Exigeons le retour du PRM Ravalomanana !

Milaza Rajoelina sy Ratsrahonana, fa ny fodian’i Dada dia mety hampikorontana ny Filaminam-bahoaka!
Mazava ankehitriny, ary voaporofon’ny vahoaka amin’ny Rodobe ataon’i vahoakan’i Madagasikara ankehitriny, fa ny FAT sy Rajoelina mihitsy no mampisy ny korontana, sy fiajaliana eto amin’ny Firenena !

Noho izany, tsy azo atao intsony, ny mampijanona ity Rodobem-bahoaka ity , mandra-pialan’i Rajoelina sy ny FAT eo amin’ny Fitondrànairay, ary faharoa, amin’ny Fampodiana tsy misy fepetra haingana indrindra an’i Dada !

Isika vahoaka no mandidy ankehitriny !

– Ny ankizy tsy avela mianatra
– Ny vady aman-janaka tsy misy tokotaniny
– Ny fiainana tsy zarizary
– Ny aretina miombo andro aman’alina
– ary Rajoelina manambara, fa mandroso ny fiainam-pirenena any amin’ny alehany any ivelany rehetra any !

Tsy maintsy tanterahina ny Fialàn’io MPAMADIKA TANINDRAZANA , sy Mpivarotra Tanindrazana io !
Fa sady Mpamono olona , no manitsakitsaka ny malagasy, satria any ivelany hatrany no mibaiko ny zavatra tanterahiny !

Koa alao hery ! Samia mahery !
fa ny ho avin’ny Zanaka amam-para sy ny Tanindrazana no tokintsika !

Ho ela velona ny MADAGASIKARA TANINDRAZAN’NY MALAGASY !

2 réflexions sur « Exigeons le retour du PRM Ravalomanana ! »

  1. Fa inona loatra no tena hatahoranareo an’i DADA e , manaiky ianareo fa MAHERY IZY o ary TENA MBOLA TIAN’NY VAHOAKA MALAGASY 19,999 millions fa idomelina ny gasy 00,OO1million no mba tia azy o ,fa maninona anefa raha manaiky fa ; IZY IRERY IHANY NO VAHAOLANA sy hahatafavoaka an’i Madagasikara e . Dada anie ka tsy mamaly faty izany fa olon’ Andriamanitra izy , aza menatra fa MIFONOA aminy dia hamelanareo izy ok

  2. Manomboka RAHAMPITSO- any Paris,
    – mba asio olona mitondra banderolle MITAKY ny fodian’i Dada e ! Ho an’ny SADEC izany ary tsara raha mba misy sary aseho amin’ny TRANOKALA izany soratra izany !

    RAHAMPITSO hon any Paris e ! Miangavy mba avereno kely ilay fotoana sy toerana o !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *