Ravalomanana Marc, Tsy ny antoko T.I.M. no mpanohana azy

Asa raha mbola betsaka ny nahatsiaro ny fihetsiky ny mpomba an-dRavalomanana teny Mahamasina tamin’ny 11 febroary 2009 ? Orana be nijojo no niainan’ny olona tonga teny nandritra ny tontolon’andron’iny alarobia iny. Mbola nafana tsara koa ny teny amin’ny kianjan’ny 13 mey nitaky ny fanovàna tamin’izany.

Marina fa nisy mpitarika politika nanentana sy nampitangorona ny olona teny. Ny filohan’ny TIM, sady filohan’ny antemieran-doholona Andrinasandratriniony Yvan, mihitsy no nitarika ny lanonana tamin’zany. Ireny olona ireny ve no adika be fahatany fa TIM ? Tsia !

21 Martsa 2009 dia nitohy ny fitangoronan’ny olona tetsy Ambohijatovo satria tsy nanaiky ny famindra-pahefan-dRavalomanana tamin’ny Miaramila. Nifanindran-dalana tamin’io ilay lanonana nankamasinan’ny HCC ny fahefan’ny mpitarika ny tetezamita avo. Tsy nisy mpitarika ny antoko TIM teny na tamingany iray aza tamin’io fotoana io. Dia hadika avy hatrany koa ve fa ireny ilay mpanohana an-dRavalomanana ? Tsia !

Solombavam-bahoaka sy Ben’ny tanàna

Nataon’ny olona (mety ho mpanadraharaha, na koa mpanao politika) tia vola sy fahefana ho fialokalofana toy ny antoko teo amin’ny fitondrana nifandimby ilay antoko noforonin-dRavalomanana. Ny fizotry ny tolona ho fiarovana ny safidim-bahoka tamin’ny taona 2002 no nanosika an-dRavalomanana hanagana sy hampiasa ny antokony. Tena nifototra amin’ny toe-karena kokoa ny politikan-dRavalomanana ka izany angamba no nampalaza vetivety ilay hoe « tsy haka ny an’ny efa manana, ary hampanana ny tsy manana ».

Niridana tsy hay tohaina ny firoboroboan’ny toe-karena sy ny fototry ny fihariana nataon-dRavalomanana ka tsy naharaka ny fifaninanana nifanaovana taminy ny sehatra izay nihariany. Tonga ho azy ny fanomezan-tsiny fa feheziny ho azy irery ny fihariana eto Madagasikara. Nifangaroharo tsy hay navahana koa ny fahefam-panjakana sy ny orinasany manokana ka vao mainka nampivadika (na nampitombo) ny mpifaninana taminy ara-politika. Ny politika Gasy mihitsy no manao ho fomba mahazatra miantsampy amin’ny efa manana tanjaka eo amin’ny fahefam-panjakana, koa tsy naharototra firy raha niharihariry ity fampiasana vola matevina teo amin’ny politika ity.

Nanomboka tamin’ny fififdianana isam-paritra ka hatrany amin’ny tendrony avo indrindra. Ny antoko TIM dia nampiasain’ny tpmpon’ny fahefana politika niara-niasa tamin-dRavalomanana, mba hahatonga azy ireny ho Ben’ny tanàna na koa solombavam-bahoaka sy loholona. Nisy ny Coach isam-paritra izay notarihin’ny minisitra amperin’asa, ka tsy nahagaga raha nivadika ho bizina sy resa-bola fotsiny dia nahatonga ho kandidan’ny TIM.

Koa na nisy aza ireo kandida (tokony ho TIM) nahazo ny tso-dranon’ny olompirenena isaky ny fari-pifidianana dia tsy ireny no nisalotra ny ankanjo TIM rehefa fifidianana fa izay notendrena avy any an-tendrony. Lasa nanao kandida mahaleotena ireo mpanohana an-dRavalomanana, ary nifanandrina tamin’ny kandida TIM. Izany no politikan’ny Gasy !

Tolona ho famerenana ny ara-dalàna

Miseho ny olana ankehitriny satria tonga nanararaotra io tolona ho famerenana ny ara-dalàna io ireo mitonona ho TIM (satria be-n’ny tanàna, na dipoté sy senatera TIM) ka mba nihogahoga fa mpanohana an-dRavalomanana. Niseho niharihary tamin’ny 19 febroary 2011 farany teo, izay fotoana nilazàna fa ho avy eto Ravalomanana, dia « vahoaka » marobe no vonona haneho sy hamerina indray ilay fijoaroany 11 febroary , sy ny 21 martsa 2009.

Io antony io no mbola tsy mampivaha ny krizy politika manjo ny firenena : Misy karazana TIM tsy latsaky ny telo ao anaty fahefana avon’ny tetezamita ankehitriny kanefa tsy misy mahasolo tena an-dRavalomanana sy ny mpomba azy. Ao anatin’ny ankolafy telo izay niofo ho « rodoben’ny tia tanindrazana » koa dia misy karazana antoko maro (tsy TIM ihany) milaza fa manohana an-dRavalomanana saingy tsy mety mahazo ny fironan’ireo olompirenena tena mpomba an-dRavalomanana.

Ny mpitarika ny tetezamita avo ankehitriny moa dia te hamaha ny olana manjo azy sy ireo mpanohana ny tenany amin’ny alalan’ny fifidianana kanefa dia misakana mafy ny firotsahan-dRavalomanana ho amin’izany fifidianana izany, ka vao mainka manasaro-javatra ny famerim-berenana fa tsy azo leferina ny « vono olona » nataon-dRavalomanana teto.

Raha tsorina dia very andro ny mpanao politika Gasy raha mitetika ny hamaha ny krizy politika eto amintsika amin’ny alalan’ny antoko politika fotsiny. Tsy manana lanja ho amin’izany ny antoko politika na ny vondrombondrona samihafa, ary efa very hasina tanteraka. Porofoy fa resy amin’ny alalan’ny fifidianana Ravalomanana sy ny mpomba azy dia vita kabary ! Mahazo mandihy izay te-handihy avy eo.

6 réflexions sur « Ravalomanana Marc, Tsy ny antoko T.I.M. no mpanohana azy »

 1. Tena miombon-kevitra tanteraka aminao aho, ary ny tenako dia anisan’ireo olona tsy ao antin’ny TIM kanefa dia mpanohana ary mbola hanohana an’i Ravalomanana hatrany !
  Hamafisiko entoana koa fa dia nataon’ny sasany ho fitadiavan-tseza sy harena fotsiny ny antoko TIM, ohatra nitranga taty aminay faritry SAVA izany tamin’ny alàlan’i Loholona Tsiandopy Jacky, Mpisolovavam-bahoaka an’i Vohémar Hery Raharisaina sy ny Antalaha Tsiajotso Didier Léandre !
  Mbola marina ihany koa, ary tena hamafisiko, ny teninao farany hoe : »porofoy fa resy amin’ny alàlan’ny fifidianana i Ravalomanana…dia vita kabary » ary ampiako hoe « vita ny krizy », koa mba hisian’izany dia avelao izy, ary takiako satria zo-ko izany, afaka hilatsaka ho fidiana !

 2. OK, Ony RAMBELO!
  Raha tena sahy izy dia avelao hirotsaka daholo izay te-hirotsaka NA IZA NA IZA dia aleo ny vahoaka no hitsara! Fa raha mbola misy ny sakana dia hakanosana izany!

 3. 2002 – Itony A. Ramaroson, voton’ny filma mafia midonaka anaty rongony,
  mpandraharaha eo amin’ny sehatra savony
  dia nipingapinga nanao (autoproclamation) Inspecteur des Prix!!,
  toa nipirimpirina nohon’ny avy teo,
  nivadika ho mpanohitra…

  Aza mba tojo mitondra tômôbilina ao aorianan’io hono ankehitriny fa hahatsikaritra zavatra mahatsiravina tsindraindray:
  – rà mijininika milatsaka amin’ny tany, avy ao anaty itony 4×4 norobaina tetsy sy teroa…
  – ny havan’ny voasetra, midradradradra mitomany sy mitoloko ao anaty ilay abattoir eny… Andoharanofotsy

 4. Ny azo lazaina fa tsara aloha izao dia efa miha-mahazo resaka na efa mahalala ny marina tsy bado intsony ny malagasy ary tsy ho azo fitahina hiandry ny Vary mora 500ar ny kilao sy ny fampidinana ny vidim-piainana 40% namitahana azy teny @ 13 Mai sns … Isika mantsy dia eto an-drenovohitra no hitantsika fa any ambany vohitra any dia mitomany ny olona satria tsy misy mpividy ny vokatra na ny mpanararaotra no betsaka ary dia mitomany hoy aho ny olona miadry eny miandry ny fiverenan’I dada Ra8…

 5. tsy tim aho, tsy manana antoko politika aho, fa izaho dia zanak’i Dada, Teny mahamasina aho taminy io 11 Fevrier 2009 io ary misy adino kely ny nanohy io tantara io fa ny 14 Fevrier 2009 koa dia mbola nisy fanehoan-kery natao teny Mahamasina Sabotsy ny andro taminy io Ny RFI koa dia nilaza mihitsy fa tsy nisy 1/4 ny olona tao mahamasina akory ny olona teny aminy 13Mai Minoa ahy ianareo fa 1ére tour io dia vitan’i Dada aminy fifidianana

 6. Oh do send that rain this way please! We are so dry! Callie and Kaidence look like they had a great time in the pool. Give all our best. Where is your next stop?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *