Mampitsanga-menatra raha i Rolly Mercia no hatao fitaratra amin’ny asa fanaovan-gazety !

Nankalazaina tamin’ity 03 mai ity ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, misy ny endrika ivelany nankalazana izany teto Madagasikara.

 

Afaka miteny fahalalahana ve raha toa ka mbola misy ny fanampenam-bava sy tsy famelana ny hafa haneho hevitra?

 

Milaza miara-mahita isika raha miteny fa mbola ao anaty ‘famoretana sy fangejana” ny asa fanaovan-gazety eto Dago, raha  ny fanakatonana ny onjam-peo tsy mitovy fijery amin’ny FAT, toy ny fisintonana ny “license”  ny  haino aman-jery dimapolo farany teo ( nakaton’ny FAT io), eo ihany koa ny tsy famelana ny haino aman-jerin’ny filoha Ravalomanana handeha .Ny radion’ny FJKM, Radio Fahazavana ohatra dia nakatona tamin-kery noho ny fahatahorana hilaza ny marina.

Noho io tranga nahazo ny Radio Fahazavana sy ny fanagadrana ireo mpanao gazety folo tao aminy ireo, dia nanjary “moana” ny mpanao gazety  té  hitsikera ny tsy mety hataon’ny mpitondra, ndrao manko higadragadra fahatany  eo, ny aina tokoa tsy hananam-piry, aleo maty rahampitso toy izay maty androany hoy ny Ntaolo.Kanefa izany fahalalahan’ny “hery fahaefatra” miteny izany no tena antoky ny demokrasia nodradradraina hajoro teto.

 

Ny fanakatonan’ny fanjakana ny Radio Viva tamin’ny fotoan’androny anefa no rangory fototry ny afo mampahory ny asa fanaovan-gazety toy izao, iaraha-mahita amin’ny saina tsy miangatra fa nanjary lasa “radio de 1000 collines”io onjam-peo io hatramin’izao.

 

Sahy milaza ve I Rolly Mercia, fa dia nanaraka ny fitsipika sy ny etika,  ny deontolojia ny asa fanaovan-gazety ny nataony tamin’ny 2009 ireny? Tsy azo lavina manko fa isan’ireo mpanao gazety nibirioka sy nitsabaka be loatra amin’ny resaka politika ity ranamana ity, ary tsy ho afaka ao amin’ny tantaran’ny asa fanaovan-gazety ny anarany fa isan’ireo nanao fitaovana hahazahoana tombontsoa “mercenaire” eo amin’ity sehatra ity.Mampitsanga-menatra ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety raha ny olona toa azy no hijoro hitarika sy hiseho “madio tanana”…

Raha tiana ny hisian’ny fiombonana sy fifamelana eo amin’ny mpiray asa dia aleo olona mba heverina “madio tanana” no hitantana, mba ho tena tsy ho endrika ivelany fotsiny ihany ny filazana fa manana fahalalahana ny asa fanaovan-gazety… mbola ho lavitry ny afo ny kitay raha izany fahalalahana manoratra izany no dinihina.

1 réflexion sur « Mampitsanga-menatra raha i Rolly Mercia no hatao fitaratra amin’ny asa fanaovan-gazety ! »

  1. ny tsapa dia toa manao taon-dasa tsy tsaroana ny FAT.Raha tena malalaka nyu asa fanaovan-gazety dia aleo halefa indray ny radio mada, radio mb, radio fahazavana, radio fototra, sns sns

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *