Tonga ny fotoana haneoan’ny vahoaka ny fahefany sy ny heriny ! Moa tsy izany va ?

HENOY TSARA ARY HIVERENO ENOINA NY KABARIN ’NY FILOHA RAVALOMANANA ANROANY 20 APRILY NIVANTANA TAO BEHORIRIKA..

KABARY MAFONJA ARY MITORY NY HEZAKA ATAONY MOMBA NY VITADIAVANA NY MARIMARITRA IRAISANA AMIN’IREO NANAO FANONGANAM-PANJAKANA..

Raha olombelona tsy mihevitra , tsy misaina Isika dia niteny fa tsy ilaina izany fitadiavana marimaritra iraisana izany ,fa ampy izay ala-nenina nataontsika izahay raha ny ny momba ny fandeferana naseho an ’iureto tsy valahara ireto..!

NEFA MOA NY MALAGASY MALAGASY FOANA ARY ARY NA EO AZA NY HELOKA BEVAVA VITAN ’IREO RATSY DIA MITADY NY FIRAISANA FOANA NY MALAGASY..ARY RAHA ZOHINA IZANY DIA METY HAHATOFOKA SY HAHATEZITRA NY OLON-KAFA TSY TE – HAHALALA IZANY FISAINAN ’NY MALAGASY IZANY..!

Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nanambara tamintsika ny hezaka nataon’i CHISSANO tamin’ny fampanelanelanana nataony tamin’irajoelina hihaona amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary i CHISSANO dia gaga sy talanjona amin’ny fizirizrian’i rajoelina nanda izany fihaonana izany..
Raha enointsika tsara ny tenin’ny Filoha milaza ny tantaran’n’i CHISSANO mikasika ny fandavan ’i rajoelina dia ho tsapantsika fa tofoka i CHISSANO ary dia toa nilaza hoe : »Atoa FILOHA ataovy izay t=rehetra azonao atao hamahana io olana io »
Raha adika tsotra izany dia toa manao hoe : » Leo aho ,fa ataovinareo Malagasy ozay tianareo hatao ! » »
Nohararaotin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC moa io fihaonanany tamin’i CHISSANO io nilazana fa tena tsy mety ny raodmap -feuille de route – soridalana – nataonareo iny satria manilikilika ny trois mouvances nefa manindahindra ny mpanongam-panjakana ,koa tokony ho any M.kara ianao hoy ny Fiha mantsy an ’i CHISSANO mba hijery ireo mpiara-miasa aminao
Dia namaly CHISSANO fa tsy mbola haka ho any izy satria mila zavatra mivaingana ( concret) ny Malagasy..

Ny fandavan-drajoelina ny fhaonana amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia fiheveranany ny tenany ho zavatra nefa an-koatran’ny eboebo sy ny sekosekp dia ditra io ; ditramitoryho bondongerona ary ditra mety hiteraka ny hatezeran’ny Malagasy , izay tsy hahagaga ary hiriana aza hampiseho ny FAHEFANY SY NY HERINY amin’ny fomba manaja ny ara-dalana , mitandro ny démocratie araka ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!

Ny filoha RAVALOMANANA MARC toa ny olona misaina rehetra dia mino fa ny Fivoriana Antampon’ny SADC dia tsy hanaiky ny roadmap-feuille de route -soridalana – nasehon’i Dr Zsimao ary tsy hanaiky ny fizirizirian-drajoelina izay manantena fa hanampy azy foana ny frantsay..!

SAINGY AZA ADINONTSIKA NA TSY FANTATSIKA FA NY AMERIKANINA IA TSY HANAIKY NY FISIANA FITONDRANA TSY ARA-DALANA ATY AFRIKA ATSIMO ATSINANA TOA IZAY HITANY SY NARAHINY AO ZIMBABWAY SY ETO MADAGASIKARA ( Azafady vakio ny soratra nataoko manao hoe : » LES AMERICAINS METTENT LES PIEDS DANS LE PLAT.

Ary Atoa CARSON , Sous-Secrétaire d’Etat ( USA) dia niteny izao :
» Tiako hifarana amin’ity taona ity ny olona misy any ZIMBABWAY sy any MADAGASCAR ! »..
Henoy tsara ary haraho ara-bakiteny ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC manao hoe :
»Ianareo any miadia , ary hajao ny démocratie , fa izahay aty manao izay azonay atao ! »

I CHISSANO moa manambara fa ataovinareo Malagasy izay azonreo hatao hamahana io ilana io »

TSY FOTOANA FIADIAN-KEVTRA INTSONY IZAO FA TONGA NY FOTOANA HANEHOAN’NY VAHOAHA NY FAHEFANY SY NY HERINY !

» MOA TSY IZANY VA ?: »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *