Mangiana daholo ireo mpiray petsapetsa rehetra, potehin’i Andry TGV sy ny forongony i Gasikara !

Jean Louis Rakotoamboa - Magro 27 Avril 11

Jean Louis Rakotoamboa - Magro 27 Avril 11

Christian Tabera, Henri Randrianjatovo, Doc Julien, Manoela , Jeanson, Pst Edouard, Jean Louis Rakotoamboa, Benjamin Ramamonjisoa no nanafana ny kabary tetsy amin’ny kianjan’ny Magro tamin’ity androany 27 Aprily 2011 ity, toy izao ny tatitry ny kabary nataon’izy ireo ho fintinina aminao :

Christian Tabera : mangala-tahaka ny foto-kevitry ny ankolafy telo ny « plateforme » iraisan’ireo olona niala na noesorina tao amin’ny FAT hoy ity zanaka lahin’ny Tabera ity.Fampihavanam-pirenena ahoana no resahinareo hoy izy kanefa tao ianareo tsy niresaka momba izany ? Efa aty ivelany ianareo vao mahatsapa fa tsy manankery ilay sarintsarim-pifidianana  17 novambra 2010 nataonareo? Mitovitovy  amin’ny foto-kevitra hijoroantsika  no voizin’izy ireo kanefa dia mampidi-doza ny soso-koditra hataony hoy Christian. Ny mahavarina amin’izy rehetra ireo anefa  dia ny Maputo ihany no lasitra fa mody ovaovaina hoy izy.

Henri Randrianjatovo : mitombona ny fitakiantsika amin’ny  famerenana ny  ara-dalana. Fihezahana ny hamono ny zavatra vita teo hatr’izay no mbola lalana hizoran’ny FAT tahaka ireo hopitaly manarampenitra. Ilaina ve ny hopitaly raha ny mpiasa sy ny dokotera ao aza mikaikaika ? hoy ny depiotén’ny Faratsiho.

« Freeday » androany : nolazain’ny ambasadoaro afrikana tatsimo fa tolona ho an-dry zareo ny mametraka sy mamerina ny ara-dalana sy ny demokrasia eran’ny Afrika ary efa nilaza izy ireo fa akaiky ny famahana ny olana eto Madagasikara hoy ihany i Henri.Mampihivingivina an’i Chataignier anefa izany ary nampanantena ihany koa ny amerikana fa hanamafy ny tatitra efa nataony hoy ity ministra teo aloha ity.

Doc Julien : inona no lazain’ny HCC amin’izao  zavatra mitranga izao hoy dokotera Julien? Mangiana ny mpiray petsapetsa rehetra hoy izy ary efa potika ny tanindrazantsika.

Manoela : inona no tsy aritrareo amin’ny Tiko ?  hoy Manoela mantso ny FAT. Ny vahoaka eto mandady vao homana nefa ny milaza azy ho mpitondra miala sasatra any Qatar hoy izy.

Jeanson : tsy mila fangatahana ny 01 may fa hetsika maneran-tany io. Manana andro roa manan-tantara amin’ny firenena io volana hiserana io. Tsy mila misalasala isika ary tsy mividy andro ny toro-lalana eto an-kianja. Isika dia efa ampian’ ny any ivelany ka isika indray ve no hiavona ? hoy ity mafana ity.

Edouard : tsy avelantsika raha tsy azontsika ny zavatra takiantsika, tsy maintsy hatratra ny tanjony ny ankolafy 3 hoy pasitera Edouard. Efa nisy hatramin’izay ny mpamadika ary mandimby izany ny taranany hoy izy. Mampametram-panontaniana tokoa hoe lasan’ ireo olona mpamadika  ireny ve ny vahoaka? Hoy izy kanefa dia novaliany ihany hoe : « Tsia »  sahirana ny ankamaron’ny olona ary izay no mahatonga ny mpiara-mitolona ho vitsivitsy androany hoy izy. Aleo ihany koa kely mafonja toy izay be tsy androfana.

Jean Louis Rakotoamboa : nampitombona 10% ny « redevances minières » teto amintsika nefa dia eto no hatao ny « salon des mines et hydrocarbures » hoy  filoha nasionalin’ny Teza. Ny  mpandraharaha aza sahirana ka inona no ataon’ny vahiny eto sa dia varotana amin’ny vahiny ny harem-pirenena ?

Miady mafy amin’ny  fiainana ny namana amaro ka tsy afaka miakatra an-kianja hoy izy.

Manantanteraka politikan’ny FAT ianareo matoa anaty governemanta fa aza mandrebireby hoy izy mantso ireo namany namadika palitao  : hampiala manamboninahitra anaty tafika ve ianareo dia tsy politika izany ?

Benjamin Ramamonjisoa : manantena vahaolana tanteraka isika amin’ io 20 May io. Tsy taitra isika satria ireo mpanozona sy ny be fampanantenana no lasa. Ny mampiray antsika dia ny fahatsapana fa mbola tsy nisy filoha faingam-piasa ary nahavita tahaka i Ravalomanana hoy ny senatera teo aloha.


Page 1 of 2 | Next page