsika tsara, dia nametraka fitoriana ny FAT teo anatrhan’ny fitsarana taty Madagasikara ny filoha Ravalomanana taorian’ireo « aveux nataon’ny commandant Charles,… sns
  Ny hevitro, na dia toa adaladala sy tsy dia azo antenaina aza izany dia toin’ny procédure ihany na formalité angamba???.

  Toa, « very fanahy mbola velona toy ny valala voatango ihany izahay » fa tratry ny tsy azo hanoarana.
  Ireto C.I toa mangina, sy mikipy maso. tsy hita izay organisme hitarainana, izay no niombonako hevitra tamin’atoa Fetison, satria hatramin’izao ny izy aloha no miteny sy nanagana ny « solidarité pour les… » momba ireo vatazona tsy an-dràriny.
  Hiarahan-tsika manaraka ny ho tohin’ny zavatra rehetra.
  Misaotra indrindra naharitra e!

 13. Faly miarahab anao Neninoro !

  Izaho manokana aloha dia faly fa nasianao tohiny io resaka io ! Ny antony dia ny ahiahy tsy hihavanana hoy ny fitenenana !

  Ny tena nomena tsiny anie : tsy hoe inona fa ilay « fomba » nentina nanoratana tamin’io Ministra io e ! Izany hoe Hatramin’ny Hetsika telo ka hatramin’ireo manohana rehetra ny ara-dalàna dia : MANDEFITRA FOANA, raha mitaky ny zavatra tokony hoa taon’ny FAT amin’y tokony ho izy !
  Ohatra, taratasy tokony ho enjana kokoa izany no navantana tamin’io Ministra io ary tsy tokony hisy fanomezam-boninahitra azy DISO TAFAHOATRA toy ny soratra voavaky etsy ambony !
  Heveriko fa ampy angamba ny fanazavako, fa tsy ataotsika, resaka mitarazoka, raha tsapa fa mitovy hevitra ihany isika rehetra!
  Ny any hamaranako ny reska angamba dia izao ny ahy : Tsy misy afaka milaza ho miteny amin’ny anaran’ny MALAGASY iray manontolo eto na iray aza, fa dia fifanakalozan-kevitra no atao !
  Izany no nahatonga ahy hiteny hoe :
  -« Samy nanaraka ny fandehan-javatra avy ety ivelany daholo isika. Ny marina dia any an-kibon’ny omby, fa ny anjarantsika dia
  -Ny nitsara avy ety ivelany ihany !
  Raha ny tenako manokana, dia tsy tsara ny manenji-dresy, na …..TOA….nisy aza ny tsy nety nataony. Saingy kosa mba jerena ihany ny diso nataony mihoatra amin’ny ataon’ireto FAT ireto !
  Noho izany dia, miala tsiny aho fa tsy afaka ny hanenjika azy, raha tsy efa tonga ny andro hanazava ny vita sy ny tsy vita !  »

  Be ny tsindry hazo lena – be ny tondro-molotra – be no faly nahazo toerana na tsy manan-tsaina sy fahazana firy aza eo amin’ny FAT- Be koa ny mpialona sy malahelo hava-manana,
  anefa ny malagasy tsy mba manana olona hitarainana ny mahazo azy, toa io miseho io, fa tonga amin’ny hoe : »Gasy ka miandry foana !  »

  Nu manohy ny tolona hampiala ny FAT sy ny frantsay eo amin’ny Fitondràna ihany no tanjona !

 14. Misaotra an’i Njara.

  Misaotra an’i KintanaMananDrambo koa e! ary gtt sns…, mahafaly sy maha be fanantenana ny hafanam-ponareo rehetra.

  Tsy asina resaka be intsony, ary tsy olana mihintsy akory satriaa hevitra no ampiadina. Ary tsy mampiova ny tanjona izany, koa dia mitohy ny tolona! Fa tsy maintsy misy farany ny zavatra rehetra.

 15. @KintanaMananDrambo « Manome vahana, voninahitra sy « fankatoavana diso toerana » » Je réponds en français par facilité (je dois améliorer mon malgache ;). Vous aviez parfaitement raison, et votre lucidité est admirable. Si votre interlocuteur se contrefiche, méprise tout ce qui vient de vous et à la limite peut utiliser vos propres paroles contre vous, quelle est l’utilité et l’opportunité même politique d’une telle démarche? On n’est pas dans un salon d’échanges de points de vue, on a à LUTTER CONTRE des pratiques de PETIT DICTATEUR sud-américain des années 70! OBTUS à l’extrême, sans pondération, sans POUVOIRS! oui SANS POUVOIRS!
  D’une part ce régime ignore la nuance et la sensibilité, d’autre part ses membres NE SONT PLACES là que pour servir des CAPTATIONS de concessions minières et autres INDUES, c’est-à-dire pour EMPECHER la constitution de REVENUS STABLES indépendants des « donnations » d’organismes internationaux comme le FMI, revenus qui sont cruciaux pour engager de VRAIS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT à moyen et long terme.
  Museveni, l’Ougandais président depuis des décennies, dont on peut s’interroger sur l’addiction au pouvoir, EST UN EXEMPLE de cela: L’Ouganda a forcé les derniers exploitants miniers à augmenter et les royalties et les impôts! Ils ont grimacé mais ils ont cédé! Pendant que l’Ouganda, comme le Ghana, et comme a failli l’être la Côte d’Ivoire de M. Gbagbo par l’exploitation de trés profitables gisements de pétrole léger, planifiait l’utilisation des milliards de dollars dont une partie est déjà en caisse, pour accélérer la modernisation sociale, éducative, l’acquisition du savoir, NOUS Malgaches, on est entrain de nous ENLISER DANS UNE BOUE SANS LENDEMAIN alors que l’on est POTENTIELLEMENT PLUS RICHE qu’un Ghana ou un Ouganda! On perd du temps!
  Où je veux en venir: Même si en tant que politique Fetison prenne un langage qui sied, ce langage NE SIED PAS quand il s’agit de DEALER AVEC DES FASCISTES D’OPERETTE qui n’ont AUCUNE LEGITIMITE, donc AUCUNE RESPECTABILITE, AUCUN HONNEUR!
  Nous ne SOMMES PAS DES MENDIANTS! On ne quémande rien! On préfère AGIR ET SE TAIRE!
  Merci KintanaMananDrambo, il fallait le relever, d’une manière trés soft à la malgache, peut-être…

 16. ny tsy azoko @nareo reto de manina no mifampihinana antoerana eto isika otrany manome tsiny an’ i Fetiso daolo , nefa ra nareo no eo @ toerany , ina mo no mba ataonareo? Mbola ny foza alou zao no eo @ fitondrana na ina na ina lazaintsika donc tsy any mitsy ny resaka hoe mbola omena voninahitra ihany ve , f ‘ anga alou Fetison olana tsy nianatra ka hanana toetsaina mirefarefa @ tany, na tintsika na tsitintsika, de tsy maintsy manome voninhitra izy satria ttsy ho an ‘ ny minisitra , fa aza de faly mitsikera sy mitsongoloka zay ataon ‘ olona any fa enao aza tsy manao n ‘ inoninona fa be resaka ato fotsiny, mba itaro ny fisainana fa mampalaelo ra otran ‘ izany daolo no ataontsika eto

 17. Vous souvenez-vous des trois pro-Ravalomanana arrêtés et gardés à vue à Antsirabe lors du vaste mouvement populaire orgniser pour accueillir « Dada » à Ivato le 19 février ? Ces trois pro-Ravalomanana ont été jugés et ont été relaxés purement et simplement ! Cette décision du tribunal aurait irrité au plus haut point la Dame Christine Razanamahasa qui aurait tancé les magistrats de la Cour d’Antsirabe de ne pas avoir pronnoncé des peines « en sursis » !

  Je vous rappelle tout simplement que cette Dame aime crier sur les toits qu’à l’heure ACTUELLE (celle de la H.A.T.) la Justice n’a jamais été aussi indépendante et impartiale !

 18. sauf le respect qui vous est du Fetison,
  franchement :

  1)que peut on espérer d’une dame pipi de putschiste ?

  2)un putsch est l’acte » de violence extrême contre la Légalité , contre toute Légalité

  3)ce type de violence ne mérite qu’une riposte idoine : LA VIOLENCE .

 19. Alors prend la place de Fetison et bouge vos fesses , arrete de blablabla comme perroquet , n ‘ importe quoi.

 20. @Neninoro !

  Faly dia faly aho Neninoro, fa mety mba hody amin’ny Laoniny ary hody ventiny ny rano natsakaina,

  Faly aho satria, toa mba hody amin’ny laoniny ny toerana tokony hisy azy Atoa Fetison AR.
  Io no ataoko hoe, aleo ihany hiandyr izay tena marina miafina hivelatra ! Mora ny manome tsiny sy manao fankianana fa tsy mora ny mitady ny marina !

  Ny somary nampalahelo kely ahy mantsy dia toa niady an-trano kely ny Zanak’i Dada momba io raharaha Fetison io ! Soa ihanytsy zavatra goavana no niseho tamin’izany olana izany !


  Ny zavatra iray tiako haverina ihany koa, dia nisy nilaza fa Ny OIF dia « Organisation INSIGNIFIANTE » : mazava tsara ankehitriny fa tsy marina izany, satria mandalo amin’ny OIF avokoa ny fametrahan’ny Frantsay fanjanahana eto Madagasikara !

  Nisy nilaza koa, fampisolelalaka sy manana tarehy « complexé complet » amin’ireto Frantsay ireto aho, ary dia nahazo mihitsy fanasoketàna hoe : »Face enfarinée » sy mandady eo anoloan’ny frantsay aho anefa ankehitriny toa mivadika ny rasa ka ity misy teny notsongaiko milaza ankehitriny fa milefika amin’ny marina voalazako ihany :
  – Lettre de la Mouvance Ravalomanana à l’OIF
  – « Décidément la france NE JOUE PLUS DANS LA COUR DES GRANDS. D’une certaine manière, la france, après avoir été LA MERE-PATRIE ,se retrouve finalement à être NOTRE COUSINE, NOTRE SOEUR. A ce titre, ne soyons pas trop sévère avec UN MEMBRE DE LA FAMILLE. »

  Dia mivadika tokoa ny rasa ary MPM !
  Misy fitenena sinoa milaza hoe :
   » Il faut 2 ans pour apprendre à parler, amis il faut toute une vie pour apprendre…..à SE TAIRE (joetke le mar, 4th jan 2011 04:13)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *