Tano ny azo fa sarotra ny mila !

Maro ireo nisalasala , tsy nino ,tsy nahatoky fa tena izy ilay fifanarahana tany MAPUTO ,nisy nilasilasy sy nilaz fa easabe entina ampatoriana sy amerezan-dia ny Vahoka io..dia nisy aza sahy nanompa sy niteny fa dokotera ve dia minomino resaka efa tsy misy miraharaha intsony ( toa ny kitanamanandrambo ).
Ny fiainam’ny Firenena anie ka manana ny Hasina sy ny Lanjany e ,ary tokony hajaina fa tsy tsy ho amaivanina ka tsy ny fisainana an-tatatra no ieritreretana azy na inona toe-rsainao na inona ary rehefa tsy maharaka sytsy mahatakatra ny adi-hetra dia00dia mangina ta tsy miseho be saina ka manao vavan ’ny lany lahatra !

Na nampoizina sy nantenaina aza ity vaovao avy any SWAZILAND ity dia nahatoana ny fo ary mahafaly tokoa..
Sambatra tokoa ireo nino ,tsy niovavaova ,tsy nivilivily teo amin’ny fisainana fa nifantoka tamin’ny kiry sy nyfanantenana fa tsy maintsy mivaha ny olana goragora izay nafatotra tamin’ny tsy itiavana ,tamin’ny fialonana ,tamin’ny fitiavam-bola ,izayvidin’ny fankekena ho andevon’ny frantsay..!

MAZAVA NY TENY NATAON ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ANDROANY ! TSY MISY AMPIANA NA ANALANA..!

Atao ahoana ny tsy hisaotra ny FILOHA RAVALOMANANA MARC ,izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ,izay nikiry biby sy tsy nanaiky lembenana ary tsy nitsahatra nanome vaovao Antsika , nanafana Antsika ,nankahery Antsika mba tsy ho kivy..na ho ketraka..
Isaorana koa Ianareo izay nivory nananorana ny andro na nafana ny masoandro ,izay nihazakazaka teny Antanjobato ,teny Alarobia ,teny Antanimena ,teny Behoririka ary ary tenyAnkorondrano..Tohizo ny vavaka ary aoka Isika tsy hanao  » ouf  » , ka hilaza fa vita ny ady !
Dinga voalohany iny ary tsy maintsy nodinganina, , rindrina tsy maintsy narodana ,mba hahamora ny zotra izay hitondra Antsika ho
–amin’ny fanamafisana ny fandriampalemana eto amin’ny Firenena
– -amin’ny fanajana sy ny fampanajana ny fimainana an-tanan-dehibe sy eny an-tsaha , mba ho mora iainana ny fiaraha-monina ary mba hafaka hiasa hampandrosoana ny Tany sy ny Fanjakana..
Zava-dehibe tokoa ho Antsika ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin’ny Firenena : ho Antsika aloha araka io voalaza etsy ambony
fa indrindra ho an’ireo Firenenate-hanampy Antsika, ka io no mahamarina ny fiteny hoe :
»Mampandositra ny olon-tsotra y jiolahy ,indrindra toa ireo izay nanjakazaka teto ary neken’ireo madio lamb sy mpiangona alahady kay mpangalatra akoho mandritry ny erin’andro ( raha akoho fotsiny moa no angalariny !)..

Raha tomombana sy lavorary ary azo antoka ny filaminana sy ny fandriampahalemanaeto amin’ny Firenena ,dia hafaka miroso ho eo amin’ny fanomanana sy fikarakarana fifidianana Isika..

Amiko ny FAHEFANADIA AVY AMIN ’ NYVAHOAKA ,ARY AMIN’NY FOTOAM-PIFIDIANANA NO MANOME , MAMPISEHO NY HEVINY NY VAHOAKA !

EO AMIN’NY FIFIDIANANY NY VAHOAKA NO MILAZA MAZAVA NY HEVINY ARY MANONDRO NY LALANA TIANY HIZORANA AMIN’NY ALALAN’NY SAFIDINY MALALAKA ,MAZAVA IZAY OLONA FANTANY FA HAHAVITA SY HAHANTANTERAKA NY PROGRAMA NOVELABELARINY NANDRITRY NY FOTOANA NANAZAVAN’NY KANDIDA NY PROGRAMANY TAMIN ’ NY PROPAGANDY !

LAVA LOATRA !

AOKA ALOHA IZAY FA BOLA HO MARO NY RESAKA IFANAKALOZANA..BA HITADIAVANA NY LALANA MAZAVA !10 pensées sur “Tano ny azo fa sarotra ny mila !”

 1. Aza dia be resaka Radoko, fa sao dia ianareo no manome « fampatoriana » ny vahoaka ê ?
  Mila averina impiry, fa efa nilaozan’ny toetr’andro izany Accord de Maputo izany !
  Ny sonia nataon’ny potsista aza efa nolaviny, ka mbola hiandry azy hanaraka an’io indray ve ? Mba « réaliste » !!!

  Efa lazaina fa HETSIKA HAFA DIA HAFA IZAO NO HILAINA !!!!!

  FIFANARAHANA VAOVAO, HO SONIAVIN’NY MOUVANCE EFATRA  » ANY MADAGASIKARA », EO ANATREHIN’NY VAHOAKA MALAGASY SY EO IMASONY.

  IZANY IZAO NO HILAIN’NY MALAGASY !!!!!!!!

 2. Bonjour KM
  – Aoka hazava fa ny Hetsika 4 dia EFA LASA TO IZAO : ny TIM – Zafy – Ratsiraka – FRDL – ary Monima !

  Marina ve io fahitako azy io azafady ?
  Mba azavao kely hoe !!!

 3. Tsy ifamaly amin’ireo nébuleuse légaliste aho , izay nanda ny fanajana ny  » Accords nosoniavina tany MAPUTO  » eo amin’ny sehatry ny Communauté internationale ,izay ny SADC no solontenany ary ny Groupe International de Contact no mpanelanelana ( médiateur)…
  Ary eo no fahotan’ireto légalistes hoe fa tsy miaraka amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC hono izy ireo : manely tsaho izy ary mitory fa  » tsy misy ilàna intsonty ny accords tany MAPUTO « , izany fihetsika izany dia fanohanana an-drajoelina ( alliés objectifs ) ary naniriny izy ireo hamotika ny mouvance RAVALOMANANA MARC ,satria tena nanenjika an’i RAKOTO ANDRINIRINA FETISON SY RAKOTOARIVELO MAMY izy ireo ,ary nanampy azy ireo ny fat tamin’ny fampidirana am-ponja azy ireo..!
  Tsy vitany izany fa izy ireo no nandea ny tsaho fa tezitra tamin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny Président CHISSANO ( GIC) ,ary izany no antony tsy  » andraisan’ny Président CHISSANO intsony andraikitra momba ny krizy eto M.car ,ary nanoloana azy ,ka ny Dr Zsimao no solony
  Dia izy ireo ihany no nilaza fa norohan’ny Afrique du Sud tsy mahazo mipetraka intsony any ny Filoha RAVALOMANANA MARC..
  Nandritry izay fotoana tsy nahateo azy roalahy ( RAKOTO ANDRIANIRINA sy RAKOTOARIVELO ) dia indreo ireto légalistes nanenjika no nanararaotra nitsofoka ao amin’ny MAGRO ary nitabataba fa nanohana ny Filoha RAVALOMANANA MARC atrany am-boalohany rizareo !

  DIA INY FA NANAPA -KEVITRA NY TROIKA , NY SADC FA TSY MANAIKY NY FISIAN’NY FITONDRANA SANDOKA ANKEHITRINY IZY ARY NIANKINA SY MIANKINA —-AMIN’NY FANAMBARANA NATAONY TAMIN’NY 30 MARS 2009 RIZAREO
  SY MAMPANAJA NY FEPETRAN’NY ACCORDS DE MAPUTO

  ARY MANGATAKA FIVORIANA TSY ARA – POTOANA IZY IREO MBA HANDINIKA HAINGANA NY FAMARANANA NY KRIZY ..: HANDINIKA NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA SY MAMETRAKA NY FEPETRA MIARAKA AMIN’IZANY..

  VAKY BATSILANA NY LAINGA NOVOIZIN’NY LEGALISTES..ARY MAZAVA SY ITA MASO NY FIKA SY NY ZOHY NARAHIN’IZY IREO IARAHANA AMIN’NY FAT !

  KOA AOKA ISIKA HITANDRINA..FA MITADY HILAFIKA AO AMIN’NY MUVANCE HMILY NY MOUVANCE IRETO LEGALISTES TSY MIARAKA AMIN ‘ NY FILOHA RAVALOMANANA IRETO ,IZANY HOE MANIPAKA NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC !

 4. Mba hampahazava tsara ny resaka momba ny krizy eto Ammintsika sy ireo fanampaha-kevitra noraisin’ny TRIKA SY NY SADC dia ivereno vakiana ny communiquénataon ‘izy ireo tamin’ny TRENTE MARS DEUX MILLE NEUF…Izay voalaza ao amin’io communiqué io no HAMAFISIN’NY TROIKA SY SADC ARY NO TSY MAINTSY HAMPIARINA , KA NY FIVORINA TST ARA-POTOANA AN-TAMPONY NO HANAPAKA NY FAMPIAHARANA AZY IO !

 5. Kitanamanandrambo!
  Ny C.I dia tsy miala ary tsy hiala amin’ny sonia napetrany ary mitana mandrakariva ny teny nomeny> Ny FAT no sahy manao tsinontsinona izany accord izany, fa na izany aza dia io accord io ihany no resahiny saingy unilateral fotsiny no hampiarany azy ka tsy tafavoaka. Mba efa nosaininao ve ny hoe maninona no tsy manaiky mihintsy ny C.I fa mitady foana ny consensualite sy inclusivite hatrany na eo aza ny roadmap izay notoanan’i Simao? Tsy noho Ra8 fotsiny, fa indrindra question de principe. Marina ny tenin’ny namana sasany momba anao, mila mandika vao manao tosa-kevitra eto,maro ny mpamaky ka tena manahirana ny miteniteny foana, toy ny hoe mpangalatra, mpamono olona, mpivarotra tanindrazana, nampahantra vahoaka nandritra ny fito taona sy ny sns… ingahy Ra8, nefa hatramin’izaop miandry ny vahoaka toa tsisy mporofo ny voalaza rehetra, ny mifanohitra amin’any aza no hita.

 6. Ny discours-n’i DCR efa diso fantatro loatra, fa hoa an’i Rafily !
  tsy fantatro izany lazain’ny sasany izany, fa sao dia ianao no diso hevitra na fijery ?
  jereo ato ny voalazako !

  http://www.matv.mg/?p=18922

  Dans la vie, il faut savoir lire entre les lignes, à défaut d’être perspicace !!! Les accusations gratuites ne mènent à rien !!!

 7. Njara,
  Miala tsiny rahatoa ka izao vao mamly ny fanontaniana ! Efa hitako izy io, fa sahirana satria nisy havana niaran’ny fahoriana !
  Amiko dia tsotra ny fandehan-javatra amin’izao fotoana izao ! Misy sokajiny roa :
  – Eo ny mpanongana sy ny mpiaradia na mpanohan’azy !
  – Eo ny mpiaro ny ara-dalàna sady MAMERINA ny fanajàna ny Lalàm-panorenana, izay tarihin’ny Filoha Ravalomanana SATRIA IZY NO PREZIDA NIARAN’NY SOTASOTA SY FAHOTANA LEHIBE !
  Efa manahirana ny raharaha, ka tsara angamba tsy ampiana ny olana ! Tsara angamba mijanona ho efatra ihany ny isan’ny ankolafy. Ireo mpanohana rehetra, dia samy mahafantatra izay toerana sahaz’azy !!
  Ao anatin’ny kabary nataon’ny député Ramamonjisoa Pierre koa misy zavatra azo raisina ho valin’ny fanontanianao !
  Kabary nataony tamin’ny 02 avril lasa teo, raha niresaka momban’ny KMMR tamin’ny 2002 izy !

 8. Rehefa poretin’ny fanontanianaapetran’i Njara sy Rafiky ity kitanamanandrambo ,dia ony fa miala bala , manao fialan’ny jiosy ,ka miala tsiny fa lmarary havana , efa sarotra ity resaka ka aoka tsy ho sarotina , efa diso fantatro ny resak’i DCR – na tsy miteny DCR aza i Rafily–!
  Manoratra lavabe aho milaza ny asa ratsy sy ny tetika ratsy ataon’ny nébuluse légaliste izay misy an ‘io kintanamanandrambo io ,nefa toa modiany tsy fanttatra ny resaka nataoko ,dia tsy mamaly izy fa manao sambo milentika..
  NY ADI-HEVITRA MIKASIKA NY FIRENENA DIA MILA TENY ,SAINA , HEVITRA MAZAVA FA TSY ILANA OLAKOLAKA ,NA VILIVILY ,NA EBOEBO..!
  RESAKA TSOTRA , MIHAJA , ARY MAZAVA…ARY TSY MIOVAOVA..NY FILAMATRA IJOROANA..RAHA MANANA FILAMATRA !

 9. Ianao no tsy maharaka film ry DCR fa ahirato ny saina â ! Manaova analyse lalindalina kokoa ! Tsy mitondra mankaiza ny fanaovana blablabla, sy manenjika ny légaliste lava eto ! Nébuleuse legaliste hoe, katsaka, voanjobory, tsaramaso ary voanemba !!
  Angamba koa nivadika, miaraka amin’i Emile ianao ?
  Ny vokan’io zavatra angatahin’ny Prezida Ravalomanana io no noresahiko (nay) teto foana ! Izany Maputo-nao izany efa lazaina fa efa lany andro, satria « mort-né » !
  Anisan’ny erreur-n’i Fetison sy Mamy no nifikotra tamin’io ! Tsy izy roalahy irery moa izany !
  Zavatra hafa izao no tadiavin’ny Président !! Lazao amin’ny Président rahatoa ianao ka tsy manaiky ! Lazao aminy fa ny Accord nosoniavina tany Maputo ihany, no AFAKA MAMAHY NY OLANA !! TSY MISY ANKAOTR’IZAY !!!!

 10. Tokana ary iaray ihany ny atao hoe « ACCORDS DE MAPUTO 3 dia NY ACCORDS NOSONIAVINA NY TAMIN ‘ NY 9 AOUT 2009 TANY MAPUTO  »
  Io ACCORDS io no niankinana ary iankinan’ny COMMUNAUTE INTERNATIONALE..
  amin’ny famahana ny krizy ary io ACCORDS io sy

  Traduction libre :
  « SEULS LES ACCORDS SIGNES A MAPUTO LE 9 AOUT 2009 PAR LES CHEFS DE FILE DES QUATRE MOUVANCES (Psdt ZAFY , Prsdt RATSIRAKA , Prsdt RAVALOMANANA MARC ,et rajoelna ) PORTENT LE NOM  » ACCORDS DE MAPUTO « …Hors de ces accords , il n’existe aucun accord de MAPUTO ,sauf , peu-être , dans l’imagination des tsy maty am-bavany ary tia lainga « 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *