Tsy fanaovana sonia fotsiny ny fihaonana telo andro any Gaborone !

Araka ny fotoana nifanomezana dia nifamory tetsy amin’ny kianjan’ny finoana, Magro Behoririka, ny vahoaka sy ny mpitarika ny ankolafy telo, niaraka atamin’ny rodoben’ny Malagasy ho an’ny tanindrazana.Toy izao ny tatitr’izany kabary teo an-kianja izany :

Tsihanihy : efa vonona ny faritra fa inona no andrasan’Antananarivo ? Na mandeha na tsia i Andry dia ho  voavaha ny krizy fa ny irina dia tsy ho any araka ny teneniny izy. Efa ré ny fofon’ny fandresena any Gaborone.

Analanjirofo : nantsoina hanao rodobe izahay ary tsy hiala raha tsy resy ny fahavalo.Azo tamin’ny finday fa kamio sivy indray no lasa haka « andramena » any Analajirofo any ka mila hanfaganina ny dia satria ho rava ny tontolo.

Ignace : atao “litanie” ary averin’ ny RFI na amin’ny tranon-kala  fa raha tsy sonia no hatao any  Gaborone dia tsy ho any i Andry Rajoelina. Raha tena  filoha sy raiamandrenin’ny firenena izy dia tokony hihazakazaka hamaha ny krizy fa indrisy tsy tia tanindrazana I Rajoelina. Afaka tsy mandeha ingahy raha izay no fantatrao fa mety. Efa fantatra fa vao tsy manaraka ny sitrapony dia midongy tahaka ny nataony tamin’ireny Maputo III sy Pretoria ireny izy. Adala ve ny SADC hiantso anao 3 andro kanefa sonia fotsiny no hatao sa vao mianatra ? Tsy mahavaha ny olana mantsy ilay fifidianana kasain’ny FAT hatao satria ny fananaganana tetezamita tena izy sy ny fiverenany ireo sesin-tany izao no mampitony ny firenena ary mahazo milatsaka daholo ny rehetra. Hangina ve i Pierrot, Sarah, Roindefo, Roland…raha mangalambato i Andry ? Na mangalatra départ aza ireo dia vao milatsaka i Ravalomanana dia efa fantatra ny vokany fa tsy lasa ireo ka izay no mahamaika azy. Ary ny mahavariana dia misy “2 poids, 2 mesures” eto satria rehefa mpomba azy dia afaka mamory olona.

Ronstand : ny marina, ny rariny sy ny hitsiny ny antsika. Ireo koa no ilaina ary ankehitriny any Gaborone ny fanafody ka mila makany. I Andry dia efa niteny fa na aiza na aiza misy fanafody ho an’i Madagasikara dia ho avy izy. Ho any tokoa izahay ary hanao sonia izay tapaka satria 3 andro tsy fanaovana sonia fotsiny.

Eto koa izahay dia tsy hisasatra hiteny ny miaramila raha mbola misy micro ; ry miaramila izay mitsivalana amin’ny fifanarahana dia gadrao. Mila atao ao anaty andininy farany ao amin’ny  ny feuille de route ny hoe : “izay tsy lany amin’ny fifidianana dia gadraina.”

 

Manoela : ny adidintsika dia mameno ny kianja ho fanomezana hery ny lehibentsika ho any Gaborone.

Deputé Henri: mbola be godogodona ny FAT nefa hita fa miala aina ary mampiasa fitaovam-piadina. Misy farany daholo ny miseho mafy rehetra toy i Kadhafi, Bagbo, Ben Laden…

Edouard : tsy ny fitondram-panjakana kitoatoa no manasa any Gaborone fa ny mpampiantrano ka ireo no manome ny laha-dinika ka dia mandrebireby sy mifamitaka ny eto an-toerana.

Raha ny faniriana dia miara mody daholo ny mpanatrika any Gaborone.

Mektoub : vakin’ny taki-dilany tany Ivandry satria tari-dositra ny olona tompon’andraikitra tamin’ny resaka sms. Misy mianadahy voantso ao amin’ny prezida Zafy rahampitso. Ka manomboaka androany izay mpitarika tsy manaiky ny famerenana ny ara-dalana sy ny fitakiana ao anatiny dia tsy mpitarika intsony.

Fa maninona ny jeneraly Ravalomanana no tsy mety mahatsapa fa mitondra any ankady ny firenena i Andry ?

Matahotra mametraka sonia i Andry ny marina satria tsy manana vidiny ny soniany fa ny olona manan-danja no amporisihany. Ataovy ny fanandihadiana momba i Andry, asehoy manomboaka rahampitso fa tianareo ny hiverenan’ i Dada.

Zafilahy : ho tafita isika. Mazava amin’ny olona ny rehetra ary na ny any  anatin’ny taxibe aza, misy mpanampy ny mpamily “goal” milaza fa tandremo ny findainareo fa misy Rajoelina ato. Niova be ny teninin’i Rajoelina raha avy tany ivelany izy sy ilay teniny tany Analavory. Vao nigandona an-tanindrazana izy dia nilaza fa tsy ho ela ilay fankatoavana iraisam-pirenena fa tany Analavory kosa dia tsy maintsy miroso na inona na inona tapaka any Gaborone.

Jereo ny any Honduras, notsenaina tahaka ny mpanjaka i Mel, ho avy koa Ravalomanana. Ho raisintsika an-tanana ny famerenana azy ka asehoy dieny izao fa vonona amin’ny izany isika.

1 réflexion sur « Tsy fanaovana sonia fotsiny ny fihaonana telo andro any Gaborone ! »

  1. indrisy! ireo ve sisa no atao hoe vahoaka? zanaka miandry an-drainy tsy hiverina kosa angamba ireo fa tsy vahoaka Malagasy izany mitsy e!!! antsoy ihany izay azo antsoina fa tsy mbola vahoaka ireo aminay e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *