Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena : handray andraikitra fa mijaly ny vahoaka !

 

Araka ny fanambarana tonga eto aminay dia namoaka fehin-kevitra lehibe ny fivorian’ireo
firaisamonimpirenena izay nivory tetsy Ankerana, inty entinay aminao ity izany fanambarana izany :

 

 

 

 

 

 

 

FANAMBARANA FIRAISAMONIMPIRENENA

Ny Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena teto amin’ny « La résidence Ankerana » androany 21 May 2011 dia namoaka ireto fehi-kevitra manaraka ireto.

Mahakasika ny zava-misy eto amin’ny Firenena

–         Mitotongana ny toekarena

–         Tsy misy ny Fitondrana tsara tantana

–         Tsy misy ny fitsinjarana ara-drariny ny harem-pirenena

–         Mihamaro ny very asa

–         Miaina ao anaty tsy fandriampahalemana lalipaka ny vahoaka

–         Miha-potika haingana ny tontlo iainana (Ny ala sy ny zavaboary mampiavaka an’i Madagasikara)

–         Mitombo ny tahan’ny fitsoahana an-daharana any an-tsekoly

–         Mitombo ny kolikoly eo amin’ny sehatra maro

–         Tsy afaka mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy intsony ny Malagasy

–         Tsy ampy fahamatorana sy fitiava-tanindrazana ny mpanao politika

–          Hidiran’ny politika lalina ny eo anivon’ny Tafika, ny Fitsarana, ny Fitondrana ara-panjakana ary ny fiangonana

–         Mihavery ny fahatokisan’ny vahoaka ny mpanao politika

–         Miverin-dalana ny demokrasia eto madagasikara

–         Lasa takalonaina ny vahoaka noho ny tsy fahitana vahaolana politika

–         Very tsikelikely ny kolotsaina sy ny soatoavina Malagasy izay miorina amin’ny Fihavanana

Manoloana ireo toe-javatra ireo dia manao izao fanambarana izao ny Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena:

–         Handray andraikitra ny Firaisamonimpirenena hanalana ny firenena amin’izao toerana misy azy izao

–         Mpiray antoka sy mpandray anjara feno amin’ny famahana ny krizy sy ny famolavolana ny ho avin’ny firenena ny Firaisamonimpierenena

–         Apetraka ny Governemanta sy ny tompond’andraikitra amin’ny ambaratongam-pahefana rehetra any amin’ny Faritra tsy miandany. Tsy milatsaka amin’ny fifidianana karakaraina mandritra ny tetezamita ny mikambana rehetra ao anatin’izany

–         Ny andraikitry ny Governemanta mandritra ny tetezamita dia ny fametrahana tontolo manodidina milamina sy mirindra ahafahana manatontosa ny fampihavanam-pirenena sy ny fifidianana, fitsinjovana ny ara-tsosialy sy ara-toekarena ny vahoaka ary ny fitandroana ny fandriampahalemana

–         Tontosaina amin’ny fotoana mahamety azy ny fifidianana mangarahara, azo antoka ary eken’ny rehetra

–         Amboarina ny firafitra sy ny mpikambana ao amin’ny CENI mba hanana fahaleovantena tanteraka

Natao androany 21 May 2011

 

 

2 réflexions sur « Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena : handray andraikitra fa mijaly ny vahoaka ! »

  1. IO tsisy afa tsy ny fidinana andalambe no manala an’ireo fatindoza ireo ny sisa blablabla ,ary ny MALAGASY no miara-MIRAY HINA MANALA IREO TSY ANINONA TSY ANINONA ireo fa tsy ny vahiny lava izao ,mandrinrarira sy mandany andro fotsiny!

  2. Iza avy moa ireto maha tsianjery ny ratra sy ny fery miatra amin ‘ny Firenena sy ny Malagasy..?
    Tsy misy anarana ve sa matoatoa any ka tsy mahay maisavisa izay asa tokony imasoana aingana hapahatanjaka ny Malgasy mba hahazoany miatrika ny asa maro sy goavana miandry azy ireo !
    Ieo asa – panrenana dia tsy maintsy manaraka lahara – pahamehan ho an ‘ny Firenena ( ny fitrandrahana ny harena ambanin ‘ny tany , ny solika , nyfanamborana ny lalana simba mba hafahana mifamoivoy ary mba handrisika ny fizahan-tany., ny famerenana sy fana mafisana ny filamina an tanan-dhibe syeny ambany vohitra , ny fanapiana ny Tantsaha hamokatra sy hivarotra ary hanodina ny vokatra , ny fanatsrana ny fampianarana ambaratonga rehetramba hifanaraka amin’ny vinavina mikasika ny toe-karena ( ptrochimie ,sidérurgie , tailleries des perres pécieuses ,ny fikarohana mikasika ny zava-maniry sy ny ny biby indrindra ny fanatsarana ny omby malagasy , ny fantasrana ny maso-boly..sy ny sisa izay tsy ho voatanisa..! Tsy ho adino ny fahasalamana sy ny fampianarana ireo mpitsabo hanatratra ny fivoaran ‘ny asa mikasika ny fahasalamana ( diagnostic , traitement , examens complémentaires indrindra eo amin’ny biologie sy ny radiologie..! Nahoana no tsy ho harakintsika sy tsy ho vitantsika izny !
    Ataoko fa vonona daholo Isika hampivelatra ny lafim-piainantsika !
    Tsy ampy ay tsy ilaina intsony ny mitoreo eo aminizay no potehina , nodorany sy nosimbaina !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *