Mijoroa ! Mitoloma !

MIJOROA ! MITOLOMA ! MAHERY NY FANAHY KOA AZA MATAHOTRA IANAO HIADY HO ANTSIKA REHETRA !

MAHARITRA TOKOA NY TOLONA , IZAY NOLOVANA TAMIN ’ IREO RAYAMANDRENY IZAY NAMOY NY AINY NANDRITRY IREO ADY NATAO TAMIN ’ NY FRANTSAY IZAO TSY NITSAHATRA NANERY NY MALAGASY ITANGO , ITRANDRAKA NY HARENTSIKA HO AZY IREO….TSY NIZARA NY VOKATRA IZY IREO ,ARY NY KARAMAN’IREO MALAGASY NANDEVOZINY DIA VARY MASAKA !

NANAMPY AZY TAMIN ’ IZANY FANDROBANA IZANY NY MALAGASY MIHAMBO HO MAHITAHITA , MIHAMBO HO MASA HO AN ’ NY TANINDRAZANA…!
IRENY OLONA IRENY NO NASEHON ’NY FRANTSAY MBA HANAFENANY NY TAREHY RATSY SY SY NY VOINA NATERAKY NY FANJANAHANA..

MARO NY FOMBA ITANTARANA NY FANJANAHANA ANTSIKA MALAGASY..ARY ISIKA DIA LEO SY TOFOKA !
ATODY MIADY AMAM-BATO VE ISIKA ?

ENY TALOHA DIA EFA HAY NY MALAGASY NY MILALAO IRETO FRANTSAY..: NY MENALAMBA , NY VY VATO SAKELIKA DIA NAMPISEHO TSARA IZANY FAHAIZAN ’ NY MALAGASY NIFANANDRINA TAMIN ’ NY FRANTSAY ARY IREO  » ADMINISTRATEURS MERINA  », IZAY IZAY  » FONKISIONERAN ’NY MPANJAKA  » DIA
NAMAKY NY LOHAN ’i GALLIENI KA NAHAVAKY VAVA AZY KA NIILAZANY NY FEPETRA ENTINA MIARA-MIASA AMIN ’IREO ADMINISTRATEURS AKANGA SISA NANAMBORANA IRETO !

HOY IZY HOE : » VOUS POUVEZ TRAVAILLEZ AVEC CES MERINA AVEC EUX ,SANS EUX , POUR EUX MAIS JAMAIS CONTRE EUX !  »NISY TOKOA ARY MBOLA MISY NY MPANAO ALA SAFAY , MPANAO PETA-TOKO ,MANDAINGA SY MAMORONA ATSANGA TSY AMAN’ORANA..

FIADINA NENTINTSIKA NIADY TAMIN ’ IREO FRANTSAY TSY NANAJA NY MPIASA SATRIA TOA TSY NISY CONTRAT DE TRAVAIL AKORY NIARO NY MPIASA…!

MINO AHO FA NY FIAFARAN ’ ITY ADY ATAONTSIKA AMIN ’ NY FRANTSAY IZAO DIA HITONDRA NY TOMBO – KASE MANAMARIKA NY TSY HIVERENANNY FANJANAHANA ETO AMINTSIKA ARY HANOME SAINA SY HERY HANANGANA NY SAKANA MAMEFY IZANY !EO ANIVON’NY FIARAHA-MONINA NO MISY IREO
OLONA TSY MAHARITRA NY MENA MIRAVIRAVY ARY TSY MAHAFE – TENA RAHA MAHITA VOLA TSIKERAKERAINA EO IMASONY !
ARY MPAKA FANAHY TSY TERY LALANA !

IO ANEFA NO FAHAVALO TSY MAINTSY FONGARINA ARY ADIDINTSIKA TSIRAIRAY IZANY..

IZA NO TSY MAHALALA NY ANARAN ’IREO NAMADIKA NY MPANJAKA FAHINY ,IZAY VELONA TSY MANANA AHIAHY ,TSY ENJEHAN ’ NY ERITRERINY , HAJAINA SA HATAHORAN ’ NY MANODIDINA ?

FIRY IREO TRANOBE NITSANGANA TAO ANATIN ’ NY FOTOANA FOHY NANDRITRY NY FITONDRANA NIFANDRAY TENDRO TAMIN ’ NY FRANTSAY ATRAMIN ’NY NAHAZOANTSIKA ITY FAHALEOVANTENA ATODY LAMOKANY ?

KOA RHEFA AFAKA NIFIDY TAMIN ’ NY KIRINY NY MALAGASY ARY NISAFIDY NY OLONA TIANY HANOVA NY FIZOTRAN ’ NY FIAINAM-PIRENENA DIA TSY NANAIKY NY FANOVANA NY FOMBA FITONDRANA NY FRANTSAY ,TSY MIFANARAKA AMIN ’ NY FAHAZARANA SY NY FITANDROANA NY  »TOMBON-TSOA , NY HALATRANY  » IZANY FANOVANA MANDROSO HO ANY AMIN ’ NY FIAROVANA SY NY FITANDROANA NY  » TOMBOSOAN ’NY MALAGASY  » DIA INY NY FRANTSAY
NANETSIKA SY NIBAIKO IREO  »ANDEVONY ,IZAY NOFAHANANY ATRIZAY  », ARY NITARIKA, NANOSIKA AZY IREO NANONGANA NY FITONDRANA NOFINIDIN’NY MALAGASY ARY NOTARIHIN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ,IZAY NOFIDIAN ’ NY MALAGASY INDROA NISESYTAMIM — PAHALALAHANA ..

NIFARIMBONA ATRANY AMIN’NY JANVIER 2001 IREO MPANOHITRA REHETRA TSY AKANAVAKA NY FITONDRAN ’NY FILOHARAVALOMANANA MARC — ARY HEVERIKO FA TSARA NY MAMOAKA NY TENIN ’IZY IRENY AMIN’IZAO FOTOANA , INDRINDRA RAHA ILAINA IZANY FIFAMELANA IZANY –!

RAHA TSY LAZAINA AM-PAHIBEMASO , RAHATSY HIVALOZANA EO ANATREHAN ’ NY MALAGASY REHETRA (RADIO , TELEVISION ) NY HELOKA VITA TEO AMIN ’NY FIRENENA SY NY MALAGASY ARY NY MPITONDRA AZY DIA TOA NY SAKA MANADIO NY TENANY ISIKA KA NY TAVA FOTSINY NO DIOVINA , TOA NY MANAO TRANOBE VAOVAO EO AMBONY FASIKA IIKA ,IZAY HIRODANA RAHA MISY MANDAKA…!

KOA AOKA ISIKA SAMY HISAINA SY HANDINIKA FA MIANKINA AMIN ’ NY FAMONGORANA IO FAKAM -PANAHY ATERAKY NY VOLA NO TENA RANGORY FOTOTRY NY AFO NANDORA NY FIRENENTSIKA..!

NY FRANTSAY ? MITADY NY TOMBNTSOANY IZY !

AOKA ISIKA TSY HIFAMITAKA ARY TSOTRA NY FIALANA AMIN ’ IZANY DIA NY FIFAMPITOKISANA AMIN’NY ALALAN ’NY FAHASAHIANA MILAZA NY MARINA AMINTSIKA MALAGASY !

ISIKA MALAGASY NO TOKONY HIJORO MIARO NY TOMBONTSOANTSIKA , KA TSY MANAIKY AMPIASAIN ’NY HAFA HAMONO AMIN ’NY FOMBA MIVANTANA NA ANKOLAKA NY MALAGASY TOA ANTSIKA..

MARINA FA NY VOLA NO MAHA RANGAHY — NY VOLA AZO TAMIN ’NY ASA MADIO ,NISASARANA –:ARY NY FANAHY NO MAHA OLOMBELONA ANTSIKA , IZAY TSY MANAIKY ANDEVOZONA SY ZANAHAN ’ OLOMBELONA , NA MALAGASY , NA V2HINY IZANY !

MIJOROA MARO NY ZO SY NY TOMBNTSOA SY NY HASINAO MALAGASY ! !

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *