Mifandimby ny taona fa tsy mitovy ny zavatra entiny eo amin’ny fainantsika !

MANDALO TOKOA NY TAONA SYNY VOLANA ARY NY ANDRO , ARY O KOA IREO FAHASAHIRANANA MARO TAO AORIAN ’ NY FITNDRANA TETEZAMITA NOSAHIN’NY GOUVERNEMENT MILITAIRE NOTARIHAN ’ I GENERAL RAMANTSOA GABRIEL MAI 1972 -05 FEVRIER 1975 !

NY FAHASAHIRANA NIAINAN ’ NY MALAGASY DIA NANOMBOKA TEO AMIN ’ NY FAHAFATESAN ’ I TSIMANDRAVA…: NY FITIAVAN ’ IO RANGAHY FAHEFANA NO NAMPIDI-DOZA NY FIRENENA…! TSY NISAINA IZAY TOMBOTSOA NY MALAGASY FA NIHEVITRA FOTSINY NY FAHEFANA AHAZOANA MITONDRA FIRENENA ! HO AIZA ? AMIN ’ NY HERY POLITIQUE INONA ? NY AKOLAHY MANANO ANIE TSY DIA MANANA AFA TSY NY FEONY !

ARY RAHA NITANTATRA NY FIHAONANY TAMIN ’ I TSIMANDRAVA NY HARIVAN ’NY 05 FEVIER 1975 NY PRETRA REMI RALIBERA DIA HOY TSIMANDRAVA TAMINY : » AZONTSIKA AMIN ’ IZAY IREO TSALO IREO ! »

RAHA IZANY FANAVAKAVAHANA IZANY NO AO AN-DOHAN ’ NY OLONA NANONGAM- PANJAKANA DIA TSY MAHAGAGA ..RAHA NAMPIDI- DOZA NY FIRENENA IZY..MAHGATSIARO NY GOUVERNEMENT MILITAITAIRE AHO AMIN ’ IZAO OLANA MAI IZAO.!

BE NY OLANA NOVAHAN ’ ITY FITONDRANA ITY :
– NY FAMOHANA NY GADRA POLITIQUE : MONJA JAONA , RAKOTONIRIANA MANANDAFY…
– NY FAMPILAMINANA NY TANY SY NY FANJAKANA : NAHATONA NY FANAOVANA POLITIQUE, NAHATONA NY GAZETY..
-NAHAVOAZINA NY FIFANARAHANA FRANTSAY MALAGASY : NAMPODIANA IREO TAFIKA NIPETRAKA TEO MADAGASIKARA ( SOANIERANA , IVATO , SAKARAMY , DIEGO…
-NIVERINA AMIN ’ NY FIRENENA MALAGASY AMBOHITSIROHATRA SY IREO TRANO MANAN-TANTARA ETO ANTANARIVO NOROBAIN ’NY FRANTSAY
-TSY ADINO NY VAHOAKA : NASONDROTRA NY VIDIN ’NY AKOTRY
NISY TOKOA NY FANDRIAMPAHALEMANA..
-MARO NY FANITSIANA NATAO SY NOTANTERAHANA TOA NY FIVATOTANA IREO AUTOMOBILES -MPANJAKANA IZAY ROA NA TELO AMPIASAIN ’ OLONA IRAY !

VOKATR’ IZANY DIA NISY DEVISES MITENTINA 14 MILLIARDS TAO AMIN ’ NY TRESOR REHEFA NOFARANA NY GOUVRNEMENT MILITAIRE.!

TSIARO IZANY ARY ENTIKO ETO AMINAREO SATRIA IZANY FOTOANA – MAI 1972 – 05 FEVRIER 1975 DIA TANAMASOANDRO NANAFANA SY NANAZAVANY FIANAN ’ NY MALAGASY..VOALOHANY NANDRITRY NY FANJANAHAN – TANY..!

TSY NISY NIHEVITRA FA HIVERIN ’ NY LALANA IZAY MPITONDRA MANARAKA NY GENERAL GABRIEL RAMANANTSOA..
JEREO FA VAO NANOMBKA I TSIMANDRAVA DIA LOZA NO NENTINY..RAHA MBA NIANDRY NY FIFIDIANANA MALALAKA MOA IZY FA TSY NENTIN ’NY SAIM -BOTONY HANAGANA GENERAL ?

NITONDRA INONA HO AZY IZANY..?

NY MALAGASY NO NAMPIDIRINA AN – KIZO !

NENTIKO MBA HIJERENTSIKA TSARA NY ANONGAM – PAHEFANA NATAON – DRAJOELINA..: MITOVY NY VOKANY AFA -TSY NY FAHAFATESAN – DRAJOELINA ; LATSAKA AN – DAVAKA NY MALAGASY ARY ITY FAT DIA MANANA VINAVIN ’ ASA NAKELY AZA NANDRITRY IZAY ROA TAONA MAHERY IZAY MBA ENTINA MANAMPY NY MALAGASY , MANARINA NY TOE – KARENA..FA NY DANIN ’ NY KIBON IREO JIOLAHIHY BOTO NO IMASOANY !

KOA E AMIN ’NY FARA – DOBOKA AMIN ’NY FITADIAVANA VAHA OLANA MARINA , MAHARITRA , HO AN ’NY REHETRA ARY TS MANAVAKA NA IZA NA IZA ISIKA..

NY TANTARAN ’ NY FIRENENA DIA FENO LESONA IANARANTSIKA MBA HANILIANA NY RATSY ARY HAKANA TAHAKA NY TSARA…!

FENO ZAVA – MARO MIFAMAHOFAO NY FIAINANA : AO NY TIKY , EO KOANY MAMPITOMANY..FA NY FAHENDRENTSIKA NO MATANJAKA KA MIVILBINA ANTSIKA HIFANASOA , HIRAU ARY HIARAKA HANOSIKA IREO RATSY FANAHY SY TIA KELY !..

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *