Tamin’ny fahamarinana sy fanajana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna no nitaizana antsika : ireo ni votatin’ny fahendrena Malagasy

TSY ZAZA NY MALLAGASY FA OLONA FENO FAHENDRENA AZONY TAMIN ’ NY FITAIZAN ’IREO RAYAMANDRENY IZAY NIFANTOKA TAMIN ’ NY FAHAMARINANA , NY FANAJANA NY RARINY SY NY HITSINY ARY NY FANAJANA IREO FOTSY VOLO IZAY NANAO NY TANTARA SY NAMELO – MASO NY FAHENDRENA SY NY FIARA-MONINA MALAGASY..!

ENY EO AMIN ’ NY TENA FIARAHA – MONIA NIAINAN ’ NY MALAGAY DIA TSY NISY AVO SY IVA…FA NY FANETREN-TENA NO FOTOTRY NY FIFANDRAISAA..
KOA DIA » TOA NY MOLO – BILANY NY MALAGASY KA IRAY MIHODIDINA » ( DIKANY LES MALAGASY SONT COMME LE POURTOUR D ’ UNE MARMITE : ILS SE TROUVENT SUR LE MEME PLAN ).

MARO IREO KORONTANA NISEHO TETO AMIN ’ NY FIRENENA IZAY NOVOIZIN ’ NY FRANTSAY , IZAY TSY NAHARITRA NY FAHANGINAN ’ NY MALAGASY TEO AMIN ’ IREO FITONDRANA NITADY NANA MORITRA NYMALAGASY., NITADY IZAY AMPITRAOTRA NY MALAGASY..!

ENY NISY TOKOA IREO TIA TANINDRAZANA » SAHY » NIANTSY IREO DIDY AMAN-DALANA NATAO ANAFAIZANA NY MALAGASY NOHO NY HETSIK ’ IREO TIA TANINDRAZANA ( MENALAMBA , VVS..)..NAMPIAIKY AN ’ I GALLIENI NY TOETRA NASEHON ’ NY MALAGASY KA NAHATONGA AY NITENY HOE :

»TSY METY NY MIADY AMIN ’NY MALAGASY FA INDRINDRA RAHA MIFANOHITRA AMINY..TSY MISY MISY ANTONY Y HANILIANA NA MIARAKA AMINY..TSY MISYDIKANY AMIN ’ NY MALAGASY ! KOA RAHA TIANTSIKA NY HANDRY FEHIZAY DIA AZA MANOHITRA NY MALAGASY ! »

TENA TSY TANTINTSIKA IZANY TAMBATAMBAZANA IZANY FA FA NY FANAJANA NY HEVINTSIKA SY NY FILAMATRA IJOROANTSIKA NO ILAINTSIKA SATRIA TSY MANITSAKA NY MAHA OLOMBELONA ANTSIKA IZANY..

NITOMBONA SY NIZOTRA ARAKA IZAY IZY NY FIANANA SY NY FIFANDRAISANA TAMIN ’ IREO COLNA MANDRA- PIOVAN 4N HEVITRY IREO MPANJANAKA IZAY NTADY NY » FANDRAVANA NY FIRAISAN ’ NY MALAGASY , KA NAHATONGA AZY NAMORONA NY PADESM..ARY NANDREHITRA AFO TEO AMIN ’ NY SAMY MALAGASY IZY IREO ; NY SEHON-JAVATRA TAMIN ’NY 47 NO VOKATR ’ IZANY..

IARAHANTSIKA MAFANTATRA IZANY SY NY VOKA-DRATSINY..! NIHETSIKA ISIKA MBA HANDRAVANA IZANY » TAMBOHO » NAMPISARAKA NY MALAGASY..!
NOTAIZAINA TAMIN ’NY FAHAMARINANA SY NY FANAJANA NY RARINY SY HITSINY ARY NY ARA-DALANA ISIKA ARY INDRINDRA TAMIN’NY FANAJANA NY » MAHA IRAY NY MALAGASY ! »

NANDALO TAMIN ’NY 13 MAI 1972 ISIKA ARY TEO KOANY TAONA 90-91..
FA NY 16 DECEMBRE 2001 NO NAMPISEHOAN ’ NY MALAGASY » FA LEO SY TOFOKA IZY » AMIN’ITY ADI-POKO IZAY NOTEZAIN ’ NY FRANTSAY ARY
MBOLA IZANY NO NIPOAKA TAMIN ’NY 17 MARS 2009.., IZAY NAHATSAPANA FA TENA TSY MENATRA NA MATAHOTRA NY FIJERIN ’ IZAO TONTOLO IZAO NY FRANTSAY ZAY ,ARAKA NY FOMBANY ,, NAMPIASA , MALAGASY VOAVIDINY SY MATI – BONINAHITRA..SATRIA HO TONGA MPITONDRA ETO MADAGASIKARA..

RAKATRY NY MALAGAY NY KILEMAN ’ ITY FANONGANAM – PANJAKANA DIA NY » FAHAKELEZAN-TSAIN ’ IRETO MALAGASY VOAVIDY KA TSY HAHATAKATRA NY TETIK’ IRETO MPANJANAKA..!

VOAFATOTRY NY ACCORDS NOSONIAVINA TANY MAPUTO IRETO MPANONGA-PANJAKANA..,NANAO SONIA I RAJOELINA ARY NEKEN ’ NY FILOHA VOAFIDIN ’NY MALAGASY NY FANOMEZANA AZY NY TOERAN ’NY FILOHAN ’ NY TETEZAMITA ARAKA FEPETRA AO AMIN ’ NY ACCORDS DE MAPUTO..!

KINANJO ! TONGA AN-TANINDRAZANA DIA NIOVA HEVITRA I RAJOELINA ,SATRIA TSY NANAIKY NY HETSIKA NATAONY NY FRANTSAY..

IO NO LAZAIKO ETSY AMBONY FA TSY TAKATY NY SAIN – DRAJOELINA FA TSY HAMETRAKA AZY HO MPITONDRA ANY MADAGASKARA NO TADIAVIN ’NY FRANTSAY FA NY NAMPIASA AZY MBA AHAZOANY MANAMAFY NY TOMBOTSOANY ETO MADAGASIKARA ARY NANISAKA » IREO MPANAO POLITIKA MALKAGASY »!

NISY NO NANOHITRA IZANY FITSABAHANA AMIN ’ NY TOKATRANON ’NY MALAGASY ARY NISY IREO NANAIKY » HIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN 4NY RAJOELINA NA NY MARINA NANAIKY NY JADONA FRANTSAY…!

FANTATRA SY VOAARANTSIKA NY ANDEHAN ’ IZANY » FANJANA VAOVAO IANY » ARY NIADY ARAKA NY HERINTSIKA ISIKA , IZAY NIHARITRA NY MAFY TOKOA SATRIA TSY NISY INTSONY ASA NITONDRA VOLA !

NY FAHARETANTSIKA IZANY TOE – JAVATRA IZANY , NY SEHON – JAVATRA MARO EO AMIN ’ IZAO TONTOLO IZAO IZAY TSY VOAFEHIN ’ IREO MPIZAHOZAHO !

NY AO AFRIKA ,TANY MITENY FRANTSAY DIA MIFORON-DRAMBO KA MANAIKY NY FIREHAN ’ NY FRANTSAY.., NY FIRENENA ARABO DIA MIADY MBA HISIAN ’NY FITONDRANA MANARA – DALANA.., NY FIRENENA ACP MIARAKA AMIN ’NY UNION EUROPEENNE NIVORY TANY BUCAREST DIA TSY MANAIKY NY FITONDRANA ENTIN ’NY MPANONGAM-PANJAKANA ETO MADAGASIKARA , NY AMERIKANINA ( USA ) DIA NANAO FANAMBARANA KOA FA TSY MAINTSY HATSANGANA ETO MADAGASIKARA NY FITONDRANA MANAJA NY DEMOCRATIE..

NY FIVORIANA TSY ARA- POTOAN ’ IREO MPITONDRA FANJAKANA SY FILOHA -PIRENENA MIRAY AO AMIN ’NY VONDRONA SADC DIA NANAPAKA FA TSY MIFANARAKA AMIN 4NY FAMAHANA NY OLANA ANY MADAGASIKARA ILAY SORI-DALANA NARSON ’ I CHISSANO AMIN ’NY ALALAN ’ I ZSIMAO , KOADIA NANENDRY NY FILOHAN ’ NY SADC ANKEHITRINY IO FIVORIANA TSY ARA -POTOANA MBA HITADY AINGANA MIARAKA AMIN ’NY ANKOLAFY EFATRA SY NY SOLONTENAN ’ IREO ANTOKO PAOLITIKA MANTAJAKA SY FIKAMBANANA MALAGASY VAHA – OLANA MANAJA NY REHETRA , MAHARITRA..

LE SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA SADCA EXIGE AU PRESIDENT DE LA SADC EN EXERCICE DE FINALISER LE PLUS VITE POSSIBLE CETTE SORTIE DE CRISE AVEC LES MLGACHES ENTRE EUX !

ARY ANY GABORONE ( BOTSWANA ) NO HIHAONA IREO OLONA HAFKA HANDRAY ANJARA AMIN ’ IZAN !
– TSY NEKENA NY » FEUILLE DEROUTE » IZAY NIAMBOHAN ’NY FRANTSAYU FA ANISAN ’ IREO NANDRAY ANJARA TAMIN ’NY FAMOLAVOLA NA IZANY RIZAREO ( VAVAN ’ I CHATAIGNIER IO )
– NANJARY ARY NARAHIN’ NY SOMMET EXTRAORDINAIRE NY » HEVITRY NY ANKOLAFY TELO » IZAY NANANKINA IO FEUILLE ROUTE FA MITONGILANA ARY MANINDRAHINDRA NY MPANONGAM-PANJAKANA !

NATOMBOKA TOA IZO ITY TARTASIKO ITY : » NOTAIZAINAAMIN ’NY FAHAMARINANA SY NY FAHENDRENA NY MALAGASY ! »
FANTATRY NY MALAGASY FA TSY NIORONA TEO MIN ’NY LAINGA SY NY JADON ’ NY FRANTSAY IO FANONGANAM-PANJAKANA IO.., KOA NIHARITRA IZY , NANOHITRA IZY ARY NAHATOKY SY NINO AN ’ ANDRIAMANITRA IZY..!

ELA TOKOA IZAY ROA TAONA IZAY SATRIA LEHIBE NY FAHASAHIRANANA..

KOA RY MALAGASY MALALA , MAHEREZA , ARY AZA KIVY FA NY ASA MIANDRY ANTSIKA DIA BE DIA BE.. !

MISAOTRA ANAREO NAHARITRA NAMAKY ITY TARATASY ITY !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *