Avelao hirotsaka ho fidiana ny filoha Ravalomanana hoy ny avy any amin’ny faritra !

Nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety tetsy amn’ny foibe toerana misy azy, Bel’air Ampandrana,  ireo TIM avy any amin’ny faritany.Nanamafy ny fanohanany ny hetsika ataon’ny « rodoben’ny Malagasy ho an’ny Tanindrazana » izy ireo.

Mitaky tsy misy fepetra ny famerenana ny filoha Ravalomanana sy Ratsiraka Didier an-Tanindrazana ary HAHAZO MIROTSAKA amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena ho avy eo.

Mitaky ihany koa ny fametrahana ny tetezamita tena izy, iarahan’ny rehetra mitantana ka noho izany hoy izy ireo dia tokony ho ravana ny Governemanta, CT, CST, CENI.

Tsy adinon’izy ireo ihany koa ny mangataka tsy misy atak’andro ny famoahana ny gadra politika rehetra na sivily na miaramila.

Farany, nanindry ihany koa izy ireo ny hanomezan’ny haino aman-jerim-panjakana, TVM sy ny RNM ny vaovao marina amin’ny vahoaka Malagasy.

Tsikaritra teny an-toerana ny fahamaroan’ireo mpikambana marobe  avy any amin’ny faritra nanotrona ny hetsika ary tonga mavitrika teny Anosy tamin’ny « rodobe » androany.

Mikasika izay ihany dia afaka mandray anjara amin’ity fitakiana ny filatsahan’ny filoha Ravalomanana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ianao ao amin’ity : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N10000

 

7 réflexions sur « Avelao hirotsaka ho fidiana ny filoha Ravalomanana hoy ny avy any amin’ny faritra ! »

 1. Mino aho fa ho sahy handefa an’io valan-dresaka io amin’ny gazety io nanatrika an’izany! Misaotra anareo avy any amin’ny faritra rehetra izahay!
  Aza adino ary jereo fa misy « pétioné mandehandeha any mba angathantsika ny hirotsahany ho fidiana!… AMPITAPITAO E!

 2. Ireo izany no azo lazaina fa solon-tenan’ny any amin’ny faritra ve? tsy hainay vahoaka aloha fa izahay tsy voasolo-tenan’ireo izany e! olona nomena 25 000fmg/jour dia hiantohana sakafo ao amin’i Zafy sy Rakotovahiny ve no lazaina fa solontenan’ny faritra???? mba misy firy izy ireo???? EFA FENO FITAKA HATRANY AN-KIBON-DRENINAREO MITSY IANAREO MPOMBA AN-DRAVALONANDRA RETO KAH!

 3. O ry Peuples a mandehana hono misoratra anarana any @ dj andry fa nahita bizina hitondra FOZAORANA any Gaborona izy fa tsy misy any , aza mangatak’andro fa olona 2 sisa no ilaina ok

 4. Hatramin’ny andron’ny foza ‘zany
  dia changement goavana be:
  fa lasa atao au pluriel ny fanoratra ny teny peupleSSSS?!

  hi hi hi

 5. MDR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  HI HI HIiiiiiiiiiiiiiiiiii !
  Saika kofona aho ry HoAiza !!!!!!

 6. Ny fat dia fitambaran ‘ olona nandromba ny fahefana , izay nomen ‘ny Vahoaka ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin ‘ ny alalan ‘ny fifidianana malalaka..
  Noho izany dia io izay iamboana ho fitobdrana dia tsy manaù-pototra ra-dalana , tsy miankina amin ‘ny Lalam-panorenana izay mbola manankery atrizao !
  NY FAT TSY ARA-DALANA , TSY TAN-DALANA ,
  KOA IREO ZAVATRA TINAPAK ‘IO FITONDRNA SANDOKA , HALATRA IO DIA TSY MITOMONA AMIN ‘NY LALANA FOTOTRA KA TSY MAINTSY FOHANANA ;
  -NA DIDY AMAN – DALANA IZANY
  -NA VOKATRY NY FITSARANA IZANY ( AMNISTIES , FANAGADRANA TSY NISY FITSARANA MIALOHA..,FANAKATONANA STATION RADIO , OHATRA IREO..)
  -NA MIKASIKA FIFANARAHANA EO AMIN ‘ NY VAROTRA HAREM-PIRENENA AMIN ‘NY FIRENEN-KAFA SY NY FANONDRANANA IZANY HARENA IZANY
  -NY FANENDRENA SY FANOMEZANA AVANCEMENT IREO MPIASAM-PANJAKANA SIVILY NA MIARAMILA
  -NY FANANGANANA NA FANOKANA ANTENIMERA HO AN ‘ NY OLONA NOTENDRENA HO  » SOLOBAVABAHOAKA  » TSY NANDALO FIFIDIANANA , TOA IZANY KOA NY SARITSARINA SENAT..
  RAHA ZOHINA TSARA NY LALANA DIA VOKATRY NY HALATRA NY FISIAN ‘IREO
  DEPIOTE SY SENAYTERA SANDOKA IREO , KOA RARINY SY HITSINY RAHA AVERIN’IZY IREO AMIN ‘NY FANJAKANA NY VOLA NORAISIN ‘ IZY , IZAY KARAMA SANDOKA !

  TSY DIA VOADIO TSAEA NY FANJAKANA RAHA TSY ENJEHINA IREO NANDRAY ANJARA TAMIN ‘ITY FITONDRANA FAT ITY SY IREO  » INSTITUTIONS NIANKINA TAMINY..

  NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA – PIRENENA DIA TSY MANAVAKA FA IZAY TE HILATSAKA DIA MAHAZO RAHA TOA KA MAHAFENO NY FEPETRA MOMBA IZANY IZY…
  TSY MISY KOSA FAMERANA NA TSY FANEKENA OLO- PIRENENA TSY MAHAZO MANDRAY ANJARA AMIN ‘IZANY FIFIDIANANA IZANY ,INDRINDRA RAHA TSY MISY ANTONY MAZAVA
  MIFANOHITRA AMIN ‘ NY ASAN ‘ NY FILOHA -PIRENENA !
  NOHO IZANY NY FANAMBARAN ‘ NY ORIMBATO DIA TSY MITOMBONA ; FA IZA MOA IZY IREO NO MIHEVITRA FA TSY MAHAZO MIROTSAKA HO FIDIANA HO FILOHA – PIRENENA NY FILOHA – PIRENENA TEO ALOHA ?
  NY RAZANAREO NO MENDRIKA TEO AMIN ‘NY MPANKAKA ! IZANY FAHAMENDREHANA NOMENA AZY IREO DIA LOVA TSY MIFINDRA ! AZY IREO NY FAHAMENDREHANA ,NATAO HOE ANDRIANA IZY IREO NO IZANY !
  NY TARANAK ‘ IZY IREO DIA TSY MANANA ANTONY HIAMBO HANDOVA IZANY TITRE IZANY !

  HALALINO NY FISAINANTSIKA MBA TSY HISY HANAMBAKA ANTSIKA !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *