Taratasy ho an’ny tafika Malagasy !

Hatramin’ny naha-zanatany an’i Madagasikara,
Mba inona marina moa no hetsika nataon’ny miaramila HANONDROTANA an’io Tanindrazantsika io ?

Mpanatanteraka sy Olon’ny fampitahorana isan-karazany no tena marina !

Tonga ny fotoana ahazoanareo mampiseho na

– tena MPIARO ny Tanindrazana tokoa ianareo,
– ary miaro ny tombo-tsoa ho an’ny vahoaka tsy mandady arona
– na tsia !

Ny zavatra tsapa sy hita, iarahan’ny be sy ny maro mahita aloha hatramin’ny Fitondràna FAT, dia andian’olona mitomany vola, sy grade no hitanay vahoaka !
Mpamono sy mpandroba ihany koa !
Mety tsy ho hadisoanareo izany,
fa hadisoan’ny Mpitondra, anefa, raha nandray ny akanjo maha miramila anareo ianareo, dia niveli-rano tamin’ny Tanindrazana fa ny vahoaka sy ny fiarovana ny vahoaka no zavatra masina indrindra katsahinareo, sy imasoanareo !

Koa alao hery !
Velomy ny Fanajàna sy ny Fitiava-Tanindrazana izay nitsakitsahin’ireo LEHIBENAREO.

Ny zanakareo sy ny Reninareo
sy ny anabavinareo ihany no ifotoran’ny basy eny an-tananareo !

Izany hoe :
– MPAMOSAVY AMORON-DALANA IANAREO eo imason’ny Fitondràna FAT sy ny vahoaka,
KA NY AO AN-TRANO IHANY NO HARIPAKA.

Misy farany ny zava-drehetra r’izalahy, Zanaka, rahalahy, zoky sy zandry isany,
– Irina mba hiverina ny tena fitiava-Tanindrazana !
– Atsaharo ny fanekena hanaiky ireo MPANAJANAN-TANY TOAVINAREO amin’izao fotoana izao !

FA OLONA MISAINA SY MANDINIKA IANAREO !

– ATSAHARO NY TSINDRY HAZO LENA ASAIN’IREO MPANJANAN-TANY ATAONAREO !
FA
MASINA NY TANINDRAZANA !

12 réflexions sur « Taratasy ho an’ny tafika Malagasy ! »

 1. Ny Teny atsipy ho an’ny manam-panahy e !
  Olombelona fa tsy biby , ka manam-panahy ianareo Tafika !

  Avia miaraka mainay vahoaka !
  « Tianao va ?
  Ny hiaraka amin’ahy ?! »

 2. Merci Mbola !

  Fotoana roa ihany no itadidiavako ny nampisehoan’ny tafika malagasy ny lanjany teo amin’ny tantaran’i Madagasikara : ny fijoroan’i Gl Gilles Andriamahazo taorian’ny namonoan’ny « sasany » an’ny Cl Ratsimandrava, ary tamin’ny 1991 naneren’izy ireo ny mpanao politika namoaka ny « Convention de 31 octobre ». Ankoatran’izay dia miaramila miandany amin’ny fitondrana izay nisy, nisolelaka, nampiasain’ny mpitondra mpanao jadona rehetra nifandimby ho fitaovana niarovana ny fangalaran’izy ireo !!! Ny mpitarika azy ireo rahateo koa moa miara-mangalatra sy mambotry vahoaka miaraka amin’ireo mpanao politika eo amin’ny fitondrana.

  Miaramila malagasy amin’izao ve ??? Ny … aza mbola misy hasiny ! Raha tsy voavidim-bola tsy manam-panahy, dia … FEMMELETTES !!!!!!

 3. Kely finoana aho raha miaramila no resahina, andevo no haingana indrindra mahalaza azy , andevon’ny vola, andevon’ny laharam-boninahitra, andevon’ny FATn’aika, kanefa azo atao ny miverina, manonitra izao ratsy atao amin’ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy izao, dia ny miverina miaraka amin’ny vahoaka haingana dia haingana. Mieritrereta ry miaramila fa manody ny ratsy atao!


 4. Raha amiko manokana indray, noho izao hetsika mifanesy izao, dia mety hampiova zavatra ihany !
  Marina fa kely dia kely ny antoka mety hampiova ny Tafika, anefa, olona misaina ihany ireo, fa tsy hoe dia efa dondrona araky ny fihevran’ny maro azy !

  Kely ny finoako, anefa,matoky aho fa maro amin’ny Manamboninahitra no efa te-hiarina fa, tsy mora ny mihoitra!

  Ny azo lazaina ihany koa dia : Tsy ny EMMOREG, na ny CAPSAT anie no mamoritra antsika, fa andian’olona atao hoe Manam-boninahitra vitsivitsy izay manararaotra ny grade-ny hanery ny miaramila entiny no tena fosotra e !
  Ny miaramila tsotra mpanatanteraka baiko anie e, fa ny tena olon-dratsy dia ireo lehibeny , ohatra Risara Baomba, ry Lylison……….etc
  Na izany aza dia miaraka amin’i Mbola ihany aho !
  Mino sy matoky ny fiovàn’ny Tafika !

 5. Hatramin’izay ka hatramin’izao aloha de mbola rà malagasy no no nararak’ireo miaramila ireo! Sa efa nahita ianareo rà-na vahiny ankoatry ny malagasy?? Ny tena marina de tsy azo antenaina ireo raha ireo no andrasana hiaro Tanindrazana!!!

 6. Hatramin’izay ka hatramin’izao de rà malagasy no nararak’ireo miaramila ireo! Noho izany tsy misy azo antenaina ireo ary tsy azo itokisana fa vitan’ireo no mivarotra ity Tanindrazana ity!!Izany antsoina hoe « serment miltaire  » izany aloha de efa nalevin-dry zareo impito mandifotr’olona!! Ny sasany aza milaza ho tsy mahafantatra an’izany akory!

 7. raha ny fandinihako azy aloha dia ho vizana eo isika hitatatata hiangavy an’ireo miaramila reo fa ireo dia herimpamoretana hatramin’izay ka ho mandrakizay .Ireo no nandatsa-dra an’i jesoa Kristy tamin’izany ary mbola biby fampitahorana mandrakizao . olona tsymatahotra an’andriamanitra ireo ary efa voaozona izy sy ny taranany . Ary tena olombelona tsy manampanahy ireo . jereo ny ataon’ingahy kolonely ravalomanana. mandeha mivavaka rehefa alahady ao ambanin’ampamarinana kanefa rehefa andavanandro mamono olona . taloha rehefa tsy mety mianatra ny ankizy dia terena ary hanarina . zao ranga rehefa mba mitaky le mpianatra oe avelao izahay hianatra de samborina indray ko !! hafa kely mitsy an !! tiany ho lasa DJ any ami boite daholo angamba ireo ankizy ireo . izy no efa gradé any ko ny ankizy no sakatsakanana tsy avela ho tafita . menatra ingahy dj raha misy mahay noho izy angambany fa izy mo mba inona no mba diplome e!!! milalao makorelina angambany .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *