Ny filoha Ravalomanana no tompon’Antoka sy Fahefana ao…

NY FILOHA RAVALOMANA MARC IRERY IHANY NO TOMPON’ANDRAIKITRA SY FAHEFANA AO AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA , TOKONY HO FANTATR’ ATOA ZAFILAHY IZANY !

IO I ZAFILAHY FA MISEHO AMIN’NY TENA TAREHINY..!

TSY TANTIN ’NY ATINY MIHINTSY NY TOERANA MISY AN ’ATOA FETISON DIA NY CHEF DE DELEGATION-N’NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC ARY TSIKARITRA SY TSAPA IZANY FA TSY MATETIKA ATOA FETISON NO NASAINA TAO AMIN’NY MAGRO..!

INONA MOA NY MAHA GRAVE NY FITENENANA HOE NANKANY ZAMBIE NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ? METY VAOVAO DISO NO AZON ’ATOA FETISON !MSATRIA VE NITENY MOMBA O NY FLOHA RAVALOMANANA MARC ,IZAY TSY NANONONA ANARAN’OLONA FA I ZAFILAHY NO MANDRAKA DILOILO EO AMI’NY AFO NARETINY !

DIA IO IZY NO MANARARAOTRA MANDETIKA AN’ATOA FETISON EO IMASON’NY MOUVANCERAVALOMANANA ALOHA SY EO IMASON 4 NY FILOHA RAVALOMANANA MARC..!
ATAOKO FA TSY HO VOAFINGAN ’I ZAFILAHY NY FILOHA KA HANALA NY FITOKISANY AN ATOA FETISON IZAY NIASA MAFY TOKOA NIFANDONA TAMIN’NY PUTSCHISTES..

TSARA TOKOA RAHA MAMPISEHO NY FAHEFANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA HAMPANGINA NY NY NOFY SY NY HAMBON ’NY TSIRAIRAY ARY MBA HO FANTATRY NY TSIRAIRAY FA IZY NO MITANTANA NY MOUVANCE ARY IZY NO MANEDRY NY OLONA IZAY FANTANY FA TOKONY HAHAVITA AZY HO AMIN’NY TOERANA ILANA IZANY
KO TSY ANTSIKA MPIKAMBANA NO MITEROTERONA SY MITERY KIHO MILAZA AMIN’NY FILOHA FA I RANONA DIA NAHAVITA IZAO HELOKA IZAO , AOKA IZY TSY HO HEVERINA FA TSY MHALALA NY ATAONY ARY TSY MAHAFANTATRA NY ANDRAIKINY KA TSY HO VOATARIKA NY FEO AVO MANDETIKA AN ’ATOA FETISON IZAY LEHILAHY NIJORO ARY NANAJA SY NIARO ARY NATOKISAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA Y NANDRITRY NY TAONA MARO ! TSY FILAZANY FA LASA TANY ZAMBIE NY FILOHA NO LOZA AMIN ’ ATAMBO FA NY FANALAN ’ NY FILOHA AMIN ’NY ATOA FETISON NY FITOKISANY SATRIA IZAY NO TADIAVIN ’ ATOA ZAFILAHY !

TSY MITOMBONA IZANY ARY TSY MANDALA NY FAHAMARINANA IJOROANTSIKA..

BE NY ZAVATRA SAROTRA ILOFOSAN 4 NY FILOHA RAVALMANANA MARC , KOA AOKA RE TSY HANEBATSEMBANA AZY AMIN ’NY IZAY HEVERIKO HO TSY FIFANARAHANA O AMIN 4NY MPIKAMBANA !

AZA DIA DIA MIEROM-PITIA RE E ! ARY AOKA TSY HO HASAROTINA AMIN’NY ADY TOA IZANY NY FIAINAN 4NY FILOHA.!

HATSAHARO NY MISOLELAKA , NY TOLONA NO ILOFOSO..!

TSY MISY TOETRA NA FIHETSIKA MAHAMAOFADY NA TSY MENDRIKA NATAON’ATOA FETISON..!

KOA TANDREMO NY TENY TSY AMBINA..!

5 pensées sur “Ny filoha Ravalomanana no tompon’Antoka sy Fahefana ao…”

 1. Dr Célestin Robin,
  Aoka re tsy asiana « polémique » be loatra ity raharaha ity e! Rehefa tsy misy « impacts » amin’ny zavatra atao da aza asiana « article » lava loatra ohatr’itony fa toa vao mainka mandrehitra afo ilay izy!
  Aoka isika hijoro amin’y maha-izy antsika, fa ny fahavalo iraisana dia iray ihany: NY FATn’alika sy ny HATay!

 2. Marina ny voalazanao ry Ziry.
  _

  Sao dia mba itony no atao hoe affirmation gratuite: ‘satria izay no tadiavin’Atoa Zafilahy’!?

  Aoka etsy…

 3. Dr celestin!
  Matoa i Zafilahy no mpitondra ny finday ampitan’i Ra8 ny hafatrany eo MAGRO dia ao ny fitokisany azy. Raha nisy niaritra ny mafy noho ny fijoroana amin marina sy miaro ny filoha ra8 dia anisanizany i Zafilahy ary tsy mbola nivadika mihitsy. Ka oka tsy ho sendaotra ianao. Amiko dia mitovy ny zavabitan’izy roalahy ireo.Samy manana ny hanitra ho azy. Ravalo aie ka antanilavitra mila mahalala ny zavamisy eto antoerana.

 4. Ho an ‘ i Ziry , Ho Aiza , Maeva sy ny Rhetra !

  Niteny momba io seho – javatra notsiaviko io nty Filoha RAVALOMAANANA MARC ary nanome ny heviny..
  Noheveriko fa ampy ny teniny..Tsy mila hampiana na hanesorana ary tsy nilaina ny nanampy trotraka..
  Na iza Isika na iza dia tsy tsara ny manampy  » izay noheverina fa anatra nataon ny ho an’ny mpikambana iray ! »
  Mpitonra teny Atoa Zafilahy , fa tsy mino mihintsy aho fa nasain ‘ ny Filoha iza hamerina iny tenin’ny Filoha iny aho..

  Mitady tetezamita IRAISANA SY TSY MANAVAKA ISIKA , koa aoka tsy Isika no hnomboka HANAVAKA NA HANILIKA NY MPIARA – MIADY AMINTSIKA.. , na amin’ny fomba mivantana na ankolaka..
  Ataoko fa mazava ny tiako nolazaina..

  Ary tadidio fa mpanohana ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay mihokotroka mitady izay hahasoa ny Malagasy IRehetra Isika , fa tsy mpikabary fotsiny ho an ‘ny mpivory eto Magro , enoina ny Lafi – Valo izay miteny suy mikabary..

  Koa aoka hihevitra sy hitandrina izayteny ho volanina..!
  Antoky ny firaisana sy ny fifanajana izany

 5. fa aza atao aty anaty net aty zany zavatra zany fa mandoto ny tolona iraisana e!asianao olana daholo ve ireo mpitarika ireo?ndao ianao mba mitarika koa raha mahatsapa ho voatohintohina de ho hitanao ny ady sy tolona atrehin’izy ireo.mafy anie zany e! ary tena mpitolona ireo fa tsy tahaka an-dry meme sy ry raharinaivo sy ny tariny e.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *